26.1.08

Huist monster in Heistse Stadhuis?

Komende zaterdag wordt in Heist blijkbaar een Carnavalmonster tot leven gewekt. De vreemde figuur zou reeds zo'n 40 jaar ondergedoken leven in de donkere kelders van het Heistse stadhuis. De zogeheten "Quibus van 't Stattus" komt zaterdag 2 februari om 16 uur voor het eerst uit de ondergrondse gewelven tevoorschijn. Het optreden van het Heistse Carnavalmonster valt trouwens samen met de aanstelling van Prinses Carnaval Vera I in de raadzaal van het stadhuis. In samenwerking met het Hof der Prinsen heeft het gemeentebestuur dit jaar gezorgd voor een uitzonderlijk stijlvol en muzikaal gebeuren. Traditioneel zorgt het orkest Three of a Kind voor de nodige ambiance met ludieke liedjes in het Alhemjeen Westfloams (AW). Vier Thebaanse trompetblazers van Hanske de Krijger uit Oudenaarde zetten de plechtigheid de nodige luister bij. Ook een delegatie Prinsen Carnaval uit de omliggende steden en gemeenten zullen hun collega Prinses met hun fazantenveren toewuiven. Welke Carnavalcapriolen de "Quibus van 't Stattus" zal uithalen blijft inmiddels echter een goed bewaard geheim.

Cavalia overzomert in Knokke-Heist

Zoals burgemeester Lippens reeds aankondigde in zijn nieuwjaarsinterview slaat Cavalia deze zomer z’n tenten op in Knokke-Heist. Ondertussen zijn meer details bekend gegeven omtrent de komst van dit succesvolle Canadese paardenspektakel, dat in Brussel in elf weken meer dan 150.000 toeschouwers trok. Na Amsterdam, Berlijn en Düsseldorf toert Cavalia momenteel door Spanje. Vanaf 22 juli tot eind augustus is Knokke-Heist aan de beurt. Dan slaat Cavalia zijn immense tenten op bij het station van Knokke. De “White Big Top” is meer dan dertig meter hoog en is één van de grootste theatertenten ter wereld. Het wordt komende zomer het meest indrukwekkende evenement van de kust. Cavalia is een magisch spektakel waarin mens en paard elkaar ontmoeten op een piste van 50 meter te midden een wonderlijk decor. Omgeven door reusachtige projecties brengen 37 artiesten en meer dan 60 prachtige paarden adembenemende shownummers, indrukwekkende luchtacrobatie en razendsnelle ruiterkunst. Wereldwijd trok het spektakel al meer dan anderhalf miljoen bezoekers. Ook in de badstad wordt een drukte van jewelste verwacht voor het unieke paardenspektakel. Meer info: www.cavalia.net

CAVALIA, van 22 juli tot 31 augustus 2008, Knokke-Heist. Tickets: www.cavalia.net of
SHERPA 0900/69001 -
www.sherpa.be

Zal betere communicatie Zeebrugse verkeersellende oplossen?

Tijdens een vergadering op het kabinet van Vlaams minister voor Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) is vrijdag beslist om extra informatie te verspreiden over de vele werken in en rond Zeebrugge. Buurtbewoners krijgen een brief en er komt een website. Op 4 februari wordt één van de twee Oost-West-assen in Zeebrugge voor ruim twee maanden afgesloten. Ook op de andere as zijn er al enkele maanden werken. "We hebben tijdens het overleg gemerkt dat er iets schort aan de communicatie", vertelt Cybelle Buyck, woordvoerster van de minister. "Het stadsbestuur stuurt een brief naar alle betrokkenen. Het havenbestuur zal de bedrijven beter voorlichten over de geplande werken. Dit moet de meeste hinder beperken. Daarnaast komt er een website en een werkgroep die moet bijsturen waar nodig." De wegtransporteurs in Zeebrugge vroegen deze week om de werken aan de Stationsweg in Dudzele te bespoedigen door bij de aannemer aan te dringen om ook 's nachts te werken. Daardoor zou de hinder voor de 2.500 vrachtwagens die dagelijks Zeebrugge aandoen minder lang duren. Deze optie werd tijdens het overleg op het kabinet van de minister niet weerhouden. Meer dan de helft van alle goederen die de Zeebrugse bedrijven behandelen, worden via de weg vervoerd. Dit zal tussen 4 februari en half april op sommige momenten over twee rijvakken moeten gebeuren. De wegtransporteurs roepen daarom iedereen op om uit Zeebrugge weg te blijven, ook de toeristen tijdens de paasvakantie.

