25.10.13

Wisselland. Toekomstvisies tussen zee en land in Knokke-Heist

Op zondag 27 oktober om 11 uur opent in het Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist de tentoonstelling “Wisselland voor het grote publiek. Toekomstvisies tussen zee en land”. Vijf jonge ontwerpteams, waaronder Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten i.s.m. Annouk Westerling, Maat-ontwerpers en MikeViktorViktor + Sven Verbruggen, bedenken scenario’s voor de ontwikkeling van de kust. Curator van de tentoonstelling is Birgit Cleppe van het VAi. GAFPA verzorgt de scenografie. 

Kusten zijn bijzonder kwetsbaar geworden door de klimaatverandering. Hoe verbeeld je de kuststad van de toekomst? Komen er eilanden voor de kust? De Belgische kust is een van de boeiendste uitdagingen voor architecten en ruimtelijke planners. Het is een strook land waar de evenwichtsoefening tussen het zich aanpassen en ingrijpen een huzarenstuk wordt, een stuk land waar veel zal verschuiven, een wisselland.
De kustlijn is een dynamisch landschap dat voortdurend verandert onder invloed van de getijden, de seizoenen, het klimaat. Onze bakstenen cultuur heeft in minder dan een halve eeuw de bovenhand gekregen. Met zijn 62 kilometer is de Belgische kust bijna volledig verstedelijkt en lijkt de positie van onze kustlijn gefixeerd. Maar door de klimaatverandering blijven kusten bijzonder kwetsbaar. We weten nu zeker dat de zeespiegel stijgt en we moeten voorbereid zijn op  een superstorm. De lijn vakantietorens, casino’s, winkelboulevards, economische en recreatieve havens, sterk beschermde natuurgebieden en gepimpte dijken staat onder druk. Afwateringsproblemen door hevige en onregelmatige neerslag bedreigen de kust van in de rug.

De vraag is hoe lang dit ‘hold the line’-principe nog haalbaar en betaalbaar zal blijven. De stormkering steeds maar verhogen leidt tot een Berlijnse muur aan het strand, een onding dat niemand wil. Aan onze kust is het ecologisch probleem verstrengeld met architectuur en stedenbouw. In plaats van te doemdenken biedt deze situatie de kans om onze kust te herdenken en los te komen van de evidenties van het bestaande.
De toekomst van de kust laat niemand onverschillig. De mogelijkheden spreken tot de verbeelding, niet alleen van beleidsmakers en kunstenaars, maar van iedereen. Het Vlaams Architectuurinstituut nodigde vijf jonge ontwerpteams uit die hun verbeelding op dit dynamische landschap de vrije loop laten. C.T. Architects, Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten i.s.m. Annouk Westerling, Maat-ontwerpers, MikeViktorViktor + Sven Verbruggen en CcASPAR i.s.m. CLUSTER, HoGent, ILVO en SUM introduceren nieuwe beelden voor ons kustlandschap aan de hand van projecties, tekeningen, kaarten en maquettes. GAFPA verzorgt de scenografie.