12.4.13

Circo del Sol zet Knokke-Heist onder hoogspanning

De komende weken zul je hier nog vaak over het Circo del Sol kunnen lezen. Soms zullen het zéér aangrijpende verhalen zijn van gewone mensen, waaronder heel wat Colombiaanse artiesten, die elke dag bij het Circo de dood in de ogen kijken… Momenteel zet de show Madrid onder hoogspanning. Daarna is het de beurt aan Bilbao, waar ook een aantal Knokke-Heistenaars de show al zullen voorproeven. En dan in juli is het zo ver. Dan zetten 70 trailers zich met 10.000 ton materiaal op weg richting Knokke-Heist. Het Circo Del Sol (dat klinkt zoveel beter dan Cirque de Soleil) brengt er vanaf 17 juli de productie Kooza die zijn Europese toernee is gestart en voor het eerst in België zal te zien zijn. Omdat de technici nood hebben aan 1,2 megawatt vermogen om alle elektriciteitspieken in de Carpa Blanca feilloos op te vangen, voorziet de gemeente hiervoor speciaal een tijdelijke hoogvermogen elektriciteitscabine in de nieuwe verkaveling Duinenwater.

Hoogvermogen elektriciteitscabine
De cabine zal in juni bij de opbouw van de site door Imewo geplaatst en midden september opnieuw verwijderd worden. De totale kost voor het leveren en plaatsen zal voor de gemeente 13.537,35 EUR bedragen. Het gemeentebestuur betaalt ook het energieverbruik, geraamd op 550.000 kWh, dit is ongeveer gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 155 gezinnen. Eandis neemt de huur van de elektriciteitscabine voor zijn rekening (8400 EUR). De gemeente participeert verder voor 50 % in de aanleg van het terrein. Aangezien deze evenementensite nog zeker 2 jaar braak blijft liggen, kan het gedurende die periode benut worden als randparking of voor andere grote spektakels.

Knokke-Heist op de wereldkaart van Circo del Sol
Het gemeentebestuur investeert dus fors in dit topevent dat tienduizenden binnen- en buitenlandse toeristen naar de Oostkust moet lokken.  Wie de Europese toernee van Cirque de Soleil bekijkt, merkt meteen dat Knokke-Heist zich dit jaar als kleine Belgische badplaats meteen op de wereldkaart zet naast vele andere grote Europese (hoofd-)steden:
·         Madrid                         tot 14 april 2013
·         Bilbao                          15 mei – 16 juli 2013
·         Knokke-Heist               17 juli – 18 augustus 2013
·         Moskou                        7 september – 4 november 2013
·         Parijs                            22 november 2013 – 19 januari 2014

Daarna reist Cirque de Soleil nog verder door naar München, Amsterdam en Wenen.  De Colombiaanse radio dringt er ondertussen op aan dat het Circo del Sol ook in Zuid-Amerika zou afstappen. Maar dat zal voorlopig nog niet gebeuren zegt Jimmy Ibarra, el capitano van de “salto mortalistas”. 

KH Nieuws april-mei straks in de bus

Vanaf volgende week verdeelt de Post opnieuw 25.000 exemplaren van KH Nieuws, het tweemaandelijkse informatieblad van het gemeentebestuur Knokke-Heist, in de bussen van alle vaste inwoners. Hoofditems zijn de plannen van het nieuwe Zwin Natuurcentrum, de bouw van een clubhouse en Sleep Inn voor Lakeside Paradise en de schenking van twee nieuwe monumentale kunstwerken. Verder komt in deze uitgave de bouw van de nieuwe ziekenhuiscampus, de maatregelen tegen meeuwen en de boodschappendienst van het OCMW aan bod.

De elektronische versie kan men nu al bekijken in de rubriek publicaties op de gemeentelijke portaalsite via deze link: http://www.knokke-heist.be/over-knokke-heist/publicaties/kh-nieuws

Nieuwe volautomatische deuren voor stadhuis

De volautomatische deuren van het stadhuis op het Verweeplein in Knokke zijn dringend aan vervanging toe. De laatste jaren blokkeerden de glazen schuifdeuren regelmatig en moest telkens een onderhoudsfirma opgetrommeld worden om het technisch defect op te lossen.  De firma Tormax Belgium nv zal nu binnenkort nieuwe automatische schuifdeuren leveren en plaatsen voor een bedrag van 13.794 euro.

Hemelwater wordt straks gerecupereerd in basisschool Het Anker

De regenafvoerleidingen van de basisschool Het Anker in Heist zijn dringend aan vervanging toe. Door o.a. ingroei van wortels zijn de leidingen in slechte staat en geraken ze steeds meer verstopt. Door de stuwing van het water worden de tegels omhoog geduwd en kwam de speelplaats bij hevige regen zelfs al enkele keren onder water te staan. De leidingen zullen daarom vervangen worden door een meer ecologisch model. Rationeel waterverbruik is één van de criteria Duurzaamheid van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Er zal dan ook zoals in de gemeentelijke basisschool De Vonk een hemelwaterrecuperatiesysteem geïnstalleerd worden. Zo kan het regenwater hergebruikt worden om de toiletten door te spoelen. De opgeduwde tegels in de speelplaats worden geëffend zodat de veiligheid van de spelende kinderen meer gegarandeerd is. Het hele project wordt geraamd op 47.738 euro.

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist vind je HIER.

Enquête naar arbeidskrachten in Knokke-Heist

Tot eind juli zullen enquêteurs in opdracht van de FOD Economie verschillende huishoudens ondervragen in verband met een onderzoek naar inkomens en levensomstandigheden. Deze enquête is belangrijk zowel op Europees als op Belgisch niveau om de armoede en sociale uitsluiting in kaart te brengen. De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) heeft de betrokken huishoudens in Knokke-Heist al per brief verwittigd. Men is verplicht deel te nemen aan de enquête.

Sociale uitsluiting
EU-SIlC (European Union – Study on Income and Living Conditions) is een Europese enquête naar inkomens en levensomstandigheden. Jaarlijks worden in België ongeveer 6000 gezinnen (11.000 personen) bevraagd en opgevolgd tot een maximum van vier opeenvolgende jaren. Sociale uitsluiting wordt in SILC gezien als het resultaat van verschillende factoren waaronder inkomen, tewerkstelling, gezondheid en onderwijs. Op basis van deze factoren worden zowel monetaire als niet-monetaire indicatoren berekend, die in het kader van de strengere Europese verplichtingen en de Strategie Europa 2020 steeds meer aan belang winnen.

Vergoeding van 30 euro
De resultaten zijn slechts geldig indien het interview in goede omstandigheden is verlopen. De deelnemende gezinnen krijgen wel een belastingsvrije vergoeding van 30 euro. De ADSEI is verplicht de namen en gegevens van de ondervraagde gezinnen geheim te houden. Discretie is dus verzekerd. De vragen zullen voornamelijk over de huidige of vroegere beroepsactiviteit van de verschillende gezinsleden gaan. Ook opleiding, arbeidsuren en het al dan niet naar werk zoeken zijn vragen die tot de enquête behoren.

Een interviewer van de ADSEI kan steeds een legitimatiekaart voorleggen.

Meer communicatiemiddelen voor Knokke-Heistse redders

Tot op vandaag maakten de reddingsposten van Knokke-Heist gebruik van analoge portofoons om de ambulancedienst in de brandweerkazerne van Knokke-Heist rechtstreeks op te roepen. Door een wijziging in het protocol zijn de kustredders nu verplicht om alle oproepen verplicht aan de centrale dienst 100 in Brugge te melden. Omdat de omschakeling van de huidige zendapparatuur naar de digitale Astrid-apparatuur voor het IKWV blijkbaar te duur is, zal het gemeentebestuur van Knokke-Heist de 12 reddingsposten nu voorzien van een gsm. Een abonnement is niet nodig aangezien het noodnummer zelfs zonder sim-kaart bereikbaar is. De kosten worden geraamd op 750 euro. Voor de interne communicatie tussen de verschillende reddingsposten blijft de analoge portofoon uiteraard nog altijd het belangrijkste communicatiemiddel.