Winkeldieven ingerekend

De politie van Knokke-Heist heeft bij een wegcontrole een Bulgaar en een Litouwer in de kraag gegrepen. Ze werden door de agenten tegengehouden wegens verdacht gedrag. Hun wagen droeg een Nederlandse nummerplaat. In het voertuig werd een dievenzak en een dievenjas gevonden om de detectie van winkels te omzeilen. Verder vonden de agenten in de auto nog een partij cosmeticaproducten die eerder gestolen werden in Oostende. Het Brugse parket heeft een vermoeden dat dit tweetal al een tijdje rondtrekt in onze regio om diefstallen te plegen. Beide mannen werden ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. Het parket vorderde hun aanhouding.

25.1.08

Loop van de bevolking

Info over geboorten, huwelijken en overlijdens vind je HIER

Lokaal talent Maarten Goffin te gast in Scharpoord

Op vrijdagavond 15 februari is lokaal talent te gast in Scharpoord bij de opvoering van 'oN VeRra' door de toneelgroep The Bleeding Bulls. Het betreft een theatervoorstelling over drie op zichzelf aangewezen straatjongeren in Brazilië. De enige vlucht voor hen is dromen en de bouw van een veilige boomhut waar niemand hen kan hinderen. Centrale figuur is Maarten Goffin. Deze jonge schrijver, acteur en regisseur is onder meer bekend van de film 'Vermist' en van Gifant, één van de jongerentheaterproducties van het Cultuurcentrum. Maarten Goffin was destijds zelf een straatkind in Brazilië tot hij werd geadopteerd door een koppel uit Moerkerke. Voor deze theatervoorstelling putte hij uit z’n eigen verleden en het boek 'Een vlieg op de muur', dat jeugdauteur Dirk Bracke over het onderwerp schreef. Het resultaat is een verrassend, schurend verhaal.

Op 15 februari om 20.30 uur is 'oN VeRra' te zien in het Cultuurcentrum. Om 20 uur geeft Maarten een gratis inleiding op de voorstelling. Voor tickets en info: Cultuurcentrum Knokke-Heist, Meerlaan 32, T: 050/630 430 of www.ccknokke-heist.be

Wegwerkzaamheden Seb. Nachtegaelestraat

In Knokke-dorp wordt het kruispunt van de Sebastiaan Nachtegaelestraat met de Albertlaan vanaf komende maandag onderbroken. Het verkeer wordt afgeleid via het Gemeenteplein. Het einde van de aanleg van de riolering en de verbinding op het kruispunt is voorzien tegen 2 februari. Vanaf maandag worden ook de nutsleidingen vernieuwd in het deel tussen de Edward Verheyestraat en de Albertlaan. Het aanbrengen van het asfalt gebeurt op 19 maart. De definitieve openstelling voor het verkeer is gepland voor de paasvakantie.

Meer ongehuwde moeders bevallen in Ter Linden

Met een toenemend percentage van de vrouwen die bevallen in de kraamkliniek van Ter Linden gaat het om ongehuwde moeders. Uit de cijfers van vorig jaar blijkt dat 43 procent van de moeders niet getrouwd waren. Dat is een stijging met 6 procent. Dit cijfer houdt gelijke trend met de mate waarin het huwelijk minder populair wordt. In totaal kwamen in 2007 in Ter Linden 460 kinderen ter wereld. Dat zijn er zo’n 17 minder dan het jaar ervoor. Met bijna een kwart van de babies gaat om niet-inwoners van de badstad. Meestal betreft het boorlingen van ouders uit West-Zeeuws Vlaanderen. De populairste voornamen waren Jasper, Matteo, Simon en Quinten voor de jongens, en Emma, Louise en Anouk bij de meisjes.

Programma Carnaval 2008 in Heist

Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Onderzoek jachtproblematiek

Minister-President Peeters laat een studie uitvoeren rond de problematiek van de plezierboten in Zeebrugge en andere jachthavens, omdat heel wat jachten enkel gebruikt worden als tweede verblijf en nooit uitvaren. De bedoeling is om tegen de herfst een duidelijk beeld te hebben van de situatie. Ondertussen deelde de Minister-President ook mee dat aan onze kust een duizendtal bijkomende ligplaatsen voor pleziervaartuigen gecreëerd worden. De meeste komen echter in Nieuwpoort en Oostende. In Zeebrugge wordt door een herinrichting van het Tijdok gerekend met 30 extra afmeerplaatsen.

