7.3.09

Arrogante Bank van de Post

Heel wat inwoners van Heist die een rekening hebben bij de ‘Bank van de Post’ zijn niet te spreken over de arrogantie van dat bedrijf. Na het sluiten van het postkantoor in Heist kregen ze namelijk bericht dat hun postrekening werd verplaatst naar… Zeebrugge. Dat werd door de postdienst beslist zonder ruggespraak met de klanten. Als die dat willen veranderen moeten ze dat speciaal aanvragen. Het postkantoor in Zeebrugge is gelegen op de Strandwijk. Inwoners van Zeebrugge maakten er zelf nauwelijks gebruik van, doch gingen naar de Post in Heist. Nu wil De Post blijkbaar de Heistenaars dwingen om hun postrekening te beheren vanuit het kantoor Zeebrugge; dat vanwege de sluisbruggenchaos extra moeilijk bereikbaar is. Eerder heeft het gemeentebestuur van Knokke-Heist reeds geprotesteerd tegen het feit dat de werkuren die vrijkwamen door de sluiting van de Post in Heist grotendeels afvloeiden naar Zeebrugge en Blankenberge.

Heraldslachtoffers herdacht

Vrijdag werd in Dover een herdenkingsdienst gehouden naar aanleiding van de verjaardag van de Zeebrugse scheepsramp. Tijdens de ceremonie werden alle namen van de slachtoffers voorgelezen. Tweeëntwintig jaar geleden vonden 193 passagiers en bemanningsleden de dood toen de Herald of Free Enterprise kapseisde bij het buitenvaren van onze kusthaven. De herdenking werd bijgewoond door nabestaanden, vrienden en collega’s van zij die omkwamen. Na de herdenking werden op het einde van de Prince of Wales Pier in Dover bloemenkransen in het water gegooid. In Zeebrugge lieten een drietal nabestaanden bloemen neerleggen op de gedenksteen van de Herald Memorial Garden. In Knokke-Heist bracht ook de lokale omroep Radio Paradijs het gebeuren even in herinnering.

6.3.09

Afbraak strandhoofd om verzanding Heist tegen te gaan

De Vlaamse overheid, Afdeling Kust, wil de verzanding in Heist tegengaan door strandhoofd 51 af te breken. De golfbreker bevindt zich ter hoogte van de Raan. De afbraak van het strandhoofd zou nog voor de zomer gebeuren. Concreet betekent dit dat het strandhoofd tot 1 meter onder het strandpeil zal verwijderd worden. Dit is snel en gemakkelijk uitvoerbaar vanaf land. Het veel dieper uitbreken zou te duur worden. De laatste 4 jaar wordt de zeerecreatie in Heist in versneld tempo gehinderd door de verzanding. Bij springtij laag water kan er gewandeld worden tot voorbij de Fluxysterminals, 2 km van de dijk. In de breedterichting is de oostelijke staart van de zandbank de kop van strandhoofd 51 gepasseerd. Deze ligt recht tegenover de toegewezen nieuwe locatie van het VVW-watersportcentrum, dus dichtbij De Raan. De bank is uitgewaaierd over de hele breedte van het strand voor Heist. De periodes waarbij de watersport droogvalt, worden steeds langer. Meer en meer moeten watersporters bij laagwater door de baderszone of het strandreservaat laveren om via de steeds smallere doorgangen de bevaarbare dieptes te kunnen bereiken of terug te kunnen keren. Bij springtij wordt dit zelfs onmogelijk. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de reddings- en begeleidingsboten. Interventie en begeleiding bij laagwater kan enkel nog met jetski, met een omweg rond de ondieptes. Voor de waterrecreanten in Heist is de opbraak van strandhoofd 51 alvast hoopgevend nieuws.

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in de voorbije periode vind je HIER.