Proefproject Stadspiraten ook in Knokke-Heist

CultuurNet Vlaanderen en vzw Bougie begeleiden deze zomer in samenwerking met het gemeentebestuur het proefproject Stadspiraten dat cultuur en jeugdwelzijn dichter bij elkaar brengt. Het proefproject richt zich op maatschappelijk kwetsbare kinderen die weinig in contact komen met cultuuraangelegenheden.

Schattenjacht
Kinderen uit stadswijken gaan in jeugdverband op zoek naar de Schat van Vlieg. Na een erfgoed- en kunsteducatieve zoektocht onder begeleiding van eigen jeugdwerkers, brengen ze een bezoek aan een erfgoedinstelling in eigen stad. In Knokke-Heist past het Cartoonfestival, het museum Sincfala en het museum For Freedom volledig in dit kader. Zo kunnen kansarme kinderen stapsgewijs kennis maken en genieten van cultuur in hun eigen stad.

Gratis
Het project Stadspiraten zal geïntegreerd worden in de huidige Zomer Vliegactie van Knokke-Heist. Het hele project is gratis en de kinderen krijgen gadgets aangeboden op deze cultuurlocaties. Na 4 zoektochten te hebben volbracht krijgen ze zelfs een bioscoopticket van Beverly Screens waarmee ze nogmaals kunnen genieten van cultureel en sociaal contact.

7 steden
Het vernieuwende project Stadspiraten is in 2011 gestart in Gent. Vorig jaar breidde het project uit naar vier steden. Dit jaar wil CultuurNet Vlaanderen en Bougie nv het project aan zeven steden aanbieden, waaronder Knokke-Heist. Daar gaat men enthousiast in op dit gratis aanbod om maatschappelijk kwetsbare kinderen die drempels ervaren met betrekking tot cultuurparticipatie beter te bereiken  via intensieve samenwerking met de gemeentelijke dienst Jeugdcultuur. 

Werken in parking Verweeplein

Binnenkort starten in Knokke werken in de ondergrondse parking van het Verweeplein. Hierdoor zal op donderdag 18 en vrijdag 19 april de ingang van de parking buiten gebruik zijn. Om de parking in te rijden zal men de uitrit moeten gebruiken. Om problemen te vermijden, worden er verkeerslichten geplaatst bij de uitrit beneden om naar buiten te rijden en bij de uitrit boven om naar binnen te rijden. Een parkeerwachter zal de betaling of het abonnement controleren voor de automobilisten die de parking verlaten. Chauffeurs die binnen rijden krijgen een inrijticket om te valideren aan de betaalautomaat.

De wonderbare wereld van minihorse topper bij Vakantieplus!

Deze paasvakantie konden kinderen zich inschrijven voor de vakantieplusstage ‘Wonderbare wereld van Minihorse’. Ze kregen de kans om drie dagen lang met echte Amerikaanse miniatuurpaardjes te werken van de Knokke-Heistse Stal Zeewinde (www.stalzeewinde.be )

Stal Zeewinde
Sander Demuynck, mede eigenaar van Stal Zeewinde, is gespecialiseerd in het trainen van Amerikaanse miniatuurpaarden. Hij had het genoegen om enkele maanden door te brengen op de ranch van Cloke Stables in Amerika waar Patty Cloke zich heeft gegespecialiseerd in aangespannen rijden. Sander behaalde in 2011, 2012 meerdere malen eerste plaatsen, Grand Champions en supreme titels.De miniatuurpaardjes van Stal Zeewinde worden via het arrangement Mini Horse World ook ingezet bij feesten, VIP-arrangementen, bruiloften, babyborrels, verjaardagsfeestjes en bij kinderstages zoals Vakantieplus.

Op stap naar zee en Brugge
Eerst maakten de kinderen in Ramskapelle kennis met hun paardje dat ze zelf mochten uitkiezen. Ze kregen de nodige theoretische uitleg om het paardje te borstelen en te verzorgen. Gedurende drie dagen bouwden de kinderen een vertrouwensband op met hun minihorse aan de hand van verschillende oefeningen. Daarna maakten ze een wandeling op het strand van Knokke-Heist. Als afsluiter mochten ze zelfs in Brugge met hun paardje paraderen. Er werd ook wedstrijdje gehouden waarbij de winnaar een mooie beker naar huis mocht nemen.

Deze opmerkelijke stage wordt in de zomervakantie nog eens hernomen zodat nog meer kids zich kunnen inschrijven voor deze onvergetelijke ervaring. 
Meer info op:  www.minihorseworld.be
Een fotoreportage vind je hier. http://www.flickr.com/photos/minihorseworld/

Herstelling riolering Scharpoord

De riolering van het Knokke-Heistse Cultuurcentrum Scharpoord moet grondig hersteld worden na een grote verstopping eind november 2012. Bij een grondige inspectie van het rioleringsnet werden er in de tuin aan de kant van het Zegemeer twee ondergrondse verzakkingen en zelfs verschillende gebroken rioleringsbuizen gedetecteerd. Daarom worden de leidingen zorgvuldig hersteld en extra inspectieputten geïnstalleerd om problemen in de toekomst sneller te kunnen aanpakken. De totale kost wordt geraamd op 17.000 euro. Deze werkzaamheden zullen vermoedelijk eind mei kunnen starten.  

400 atleten op de iDuathlon

Nu zondag 14 april  racen atleten van diverse pluimage over het strand van Knokke-Heist. Met de vierde editie van de  Aragas iDuathlon mikt de organisatie ook dit jaar op een bijzonder breed publiek. 'Het is een unieke strand- en baanduatlon', weten de  organisatoren. Een strandloop van 5 kilometer, gevolgd door 22 kilometer fietsen door duinen, park en strand, en om af te ronden nog eens 2,5 kilometer lopen op het strand. Zo ziet de Vierde Aragas iDuathlon eruit.

Stevige uitdaging
'We blijven trouw aan het karakter van de wedstrijd en dit zie je op verschillende gebieden! 'Zo speelt de hele duatlon zich vooral af rond het strand van de Royal Belgian Sailing Club te Duinbergen, daar passeren de deelnemers zowaar 7 maal. Ook voor het publiek wordt het op die manier interessant. Opnieuw kan zowat iedereen deelnemen. Terwijl het voor de amateur een stevige uitdaging lijkt, is het voor een topsporter een sprintje. Uiteindelijk is het als amateur zeker de moeite om naast de wereldtop deel te nemen aan dezelfde wedstrijd. Wereldkampioen Rob Woestenborgs, Jim Thijs, Kris Coddens, Jip Veelenturf, Yereay Luxem, Tim Van Daele, Nick Baelus, Pieter Rijnders … staan dit jaar mee aan de start.

Dat de duatlon trouwens op 14 april plaatsvindt, is ook geen toeval. Duursporten zitten duidelijk in de lift en men wil iedereen aanspreken. Daarom is de laatste zondag van de paasvakantie het ideale moment om dit te organiseren. Zo krijgen ze gegarandeerd meer volk naar deze vierde editie. Zo’n 400 atleten zullen mekaar aanstaande zondag in de stranden en duinen van Knokke-Heist bekampen. Mede met het mooie weer, de mooie line up van atleten en de mooie prijzenpot van 1750 euro cash verwacht de organisatie heel wat volk op de dijk in Knokke-Heist. 

Belgium Tour in mei weer in Knokke-Heist

De Ronde van België is volgende maand weer te gast in onze badstad. De Ronder wordt vanaf 2013 door zijn nieuwe hoofdsponsor omgedoopt tot Baloise Belgium Tour, hét meerdaagse wielerevenement van België. Ook dit jaar is onze badstad als dè sportstad bij uitstek opnieuw van de partij. In die mate zelfs dat Knokke-Heist een dag vroeger aan bod komt zodat de 1e rit in lijn een nog exclusievere en meer feestelijke tint krijgt.

Op woensdag 22 mei vertrekken de renners in Lochristi en wordt de aankomst verwacht te Knokke-Heist op De Wandelaar, de Poggio van de Oostkust, rond 15.30 uur.  Na een eerste doortocht omstreeks 13.50 uur, staan de renners nog 2 lokale ronden te wachten.  Een rit goed voor 171 km.