Grote vissen verdwijnen uit de Noordzee

Het veranderende klimaat heef ook zijn invloed op de vissen in de Noordzee. Volgens visserijbiologen moeten de grote vissen stilaan plaats ruimen voor kleinere vissoorten. Die komen vanuit het zuiden de Noordzee binnen, terwijl de grotere vissen naar het noorden trekken.Volgens de deskundigen is de bodemtemperatuur van de zee tussen 1985 en 2006 anderhalve graad gestegen. In die periode verdwenen de zeewolf, doornhaai en schelvisachtige leng, terwijl de ansjovis en mul hun opwachting maakten.

Cadzand heeft hoge nood aan spuitgasten

Een actie om nieuwe brandweermensen te werven in Cadzand heeft donderdag weinig opgeleverd. Het korps in onze buurgemeente zoekt zes nieuwe collega's tussen de 18 en 40 jaar en ging daarom langs de deuren om te werven. Tien mensen toonden zich bereid om eens langs te komen in de kazerne, maar niemand zegde toe om het korps te komen versterken. De brandweermensen gaan de komende dagen opnieuw op zoek naar gegadigden. In totaal worden 148 adressen bezocht.


24.1.08

Opsluiting voor winkeldieven

In Brugge heeft de correctionele rechtbank donderdag drie Algerijnen veroordeeld voor een reeks professionele winkeldiefstallen die ze pleegden aan de Kust in de periode mei tot oktober 2007. Het trio zakte voor de diefstallen speciaal af van Brussel naar Knokke-Heist en Oostende. Ze stalen vooral kledij. Twee van de drie Algerijnen werden bij verstek veroordeeld. Het gaat om mannen van 30 en 23 jaar. De oudste kreeg een jaar effectieve celstraf en 1.100 euro boete. Zijn onmiddellijke aanhouding is gevorderd. Aan een winkelbediende tegen wie hij geweld gebruikte, moet hij 1.000 euro schadevergoeding betalen. De 23-jarige kreeg twaalf maanden cel en 550 euro boete. De derde Algerijn liet zich door zijn advocaat vertegenwoordigen. Hij kreeg 200 uren werkstraf of twaalf maanden opsluiting en 550 euro boete.

Maurice Lippens BLIJFT aan het hoofd van de Compagnie

De Raad van Bestuur van Compagnie Het Zoute zal op de Algemene Vergadering van 23 april e.k. voorstellen om het mandaat van voorzitter Maurice Lippens te verlengen. Graaf Maurice Lippens wordt later dit jaar 65 jaar, waardoor zijn mandaat als lid van de Raad van Bestuur weliswaar pas volgend jaar een einde neemt. De Raad van Bestuur van Compagnie Het Zoute geeft er echter de voorkeur aan om, in het kader van de continuïteit, nu reeds voor te stellen om het mandaat van dhr. Lippens te verlengen. Dit jaar viert Compagnie Het Zoute haar honderdste verjaardag. In het kader van dit eeuwfeest worden een aantal evenementen georganiseerd met onder meer een tentoonstelling. Tevens zal de Compagnie een boek publiceren. Daaromtrent zal binnenkort meer bekend gegeven worden.

Minister Crevits organiseert overleg over de werken in Zeebrugge

Naar aanleiding van de werkzaamheden rond de haven van Zeebrugge plant minister van Openbare Werken Hilde Crevits vrijdagvoormiddag een overleg op het kabinet. Samen met de administratie Wegen & Verkeer West-Vlaanderen, de haven, de Maritieme Toegang, de politie en het kabinet van de burgemeester van Brugge gaat minister Crevits na of het mogelijk is om de werken en de communicatie naar alle betrokkenen te optimaliseren. Het grote aantal wegwerkzaamheden dreigt vanaf 4 februari het verkeer van en naar Zeebrugge gedurende 4 maanden zeer problematisch te maken.

