14.6.08

Record keten draaiorgelboeken Sluis

Door het centrum van Sluis heeft draaiorgelliefhebber Frans Schout zaterdagmorgen een keten van ruim 3,5 km aan muziekboeken voor draaiorgels gelegd. Daarmee is een nieuw record gevestigd. Een notaris heeft in dat verband een proces-verbaal opgesteld ten behoeve van het Guinness Book of Records. Schout gebruikte voor zijn recordpoging slechts ongeveer de helft van zijn muziekboeken. Met het initiatief werd niet alleen de draaiorgelmuziek onder de aandacht gebracht. Meteen werd geld ingezameld voor een jongen uit de regio die door oogkanker blind is geworden.

13.6.08

Zwemparcours Zwintriatlon is open

Vanaf nu kunnen deelnemers aan de Zwintriatlon het zwemparcours reeds uittesten. Na massaal aandringen werd aan het Jaagpad in Sluis namelijk de trap geïnstalleerd die het zwemmers mogelijk maakt om comfortabel te water te gaan in de Damse vaart. Dagelijks ziet men dan ook al zwemmers tussen de eenden en hun kroost laveren. De meesten bereiden zich voor op de Rabobank Zwemloop van zaterdag 26 juli en de JPMorgan Zwintriathlon van woensdag 3 september. Voor de Zwintriatlon noteert men onder de 1004 deelnemers liefst 254 inwoners van de badstad. Van hen hebben 137 gekozen om te starten in de wave met Knokke-Heistenaars, die éénmalig naar aanleiding van de 10de editie wordt ingevoerd.

Tijdelijke aanpassing rijrichting door strandophoging

Maandag start de firma Verhelst met het ophogen van de stranden in Heist en Duinbergen. De aanvoer van het zand gebeurt langs de Anemonenlaan. Via de bestaande oprijweg wordt het zand over de hele breedte van het strand verspreid. Als gevolg van de werken zal van maandag tot vrijdag, en dat tot 24 juni, de rijrichting op de Zeedijk tussen de Parkstraat en de Anemonenlaan omgekeerd worden. Alleen in het weekend van 21 en 22 juni rijdt het verkeer dus in de normale rijrichting (van het zwembad de Raan naar de Anemonenlaan).

Opgeschoten bermen beperken zichtbaarheid

Er zijn klacht van automobilisten en fietsers over de beperkte zichtbaarheid langs wegen waarvan de bermbegroeiing momenteel hoog is opgeschoten. Dat is een gevolg van het bermbesluit van de Vlaamse regering. Dat moet een natuurvriendelijker bermbeheer stimuleren. Het besluit is van toepassing op bermen en taluds langs wegen, waterlopen en spoorwegen. Daardoor komt het dat er maar een eerste maal gemaaid mag worden na 15 juni, en een tweede maal pas na 15 september. Het bermmaaisel moet bovendien verwijderd worden. Daarbovenop heeft elke gemeente een ‘bermbeheersplan’ opgemaakt waarin alle bermen geïnventariseerd werden. Het maaiverbod geldt trouwens ook voor de graskanten in de Boslaan, Eikenlaan en een deel van de Zoutelaan, die tot beschermd duinengebied behoren. De bedoeling daar is de verdwenen duinflora een nieuwe kans te geven. Natuurbeschermers vermoeden dat er zich in de grond nog oude zaden bevinden, die door niet-bemaaiing opnieuw tot ontkiemen zouden kunnen komen.

Loop van de Bevolking

Informatie omtrent geboorten, huwelijken en overlijdens vind je HIER

Vazen van Andrea Branzi in Knokke-Heist

Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Oranje kijken in Knokke-Heist

Het 'trieste' verhaal van de Nederlandse Limburger Gerard die maandag uitgerekend in Knokke-Heist de wedstrijd Oranje-Italië moest kijken... Je leest er alles over in ORO NieuwsMAGAZINE.