Beslissing ontpoldering bij Zwin nakend

Naar aanleiding van een parlementaire vraag werd donderdag in de Commissie Leefmilieu een discussie gevoerd over de ontpoldering bij het Zwin. Minister Crevits stelde daarbij dat de knoop zeer binnenkort zal doorgehakt worden. Dat gebeurt ten laatste komende vrijdag. De Knokke-Heistse landbouwers in het gebied zijn vanaf het begin al hevig gekant tegen deze ontpoldering die enkel een koehandel is met Nederland voor de verdieping van de Schelde naar Antwerpen.


Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE.

Vissersvloot daalt verder

De Vlaamse vissersvloot takelt verder af. Momenteel zijn er nog 97 schepen. Volgend jaar zal dat aantal zakken naar 87. Er worden dan namelijk een tiental schepen uit de vaart genomen. Dertig jaar geleden waren er nog meer dan 400 vissersvaartuigen aan onze kust. Zes op de tien resterende schepen liggen in Zeebrugge, de rest in Oostende, en nog een zestal vaartuigen in Nieuwpoort.

Motorrijdster kritiek na aanrijding met vluchtmisdrijf

Een 40-jarige motorrijdster uit Knokke-Heist is donderdagavond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De vrouw is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval deed zich voor op de zeedijk ter hoogte van het Casino. De andere motorrijder die bij de aanrijding betrokken was pleegde vluchtmisdrijf. Dankzij de camerabeelden kon de man ondertussen worden aangehouden. Hij reed zigzaggend over de zeedijk toen het ongeval gebeurde.

5.3.09

Steeds meer alleenstaanden en kinderloze gezinnen

In de badstad wonen steeds meer alleenstaanden en kinderloze gezinnen. Per eind vorig jaar bestond de bevolking van Knokke-Heist voor 38 % uit alleenstaanden en voor ruim een derde uit kinderloze gezinnen. Op minder dan drie adressen op tien wonen dus nog gezinnen met kinderen. Daarvan zijn er zo’n 2300 gezinnen met één kind en circa 1650 met twee. Knokke-Heist telt nog maar 545 'kroostrijke' gezinnen, waarvan 1 met 7 kinderen. Bekijken we de evolutie over 20 jaar, dan merken we een daling van 28 % van de gezinnen met kinderen. Niet verwonderlijk als we weten dat in dezelfde periode het aandeel 60+'ers steeg van 25 naar 37 %.

Bevolking krijgt z’n eigen ‘Zeg’

Om de mensen nauwer te betrekken bij de plannen voor de toekomst van Knokke-Heist houdt het gemeentebestuur voor de zesde keer een uitgebreide informatie- en inspraakvergadering. Dat gebeurt in elk van de deelgemeenten. Het is de bedoeling om aan de hand van een powerpointpresentatie de belangrijkste projecten voor 2009 toe te lichten. Ook worden de hoofdaccenten voor de komende jaren verduidelijkt. Daarna krijgen de burgers de kans om vragen te stellen. De reeks infosessie start komende woensdag om 19.30u in de Molenhoek in Westkapelle.


Daarna volgend de andere deelgemeenten:
12 maart in ’t Zaaltje te Ramskapelle
18 maart in Ravelingen Heist

19 maart in het auditorium van het Cultuurcentrum Scharpoord

Nieuwe kerncentrale

Er is kans dat een nieuwe onderzoekscentrale voor kernenergie gebouwd wordt in het Zeeuwse Borssele. Dat is amper 32km in vogelvlucht van Knokke-Heist. De Nederlandse Nucleaire Onderzoeksgroep stelt dat er in de beoogde locatie aan de Schelde al veel nucleaire kennis aanwezig is. Ook is er in onze buurprovincie weinig weerstand tegen de komst van nucleaire activiteiten en is het opslagcentrum voor radioactief afval in de buurt. Kernenergie is trouwens ook voor onze regio cruciaal voor de toekomstige energiebevoorrading. Windmolens op zee blijken te duur. Windmolens aan land, zoals die welke langs de N49 in Adegem komen, zijn onvoldoende rendabel. Aardgas blijven invoeren maakt ons op den duur volledig afhankelijk van Rusland en de Arabieren.