Dossiers Surfers’ Paradise en Olielozer Undine naar andere rechter

De procureur-generaal in Gent vordert andermaal de onttrekking van twee strafdossiers aan de Brugse correctionele rechter Paul Verstraete. De rechter speelde in het verleden al enkele tientallen dossiers kwijt omdat hij er niet in slaagde tijdig een vonnis te vellen. De dossiers in kwestie waren opnieuw meer dan zes maanden in beraad genomen. De twee dossiers die in beslag genomen werden, gaan enerzijds over de eventuele illegaliteit van de Knokke-Heistse strandclub Surfers Paradise en anderzijds over een grote olielozing op zee door het vrachtschip Undine. De kapitein, twee werktuigkundigen, de reder en eigenaar Cobelfret van de vrachtferry Undine riskeren een boete tussen 2,5 en 5 miljoen euro voor illegale olielozing in de Noordzee. De Undine voer tussen Zeebrugge en het Engelse Dagenham en zou op 12 juni 2001 een oliespoor van 30 kilometer lang en 80 meter breed in zijn zog hebben achtergelaten. De opvraging van de dossiers wordt bevestigd door voorzitter Thierry Denys van de Brugse rechtbank van eerste aanleg. Van een eventuele beslissing door het Hof van Cassatie heeft de voorzitter nog geen weet. Volgens de voorzitter past de hele procedure binnen de wet op de gerechtelijke achterstand. Er zouden in Brugge geen andere dossiers meer zijn met een noemenswaardige achterstand.

P&O bradeert even reisjes Engeland

Van vrijdag 25 januari tot maandag 28 januari, om middernacht, kunnen bij P&O Ferries tickets geboekt worden op de kanaalroute Calais-Dover voor 35 euro per enkele reis. De normale prijs is 42 euro. De tickets zijn geldig voor reizen gedurende het hele jaar 2008. Een enkele reis, auto inclusief, geldt voor maximum 9 passagiers. De tarieven zijn inclusief 3.50 euro webkorting. Let wel: het 35 euro-tarief is beschikbaar voor nieuwe reserveringen voor reizen in 2008 met beperkte beschikbaarheid tijdens piektijden. Tickets uitsluitend te boeken via internet www.Poferries.be

27 Schrikkeljarigen in Knokke-Heist

In Knokke-Heist bereiden 27 mensen zich voor op een zeer speciale verjaardag. Ze hebben er dan ook liefst 4 jaar op gewacht. Het gaat over de “schrikkeljarigen” die op 29 februari op hun verjaardagstaart slechts weinig kaarsjes mogen uitblazen. In de badstad zijn er straks 15 vrouwen en 12 mannen die dat mogen doen. Het is trouwens 16 jaar geleden dat nog schrikkeljarigen geboren zijn in Knokke-Heist. Met de oudste schrikkeljarigen in de badstad gaat het om drie 80-jarigen. Verder blijken ook het oorlogsjaar 1944 en het kroonluchterjaar 1952 bijzonder vruchtbare schrikkeldagjaren te zijn, met telkens vier geboorten. In totaal 27 schrikkeljarigen dus. Dat zijn er eigenlijk teveel volgens de grootte van de bevolking. Normaal zouden er in de badstad met 33.567 inwoners namelijk nauwelijks 23 schrikkeljarigen mogen zijn. De vraag stelt zich dus of Knokke-Heist een bepaalde aantrekkingskracht uitoefent op schrikkeljarigen. Of misschien is het zo dat sommige moeders er een handje van weg hadden om op een schrikkeldag te bevallen. Het bespaart later namelijk fors op de kado’s.


Vissershulde

In Knokke-Heist bereidt men zich momenteel niet alleen voor op de viering van Carnaval. De eerste zondag van het krokusverlof is in de badstad namelijk ook een hoogdag voor allen die met de visserij aan de Oostkust te maken hebben. Op zondag 3 februari gaat het in Heist, na een herdenkingsdienst, in optocht naar het monument op het Vissershuldeplein. Daar worden toespraken gehouden. Door diverse overheden en instanties worden vervolgens ook kransen bij het monument neergelegd. Kort voor de middag volgt dan nog een receptie in het Stadhuis van Heist, aangeboden door het gemeentebestuur.

Nieuwe feesttenten

Het feesten in Knokke-Heist gebeurt binnenkort in gloednieuwe tenten. De gemeente overweegt namelijk een investering van zo’n 75.000 euro in dat verband. Volgens de verantwoordelijke dienst “Feesten” zijn de huidige tenten dermate versleten dat ze dringend aan vervanging toe zijn. De bedoeling is om 13 tenten aan te schaffen. Het gaat daarbij om 10 tenten met een oppervlakte van 25 m² en 3 tenten van 65 m².

Knokke-Le-Zoute te koop met Monopolygeld?