Op donderdag 23 mei vanaf 10 uur worden de renners aan het publiek voorgesteld op het Maes en Boerenboomplein.  Om 11 uur wordt de start gegeven van de 2e rit in lijn van Knokke-Heist naar Ninove, een rit van 183 km.

Wielerliefhebbers die VIP-tickets of sponsorpakketten wensen aan te kopen, kunnen zich richten tot de sportdienst via rondevanbelgie@knokke-heist.be of 050 630 480.

Zondagbabbel met Cas Goossens en Herman Brusselmans

Op zondag 14 april om 10 uur heeft Cas Goossens met Herman Brusselmans waarschijnlijk de beruchtste en meest controversiële praatgast uitgenodigd in de lange reeks van BV’s die ondertussen in Antique Café de revue reeds gepasseerd zijn. De vraag is dan ook of Cas met zijn milde, fluwelen aanpak dit enfant terrible in toom zal weten te houden…   

Herman Brusselmans wordt zowel verguisd als verafgood om zijn scherpe, humorvolle, maar soms net over het randje zijnde kritieken en analyses, zijn humorvolle vondsten en unieke persoonlijkheid. Hij behoort tot het kruim van de Belgische auteurswereld en samen met Kristien Hemmerechts en Tom Lanoy, zorgden deze drie musketiers voor een hele nieuwe wind in het schrijverswezen van de jaren tachtig. Hoog tijd voor een ontmoeting met Herman Brusselmans. Zijn werk wordt gekenmerkt door een hoog autobiografisch gehalte en drank, seks en verveling zijn terugkerende thema’s. Ook wordt in zijn boeken vaak gerefereerd aan het leven op het Vlaamse platteland van de jaren zestig, de tijd en de omgeving waarin Brusselmans opgroeide. Een boek dat zich afspeelt in deze tijd is ‘Het einde van mensen in 1967’ (1999). Zijn bekendheid heeft Brusselmans, buiten zijn boeken, te danken aan zijn verschijning in de media. Zo had hij in 1991 een eigen rubriek in Het Huis Van Wantrouwen, waar hij bekend werd met de uitspraken ‘Doch dit alles terzijde’ en ‘Bedankt voor uw wáándacht!’ Hij is vaak te zien in talkshows en discussieprogramma’s. Bovendien is hij ook in sportprogramma’s een graag geziene praatgast omwille van zijn kennis van en inzicht in voetbal.

Kooza straks van Spanje naar Knokke-Heist

Persmensen uit Knokke-Heist kregen woensdagavond in de Spaanse hoofdstad een voorproefje van het Kooza spektakel van “El Circo del Sol”, dat komende zomer ook z’n bekend witte kathedraaltent opslaat in de badstad. De show is een bravourestuk waar liefst 165 superlenige artiesten aan meewerken. Ze komen uit 23 verschillende landen. Kooza legt de nadruk op de fysieke inspanningen van menselijke prestaties in al hun pracht en breekbaarheid, in een kleurrijke melange, waarbij het accent op gedurfde slapstick humor wordt gelegd.  Het is een magische ode aan de energie,elegantie en kracht van de jeugd. Sinds de wereldpremière in 2007 heeft Kooza meer dan 4 miljoen mensen betoverd in Noord-Amerika, Japan,Groot-Brittannië en momenteel nog tot 14 april in de “Escenario Puerta del Ángel” te Madrid. Van 16 mei tot 2 juni is vervolgens Bilbao aan de beurt.Daarna volgt Knokke-Heist. Van 18 juli tot 18 augustus slaat Cirque Du Soleil haar “Carpa Blanca” op bij de Duinenwaterparking langs de Natiënlaan vlakbij het station van Knokke.

De show
KOOZA, geschreven en geregisseerd door humorist David Shiner, is een terugkeer naar de roots van Cirque du Soleil die twee circustradities met elkaar verenigt: acrobatische hoogstandjes en clownkunst. “KOOZA gaat over intermenselijke contacten en de wereld van dualiteit, goed en kwaad”, vertelde Shiner. “De toon is grappig, licht en open.De voorstelling neemt zichzelf niet al te ernstig, maar ze gaat in grote mateook over ideeën. Terwijl ze zich ontvouwt, verkennen we concepten als angst,identiteit, erkenning en macht.” KOOZA vertelt het verhaal van “Innocent” een melancholische eenzaat die op zoek is naar ervaringen en z’n eigen plaats in een wereld van acrobaten en clowns. De voorstelling begint met de Bedrieger, die recht voor “Innocent” (de Onschuldige) als een duveltje uit een doosje op de scène opduikt, en dat is maar een van de vele verrassingen die volgen. De reis van de Onschuldige brengt hem in contact met een heel arsenaal komische personages,zoals de Koning, de Bedrieger, de Zakkenroller, de Dakloze en de Vervelende Toerist met zijn Valse Hond. KOOZA laat de toeschouwer laveren tussen sterkte en kwetsbaarheid, plezier en gelach, tumult en harmonie. De voorstelling speelt zich af in een spannende, exotische wereld vol verrassingen, opwinding, ontspanning, dapperheid en totale verwarring. Elke Cirque du Soleil show heeft een absoluut onvergetelijk onderdeel. Dat is ook met KOOZA zo. Het gaat om het “Wiel van de Dood”. Het is een levensgevaarlijke act die gebracht wordt door drie uit de kluiten gewassen Colombiaanse 'salto mortalistas', die waaghalzerijen uithalen op een soort gigantisch dubbel hamsterwiel. De drie, waarvan de jongste Robinson net 19 is, plegen bloedstollende salto mortales in het luchtledige om dan opnieuw te landen op de molenwiekende ‘hamsterwielen’. In vergelijking valt de openingsscène van “Skyfall”erbij in het niet.
Ontstaan Cirque du Soleil
Van een groep van 20 straatartiesten in het prille begin in 1984, is Cirque du Soleil uitgegroeid tot een grote organisatie met hoofdkwartier in Québec, die kwalitatief hoogstaand artistiek entertainment levert. De onderneming stelt 5.000 mensen tewerk, waaronder meer dan 1.300 artiesten uit meer dan 50 verschillende landen. Cirque du Soleil heeft meer dan 100 miljoen toeschouwers in meer dan 300 steden in meer dan 40 landen in 6 werelddelen betoverd en verrukt.

Tickets voor alle voorstellingen van KOOZA inKnokke-Heist zijn nu online te koop op:  www.cirquedusoleil.com/en/shows/kooza/tickets/knokke.aspx.

10.4.13

Dieven slaan toe in school

In Zeebrugge hebben onbekenden zo’n 2.000 euro buitgemaakt uit de brandkast van de Ter Duinen Campus. Het bedrag was ingezameld via een benefiet dat door de school werd ingericht ten behoeve van Plan International, de organisatie die met hulp van ‘adoptieouders’ uit ons land kinderen in de derde wereld betere leefomstandigheden bezorgt.  Het is niet helemaal duidelijk wanneer de dieven de school precies binnendrongen. De inbrekers raakten binnen door een raam stuk te slaan. Ze braken enkele binnendeuren open en kwamen zo in de kantoren terecht. Daar vonden ze de brandkast. Ze namen een slijpschijf in de school en gebruikten die om de brandkast open te maken. 