Eerste paal geheid voor nieuwe Reserve

Even over 11 is donderdagmorgen op de afbraaksite van hotel La Réserve in aanwezigheid van burgemeester Lippens de eerste steen gelegd en de eerste van 500 palen geheid voor een nieuw complex. Dat zal een 5-sterrenhotel met 110 kamers omvatten en ook 150 luxeappartementen. Het hotel met congresfaciliteit zou over 2 jaar worden in gebruik genomen en 65 mensen in vaste dienst nemen. Het hotel wordt gebouwd door de La Reserve Invest NV van Eddy Walravens en Martine Van Thillo. Zij baatten ook het vorige hotel uit. De bouw gebeurt in fasen. De eerste 70 appartementen zullen in de zomer van 2011 klaar zijn. Eén derde van de appartementen in de eerste vleugel is al verkocht. Op de realisatie van de tweede appartementenvleugel werd vanwege de kredietcrisis nog geen datum geplakt.

Bert De Brabandere bij Hillary Clinton

Voormalig CD&V jongerenvoorzitter Bert De Brabandere uit Knokke-Heist werd uitgenodigd voor een ontmoeting met Hillary Clinton. De vrouw van voormalig President Clinton is de nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken in de Obama-regering. Vrijdag spreekt ze in het Europees Parlement tijdens een informele ontmoeting met enkele jonge Europese politici. De Amerikaanse ambassade heeft Bert De Brabandere geselecteerd voor deze ontmoeting omwille van zijn ervaring in het politieke jongerenwerk. Bert volgt Hillary trouwens al jaren op de voet. In 2000 was hij bij z'n deelname aan de New York marathon getuige van haar eerste verkiezing als Senator voor de staat New York. De ontmoeting heeft als titel : ‘EU-US : The Next Generation Takes the Floor’ en wordt ingeleid door Hans-Gert Pöttering, Voorzitter van het Europees Parlement.

Vissers veiliger op zee

Vissers uit Knokke-Heist, Zeebrugge en Oostende zullen vanaf volgende maand een stuk veiliger zijn op zee. De werkkledij van de zowat 500 vissers wordt namelijk uitgerust met een zendertje. De sensor van het apparaat in het werkpak zendt een signaal uit als een vissers overboord slaat. Binnen vijf seconden zullen zowel de schipper aan boord als de reddingsdiensten worden gealarmeerd. Door het signaal is het bovendien perfect mogelijk om de drenkeling te lokaliseren, zodat geen kostbare tijd meer verloren gaat bij het zoeken. De Vlaamse Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling zal het project voorfinancieren, maar de organisatie hoopt op steun uit het Europese Visserijfonds.

Knokke-Heistenaar jongste zendamateur

Tanguy Tourain is de jongste zendamateur van heel het land. Dat kreeg de 13-jarige jongen te horen toen hij zijn zendlicentie ontving van het BIPT. Tanguy is lid van de plaatselijke radioclub ONZ en volgde er de tweejaarlijkse initiatielessen. Tanguys interesse voor de radiocommunicatie is deels te danken aan zijn vader en schoonbroer, die allebei ook hun hoofd in de radio hebben steken. Wie wil toetreden tot de radioclub kan trouwens vrijblijvend een vrijdagavondvergadering bijwonen in het 't Walletje 50 of een kijkje nemen op www.onz.be
Tanguy - ON3OQ is tijdens de weekends zowel te horen op de HF-, UHF- en VHF-banden. Tevens is zijn station stand-by op het digitale net D STAR ON0WV.

De Bolle verliest z’n parkeerplaatsen

Het gemeentebestuur heeft beslist om de parkeerplaatsen langs de Kardinaal Mercierstraat aan de Bolle af te schaffen. Interventies door politie en brandweer bij gebouwen aan het Klein Marktje worden namelijk te zeer belemmerd door de smalle doorgangen. Door het verwijderen van de parkeerplaatsen moet aan de bestaande ruimte voor de terrassen niet geraakt worden. In de toekomst zullen de hulpdiensten het plein ongehinderd kunnen oprijden via de Vlamingstraat.