Er is nog een waterkansje dat het duurste deel van Knokke-Heist een plaatsje krijgt in de nieuwe internationale editie van het bordspel Monopoly. Ondertussen bevindt Brussel zich al onder de 68 genomineerde steden. Er blijven nog twee toe te kennen plaatsen over. Het gaat om zogeheten “wild-cards”. De Franstalige RTL heeft nu opgeroepen om massaal te stemmen op twee Belgische steden, met name Charleroi en “Knokke-Le-Zoute”. Men kan stemmen op de site www.monopoly.com, en dat nog tot eind februari. Monopoly werd in 1935 gepattenteerd en is het bekendste gezelschapsspel ter wereld. Er werden reeds 250 miljoen exemplaren van het bordspel verkocht in 103 landen en 37 talen.

Het eiland Zeebrugge

Zeebrugge wordt de komende vier maanden nog meer een eiland dan het tegenwoordig al is. Vooral de transportbedrijven hijsen de zwarte vlag en zetten zich schrap voor een 'totaal verkeersinfarct'. Momenteel wordt de verkeersafwikkeling uit de richting Knokke-Heist reeds zwaar belast door de werken van De Lijn langs de Elizabetlaan én de aanslepende schilderwerken aan de derde brug van de Vandammesluis. Vanaf 4 februari wordt echter de Stationsweg afgesloten, een cruciale verbindingsweg tussen de N31 en de Dudzeelse Brug. Daarbovenop wordt de komende maanden ook aan de Canadezenlaan in Lissewege, de N31 ter hoogte van de school de Lisblomme in Lissewege én aan de Koolkerksesteenweg in Damme gewerkt. Zo begint straks een maandenlange miserie voor de gewone weggebruikers, de scholieren en zowat 2.500 vrachtwagens die per dag vertrekken en aankomen in Zeebrugge. APZI wil dat in de toekomst meer overlegd wordt om de werkzaamheden beter te coördineren. Maar die vraag ligt al jaren op tafel.

Het Roemenië van toen nu te zien in Knokke-Heist

Een kleine 20 jaar geleden was Knokke-Heist bij de voortrekkers die grote hulpkonvooien naar Roemenië zonden na het afzetten van dictator Ceaucescu. Wie er nu op reis gaat kan zich niet meer voorstellen hoe het er tijdens dat regime aan toe ging. Roemenië-kenner André Desmidt wijst dan ook op de in Cannes bekroonde Roemeense film die momenteel in primeur voor onze provincie in de badstad te zien is. Het gaat om de prent “4 maanden, 3 weken & 2 dagen”, die met de gouden palm werd gelauwerd . De film speelt zich af in 1987 en verhaalt de gebeurtenissen rond twee studentinnen aan de universiteit. Het dagelijkse leven wordt geregeerd door het corrupte autoritair regime met machtsmisbruik en vernederingen. Het werkte de absolute armoede in de hand, die Knokke-Heist trouwens momenteel nog steeds helpt lenigen.


De film is te zien bij Beverly Screens op woensdag, donderdag, maandag en dinsdag om 20 u en de zaterdag om 17.30 u en de zondag om 17.30 u en 20u

23.1.08

Verlichting Zeedijk aan vernieuwing toe

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist overweegt om de openbare verlichting langs de hele lengte van de zeedijk te vervangen. De meeste palen en armaturen zijn al meer dan 20 jaar oud. Hier en daar moesten wegens roestvorming trouwens reeds enkele palen weggenomen worden. Omdat thans opnieuw meerdere palen zijn aangetast komt de veiligheid van weggebruikers en omwonenden in het gedrang. De vervanging van de verlichtingspalen en het kabelwerk zal naar schatting zo’n 2 miljoen euro kosten. Ongeveer drie kwart van dat bedrag komt ten laste van de gemeente. De rest is voor rekening van Imewo.

Tijdelijk nieuwe locatie Colruyt zorgt voor overlast

De Colruyt in Knokke heeft z’n deuren gesloten. Het warenhuis heeft vanaf woensdag tijdelijk z’n tenten opgeslagen in het Walletje. De komende maanden wordt het huidige pand langs de Natiënlaan uitgebreid en grondig vernieuwd. De bedoeling is dat het warenhuis tegen het einde van het jaar terug naar z’n oorspronkelijke stek kan verhuizen. Ondertussen veroorzaakt het aanleveren van de goederen op de tijdelijke locatie heel wat overlast in Westkapelle. Gigantische trekkers zochten zich de voorbije dagen namelijk een weg door de wijk Molenstede. De directie van Colruyt zal de chauffeurs nu echter opdracht geven om zich niet te laten leiden door hun GPS, en enkel de hoofdwegen te gebruiken naar de nieuwe locatie.