40 jaar sinds vliegramp

Op 10 april 1973, precies 40 jaar geleden, had een vliegramp in het Zwitserse Basel ook gevolgen voor het toenmalige Townsend Thoresen Car Ferries in Zeebrugge. Het moederbedrijf van de rederij, European Ferries, was namelijk pas eigenaar geworden van Invicta International Airways, de luchtvaartmaatschappij waarvan de Vickers 952 Vanguard verongelukte. Het ramptoestel was dinsdagmorgen 10 april 1973 om 8.15u van de Lulsgate Luchthaven bij Bristol vetrokken. Aan boord van Vlucht Oscar Papa 435 bevonden zich 145 Britten, waaronder 6 leden van de bemanning. Toen het vliegtuig om 9.49u toelating tot landen vroeg aan de verkeerstoren van Basel Mülhausen hing dichte mist over het hele gebied. Het sneeuwde daarbij nog. Het zicht was derhalve zeer slecht, zodat een landing op instrumenten nodig werd. Radarbegeleiding was er niet gezien het vliegveld toen slechts over een proefinstallatie beschikte. Even later, om 10.14u, vloog het toestel op 620m hoogte tegen een heuvelrug aan. Hoe dat precies kon gebeuren zou echter pas jaren later blijken. De informatie die in dat verband op het internet te vinden is klopt alvast niet, gezien de sites zich allemaal baseren op eerdere verslaggeving. Toen werd gedacht dat er iets mis was met de apparatuur aan boord. Niet dus. De staart van het toestel was afgebroken en hing omgekeerd tussen afgeknakte jonge bomen. De 37 overlevenden hingen ondersteboven in hun veiligheidsgordels in dat staartstuk. Bij de luchtramp vielen 108 doden. Vanuit Zeebrugge, Londen en Dover werden toen personeelsleden naar Zwitserland gestuurd om te helpen bij het afhandelen van de gevolgen van de luchtramp. A.J. Beirens herinnert het zich nog levendig. “Toen wij op de plaats van het onheil arriveerden was bloed in de sneeuw een verschrikkelijk zicht. Toen bleek ook dat men bij Invicta niet helemaal zeker was van het aantal passagiers aan boord. Het ging namelijk om een chartervlucht die eerder al een week was uitgesteld. Sommige mensen hadden hun tickets doorverkocht. Dus de mensen die de tickets hadden gekocht waren in veel gevallen niet de passagiers die aan boord van de Vanguard zaten. Het was een vlucht naar de Basler Messe. In het "Unfalluntersuchungs”-kantoor bestond mijn taak er onder meer in om telefoons te beantwoorden. Het was namelijk erg opvallend dat zelfs de meeste Zwitserse dokters in de diverse ziekenhuizen destijds geen Engels kenden, en niemand van mijn bedrijfscollega’s sprak Duits. Onder andere was in het kader van de identificatie van slachtoffers coördinatie nodig tussen het mortuarium en tandartsen in Engeland.” Het is pas jaren later dat een verder onderzoek heeft aangetoond waarom Vlucht Oscar Papa tegen een heuvelrug is verongelukt. Bij het aanvliegen van de luchthaven in een sneeuwstorm kreeg de ILS apparatuur aan boord een vals signaal. Dat deed zich voor als een baken waarop de landing moest worden ingezet. Het signaal, op dezelfde frequentie van het baken, was gelekt uit de slecht afgeschermde communicatiekabel die boven de pylonen van de Franse Elektriciteitsmaatschappij de verbinding tussen de diverse substations onderhoudt. Het onderzoek werd vervolgens onderwerp van een ITV documentaire over het ongeval. Vlakbij de plaats van de ramp werd in Herrenmatt ook een gedenkteken opgericht ter nagedachtenis van de 108 slachtoffers.

9.4.13

In de herfst starten in Zeebrugge de werken voor de Cruiseterminal

Dit jaar verwacht Zeebrugge 110 cruise-aanlopen in de haven. Dat is een stijging met 22 procent in vergelijking met vorig jaar. Toen bezochten 90 cruisevaartuigen onze kusthaven, samen goed voor zo’n 330.000 passagiers. Om de haven nog aantrekkelijker te maken voor het toenemend aantal zeekastelen komt er een nieuwe cruiseterminal. Enkele maanden geleden werd al een ontwerp voor de nieuwe terminal gekozen. Dat wordt nu aangepast. Het project voorziet onder meer ook een centrale verzamelplaats voor bussen en taxi’s, een ontvangstzaal voor bezoekers, kantoorruimtes, douanelokalen voor bagagecontrole en fysieke controle, sanitaire voorzieningen, ruimte voor kleine winkels, en ook een uitkijkpunt met een horecafunctie. Met de bouw van de nieuwe terminal zou na de zomer begonnen worden. Verwacht wordt dat bij de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog de haven van Zeebrugge de komende jaren een draaischijf zal zijn voor cruisepassagiers die de slagvelden van de Westhoek willen bezoeken. De nieuwe cruiseterminal zou volgens het havenbestuur in 2014 klaar zijn. Maar volgens Seatrade Insider zou het gebouw pas in 2015 in gebruik genomen worden.  Havenbaas Joachim Coens zei “We luisteren naar wat de markt ons zegt. Cruisevaarten in Noord-West Europa worden steeds populairder. Maar de cruiseindustrie kijkt ook tegen nieuwe uitdagingen aan, en probeert kosten te drukken en toch een grotere keus te bieden aan de passagiers. Zeebrugge past perfect in dat plaatje”. 

50 jaar Lions Club Knokke-Zoute

Lions Club Knokke-Zoute bestaat een halve eeuw. Dit 50-jarig jubileum wordt op zaterdag 27 april gevierd in het Casino Knokke. Naast een Academische zitting staan ook een galadiner en een optreden van en stemmenimitator 'Olivier Laurent' op het programma. Lionsclub Knokke-Zoute ontving zijn keure in 1962 in het casino te Knokke en werd alzo de 43ste club van België en de eerste serviceclub van Knokke en mag zich met fierheid de oudste serviceclub van de badstad noemen. 2012 was een jubileumjaar. Het was een druk jaar met veel activiteiten. “Tentuinstelling” editie 2012, Fin de saison on the beach,  en als afsluiter het jubileumfeest op 27 april 2013. Alles georganiseerd tijdens de vrije tijd van de leden.  Vijftig jaar betekent evenwel geen eindpunt. Het moet een nieuwe start worden, continu op zoek naar nieuw, fris en jong bloed om de club te versterken. Nieuwe leden, sociaal geëngageerd, laten meewerken om de hedendaagse noden van onze minderbedeelde medemensen te lenigen.

Deelname aan het jubileumfeest : € 75 p.p. (aperitief, wijn, water, koffie inbegrepen). Dresscode : avondkledij gewenst / R.S.V.P. voor 17 april 2013. Bevestiging geschiedt door overschrijving op rekening AXA   BE17 7512 0635 5921 van LC Knokke-Zoute met vermelding van aantal personen ( .... x € 75 ) Na ontvangst van de overschrijving ontvangt u uw genummerde kaarten per post. Tevens uw reservatie bevestigen per mail : Lions50jaar@demeestere.com dit met de vermelding van uw naam, uw kaartnummer(s)  en mogelijke wens van tafelschikking.

Binger on stage in Knokke-Heist

Nu vrijdagavond 12 april staat de groep Binger on stage in the Alley 98 langs de Kragendijk in Westkapelle. De formatie brengt blues- en pubrock van de bovenste plank. De heren brengen om 22 uur geen slaapverwekkende deuntjes maar performen de beste swingende songs ooit gemaakt! Alle muzikanten hebben een muzikaal cv om u tegen te zeggen. De best gekende is wellicht drummer Rik van Iese/Daase. Iedereen is welkom. Deuren open vanaf 20 uur. De entree bedraagt 8 euro.

Informatiecampagne noodnummer 112

Wist u dat één op de vier oproepen naar een noodcentrale eigenlijk geen noodoproepen zijn? Daarom lanceren de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid een informatiecampagne omtrent het Europees noodnummer 112.  Elk nutteloos telefoontje dat wordt beantwoord, kan echte levens op het spel zetten. Hoe langer het duurt voordat een operator een noodoproep kan beantwoorden, hoe langer het duurt voordat mensen die echt in nood zijn, geholpen kunnen worden. Er wordt nog teveel nodeloos gebeld naar de centrale, soms om de gekste redenen zoals het willen bestellen van een taxi. Vele oproepen zijn ook als grap bedoeld of ze worden per ongeluk gebeld.