Elektronische identiteitskaart niet veilig

De elektronische identiteitskaart zoals die in Knokke-Heist en de andere gemeenten wordt afgeleverd is absoluut niet veilig. Dat blijkt uit een evaluatierapport dat de KU Leuven heeft gepresenteerd op de Europese e-Identity Conferentie in Den Haag. De wetenschappers vinden dat het gebruik van de kaart moet stoppen en de software opnieuw ontwikkeld moet worden. Het rapport waarschuwt voor schending van de privacy, bedrog en chantage, gezien het beveiligingsmechanisme van de kaart totaal niet deugt. Daarbij komt nog het feit dat de chip makkelijk loskomt. In de meeste gemeenten moet dan telkens 10 euro betaald worden voor een nieuwe identiteitskaart. In Knokke-Heist is dit evenwel gratis. Bij problemen met de kaart zijn gevallen bekend waarbij Fedict een gratis kaartlezer naar de gedupeerde stuurt. Dat is onder meer in Knokke-Heist reeds gebeurd. Ook via De Lijn werden 3.300 gratis kaartlezers uitgedeeld. Dat blijkt nu een vergiftigd geschenk te zijn.

Secretaris FC Heist herverkiesbaar voor provinciaal comité

Het ziet er naar uit dat FC Heist secretaris André Vanlerberghe samen met twee andere leden van het provinciaal voetbalcomité van West-Vlaanderen voor vier jaar zal herverkozen worden. De verkiezing gebeurt tijdens de algemene vergadering op zaterdag 21 juni in Gits. Er zijn geen andere kandidaten. Het trio moet echter minstens de helft van de stemmen halen om opnieuw verkozen te worden. Heistenaar André Vanlerberghe zetelt in de kalendercommissie en onderhoudt de contacten met de provincieraad. Hij ontfermt zich verder over onmiddellijke schorsingen na een zwaar vergrijp tegenover de scheidsrechter.

12.6.08

Ooievaarsjongen worden geringd in het Zwin

Volgens een woordvoerster van het natuurpark Het Zwin werden tot nog toe slechts 2 jonge ooievaars geringd. Die bevonden zich op een makkelijk bereikbare plaats. Op 23 juni wordt een hoogtewerker ingeschakeld om de andere nesten te controleren. Jongen die dan worden aangetroffen zullen op dat moment geringd worden. "We zien in tal van nesten beweging, maar kunnen tot op heden onmogelijk zeggen over hoeveel jongen het in totaal zal gaan", zegt Zwinconservator Kris Struyf. "Maar ik verwacht wel dat het er meer zullen zijn dan vorig jaar", aldus nog de Zwinconservator. In het dierenpark Planckendael kwam een record aantal jongen uit het ei. Ook daar zijn de verzorgers nog bezig met hun taak. Nu al staat vast dat de ooievaars met 55 à 60 jongen voor een absoluut record hebben gezorgd. Maar, een twintigtal jongen heeft in Plankendael dan weer de voorjaarsregen niet overleefd. De jonge diertjes stierven door onderkoeling of verdrinking.

Barcq' à Jac Revival

In de loop van de jaren 60 en 70 zorgde de uitbater van de Barq'à Jac ervoor dat Zeebrugge de “place to be” werd voor de uitgaande jeugd. Uit alle hoeken van het land kwamen de jongeren naar “de reeke” in onze kusthaven. Dat was een rij huizen langs de Leopold III Laan, waarvan er een aantal tot een uitgaanscomplex met intieme danshoekjes was omgevormd. Heel wat tegenwoordige echtparen in Knokke-Heist hebben trouwens mekaar leren kennen in het halfduister van de Barq’ à Jac. Gerald Muylle voorzitter van Unizo Zeebrugge heeft daarom een reünie van de fuifgangers van toen opgezet. Onder de noemer "Revival Barq’à Jac" staan deze zomer 2 avondcruises met de River Palace op de agenda. De toeristenboot zal telkens zo’n 200 Barq’ à Jac adepten in de gelegenheid stellen om drie uur lang de tijd van toen te herbeleven. De nodige danspasjes worden ter plaatse aangeleerd door een team van Dansschool Rose De Leyn. Nadien kan men verder feesten in de de Old Steamer op de Rederskaai.


Op de foto: Jac van de Barq'. Copyright Claudy Moreno.


De cruises gaan door: zo 20 juli en do 14 augustus telkens om 19u
Toegangsprijs all-in: 45euro. Reservatie van de tickets:
www.unizozeebrugge.be.

Vrijdag de dertiende, thrillerdag

Op vrijdag de dertiende worden liefhebbers van thrillers 's avonds extra verwend in de bibliotheek van Scharpoord. Drie thrillerauteurs met Knokke-Heistse connecties spreken er over hun inspiratie, werk, toekomstplannen en onze badstad. Onder het motto 'Mysteries in Knokke-Heist' stelt Jooris Vanhulle de vragen. Jos Pierreux situeert zijn misdaadromans in een decor van klasserestaurants. Marthe Maeren is afkomstig uit de badstad en is advocate aan de balie in Gent. De jongste auteur is de net 30 geworden Piet Baete. Hij studeerde Letterkunde en Scenarioschrijven in Leuven en Los Angeles. Manteau, Vlaanderens grootste uitgeverij, liet van z’n debuutroman “Dromen van de dood” al meer dan 4000 exemplaren van de persen rollen.


Bibliotheek Scharpoord 13 juni, 20 tot 22 uur

Dalkia blijft asielzoekers opvangen

Knokke-Heist heeft voor de komende vijf jaar een uitbater aangeduid voor het dierenasiel langs de Sluisstraat. In de aanloop daartoe was eerder een offerteaanvraag gebeurd. Het uitbatingscontract tot eind 2012 werd opnieuw in de wacht gesleept door de nv Dalkia. In de toekomst zal het dierenasiel evenwel niet langer onderkomen verschaffen aan vogels. Ook zullen gevaarlijke of beschermde diersoorten niet meer worden opgevangen. Het is inmiddels 21 jaar dat de gemeente een dierenasiel heeft. Het begon in 1987 met de bouw van enkele schuthokken voor honden op de huidige locatie in de Sluisstraat.

Zand storten op zee tegen stijgende zeespiegel?

Nederlandse plannen om de stijgende zeespiegel op te vangen zijn mogelijk nefast voor onze regio. Met name kunnen het natuurreservaat Het Zwin en onze haventoegangen er sneller door verzanden. Dat de strandsituatie in Heist erdoor kan verergeren is evenmin denkbeeldig. Onze noorderburen overwegen om verder op de Noordzee grote hoeveelheden zand in zee te dumpen. Dat zand wordt dan door de kracht van het water naar de kust gebracht. Zo ontstaat kustverbreding. Door wisselende stromingen en weersinvloeden is het echter niet altijd zeker waar dat zand precies zal terecht komen.

Rolstoeltennis in het Zoute

Tennisspelers met een motorische handicap kunnen deze zomer in Knokke-Heist terecht voor de “Eerste Zoute WheelShare Cup 2008”. Dit rolstoeltennis-event wordt van 11 tot 13 juli gehouden bij de Tennis Club Knokke Zoute. Rolstoeltennis wordt gespeeld zoals tennis voor validen, met slechts enkele aanpassingen. Zo mag de bal bijvoorbeeld tweemaal botsen. Deze sport ontwikkelt kracht, coördinatie en conditie. Rolstoeltennis is in ons land volledig geïntegreerd in de Belgische tennisfederatie en kan trouwens samen met valide tennissers gespeeld worden. De finale van de Zoute WheelShare Cup is op zondag 13 juli.

Teveel oorlogsgeweld en honger in Knokke-Heist?

Een groep jonge Chinees-Maleisische en Nepalese fotografen van de vredesorganisatie “Service Civil International” (SCI) bezocht zopas Knokke-Heist. Meer bepaald zakten ze af naar de World Press fototentoonstelling in de badstad. De vredesfotografen konden hun ogen niet geloven toen ze het grote aandeel oorlogsfoto’s en hongersnoodbeelden zagen in de tentoonstelling. Volgens hen zijn de geselecteerde foto’s elk jaar krachtiger, provocerender, emotioneler, maar ook deprimerender dan vroeger. Zo weerspiegelt Knokke-Heist blijkbaar de langzame ondergang van onze wereld.


Foto: copyright Low, Kuala Lumpur

11.6.08

Wint Staf de Grote Volksquiz?

Donderdagavond zal blijken of voormalig gemeenteraadslid Staf Dujardin uit Knokke-Heist er in slaagt om “De Grote Volksquiz” te winnen bij VTM. In de finale van het quiztornooi op VTM nemen de tien strafste quizzers van Vlaanderen het tegen elkaar op en spelen voor de felbegeerde 100.000 euro. Staf Dujardin, die werkzaam is als huisarts, is met zijn 54-jaar de oudste finalist. Hij mag gerust een quizaddict genoemd worden. Er gaat geen weekend voorbij of hij neemt deel aan een zaalquiz of spelletje. Meestal met succes, want hij weet enorm veel. Zijn allesomvattende kennis bleek in het verleden trouwens vaak bij z’n zeer onderbouwde interpellaties in de gemeenteraad. In de finale zullen Mike Verdrengh, Birgit Van Mol en An Lemmens tegen een zeer snel tempo de quizzers het vuur aan de schenen leggen. In drie zenuwslopende spelrondes wordt deze groep van tien uitgedund tot de twee strafste quizzers overblijven, die strijden voor de eer én voor de geldprijs van 100.000 euro.


'De Grote Volksquiz', de finale, donderdag 12 juni om 20.55 uur op vtm.

Mountainbike Kustcriterium breidt uit

Het Mountainbike Kustcriterium, waarvan de beslissende laatste manche in Knokke-Heist verreden wordt, gaat uitbreiden. Ook wil men bij de vierde editie liefst 5.000 deelnemers halen, verspreid over 6 verschillende wedstrijden. Nieuw is dat de Beachbikers op 19 oktober het seizoen openen met een marathonrit Oostende – De Panne – Oostende. Verder worden nieuwkomers De Haan en Blankenberge toegevoegd aan dit regelmatigheidcriterium. Meteen trekt men de prijzenpot voor het eindklassement op naar € 6.000. Er komen meer geldprijzen voor de Elite Heren, evenals een klassement met prijzenpot voor de jeugd tot 18 jaar en de Masters van boven de 40. Alle wedstrijden staan open voor zowel competitieve renners als occasionele, recreatieve mountainbikers. De laatste manche van het mountainbikecriterium staat in Knokke-Heist op 1 maart op de agenda.

Tweede fase sanering Carcoke

Bij de voormalige cokesfabriek in Zeebrugge is de tweede fase van de sanering begonnen. Twaalf jaar na de sluiting van Carcoke zal nu ruim een kwart miljoen ton zwaar verontreinigde grond worden afgegraven. De bodem is vervuild met olie, teer en cyanides. De kosten worden geraamd op tien miljoen euro en zullen 18 maanden in beslag nemen. Daarna moet ook nog het grondwater gesaneerd worden. De verwachting is dat de Carcoke-site pas rond 2014 voor andere doeleinden zal kunnen gebruikt worden.

Kringlooptuinieren bespaart geld

De compostmeesters van Knokke-Heist spelen komende zaterdag even op verplaatsing. Dat gebeurt naar aanleiding van de vijfde “Juni Compostmaand”. Van 10 tot 17 uur slaan de groene tuiniers hun tenten op in het containerpark bij de verbrandingsoven in de Sluisstraat. Met hun demostand bij de afdeling “tuinafval” tonen ze hoe men op eenvoudige wijze grasafval kan voorkomen en zelf kan verwerken in de tuin. Dit jaar staat namelijk het thema kringlooptuinieren centraal. Dat is het zoveel mogelijk hergebruiken van tuinresten. Op die manier kan men veel geld besparen.


Maar het blijft niet bij de demonstraties alleen. Alle deelnemers krijgen ook een gratis tipboekje mee naar huis dat hun het jaar rond van pas zal komen. Bovendien maken de deelnemers aan de demonstraties kans op een nuttige prijs. Er zijn namelijk mulchmaaiers ter waarde van 300 euro te winnen.

Meer informatie over over de activiteit in Knokke-Heist op het nummer 050 630 198.

Uitstel debat over Scheldeverdragen

De grensoverschrijdende actiegroep “Red Onze Polder” is blij met het feit dat de Nederlandse Eerste Kamer voorlopig geen tijd uittrekt voor een debat over de Scheldeverdragen. Die overeenkomsten regelen niet alleen de verdieping van de Schelde maar ook de ontpolderingen in het oevergebied van de rivier. In Vlaanderen ziet men ook de voorgenomen uitbreiding van het Zwin als compensatie voor een betere doorvaart naar Antwerpen. De leden van de Nederlandse Eerste kamer willen echter eerst het advies van de commissie Nijpels afwachten. Die commissie komt in het najaar met alternatieven voor het teruggeven van land aan de natuur. Daar is het Nederlandse buffergebied rond het Zwin mogelijk NIET bij.

Openbaar vervoer door actie verstoord.

Vanwege een actie van de drie vakbonden “voor meer koopkracht” werd het openbaar vervoer in onze regio woensdag ernstig verstoord. Tussen Knokke-Heist en De Panne was de dienstverlening woensdagmorgen minimaal. De kusttram en de bussen van De Lijn reden bijna niet. Ook in de regio Brugge-Zeebrugge reden bussen en belbussen niét of zeer onregelmatig. Ook over de grens in Zeeland is een busstaking aan de gang.

10.6.08

Open VLD-er Mathias De Clercq tegen verbreding Schipdonkkanaal

Je leest er alles over in ORO NieuwsMAGAZINE

Gedenkteken voor Knokke-Heistse toeristen

In Namibië herinnert een gedenkteken aan toeristen uit Knokke-Heist en Zwijnaarde die 6 jaar geleden door de toenmalige bokskampioen Harry Simon van de weg werden gemaaid. Dat werd vastgesteld door Filip Muyllaert, directeur van de Corporateplanner.be, tijdens een zakenreis in Zuidelijk Afrika. Volgens de Knokke-Heistenaar hebben de bewoners van de naburige woonwijk het aandenken inmiddels gesierd met bloemen en een knuffelbeer. Het traject tussen Swakopmund en Walvisbaai, waarlangs het ongeval gebeurde, staat in Namibië bekend als Dodenweg. Er staan dan ook tientallen gedenktekens in het woestijnzand naast de weg, als herinnering aan zoveel verkeersonheil. Uit gesprekken met de lokale bevolking blijkt dat het ongeval indertijd voor veel commotie zorgde in Namibië en tot op vandaag blijft de herinnering aan het ongeluk leven onder de omwonenden.


Bij het ongeval in 2002 vonden Michelle De Clerck uit Knokke-Heist, dokter Frederic De Winter uit Zwijnaarde en z'n 22 maanden oude baby de dood. Dokter Bert Coene uit Knokke-Heist raakte samen met z'n kinderen Pepijn en Ruth en Carol Cornelis uit Zwijnaarde zwaar gewond. Toen ze aan een kruispunt bij het plaatsje Langstrand stonden om voor te sorteren, werd hun lichte monovolumewagen frontaal aangereden door een luxueuze wagen, bestuurd door Harry Simon. Deze voerde een inhaalmaneuver uit tegen een snelheid van meer dan 160 km per uur op een plaats met slecht zicht. Vermoedelijk had hij ook gedronken, maar dat kon niet bewezen worden omdat bevriende politiemensen ervoor zorgden dat de bloedafname buiten de rechtsgeldige periode gebeurde. De voormalige bokskampioen zit momenteel 2 jaar effectieve celstraf uit.

foto copyright Filip Muyllaert

Opslag Sincfalacollectie

Elk jaar wordt de collectie van het museum fors groter. Vorig jaar verwierf het museum zo’n 1200 extra collectiestukken. Door de uitbreiding van het museum met tentoonstellingszalen, een atelier en een bergruimte was ook een meer efficiënte opslag aan de orde. Ten einde een goede depotwerking te verzekeren heeft het gemeentebestuur nu het licht op groen gezet voor de aanschaf van allerlei uitbatingsmateriaal. Het gaat ondermeer om een platformtrap, een materiaalwagen en werkbanken. De aankoop wordt geraamd op ruim 4.600 euro.

“Schoon & Meedogenloos” in Knokke-Heist

Het professionele poetsduo Sien en Maria uit het televisieprogramma "Schoon & Meedogenloos” brengt vrijdagnamiddag een bezoek aan Knokke-Heist. De bedoeling is zo de info- en rekruteringsdagen van Daoust Dienstencheques beter onder de aandacht te brengen. Die worden donderdag en vrijdag gehouden. Ze richten zich specifiek tot kandidaten die aan de slag willen als poets- of huishoudhulp. In de kantoren van Daoust zullen Sien en Maria schoonmaaktips geven, allerhande poetsvragen beantwoorden, plus foto’s en boeken signeren.

Vrijdag 13.06: 15u - 16u30 : signeersessie Sien en Maria in Knokke-Heist

Lindeboom bouwt modulair Polderzicht

De Knokke-Heistse vzw “Bejaardenzorg de Lindeboom” is momenteel volop bezig met de realisatie van een nieuw rust- en verzorgingstehuis. De locatie is de campus van het ziekenhuis Koningin Fabiola in Blankenberge. De bouw gebeurt volgens een modulair systeem. De modules in kwestie worden 's nachts vanuit Duitsland overgebracht. Het gaat elke nacht om 10 vrachtwagens. Binnen een tiental dagen moet de ruwbouw van het complex Polderzicht af zijn. Directeur Jan Vansteenkiste, tevens raadslid in Knokke-Heist, stelt dat er in het nieuwe ‘modulaire’ verzorgingstehuis straks plaats is voor 91 bewoners. "Polderzicht" wil een thuis zijn voor alle personen die om verschillende redenen niet meer kunnen of wensen alleen te leven.

Gepraat en chantage rond Schipdonkkanaal

De Vlaamse regering heeft dinsdag een afvaardiging van 't Groot Gedelf gehoord. Dat is de actiegroep die zich net als Knokke-Heist fel kant tegen de verbredingsplannen voor het Schipdonkkanaal. Inmiddels probeert de Japanse rederij NYK Line de Vlaamse overheid te dwingen tot het verbreden van het kanaal. Als dat niet gebeurt dan trekt het bedrijf zich terug uit onze kusthaven. “Worden de plannen niet uitgevoerd, dan zullen we niet aarzelen om naar andere havens uit te kijken”. Dat zei Svein Steimler, de topman van de Japanse rederij, op een conferentie over de ontsluiting van de haven. In Zeebrugge stelt dit logistieke bedrijf een kleine 800 mensen tewerk. Als men het oorlogsverleden van de rederij natrekt is het echter zeer verwonderlijk dat het bedrijf zonder de minste scrupules de spierballen rolt.


Over NYK Line en de “hellships” lees je HIER

Centaurians kennen weer tegenslag

Tegenslag blijft het Centaurian Racing Team uit Knokke-Heist achtervolgen. Twee weken na de crash in Marseille kreeg het Powerboat-team van Pierre Colpin, Frank Hemelaer en Nico Huybens opnieuw af te rekenen met pech. Dat gebeurde bij slecht weer in Malta. Op het moment dat ze met hun powerboat “Outerlimits” de achterstand op de kopgroep aan het inlopen waren liet de waterpomptank het plots afweten. Het team uit de badstad heeft nu enkele weken om het defect te herstellen. Er wordt ook een nieuwe schroef geplaatst. De volgend race is in Tunesië in het weekend van 12 juli.

9.6.08

P&O Ferries vergroot capaciteit op rorodienst naar Tilbury

De veermaatschappij P&O Ferries legt tegenwoordig de “Norcape” in op haar rorovrachtdienst tussen Zeebrugge en Tilbury. Het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, heeft een laadvermogen van 1.300 lijnmeter en daarmee 450 lijnmeter meer capaciteit voor rollende vracht. De schepen “Hoburgen” en “Calibur”, die tot nog toe de dienst uitmaakten, hebben elk een capaciteit van 850 lijnmeter. De “Norcape” zal de “Calibur” vervangen op de dienst. De route Zeebrugge-Tilbury werd in juli 2007 opgestart met één afvaart per dag. Al snel werd het enige schip vervangen door een groter. Kort nadien werd een tweede schip ingelegd te einde de frequentie te verhogen naar 2 afvaarten per werkdag in beide richtingen. Naast de dienst op Tilbury heeft P&O Ferries vanuit Zeebrugge ook rorodiensten naar Hull en Teesport.

Knokke-Heistenaars aan de slag in B-Park

Over zo’n vier maand gaan ook 10-tallen Knokke-Heistenaars aan de slag in het B-Park winkelcentrum bij de Blauwe Toren. In totaal zullen mensen uit de regio zo’n 400 vacaturen invullen. Het gaat om betrekkingen bij onder meer Carrefour, Decathlon, Lunch Garden, Biosleepworld en Maisons du Monde. Een en ander bleek zaterdag op de vijfde jobdag die voor het winkelcomplex werd georganiseerd door de VDAB. Veel van de opgekomen jongeren wilden bij Decathlon werken, omdat ze het bedrijf goed kennen door hun sportieve hobbies. Voor heel wat banen is echter zondagwerk een vereiste. De B-Park winkels zullen namelijk per jaar 22 zondagen open zijn.

1004 deelnemers voor Zwintriatlon

Zaterdagmorgen was het voor de gegadigden van de Zwintriatlon 2008 “all hands” aan het klavier van de pc. Vanaf klokslag 9u konden ze namelijk enkel via het internet hun kandidatuur bevestigen en beslag leggen op één van de duizend startnummers. Korte tijd later was het complete deelnemersveld al volzet. De 10de editie zal plaatsvinden op woensdag 3 september. Welgeteld 1004 sportievelingen zullen dan van Sluis naar Knokke-Heist zwemmen, fietsen en lopen. Onder hen 172 dames. Naast veel Knokke-Heistenaars en andere landgenoten ook heel wat Nederlanders, Duitsers en Britten –vooral Londenaars-. In totaal moesten 241 mensen, die ook vooraf hadden betaald, worden teleurgesteld. De sportieve tocht tussen Sluis en Knokke-Heist heet nu JP Morgan Zwintriatlon. Dat heeft te maken met het feit dat JP Morgan Chase midden maart de in moeilijkheden verkerende Amerikaanse zakenbank Bear Stearns heeft overgenomen.

8.6.08

Gouverneur hoort Knokke-Heist over Schipdonkkanaal

De gouverneurs hebben opdracht gekregen om overleg te plegen met de gemeenten langs het Schipdonkkanaal. Paul Breyne zal in dat verband Knokke-Heist en Damme bezoeken. André Denys neemt de betrokken gemeenten in Oost-Vlaanderen voor z’n rekening. De gouverneurs gaan luisteren naar de verzuchtingen en opmerkingen. Zo moeten ze een beter beeld krijgen hoe een breder Schipdonkkanaal er zou moeten uitzien. De nota’s van de gouverneur zullen in november samen met de milieueffectrapportage worden overhandigd aan de Vlaamse regering. Die zal dan volgend jaar een beslissing nemen. Het is alvast geen geheim dat Knokke-Heist fel gekant is tegen het verbreden van de vaart in kwestie.

Inhuldiging groene speelplaats Keuvelhoekschool.

Na afloop van een familiezoektocht wordt komende zondag in de Keuvelhoekschool in Knokke de speelplaats officieel in gebruik genomen. De school gaat er prat op de avontuurlijkste en milieuvriendelijkste speelplaats van de badstad te hebben, en misschien wel van de hele wereld. Er is een apart sportveld en een chillruimte, met groen, bankjes en een podium. Het award-winnende peper- en zouthuisje kreeg er eveneens een plaats. Verder werd nog een kippenren en een speciaal ontworpen afvalstraatje toegevoegd. Naast de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs, won de school ook de Rainforestprijs en de Milieuprijs Knokke-Heist. De provincie West-Vlaanderen deed eveneens een duit in het zakje. De speelplaats werd heringericht naar een plan van één van de kleuterjuffen, die tevens tuinontwerpster is.

Het strand op met Jeugdig Amusement

Ook tijdens de zomer van 2008 zal de vzw Jeugdig Amusement actief aanwezig zijn op het evenementenstrand. Er staan drie datums in de agenda geprikt: de TMF Coolsweat R'n'B Party op zaterdag 12 juli, de Kneistival Beachparty op zaterdag 19 juli met optredens van Jerboa en de Fun Lovin' Criminals en op zondag 20 juli Frans Bauer 'Live' met orkest met in het voorprogramma Sam Gooris. De vzw Jeugdig Amusement is een groep jongeren die evenementen organiseert en wil bijdragen tot een gezond uitgaansklimaat in Knokke-Heist. De kwaliteit wordt daarbij hoog in het vaandel gedragen. De vereniging wil dat de jeugd van Knokke-Heist tijdens de zomer goed aan zijn trekken komt. De diverse party's vinden plaats in de reuzentent op het Evenementenstrand tussen Heist en Duinbergen. Tijdens de Kneistival Beachparty op zaterdag 19 juli zijn twee optredens voorzien. Na het Belgische Jerboa is de hoofdact weggelegd voor de bekende Amerikaanse alternatieve rapgroep Fun Lovin’ Criminals, die wereldhits scoorden met Scooby Snacks en Love Unlimited. Voor alle info in verband met de kaartenverkoop kun je terecht op de website www.verdographics.be/ja.


De vzw Jeugdig Amusement is nog op zoek naar medewerkers voor haar organisaties. De medewerkers moeten minimum 18 jaar zijn en deel willen uitmaken van een tof team. Medewerkers krijgen hiervoor een vergoeding en een T-shirt van de organisatie. Kandidaturen zijn welkom via jeugdigamusement@verdographics.be.