Spelend naar een job in de haven

Een educatief spel moet de havengerichte tewerkstelling aanzwengelen aan onze Oostkust. In opdracht van RESOC Brugge heeft het Leuvense Centrum voor Informatieve Spelen een spel ontwikkeld. Het moet kinderen en jongeren prikkelen voor een job in de haven. Meerdere Zeebrugse bedrijven kampen momenteel met een personeelstekort. Bovendien trekken de maritieme en logistieke opleidingen maar weinig studenten aan. Het spel kwam er met Europese steun. De spelers van het nieuwe bordspel moeten proberen om hun havenregio zo evenwichtig mogelijk uit te bouwen. Het idee voor het nieuwe spel kwam van Christof Ackaert, student secundair onderwijs aan de Hogeschool West-Vlaanderen. De ontwikkeling van het spel gebeurde binnen het 'Anticipating Change'-project. Met dat project willen de havenregio's Zeebrugge en Hull zich voorbereiden op de snel evoluerende wereldeconomie.

Webcam moet Zeebrugs strand promoten

Stad Brugge wil Zeebrugge als badplaats beter aan een wereldwijd publiek ‘verkopen’. Daarom is zopas op de Zeedijk een webcamera in gebruik genomen. Overdag wordt daarbij om het half uur een bewegend panoramisch beeld van het strand op het internet gestreamd. Dat gebeurt door het Oostenrijkse bedrijf Feratel. Ook op ’t Zand en langs de Rozenhoedkaai in Brugge werden dergelijke camera’s geplaatst. De beelden worden uitgezonden in twintig Europese landen en zijn te bekijken op 75 internetsites. Daarnaast kan men de beelden tijdens de weekends 's ochtends ook zien op de tv-zenders Eén en Canvas. Voor het project heeft Stad Brugge jaarlijks een kleine 40.000 euro uitgetrokken. Na 4 jaar volgt een evaluatie.

Klik hier voor de Zeebrugge Strandwebcam

Celstraf voor racisme op café

Een 41-jarige man uit Knokke-Heist is wegens racisme door de correctionele rechter in Brugge veroordeeld tot drie maanden effectieve celstraf en 550euro boete. De rechter hield bij het vaststellen van de strafmaat rekening met het strafrechtelijke verleden van de man. De feiten deden zich voor op 6 maart vorig jaar in café Centenaire op het Burgemeester Frans Desmidtplein in Knokke. De beschuldigde slingerde toen allerlei racistische opmerkingen naar het hoofd van een man van Noord-Afrikaanse afkomst. Ook toen de politie ingreep bleef de Knokke-Heistenaar racistische beledigingen maken.

22.1.08

Belwind mag windturbinepark bouwen op zee

De NV Belwind heeft van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) een positief advies gekregen voor de bouw en exploitatie van een windmolenpark op de Bligh Bank in de Noordzee. Dat meldt dinsdag minister Leterme die bevoegd is voor de Noordzee. Het park bevindt zich op zowat 45 kilometer voor de kust op de Bligh zandbank. De toestemming geldt voor een park van 330 megawatt. Dat kan worden opgetrokken volgens verschillende scenario's: 66 windturbines van 5 MW, 110 turbines van 3 MW of andere mogelijke combinaties. Als de windmolens op volle toeren draaien, zullen ze 300.000 gezinnen van stroom voorzien. Om het project van begin tot einde op te volgen, wordt een begeleidingscomité in het leven geroepen. Dat moet toezien op de voorbereidende activiteiten, de bouw, de exploitatie en de ontmanteling van het windmolenpark en de naleving van de gemaakte afspraken. Aan het park zijn voorwaarden verbonden, omdat nog niet kan worden ingeschat wat de gevolgen zullen zijn voor het milieu. Zo zal er bijvoorbeeld een verplichte pilootfase zijn waarin de eerste zes turbines worden geplaatst. De rest volgt daarna. Belwind moet ook een aantal financiële garanties stellen opdat de site na de ontmanteling in zijn oorspronkelijke toestand wordt hersteld.