We zetten de belangrijkste noodnummers nog eens even op een rijtje:
100
Medische bijstand & brandweer
101
Politie
112
Europees noodnummer

Vlechtwerken met snoeiafval in Knokke-Heist


Wie in zijn tuin enkele heesters en bomen heeft staan die bij het snoeien lange rechte takken opleveren, kan zeker overwegen om hiermee een fraai vlechtwerk te maken. Maar, hoe begin je eraan? De compostmeesters van Knokke-Heist helpen je op weg. Op zaterdag 13 april kun je een workshop volgen die doorgaat van 9 tot 12 uur. Plaats van afspraak is de compostdemonstratieruimte in de Noordhinder te Heist. Compostmeester Willy Vanlandschoot begeleidt deze workshop.

De deelnemers werken stapsgewijs aan een verhoogd plantvak in vlechtwerk. Ze beginnen met een rand van stevige steunpalen die zo’n 30 cm in de grond, of zekers minstens half zo diep als het bovengrondse gedeelte worden geplaatst. Tijdens het vlechten wordt iedere steunpaal afwisselend naar voor en naar achter geforceerd zonder dat die daarbij plots scheef gaat staan of breekt.  Er zijn heel wat bomen en heesters waarvan je de takken kunt vlechten. Wilg en hazelaar zijn de meest gekende soorten, maar ook tamme kastanje, es, populier en sierheesters zoals kornoelje en vlinderstruik leveren bij het snoeien rechte, soepele takken op die in aanmerking komen. Je kunt hier talrijke creaties mee maken, zoals poortjes, tuinafsluitingen, lage boordjes rond borders,…Alles is gebaseerd op het hetzelfde principe. Wij kiezen op 13 april voor een plant vak waar we nadien een siertuintje zullen van maken.

Deze workshop is gratis voor iedereen. Inschrijven kan op het nummer 050/630198 of via email siska.willems@knokke-heist.be

Straks weer trouwen in Sluis


Met ingang van september kunnen weerhuwelijken worden voltrokken in het belfort van onze buurgemeente Sluis. Tweejaar lang was dat niet mogelijk vanwege verbouwingswerken. Ook in september ishet belfort mogelijk nog niet helemaal klaar, maar trouwen zal men alvast welal kunnen. Begin oktober is de officiële opening van het stadhuis van Sluisvoorzien. De twee bovenste verdiepingen met musea over de stadsgeschiedenis enJohan Hendrik van Dale zullen dan hun deuren openen. Ook het VVV-kantoor in deraadskelder zou dan klaar zijn. Er moet de komende maanden nog veel gebeuren.Zo komt er bij de ingang van de raadskelder een glazen uitbouw als entree.

Nieuwe cursus Natuur-In-Zicht over de Zwinstreek


De natuur interesseert je? Je gaat graagmet anderen op pad? Dan is de cursus Natuur-In-Zicht écht iets voor jou! HetCentrum voor Natuur- en milieueducatie (CVN) en Natuurpunt Knokke-Heistdompelen je onder in de natuur van Knokke-Heist! De cursus betekent niet alleendat je over het Zwin en de Zwinstreek veel opsteekt, het is ook de natuurverkennen en ontdekken, een belevenis voor iedereen. Het is binnen en buiten,met binnen fris-gebrachte, boeiende lezingen en buiten warm aanbevolen tochten.Na tien lessen begint de natuurmicrobe te kriebelen en voor je het weet, sta jeweer in het Zwin. Vergeet je laarzen niet. De cursus Natuur-in-Zicht maakt deeluit van een traject om voor het nieuwe natuurcentrum de nodige gidsen enanimatoren op te leiden.

CC Scharpoord, Meerlaan 32, Knokke-Heist. Vandonderdag 18 april tot 22 juni.
Binnenlessen gaan door op donderdag van 19tot 22 uur. Excursies op zaterdag van 9u tot 12u. Je schrijft in voor maar 60euro. Meer info vindt u in de programmafolder Cursus Natuur-In-Zicht, Zwin Schrijfje vandaag nog in. De plaatsen zijn beperkt (maximum 25 deelnemers).

Info en inschrijvingen:
Ann D’heedene,CVN, ann.dheedene@c-v-n.be, 050 82 57 26
En er is meer! Vanaf september 2013 startde cursus natuurgids in Damme. Kijk op www.c-v-n.be!

Boek over grensgeschiedenis

Zopas is van de hand van Jan J.B. Kuipers een nieuw boek verschenen over degrensgeschiedenis in onze regio.  Delatere zestiende eeuw is een tijd van oproer en oorlog, waarin deStaats-Spaanse Linies zijn ontstaan. Dit complex van forten, schansen, liniesen vestingstadjes telt zo'n 450 objecten in een gebied van 80 x 40 kilometer langs delandsgrens tussen Knokke en Antwerpen.  Scheppers waren de Spaanse,'Staatse' en Franse militaire apparaten, gedurende de Tachtigjarige Oorlog(1568-1648) tot en met de Spaanse Successieoorlog (1701-1714) - latereaanpassingen niet meegerekend. Sommige elementen spelen nog een rol in deTweede Wereldoorlog. De Linies vertegenwoordigen ruim vier eeuwen geschiedenis,die het huidige karakter van Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Zeelandsterk meebepalen. In het Noorden herinneren ze aan de ontstaansgeschiedenis vande Republiek, die zo belangrijk was voor de nationale identiteit. Voor hetZuiden symboliseren ze, aldus een recente publicatie, 'het lot van Europeesslagveld dat het Vlaamse land eeuwenlang beschoren is geweest'. Het boek “DeStaats-Spaanse Linies, monumenten van conflict en cultuur” plaatst deLinies in de historische en krijgshistorische context. Het rijkgeïllustreerde gebonden boek schenkt eveneens aandacht aan de voorgeschiedenis,spannende episoden, anekdoten en volksverhalen. Maar ook aan landschap ennatuur. Een lexicon van vestingtermen, een atlas en veel kruisverwijzingenkomen tegemoet aan de naslagbehoefte. 

De staats-Spaanse linies, Monumentenvan conflict en cultuur - Jan J.B. Kuipers
ISBN: 9789079875443
Uitgever: Den Boer / De Ruiter
Hardcover, 248 pagina's  Prijs: € 19,90

Gedenkzuilen voor strooiweide parkbegraafplaats Westkapelle

Het college in Knokke-Heist heeft beslist om op de strooiweide van de Centrale parkbegraafplaats in Westkapelle 6 gedenkzuilen in crinoïdenkalksteen te plaatsen. De rechthoekige gedenkstenen zijn 3,3 meter hoog en 55 centimeter breed. De eerste 3 in een reeks van 6 worden al in september 2013 geplaatst. Op de centrale zuil in het Asterperk wordt de spreuk “Elk afscheid is de geboorte van een herinnering” gegraveerd. Nabestaanden van overledenen uitgestrooid vanaf 1 januari 2013 zullen de mogelijkheid krijgen om op de zuilen een naamplaatje in concessie te nemen voor een periode van 10 jaar. De kostprijs hiervan moet nog door het gemeentebestuur bepaald worden en opgenomen in een aangepast concessiereglement.

Sex, Food en Rock n Roll in Knokke-Heist?

Sex, Food en Rock n Roll. Op een schalkse manier heeft Frank Van Massenhove het er over in De Tijd. Van Massenhove is voorzitter van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. Hij schrijft een tweewekelijkse column in eigen naam en dit keer heeft hij het over onze badstad. Je kunt er HIER meer over lezen.

Jonge Walen zoeken een gastgezin in Knokke-Heist

WEP is nog op zoek naar 14 Vlaamse gezinnen die vanaf eind augustus hun hart willen openen voor het ontvangen van een Waalse/Brusselse jongere voor een schoolsemester. De jongeren gaan naar een school in de buurt en maken een volwaardig deel uit van het gezin in al haar gewoonten en gebruiken. De deelnemers keren niet naar huis tijdens hun uitwisseling. WEP ontvangt elk jaar enkele tientallen Waalse jongeren die voor een schoolsemester in Vlaanderen naar de lokale humaniora gaan en deel uitmaken van een gastgezin. Eind augustus steken 17 Franstalige landgenoten de taalgrens over om een semester les te volgen in een Vlaamse school. “Maar al te vaak hoort men dat Franstalige jongeren het Nederlands niet machtig zijn of erger nog, het niet willen leren. Dit klopt echter niet met de realiteit. Deze jongeren kijken ernaar uit om de taal en de cultuur aan onze kant van de taalgrens te ontdekken” aldus WEP.

Voor meer inlichtingen: WEP-Windrose vzw • Jetselaan 26 - B-1081 BRUSSEL
Tel. 02/534 53 36 • Fax. 02/534 50 70 • Email : dominiquet@wep.org • www.wep.be

Knokke-Heist kleurt Blue&White

Zaterdagavond 20 april is het weer zover. Dan staat in Knokke-Heist de nieuwe editie van de Blue&White Party op het programma. Het evenement ontstond toen Christel Bedert en Cathy Swinnen, hun verjaardagen samen gingen vieren, en ook nog wat wilden realiseren voor het goede doel. Het vieren gebeurt in de historische hoeve “Vier Ambachten”, in de Hazegrasstraat 149 in Knokke. Het goede doel is het hospitaal met brandwondencentrum dat de ngo Flame gaat bouwen in Burkina Faso. Flame werd opgericht door dr. Michel Van Brussel uit Ramskapelle. Je leest er meer over in het BLOG van Christel Bedert.  

Bouwvakker gewond in Knokke-Heist

Op een werf in de Knokkestraat is maandag een bouwvakker gewond geraakt. Dat gebeurde toen de man een zware klap kreeg van een kraanarm. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook politie, arbeidsinspectie en veiligheidscoördinator deden naar aanleiding van het ongeval de nodige vaststellingen.

8.4.13

Heyst...zoals het was !

“Heyst...zoals het was !” is een nieuw boek van de hand van Annie Teetaert. "Gezellig rond de "stove" in de koude wintermaanden vertelden onze ouders en grootouders over vroeger " zegt Annie, maar nu is het de auteur zelf die terugblikt op haar jeugd in Heist. Ze geeft een beeld van het dagelijks leven hier aan onze kust, het begin van het toerisme, het zomerverhuur, het huishouden in die tijd. Ze heeft het over haar kindertijd, speeltijd en schooltijd.  Ook de activiteiten in de gemeente komen aan bod. Het spookhuis, de kunstschilder Leopold Dumonceau en zijn werken zien het daglicht... en nog heel veel meer. Dit alles geïllustreerd met 175 foto's in 160 pagina's.

TEKEN NU IN VOOR 25,00 EURO (vóór 27 april 2013)
Kostprijs : 30,00 euro. Vooraf intekenprijs : 25,00 euro. Verzendkosten: 5,00 euro
Proefexemplaar ligt ter inzage in het museum Sincfala.
Wie vooraf intekent kan deelnemen aan de officiële presentatie op 3 mei 2013 om 19 uur in Sincfala, Museum van de Zwinstreek.

Bijna klaar voor de Düsseldorf marathon

Het "Deva Marathon-team Knokke" stoomt zich momenteel klaar voor hun deelname aan de voorjaarsmarathon in Düsseldorf. Het team loopt komende zaterdag de laatste 30-km training naar aanleiding van de bekende Duitse marathon die op 28 april z’n beslag krijgt. Een zevental marathonlopers uit het Deva team is van de partij in Düsseldorf.  Niet iedereen kan deelnemen op 28 april maar zondag liep Fauve Vandendorpe haar Marathon in Parijs in een tijd van 3u32min35sec . Met 39.967 stonden ze aan de start.Fauve eindigde als 7069ste. Verder zetten nog 2 marathonatleten uit de badstad hun beste benen voor in de Antwerp Marathon op 21 april.

Lenteactie op zaterdag 13 april in de Kringwinkel

Op zaterdag 13 april wordt er op 20 locaties in onze provincie een lenteactie van de West-Vlaamse Kringwinkels gehouden. Dat is ook het geval in de Kringwinkel van het Rad in Knokke-Heist. Op die dag staat de tuin centraal en wordt tuingereedschap, -meubilair en –decoratie in de kijker gezet. Elke klant krijgt bovendien een gratis munt-, tijm- of salieplantje. Deze tuinkruiden zijn doorlevend en kunnen dus hergebruikt worden, wat symbool staat voor het concept van de Kringwinkels. De plantjes werden gekweekt bij Loca Labora in Beernem, een sociaal tewerkstellingsinitiatief. Ook bij de Kringwinkels staat sociale economie centraal. In totaal worden er in alle Kringwinkels samen zo’n 6250 muntplantjes uitgedeeld. 

Schuldpreventieproject

De sociale dienst van het OCMW Knokke-Heist lanceert deze maand het schuldpreventieproject “BOOST YOUR MONEY “. Van 16 tot en met 25 april organiseert de dienst het project voor jongeren van de 3de graad. Alle middelbare scholen binnen de gemeente alsook OLVTD Campus Zeebrugge hebben hun deelname bevestigd. Meer dan 140 leerlingen zullen op een interactieve manier kennis maken met de gevaren van schulden, het leefloon, OCMW- dienstverlening, het sociaal huis Knokke-Heist,… De doelstelling van het “BOOST YOUR MONEY” – project is om  jongeren bewust te maken van  de valkuilen en de gevaren die een aanleiding kunnen geven tot betalingsmoeilijkheden. Dit gebeurt onder andere door hen aan te tonen - aan de hand van praktische voorbeelden en oefeningen - dat alleen wonen heel wat kosten met zich meebrengt en de media of kredietverstrekkers hier maar al te graag op inspelen, waardoor men leningen en schulden aangaat met mogelijke betalingsproblemen tot gevolg. Het thema "schulden" dat nog steeds in de taboesfeer zit, wordt via diverse workshops bespreekbaar gemaakt.  Ook willen we het OCMW in een ander daglicht plaatsen, want deze doet meer dan louter financiële steun verlenen. Het werkt misschien wel drempelverlagend als jongeren het OCMW via deze andere invalshoek leren kennen. Nog enkele cijfers: In 2012 heeft het OCMW Knokke-Heist voor 184 dossiers aan schuldbemiddeling gedaan. Hiervan werd voor 20 personen een procedure collectieve schuldenregeling opgestart.  Voor de andere personen werd aan schuldbemiddeling gedaan, met daaraan gekoppeld mogelijks budgetbeheer of budgetbegeleiding.

Erfgoed- en Open Monumentendag in Knokke-Heist

Het college van burgemeester en schepenen heeft het licht op groen gezet om zes gidsen in te zetten op Erfgoeddag op 21 april en Open Monumentendag op 8 september. De rondleidingen zullen plaats vinden in het museum Sincfala, waar de tweeduizendjarige geschiedenis van de Zwinstreek en het dagdagelijkse leven in de zeevisserij centraal staan.

Erfgoeddag: 21 april
De nationale Erfgoeddag staat dit jaar in het teken van “Stop de tijd”.  In Sincfala, het Museum van de Zwinstreek gaan de gidsen dieper in op hoe spullen tegen de vergankelijkheid moeten bewaard worden.  Ze halen ook enkele zegswijzen boven waarin tijd een rol inspeelt.  Ook behandelen ze kort de fotografie want met een foto leg je een moment vast, de tijd staat even stil…  De gidsbeurten beginnen om 10, 14 en 15 uur.

Open Monumentendag: 8 september
Open Monumentendag In het kader van “Feest” dit jaar.  De populairste locaties van de laatste jaren zullen opengesteld worden voor het publiek.  Welke dit zijn, zal later meegedeeld worden  Het toeristisch treintje wordt gratis ingezet tussen de verschillende sites.

Knokke-Heist verzet zich tegen verhuis van VDAB

Het schepencollege van Knokke-Heist verzet zich tegen de eventuele verhuis van de Werkwinkel naar Blankenberge. De Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling (VDAB) werkt aan een optimalisatieplan in verband met de inzet van mensen en middelen in lokale werkwinkels. Door de besparingsmaatregelen opgelegd door de Vlaamse Regering moet er bespaard worden op personeelsvlak. De VDAB zou de Werkwinkel in Knokke-Heist willen sluiten en de dienstverlening voor de Oostkust centraliseren in Blankenberge. In Knokke-Heist werd nog maar net geïnvesteerd in een nieuwe Werkwinkel in het Sociaal Huis. De Werkwinkel huisvest alle diensten die werkzoekenden helpen in hun zoektocht naar werk of opleiding. Het college heeft zich formeel verzet tegen deze sluiting, zowel bij de VDAB als via de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De verplaatsing van 780 werkzoekenden t.o.v. een paar VDAB- medewerkers vindt Knokke-Heist zowel financieel als ecologisch onverantwoord. Ook de afstand tussen de twee werkwinkels is te groot volgens een onderzoek van het Leuvense Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA.  In Knokke-Heist is 40% van de werkzoekenden laaggeschoold. Kansengroepen hebben precies het meeste nood aan face-to-face begeleiding in hun onmiddellijke omgeving. Deze maand nog volgt overleg tussen de VDAB en VVSG op basis van de reacties van de gemeentebesturen. Het college hoopt zo alsnog het tij te kunnen keren.

Voor een zucht leren surfen of zeilen in Knokke-Heist

Surfers Paradise bijt mee de spits af om sportievelingen te leren surfen voor 15 euro. De Vlaamse Yachting Federatie (VYF) wil iedereen aan het zeilen of surfen krijgen en biedt de eerste les aan voor slechts 15 euro. De cursisten kunnen kiezen uit alle soorten surfplanken, diverse boten en catamarans op 25 locaties tussen mei en september. In totaal zijn er bijna 2000 initiaties aan een spotprijs in de deelnemende zeil- en surfclubs. Voor toekomstige surfers en zeilers die niet kunnen wachten tot de zomer organiseert de VYF als start van de campagne 350 initiaties aan tijdens 6 IKsurf-IKzeil startdagen. "We merken dat de drempel om een les te volgen nog vaak te hoog ligt", vertelt surfcoördinator Tommy Maenhaut van de VYF. "Vooral uitzoeken waar, wanneer en tegen welke prijs een initiatie kan, schiet er dikwijls bij in." De federatie maakt het daarom extra makkelijk met één website waar alle lessen gebundeld worden aan een straffe prijs. "Surfen of zeilen is sowieso goedkoper dan velen denken maar we willen de eerste kennismaking heel betaalbaar maken", stelt zeilverantwoordelijke An Van Cauteren. Wie wil proeven, krijgt een ruime keuze aan disciplines en locaties. Maar liefst 25 clubs doen mee aan de actie, van De Panne tot Knokke aan de Noordzee, van West-Vlaanderen tot Limburg aan één van de mooie Vlaamse vijvers.

Meer informatie & inschrijven voor één van de initiatiesessies tijdens de zomer in de VYF clubs kan via www.iksurf.be en www.ikzeil.be Het volledige aanbod bestaat uit: golfsurfen, windsurfen, kitesurfen, stand up paddle boarding, één- en meersmansboten, optimistjes en catamarans. De lessen duren drie uur zijn inclusief surf- of zeilmateriaal, wetsuit, een sportverzekering en een professionele lesgever.

Renovatie politiecommissariaat

Het politiecommissariaat in de Van Steenestraat in Knokke zal binnenin gerenoveerd worden. De veiligheid inzake vluchtmogelijkheden is op dit moment op de 2de verdieping niet gewaarborgd. In het nieuwe gedeelte zal daarom een nieuwe evacuatieweg komen. Ook het archief wordt gerenoveerd en zal dan kunnen dienen als vergaderruimte. De kostprijs van de werkzaamheden wordt geraamd op zo’n 90.750 euro (incl. BTW). De laatste jaren wordt de tweede verdieping van het politiecentrum Knokke intensief gebruikt. Er vinden veel vergaderingen plaats alsook verschillende opleidingen. De bestaande evacuatieweg in het oude gedeelte is nog niet gerenoveerd geweest in tegenstelling tot het centrum van het gebouw. De trap wordt daarom veiliger gemaakt, de leuning steviger verankerd en de bepleistering hersteld. Daarnaast wordt in het nieuwe gedeelte een tweede evacuatieweg gecreëerd.   

Voetbal aan de Oostkust

Tweede Provinciale A
Torhout-FC Knokke 0-0 (Kn 2e)
VVWestekapelle-Koekelare 3-4 (VVW 13e)

Derde Provinciale B
Beernem-FC Heist 0-0 (Hst 1e)
Veldegem-Moerkerke 1-2 (Moerk 7de)

Vierde Provinciale B
Hertsberge-Zeebrugge 2-2 (Zbg 3e)

Bols-ambassadeur?

Jan Van Ongevalle van het Casino Knokke en zoon Ran stoten door naar beslissende ronde voor Bols-ambassadeur van België. The King Poodle is een nieuwe cocktail ontworpen door Jan Van Ongevalle voor de Bols around the world-wedstrijd 2013. Met dit drankje op basis van Bols jenever maakt Jan Van Ongevalle niet alleen kans om Bols ambassadeur van België te worden maar ook mixologische reputatie te vergroten op Europees en zelfs wereldniveau. Zowel Jan Van Ongevalle (professional ) als zijn zoon Ran ( young talents) zijn in deze prestigeuze wedstrijd doorgestoten naar de derde en beslissende ronde.  Een van de uitdagingen voor de wedstrijd was een filmpje maken als promo voor jezelf en je cocktail.  Voor Jan Van Ongevalle was dit zijn uitgelezen kans om een "buzz"te creeren rond zijn eigen persoon en creatie. Zijn filmpje "the king poodle dance" http://www.youtube.com/watch?v=-hkn84VaCKc werd al bekeken door bijna 2000 mensen van over heel de wereld. Het concept van de King Poodle Dance is simpel. Er moest over gesproken worden. En na de Gangnam style en Harlem shake was een dansje een evidente keuze. Het concept werd bedacht door John Noseda en Jan Van Ongevalle en de camera en montage lagen in de getalenteerde handen van Kris Lathouwers. In het filmpje is ook zijn dochter Hannah te zien die zijn bevallige assistente van dienst speelt. De volgende uitdaging is dan natuurlijk aan het grote publiek om proberen het dansje na te doen en te plaatsen op hun Facebook pagina "The King Poodle dance". 

Opening”Lardinois Fashion”

Het echtpaar Linda en Igor Lardinois  openden in het weekend hun nieuwe zaak “Lardinois Fashion” in de Vlamingstraat 2, te Knokke-Heist.  In een totaal nieuw complex worden de meest tendentieuze merken uurwerken, juwelen en bijouterie aangeboden.   Linda en Igor , beiden gediplomeerde goudsmeden, zijn de telgen  uit een juweliersfamilie afkomstig uit Winterslag. Vader Raymond Lardinois begon inderdaad reeds  zijn zaak in 1948 , in Limburg. In 1996 nam hij de vermaarde juwelierszaak  over van de vader van Danny  Despiegelaere in de Kursaalstraat te Heist . Op de tekentafel voor de zeer nabije toekomst, staat verder ook “Lardinois Juweliers” in de Kursaalstraat. Beide handelszaken zullen een  meerwaarde betekenen in het winkelcentrum van Heist.


Op de foto ook voorzitter Anne Vervarcke-Pattyn  van de Raad voor Lokale Economie Knokke-Heist, samen met  Zonevertegenwoordigers van deze Raad, Hilde Vanden Berghe (Argenta, Knokkestraat 56) en Jean-Marie D’hondt , (Scoobydo, Kursaalstraat).
Foto Danny Jones

10 jaar Stripfestival in Knokke-Heist

Op zondag 5 mei gaat de tiende editie van het stripfestival van Knokke-Heist van start. De honderdste verjaardag van tekenaar Willy Vandersteen wordt extra in de verf gezet. Tien jaar geleden begon het stripfestival met enkele kraampjes aan het Van Bunnenplein met een tiental tekenaars. Voor de derde keer op rij organiseert vzw Strippromotie het festival in het Casino van Knokke met maar liefst 50 tekenaars.

Speciale luxe editie
Om beide festiviteiten te vieren zal er een luxe editie van het eerste verhaal van Suske en Wiske, ‘Op het eiland Amoras’, verschijnen. Deze editie zal acht extra pagina’s bevatten met tekeningen op speciale locaties in Knokke en Heist. Er zullen slechts 500 exemplaren van dit album gemaakt worden. Bij aankoop van de luxe editie krijgt men gratis toegang tot de gala-avond.

Zoek Schanulleke
Iedereen kan deelnemen aan een speciale ‘zoek Schanulleke’ -wedstrijd. Wiskes lievelingspop is verborgen in de acht extra tekeningen van de luxe editie. De hoofdprijs wordt aangeboden door Fletcher-Hotel dat een arrangement naar keuze aanbiedt in Nederland.

50 tekenaars
Dit jaar zullen er tal van tekenaars aanwezig zijn, zowel uit binnen- als buitenland. De hele Studio Vandersteen zal er zijn samen met oud-tekenaar van Suske en Wiske Paul Geerts. Ook Barry Kitsson, de tekenaar van onder meer Spiderman en Batman, komt speciaal uit Engeland naar Knokke-Heist afgezakt. Andere tekenaars uit Nederland, Frankrijk en Duitsland zullen ook van de partij zijn. De Duitser Andre Schneider zal op het festival zelf een kunstwerk maken dat op het einde van de dag geveild zal worden. De opbrengst gaat integraal naar het Arianefonds.

Activiteiten voor kinderen
In samenwerking met de bibliotheek van Knokke zijn er tal van activiteiten gepland voor de kinderen. Zo zijn er verschillende workshops over onder meer striptekenen, cupcakes maken, ballonplooien en grime. Er zal ook een ballenbad zijn waar de kinderen om het uur leuke prijzen kunnen winnen.

Gala avond
Op het Stripgala zullen er dit jaar maar liefst drie prijzen worden uitgereikt. Zoals elk jaar is er de ‘Stripprijs van de Noordzee’ voor een tekenaar die iets voor Knokke-Heist gedaan heeft. Er zal ook een themaprijs uitgereikt worden. Het gekozen thema gaat over natuur en milieu. Uiteindelijk zal er ook een Lifetime Achievement award geven worden.

7.4.13

Kleinere kerk in Westkapelle?

De uitgebrande kerk van Westkapelle is nu volledig gestut. Ondertussen wordt ook gedacht aan de toekomst van het gebedshuis. Diverse ideeën worden naar voor gebracht. Sommigen willen een volledige heropbouw van de vroegere kerk. Dat zou echter een enorm bedrag kosten en dat ten behoeve van een slinkend aantal gelovigen. Daarom gaan er ook stemmen op voor een gedeeltelijke heropbouw. Daarbij zou het voorste stuk tot aan de toren worden afgebroken. Vanaf de toren zou dan een kleinere kerk gestalte krijgen. Ondertussen komen nog dagelijks ramptoeristen de uitgebrande kerk bekijken. Onder hen ook souvenirjagers. Het gaat meestal om mensen die een of ander memento van de kerk in bezit willen hebben. De werklui die met het stutten van de kerk in de weer waren werden door bezoekers herhaald gevraagd om een stukje puin of een scherf van de kapotgesprongen brandramen.

Boek voorgesteld over leven met een toneelpassie

In de Openbare Bibliotheek in Knokke-Heist is in het weekend het boek "Mijn leven, mijn werk, mijn passie" door Irène Fensie-Claeys voorgesteld. Het boek gaat over het leven van deze geboren Knokse toneelspeelster die in binnen- en buitenland veel succes kende. Voorzitster Magda Lievens van het Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist gaf een toelichting bij het leven van de auteur.  “Irène werd geboren in Knokke op 26 oktober 1924. In 1942 werd zij lid van het toneelgezelschap “Pogen”. Zij studeerde aan het Conservatorium van Brugge en verwierf haar diploma met Grootste Onderscheiding in Toneelspel en Voordrachtkunst. In 1962 werd zij lid van het Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Van 1942 tot op heden speelde zij rollen en hoofdrollen in wel 100 toneelstukken.”  Irène trad ondermeer ook op in het gezelschap van professionele acteurs en in beroepsgezelschappen: De Korrekelder (Brugge), Theater Antigone (Kortrijk), Malpertuis (Tielt), De Raaklijn (Zolder). Ze mocht verder optreden in Parijs en in 1961 vertolkte zij een rol in de langspeelfilm “Alle uren is er een trein” van André Cavens. In 2009 ontving ze vanwege de Cultuurraad de prijs “Levensloop” en het kunstwerk “Zomerwind”, een creatie van de Knokke-Heistse kunstenares Vera Hutsebaut.  Een greep uit de inhoud van het boek: het ouderlijk huis, haar werk met de kinderhome in Duinbergen, familie en vooral haar passie, het toneel. Al meer dan 60 jaar mocht en kon ze vol enthousiasme acteren. Het boek omvat aldus ook een stuk geschiedenis van het Koninklijk Toneelgezelschap.

Foto: Danny Jones 

Meldingen en klachten in 2012

In 2012 werden in totaal 1252 meldingen en klachten geregistreerd door het gemeentebestuur van Knokke-Heist. In vergelijking met vorig jaar is dit een lichte stijging (2011: 1133 meldingen en klachten). De meeste meldingen en klachten zijn voor de dienst Openbaar domein (25%). Het gaat hier voornamelijk om wegenis en riolering. Het gemeentebestuur vindt dit een positieve zaak. Dat wil zeggen dat de burgers bezorgd zijn om het openbaar domein. Dankzij de vele meldingen kan de dienst bijdragen tot het aantrekkelijk houden van onze badstad.

Op de tweede plaats komen de meldingen en klachten voor een externe instantie (11%). Het gaat hier om klachten die niet onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur vallen. Deze worden dan ook doorgestuurd naar de bevoegde instantie. De klachten gaan voornamelijk over parkeren en de netheid in Knokke-Heist. Deze twee taken werden door het gemeentebestuur in concessie gegeven aan respectievelijk de firma’s OPC en Horizon Net. De top drie wordt vervolledigd met klachten en meldingen voor de politie (10%). De afdeling verkeersbeleid van de politie kreeg de meeste meldingen en klachten in 2012. Meestal gaat het om omwonenden die vinden dat er in hun wijk te snel gereden wordt. Opmerkelijk is dat op 21 maart 2013 slechts 42 klachten nog openstonden. Dit komt overeen met 3,32% van alle geregistreerde klachten in 2012. Dit zijn vaak dossiers die een langere doorlooptijd vereisen.

Lenteconcert Ceciliaharmonie Heist

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april krijgt u weer de kans om de Koninklijke Ceciliaharmonie, het jeugdorkest en de drumband aan het werk te zien. Al voor de 44ste keer brengen zij in CC Scharpoord een fel gesmaakt concert. Dit jaar werd er niet geopteerd voor een specifiek thema. “Er is zoveel goede muziek die zich niet zomaar in een vakje laat steken. Het zou jammer zijn om die links te moeten laten liggen”, zegt dirigent Rik Bonny. Ook nu weer zal het jeugdorkest de spits afbijten. Voor hen betekenen de Lenteconcerten de ideale voorbereiding voor hun deelname aan het Internationaal Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt. Al voor de 4de keer nemen ze deel en ook deze keer gaan ze voor een eerste prijs! aarna neemt de harmonie het over. Het belooft een avond vol afwisseling te worden. Naast het stevigere harmonierepertoire is er meer dan voldoende ruimte voor lichtere melodieën en zelfs echte jazzmomenten. Ook de drumband zorgt zoals steeds voor spetterend spektakel! 

Kaarten voor gereserveerde plaatsen zijn te verkrijgen in CC Scharpoord of bij alle leden van de harmonie (vkk: € 10, add: € 12, -14 jaar: € 5). Wie alles van heel dichtbij wil meemaken, kan kaarten krijgen aan € 5 voor de eerste 3 rijen. Aanvang: 20.00 uur