Smedenstraat helemaal dicht voor verkeer

Donderdag is de wegenisaannemer in Knokke gestart met het opbreken van het laatste stuk van de Smedenstraat. Het gaat om het straatdeel tussen de Van Steenestraat en de Nyckeesstraat. De volledige Smedestraat vanaf De Post tot aan het Maurice Lippensplein is nu afgesloten voor alle verkeer. In de zijstraten is nog enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Naar gelang de weersomstandigheden zal het gedeelte tussen De Post en de Nyckeesstraat tegen eind volgende week afgewerkt zijn en opnieuw voor het verkeer worden opengesteld.

4.3.09

Maersk rechtstreeks naar Iran

Het vaarschema van de ME1 Service van Maersk Line en Safmarine tussen Noord-Europa, het Midden-Oosten en India wordt uitgebreid met nieuwe aanlopen van Aqaba en Bandar Abbas. Om dat mogelijk te maken zal de lijndienst voortaan met zeven in plaats van zes containerschepen verzorgd worden. In Noord-Europa laadt de ME1 in Felixstowe, Zeebrugge, Bremerhaven en Rotterdam. Vanaf 21 maart komt Aqaba als eerste loshaven in de rotatie. Daarna wordt koers gezet naar Jebel Ali en Bandar Abbas.

Eindelijk goed nieuws voor Knokke-Heists restaurantkoppel

Er is eindelijk goed nieuws voor het Knokke-Heists koppel dat meedoet aan het VTM-programma ‘Mijn Restaurant’. Het college in Kortrijk heeft woensdag dan toch een bouwvergunning afgeleverd voor de aanpassingswerken aan de Oude Dekenij. Dat is het pand waar de 25-jarige Claudio Dell’Anno en zijn 20-jarige vriendin Gaëlle Six hun wedstrijdrestaurant moeten inrichten. Vanaf nu geldt echter een schorsingstermijn van 25 dagen. Pas daarna kan de verbreding van de deur en het aanpassen van de gevelramen worden aangevat. Voor de meeste andere werken is evenwel geen vergunning nodig. Die werken zijn dan ook onmiddellijk gestart. De Knokke-Heistse deelnemers moeten over een maand het restaurant openen.

Asfalt voor landelijke wegen

Op maandag 16 maart wordt in de badstad begonnen met wegeniswerken in de Roden Ossenstraat en de Mostaertdijk. Beide landelijke wegen liggen op de grens met Damme en Sluis en krijgen een nieuwe toplaag in asfalt. Voor de Roden Ossenstraat situeert de renovatie zich op Knokke-Heists grondgebied. Het gaat om het stuk tussen de Mostaertdijk en de Nederlandse grens. Voor de Mostaertdijk is het straatdeel tussen de Roden Ossenstraat en de eerste bocht aan de orde. De uitvoeringstermijn is vastgelegd op 20 werkdagen.

Cruisepromotie in Miami

Vertegenwoordigers van het havenbestuur en van stad Brugge zullen binnenkort in Florida de belangen van Zeebrugge als bestemming voor cruiseschepen verdedigen. Van 16 tot 19 maart wordt in Miami namelijk de ‘Seatrade Cruise Shipping’ conventie gehouden. Met de aanwezigheid van meer dan 1200 ‘beslissers’ van een kleine honderd cruisebedrijven is het ‘s werelds grootste vakbeurs voor deze industrietak. Hoewel Knokke-Heist geen afvaardiging stuurt zal de toeristische dienst wel aanwezig zijn bij middel van promotiemateriaal. In het licht van de conventie werd ook reeds een voorlopige lijst bekend gemaakt van drijvende paleizen die dit jaar onze kusthaven zullen aandoen. Het gaat om 57 cruiseschepen. Ook voor volgend jaar staan nu al 11 schepen geboekt

CD&V Knokke-Heist staat achter West-Vlaamse lijst

Thierry Coryn, Voorzitter van de CD&V Knokke-Heist, zegt in een mededeling tevreden te zijn met de 20ste plaats voor Bert De Brabandere op de West-Vlaams CD&V-lijst. Toch had men op een betere plaats gehoopt voor de Knokke-Heistenaar. De voormalige nationale voorzitter van Jong CD&V maakte eerder bezwaar omdat hij geen verkiesbare plaats kreeg toegewezen. Lijsttrekker Vlaams minister Hilde Crevits stelt dat De Brabandere samen met Yves Leterme en de Waregemse burgemeester Kurt Van Ryckeghem tot de sterke lijstduwers behoort.

Brandweeroefening

De Knokke-Heistse brandweer bereidt zich momenteel voor op een jaarlijkse oefening. Die krijgt z’n beslag op het grondgebied van Damme, dat ook tot het operatiegebied behoort van de plaatselijke spuitgasten. Vanwege de oefening zal de Leopoldsvaart Oost komende maandag en dinsdag overdag afgesloten zijn voor het verkeer. Het gaat om het deel tussen de Oude Sluissedijk en het Molentje. Beide dagen zal het verkeer van 8 tot 17uur worden omgeleid.

Alle klassen in de weer rond afval en milieu

In de school van de Jef Mennekenslaan in Knokke wordt tot 13 maart extra aandacht geschonken aan haalbare initiatieven om een goed evenwicht te vinden tussen afval en milieu. De correcte gewoontevorming in dat verband blijft echter een heikel opvoedingspunt. Vandaar dan ook de keuze om dit jaar de problematiek te behandelen in alle klassen van de school. Volgens directeur Daniël Rogghé is het de bedoeling om iedereen te leren z’n verantwoordelijkheid op te nemen om de grote berg dagelijks afval fors te verminderen en milieuvriendelijker te behandelen.

3.3.09

Grensoverschrijdende banenbeurs

Vrijdag en zaterdag wordt net over de grens in Toversluis een banenbeurs gehouden. De organisatie is in handen van Eures Scheldemond en de gemeente Sluis. De beurs wil de werkgelegenheid in de grensstreek stimuleren. Werkgevers uit Knokke-Heist en andere grensgemeenten in West- Vlaanderen en Zeeland presenteren er hun vacatures aan een groot publiek. Momenteel hebben zich al zo'n 25 bedrijven aangemeld. Volgens Eures Scheldemond is de beurs een noodzaak. "In Zeeuws-Vlaanderen is het aantal vacatures de afgelopen maanden met vijftig procent teruggelopen. Het aantal inschrijvingen van werkzoekenden is daarentegen toegenomen met ruim dertig procent." Vanuit Zeeland werken momenteel een kleine 2000 mensen in Vlaanderen. Omgekeerd zijn er rond de 2300 Vlamingen in Zeeland aan de slag. "Werven in Vlaanderen biedt werkgevers de kans hun wervingsgebied flink te verruimen en potentiële medewerkers met andere talenten en vaardigheden te ontdekken", aldus de initiatiefnemers. De banenbeurs is op vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur geopend, en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

In het voetspoor van schrijvers aan onze kust

"Sur les pas des écrivains de la mer du Nord"

“Knokke-Heistse restaurantkoppel zal niet benadeeld worden”

In het programma ‘Mijn Restaurant” dat dinsdagavond van start gaat op VTM zal het deelnemende koppel uit Knokke-Heist ondanks alle problemen toch op gelijke voet staan met de andere participerende duo’s. Dat heeft VTM beloofd aan de 25-jarige Claudio Dell’Anno en zijn 20-jarige vriendin Gaëlle Six. Woensdag beslist het schepencollege van Kortrijk over de bouwvergunning voor de Oude Dekenij, waar het restaurant voor de tv-wedstrijd zal worden uitgebaat. Er is alvast één bezwaar ingediend. Ook als het schepencollege het dossier goedkeurt, is het nog niet zeker of er al direct verder gewerkt kan worden. Er is namelijk ook nog een goedkeuring nodig van de Bouwinspectie van de Vlaamse gemeenschap.

Klacht grensarbeiders over belastingsvoordeel

De Stichting Grensarbeid dient een klacht in bij de Europese Commissie. De actiegroep is het niet eens dat Nederlandse grensarbeiders, die in Knokke-Heist of andere grensgemeenten werken, geen recht hebben op een Belgische belastingkorting. Belgische werknemers krijgen die korting, grensarbeiders niet. Dat is in strijd met Europese verdragen,zegt de stichting. In het hele grensgebied zijn zo'n 40.000 grensarbeiders hiervan de dupe, zegt de stichting.

Lippens voor bijzondere kamercommissie

Komende maandag worden Maurice Lippens en andere voormalige toplui van Fortis gehoord door een bijzondere Kamercommissie. Ze zullen vragen beantwoorden in het onderzoek dat rond de bankcrisis gehouden wordt. De Fortis-top wordt ondervraagd achter gesloten deuren over 'de organisatie van de banken' en 'het beheer van de risico's'. Gezien het om een bijzondere commissie gaat, zullen de oud-bankiers niet onder eed staan en kunnen ze weigeren op bepaalde vragen te antwoorden.

Knokke-Heist in 2 Zeeën-project

Knokke-Heist is toegetreden tot het ‘2 Zeeën-programma’ voor grensoverschrijdende culturele integratie, vooral op maritiem vlak. Op die manier zal de gemeente de komende drie jaar de helft van de geplande investeringen voor het herinrichten van de presentaties in het oud schoolgebouw van Sincfala kunnen recupereren. Het gaat om een Europese subsidie van ruim 36.000 euro. Het 2 Zeeën-project maakt een link tussen een dertigtal musea in West-Vlaanderen, Zeeland, Nord/Pas de Calais en in het Zuiden en Zuid-Oosten van Engeland. Door mee in het project te stappen zal Sincfala ook gepromoot worden in deze regio's. Tot slot zijn ook inhoudelijke samenwerkingen gepland omtrent het zogenaamde mondelinge erfgoed met ondermeer een project over de geschiedenis van de vissersvrouw.

Loodzware Ironman voor Knokke-Heistse bakker

De Heistse bakker Jan Lefevere heeft net op het eiland Langkawi de 'Ironman Malaysia' gelopen. Lefevere, die lid is van het Triathlon Team Knokke, deed er 13 uur 20 minuten en 18 seconden over. Het was meteen zijn derde deelname aan deze uiterst zware wedstrijd. De triathlon omvat 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,2 km lopen. Slechts 2 Belgen verschenen aan de start. Een temperatuur van 37° in combinatie met een hoge vochtigheidgraad schrikte blijkbaar andere landgenoten af. De Knokke-Heistenaar werd 264ste op 524 deelnemers. In zijn leeftijdsgroep 45/49 jaar was hij 27ste. Later op het jaar start Lefevere nog in de Ironman van Frankfurt. Op 5 april komen 2 andere Knokke-Heistse triatleten aan de bak. Luc Vanmaele en Bernard Deleener wagen zich dan aan de Ironman van Zuid-Afrika.

Laatste metrostellen ingescheept

In Zeebrugge zijn de laatste drie metrostellen voor de Circle Line in Singapore geladen aan boord van het containerschip “La Traviata” van de rederij CMA CGM. In totaal werden 35 stellen van 23 meter lang via onze kusthaven verscheept. Ze wogen tussen 36 en 42 ton. De metrostellen werden geassembleerd bij Alstom in Noord-Frankrijk.

Tijdelijk parkeerverbod Koningslaan

Begin volgende week wordt een tijdelijk parkeerverbod van kracht in de Koningslaan in Knokke. Als voorbereiding tot de heraanleg van de laan in kwestie worden komende maandag en dinsdag namelijk bomen verwijderd. Dat gebeurt in het straatdeel tussen de Boudewijnlaan en het Abraham Hansplein. Het parkeerverbod moet ervoor zorgen dat de werken vlot en snel kunnen verlopen.

2.3.09

Verkeershinder Knokkestraat

Nog tot het einde van de week is er verkeershinder in de Knokkestraat tussen Knokke en Duinbergen. Ter hoogte van de Goudsbloemenlaan worden namelijk werken uitgevoerd in opdracht van Eandis. Het verkeer wordt er plaatselijk geregeld door middel van verkeerslichten. Het beurtelings rijden zal nog duren tot komende vrijdag.

Heist in de 18de eeuw

In Sincfala werd het boek “Heist in de 18de eeuw” voorgesteld. Het werk is van de hand van Jacques Larbouillat. Deze 78-jarige heemkundige werd in Brugge geboren, maar groeide op in Heist. Hij is betuurslid van de Huthagokring en schrijft regelmatig over de geschiedenis van onze regio. In het nieuwe boek brengt de auteur aspecten uit het dagelijkse leven van het toenmalige Heist. Zo wordt ondermeer de gevolgen van de Spaanse Successieoorlog voor de deelgemeente belicht. Verder ook de Nederlandse invasie in de Zwinstreek en de inlijving in de Franse Republiek. Het reilen en zeilen van de visserij, de landbouw en de andere ambachten komt eveneens aan bod. Ook het wel en het wee rond de herbergen in het centrum van het oude Heist. Het boek kost 15 euro.

Nieuwe Zeeweg Zeebrugge-Spanje

De Spaanse kranten kondigden maandagmorgen de start aan van een nieuwe ro-ro-verbinding tussen Santander en Zeebrugge. Na lange onderhandeling is donderdag in onze kusthaven een akkoord bereikt tussen Christian Manrique van het havenbestuur van Santander en Donald Duthieuw en Jan Vannieuwenburg van de MBZ. De nieuwe dienst zou begin mei van start gaan en drie afvaarten per week kennen. Dat zou later worden opgevoerd naar vijf afvaarten. De naam van de rederij die de nieuwe verbinding zal uitbaten werd nog niet vrijgegeven. Het ro-ro schip dat wordt ingezet biedt ruimte aan 105 trailers per overvaart. Er wordt in eerste instantie gemikt op een jaaromzet van 15.750 trailers. In 2007 werd door de rederij Transfennica reeds de zeeweg tussen Zeebrugge en het Noord-Spaanse Bilbao opgetart. Santander wil niet langer tweede viool spelen en wilde kost wat kost een eigen verbinding met Zeebrugge.

Oud-burgemeester van Sluis wordt kamerheer van Beatrix

Jack Asselbergs is door de Nederlandse koningin benoemd tot kamerheer in de provincie Zeeland. Asselsbergs was van 1981 tot 1987 burgemeester in Sluis. Tijdens die periode was hij gedurende 14 maanden tevens waarnemend burgemeester van Aardenburg. Daarna waren Zierikzee en Schouwen-Duiveland aan de beurt. Toen hij z’n taak in 2008 terug opnam na een zware ziekte moesten hij en zijn gezin onderduiken vanwege ernstige bedreigingen.Asselbergs zal nu als kamerheer de koningin in zijn ambtsgebied adviseren, begeleiden en vertegenwoordigen. De voormalige Sluise burgemeester houdt zich vooral bezig met activiteiten op het terrein van de volksgezondheid, cultuur en cultuurhistorie.

Voetbal in de regio

Op de voorbije voetbalzondag was voor alle ploegen in onze regio winst of gelijkspel weggelegd. In Eerste Provinciale won FC Knokke op verplaatsing met 0-1 van Wevelgem City. Knokke legt beslag op de 10de plaats met 33 punten. In Derde Provinciale resulteerde de wedstrijd tussen VVWestkapelle en De Haan in 4-4 gelijkspel. Beernem moest op eigen terrein met 3-5 het onderspit delven tegen FC Heist. Heist staat met 45 punten derde in het klassement. VVW is vijfde met 44 punten. Vierde Provinciale ten slotte. Loppem-Moerkerke eindigde in 0-0 gelijkspel. Doomkerke werd op eigen terrein met 1-4 afgestraft door Zeehaven Zeebrugge. In de rangschikking staat Moerkerke 6de met 32 punten. Zeebrugge is 7de met 30 punten.

1.3.09

Vanthourenhout wint strandrace

Sven Vanthourenhout heeft zondag de Nissan Mountainbike Beach Challenge gewonnen in Knokke-Heist. Bij deze 11de editie van de strandrace verschenen meer dan 800 deelnemers aan de start in Duinbergen. Vanthourenhout ging hij er een tiental kilometer van de eindstreep vandoor met Nicolas Vermeulen. Uiteindelijk werd het een spurt voor de zege. Kenny Vanlaere, schoonbroer van Vanthourenhout, werd derde. Vorig jaar won Niels Albert nog in de badstad, maar dit jaar was hij niet van de partij.

Tweedeverblijvers maken krokus goed

Het succes van de krokusvakantie is in Knokke-Heist in belangrijke mate te danken aan het aandeel van de tweedeverblijvers. In de hotels was er een goede bezetting maar het is geen overrompeling geworden. Er waren steeds kamers vrij. De drukte in de badstad heeft dan ook veel te maken met de mensen die er een vakantie-appartement of villa bezitten. Uit de statistieken van de Dienst Toerisme blijkt verder, dat de bestedingen van de tweedeverblijvers in restaurants, tearooms en winkels aanzienlijk is. Afgelopen weekend was het trouwens extra druk in Knokke-Heist. Dat had onder meer te maken met de dagjesmensen en wandelaars die naar zee kwamen omdat wat zon voorspeld was.

Pestbelastingen

Open-VLD raadslid Frank Naert heeft zondag een paar zogeheten pestbelastingen in Knokke-Heist aan de kaak gesteld. Ze vergen namelijk veel administratie en brengen weinig op. Zo geldt in de badstad een 'fiscaal reglement betreffende de gemeentebelasting op het gebruik van de openbare weg en het strand voor publiciteitsdoeleinden'. Deze belasting wordt geheven bij het uitdelen van publiciteitsprospectussen, folders, stalen en het rondrijden met publiciteitsvoertuigen. Daarnaast is er ook de gemeentebelasting op de aanplakborden. Daarmee worden grote reclameborden aan gevels en werven geviseerd. De Open-VLD vraagt om de pestbelastingen in kwestie af te schaffen.

Zeebrugs fregat in Libanon

Zondag heeft ons land met het Zeebrugse fregat Leopold I het commando op zich genomen van Unifil in Libanon. Deze tijdelijke strijdmacht van de Verenigde Naties heeft tot belangrijkste doel te waken over vrede en veiligheid in de Libanese regio. Kapitein ter Zee Stafbrevethouder Vlieger Thierry Pynoo voert het commando. Hij zal voor de duur van zijn opdracht de graad van Flottielje Admiraal dragen. De missie loopt af op 31 mei. Het fregat Leopold I, dat reeds in 2008 heeft deelgenomen aan de operatie UNIFIL, heeft een staf van 23 man aan boord, samengesteld uit officieren en onderofficieren uit binnen- en buitenland. De bevelsoverdracht gebeurde in Beiroet. De bevelvoering over de Leopold I zèlf wordt waargenomen door Fregatkapitein Stafbrevethouder Jean-Marc Claus. Het fregat bestaat heeft 144 mannen en vrouwen aan boord.