Brand Zeebrugse Transportzone was aangestoken

De brand en de ontploffing die eind vorig jaar in een Zeebrugs transportbedrijf het leven kostten aan een 29-jarige man uit Ichtegem, werd aangestoken. Dat is de nieuwste conclusie van het parket. Twee mannen en twee vrouwen zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. Ze wilden met een brand de zwarte boekhouding en documenten in verband met de rij- en rusttijden vernietigen. De brandstichting liep uit de hand. De brand ontstond op 10 december in de vroege ochtend in de kantoren van J&I Transport op de Transportzone in Zeebrugge. Bij de brand kwam een 29-jarige man uit Ichtegem, Rino De Mol, om het leven. De 26-jarige zaakvoerder van het bedrijf raakte ernstig verbrand. Het parket stuurde onmiddellijk een branddeskundige ter plaatse. Aanvankelijk werd de brand toegeschreven aan een kortsluiting bij de computers. Nader onderzoek wees evenwel uit dat er benzine was gebruikt. Er was binnen het bedrijf namelijk een heel scenario uitgewerkt om de zwarte boekhouding en de documenten over de rij- en rusttijden te vernietigen. De bedrijfsleiding wist dat er een controle op komst was. Bij de brandstichting werd echter te veel benzine gebruikt. Die veroorzaakte de ontploffing. De aangehouden personen zijn zaakvoerder Ivan Van Belle, zijn echtgenote, de vriendin van de overleden werknemer, Shirel Wolcarius, en een werknemer, Christophe Delanghe. De raadkamer heeft de aanhouding van de vier vandaag met een maand verlengd. Drie personen gaan daartegen in beroep.

Afwateringskanalen niet samenvoegen !

Bij de Zwinpolder is men van oordeel dat het overstromingsgevaar voor de polders rond Knokke-Heist zwaar zal moeten doorwegen in de discussie rond het bevaarbaar maken van het Schipdonkkanaal. Als men het middenstuk bij het Leopoldkanaal zou gebruiken dan kan men zonder dure investeringen het water niet meer lozen. Het is dus aangewezen om het Schipdonkkanaal te verbreden maar het middenstuk intact te laten. Het duurt echter nog geruime tijd voor er definitief uitsluitsel is over de toekomst van beide kanalen. Het milieueffectenrapport over de mogelijkheden laat nog enkele maanden op zich wachten. Daarna ligt de beslissing in het kamp van de overheid.


Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Voor en tegen het AX-compromis

Havenvoorzitter Joachim Coens zegt bijzonder in zijn sas te zijn met de consensus die werd bereikt met de burgemeesters van Knokke-Heist, Damme en Brugge over het tracé van de AX-havenrondweg in Westkapelle. Maar datzelfde compromis stuit inmiddels op heel wat onbegrip bij verschillende milieuorganisaties. Groen zegt dat voor nieuwe autowegentracés stelselmatig te veel vruchtbare landbouwgrond en vogelrichtlijngebied wordt ingenomen. Het verbreden van de bestaande wegen en de aanleg van ventwegen voor het landbouwverkeer zou een veel betere oplossing geweest zijn, aldus Groen. Volgens de partij wordt het hoogtijd dat men ophoudt met landbouwgrondversnippering en natuurschending.

Derde overzet komt er toch

Na wekenlange problemen met de fietsvoerveren tussen Breskens en Vlissingen wordt onder druk van de publieke opinie aangestuurd op een betere verbinding over de Scheldemonding. Het bestuur in onze buurprovincie Zeeland wil nu namelijk toch een derde fietsvoetveer achter de hand houden om ten allen tijde de verbinding tussen Breskens en Vlissingen te kunnen garanderen. Dat bleek zopas in de vergadering van de statencommissie Economie en Mobiliteit. Het is nog onbekend of de reserveboot wordt gekocht of gehuurd. Wel is al zeker dat de aanlegsteigers zullen worden aangepast.

Knokke-Heist cremeert vaker dan de rest van het land

In Knokke-Heist kiezen steeds meer mensen voor crematie. Het cijfer steeg vorig jaar van 60 naar 68 procent. Dat is veel meer dan het gemiddelde in de rest van het land. In Vlaanderen ligt het aantal crematies bij 50 procent. In Brussel gaat om 62 procent, terwijl anderzijds in Wallonië amper bij een kwart van de overledenen voor crematie wordt gekozen. Vorig jaar waren er in Knokke-Heist 303 begravingen. Dat is 18 minder dan in 2006. In slechts 32 procent van de begravingen ging het nog om een klassieke teraardebestelling.

21.1.08

Pokeren moet Casino Knokke nokvolle speelzaal bezorgen

De Partouche-casino's van Knokke, Oostende en Chaudfontaine verwachten nokvolle speelzalen voor het pokeren. Poker is dé hype van het moment. Op internet of onder vrienden thuis maar nu ook in de casino's van Knokke, Oostende en Chaudfontaine. Vanaf vandaag bieden de casino's in kwestie een dagelijkse uitbating van de populairste vorm van poker nl. de Texas Hold'em No Limit. Deze pokervorm is vooral komen overwaaien uit de VS. Vandaag spelen wereldwijd ruim 100 miljoen mensen poker. Het is een eenvoudig aan te leren spel waar je met 2 kaarten in de hand en 5 kaarten op tafel de best mogelijke combinatie probeert te maken. Geen enkel spel ter wereld bevat dezelfde magische dimensie dat iedereen van iedereen kan winnen. Een echte speelzaal maakt poker zoveel aangenamer zeggen de casino's. Ze verwachten dan ook nokvolle zalen. In dat verband worden speciale opleidingen voorzien voor tientallen dealers door professionele pokermanagers.

Ter Linden helpt zieke baby die in Sijsele was weggestuurd

Het gezin Termote-Bouchra uit Maldegem moest de voorbije dagen in allerijl met hun 19 maanden oude dochtertje Amber naar het Ter Linden ziekenhuis in Knokke rijden. Dat kwam omdat men in de spoedafdeling van het AZ Alma in Sijsele weigerde het kind te verzorgen. De baby had een doosvol Rilatine-pilletjes ingeslikt. In Sijsele vertelde men de ouders dat ze niet konden geholpen worden omdat er geen pediatrie in de kliniek was. In Knokke werd onmiddellijk het maagje van de baby leeggepompt en kon erger voorkomen worden. In Sijsele spreekt men van een “communicatiefout”. “Toen men wilde voorstellen om naar het ziekenhuis in Eeklo te gaan, waren de ouders al vertrokken naar Ter Linden”, aldus de hoofdgeneesheer in Sijsele.

20.1.08

FC Knokke krabbelt uit gevarenzone

In Eerste Provinciale heeft FC Knokke zondag het hoger geklasseerde Rumbeke verslagen met 3-2. Daardoor komt Knokke met 20 punten op de 13de plaats in de rangschikking, net buiten de degradatiezone. In Tweede Provinciale A won FC Heist met 3-1 van lantaarndrager Aarsele. Heist staat met 16 punten op de 14de plaats. In Derde Provinciale B veegde klassementsleider Veldegem met 3-0 de vloer aan met VVWestkapelle. VVW blijft echter met 38 punten komfortabel op de derde plaats in de rangschikking. Ook in Vierde Provinciale werd zondag weer gespeeld. In een ware “turkey-shoot” verloor Zeebrugge met 0-8 van Ruddervoorde. Moerkerke speelde op verplaatsing 1-1 gelijk tegen Koolskamp. Zeebrugge staat met 4 punten nog steeds laatste in het klassement. Moerkerke is 11de met 16 punten.

Informatie over Europees VisserijFonds

Rederijen in Knokke-Heist, Zeebrugge en Oostende mogen de komende jaren rekenen op belangrijke subsidies bij het realiseren van een meer duurzame visserij. Het Europees VisserijFonds voorziet in de periode tot 2013 ruim 26 miljoen euro aan toelagen. Ons land zal daar trouwens eenzelfde som aan toevoegen. Het gaat niet alleen om middelen voor de aanpassing van de visserijvloot. Het betreft ook de onwikkeling van aquacultuur, de verwerking en afzet van vis, en maatregelen van gemeenschappelijk belang. In sommige gevallen is voor projecten zelfs 100% subsidiering mogelijk. Op uitnodiging van de Commissie Visserij van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zullen deskundigen op dinsdag 29 januari (om 10u) in de Zeebrugse Visveiling uitleg geven over het Belgisch Operationeel Programma en het nieuw Europees VisserijFonds.

Vera I is Prinses Carnaval 2008

Zaterdagnacht is in een afgeladen zaal Ravelingen, Vera I verkozen tot Prinses Carnaval 2008. Dat was ook wat de ludieke tegenkandidaat Dorus eigenlijk had gewenst. Volgens de Kneistikrant werd het bij de felicitaties voor Dorus allemaal wat te veel. “Hij viel knockout toen hij Vera wou kussen. In de zaal waren ook tal van niet Knokke-Heistse carnavalverenigingen. In de vooravond werden verder onder leiding van Veronique Engelrelst (Voorzitter van het Carnavalcomité) en Jan Deroose de nummers getrokken die de volgorde bepalen van de stoet op 3 februari. De wagenbouwers kregen er ook uitleg en richtlijnen van oud prins carnaval en politie-inspecteur (verkeer), Philippe Vilein".

Sarkozy wil af van de visserijquota

Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE