2.3.13

Knokke-Heistse sneeuwklassen in Oostenrijk


In totaal zijn vrijdgavond om 21u 87 leerlingen van de zesde leerjaren van de vrije scholen uit Knokke-Heist vertrokken op sneeuwklas naar Werfenweng in Oostenrijk. Ook 14 begeleiders maakten de reis mee. Dat gebeurde aan boord van 2 bussen van Albion Tours. De wegen waren ijsvrij en de reis is voorspoedig verlopen, doch duurde iets langer omdat er bij München een harmonica-file stond. Het gezelschap heeft  zaterdag in de late voormiddag op de plaats van bestemming z’n intrek genomen in Gasthof Berghof. De sneeuwhoogtes variëren er momenteel tussen de 80 en 160 cm. Bij aankomst van de Knokke-Heistse scholieren was het mistig, maar de zon probeerde door te breken. Op zaterdag 9 maart rond 8u worden de sneeuwklasgangers weer thuis verwacht. 


Info over weer, sneeuwhoogte en webcam in Werfenweng kan men HIER bekijken.

Herverkiezing bestuur seniorenadviesraad

In Knokke-Heist werd zopas ook bij de seniorenraad een nieuw bestuur verkozen. André Breckx werd opnieuw verkozen tot voorzitter, Jeannine Dewaegenaere is ondervoorzitter, Walter Bague secretaris en Gilbert Vermeersch penningmeester. De raad wil in de toekomst een praatcafé over dementie organiseren en na Heist en Knokke ook een ontmoetngscentrum openen in Westkapelle. De seniorenadviesraad werd in Knokke-Heist voor het eerst opgericht in 1989 door Robert Willems. 

Veel complimenten rond complimentendag

Vrijdag werd ook in het Bernardusinstituut in Knokke-Heist aandacht besteed aan de Complimentendag. Op die dag probeerden de leerlingen elkaar eerlijke complimenten te geven. De werkgroep SEI lanceerde daarbij het idee om de complimentjes te laten vergezellen door een leuke sleutelhanger, al dan niet voorzien van een boodschap of een fotootje. De sleutelhangers gingen vlot van de hand, maar de leerlingen wilden ook andere mensen laten delen in hun complimenten en wensen. Ze wilden de omgeving laten weten dat het geven van complimentjes echt wel belangrijk is. Daarom werden tijdens de pauze ballonnen opgelaten, voorzien van een kaartje met daarop een willekeurige en zelf verzonnen wens voor de persoon die de ballon vindt. Daarna werd in de lessen ook nog eens benadrukt dat een compliment enkel effect heeft als het echt gemeend is en dat het ook gerust op een onverwacht moment mag. Complimentjes geven op onregelmatige basis komt veel spontaner en oprechter over.

Herdersbrug donderdag gestremd

De Herdersbrug over het Boudewijnkanaal in Dudzele zal donderdag 7 maart tijdelijk niet beschikbaar zijn voor het scheepsverkeer. Dat heeft te maken met de jaarlijkse technische inspectie van de brugonderdelen. Mogelijk kan dit ook enige hinder voor het wegverkeer met zich meebrengen. De stremming voor de scheepvaart duurt van 9.30 tot 13.30u.

1.3.13

NV-A zet druk op de gemeenteketel

Oppositiepartij N-VA heeft tijdens de gemeenteraadszitting donderdagavond in Knokke-Heist opnieuw de fijne kam bovengehaald. Als juriste stortte gemeenteraadslid Anne Maertens zich bij het vaststellen van het huishoudelijke reglement van de brandweer op de opmerkingen vervat in een eerdere inspectieronde. Daaruit bleek namelijk dat een aantal zaken indruisen tegen de vigerende wetgeving. Met name is de wanverhouding tussen de beroepsbrandweerlui en de vrijwilligers volgens Maertens in strijd met de wet. Ook het wel of niet verstrekken van voorlichtingsadviezen door de brandweer werd een heikel punt. Een paar keer merkte de burgemeester op dat hij schriftelijk zou antwoorden, omdat hij de informatie niet bij de hand had. Lachend zei hij vervolgens “mijn geheugen is niet goed… voor zaken die ik niet graag onthoud.”  Later weerlegde raadslid Maertens ook de bewering als zou bij het verlijden van akten voor het gemeentebestuur een beurtrol worden gehanteerd bij het kiezen van een notaris. De N-VA noemde het “vriendjespolitiek” en eiste meer transparantie.

Bij het einde van de gemeenteraad had de N-VA ook een 9-tal interpellaties op de agenda laten zetten. Gemeenteraadslid Dieltiens stak van wal met een opmerking omtrent Buurtgerichte Investeringsacties, het zogeheten Bugia-project. Zo wil men kunnen ingrijpen als in delen van de gemeente bepaalde winkels of horecazaken niet meer aanwezig zijn. Dieltiens stelde terecht een knelpuntenonderzoek voor en merkte op dat er vermoedelijk voldoende horecazaken zijn maar dat mogelijk de diversiteit moet bekeken worden. Eenmaal gelanceerd bleef het raadslid echter buiten de zaak om oeverloos doordrammen zodat de aandacht bij de toehoorders naar het nulpunt zakte. 

Knokke-Heist op Kustforum 2013

Een afvaardiging van het Knokke-Heistse schepencollege heeft het vijfde Kustforum in Oostende bijgewoond. De editie stond in het teken van mobiliteit en ruimtelijke planning op zee. Met het Kustforum wil het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer het woord geven aan de betrokkenen aan de Kust. Elk jaar weer zorgen de mooie zomerse dagen voor berichtgeving in de media: “files naar de kust” ; “overvolle treinen richting de kust”. Zijn er alternatieven? Waar knelt het schoentje en waar zijn er nog mogelijkheden? Hoe blijft onze kust ook in de toekomst nog bereikbaar? Niet alleen op landzijde bruist de kust van het leven en activiteiten. Op zee wordt er ook veel gedaan en ontwikkeld. Daarom is er nood aan ruimtelijke planning, ook op zee. Wie mag van welke ruimte gebruik maken, en hebben we eigenlijk nog voldoende ruimte op zee? Al deze thema’s, die ook voor Knokke-Heist interessant zijn, kwamen op het Kustforum aan bod. Tussendoor werden de bezoekers getrakteerd op een meeuwen-intermezzo van Claude Willaert, waar op een ludieke wijze werd gekeken naar de (on)zin van alle maatregelen om de meeuwenoverlast te beperken.

Zeeuwse Commissaris nam afscheid

Onze buurprovincie Zeeland neemt afscheid van Karla Peijs als commissaris van de Koningin. Na 6 jaar legde ze op vrijdag 1 maart haar functie neer. Over de grens heen heeft ze het de voorbije jaren goed kunnen vinden met de toenmalige gouverneur van West-Vlaanderen, Paul Breyne. In oktober vorig jaar stond ze trouwens ook samen met de nieuwe gouverneur Carl Decaluwé in het slijk bij het terugplaatsen van grenspaal 364a op de scheiding tussen Knokke-Heist en Retranchement. De 68-jarige Karla Peijs was van CDA-signatuur. Voor ze commissaris van de Koningin was, zette ze als minister van Verkeer haar handtekening onder het omstreden Scheldeverdrag, waardoor het Nederlandse deel van de Zwinbuffer en de Hedwigepolder moesten worden ontpolderd. Later verzette ze zich tegen dat ontpolderen. Ze wilde absoluut niét dat ontpolderen elke 5 jaar weer op tafel zou liggen als gekeken wordt naar de bereikbaarheid van Antwerpen via de Schelde. Tijdens haar ambtsperiode maakte ze zich ook sterk voor het behoud van de zondagopenstelling van Sluis. Ze zei verder onder de indruk te zijn van de hartverwarmende samenwerking van Sluis met Zwinsteden als Knokke-Heist en Damme. 

Karla Peijs maakt plaats voor de 50-jarige Han Polman, burgemeester van Bergen op Zoom. Hij is D66’er en meteen ook de eerste liberaal sinds 1921 die commissaris van de Koningin wordt in Zeeland. Hij wordt op 8 maart officieel geïnstalleerd. Kort daarna krijgt hij trouwens noodgedwongen een nieuwe titel. Bij het aantreden van Willem-Alexander wordt Polman uiteraard commissaris van de Koning, iets wat zeer onwennig klinkt. Vandaag zei hij al voorstander te zijn van onbegrensd besturen. Hij verwees daarbij naar de samenwerkingsverbanden die lopen met “bijvoorbeeld Vlaanderen”. Op het vlak van de havens wil hij nauw samenwerken met Rotterdam en Antwerpen. Over Zeebrugge heeft Polman met geen woord gerept.

Textielophaling in Knokke-Heist gedaald

In Knokke-Heist werd ook in 2012 kleding opgehaald door drie, door OVAM erkende, textielinzamelaars. In het totaal werd vorig jaar ruim 175 ton textiel ingezameld. Dat is een duidelijke daling in vergelijking met 2011. Toen werd bijna 185 ton kleding ingezameld. Het gros van de textielophaling gebeurde door het Vlaams Inzamel Centrum Textiel, één van de drie dergelijke initiatieven waarmee het gemeentebestuur een overeenkomst heeft afgesloten. De daling bij het inzamelen van textiel wordt toegeschreven aan de crisis maar deels ook aan het feit dat sommige grootwinkels kortingen geven bij het binnenbrengen van oude kleren of schoenen. 

Extra zomerpolitie

Tijdens de zomer zullen voldoende extra politie-agenten aan de kust worden ingezet uit het Centraal Interventie Korps. Dat heeft gouverneur Decaluwé beloofd tijdens de provincieraadszitting. Vorig jaar werd Knokke-Heist drie bijkomende politie-inspecteurs toegezegd voor de periode 1 juli tot 31 augustus. Om hoeveel extra manschappen het deze zomer zal gaan is momenteel nog niet duidelijk. 

Knokke-Heistse stijging januariwerkloosheid onder Vlaams gemiddelde

Januari is traditioneel de zwakste maand voor Knokke-Heist als het op werkloosheidscijfers aankomt. In januari zaten in totaal 898 mensen in de gemeente zonder werk. Dat is een stijging van 3,94% ten opzichte van vorig jaar. Die stijging is evenwel kleiner dan het gemiddelde in Vlaanderen (5,7%) en in West-Vlaanderen (4,6%). De stijging in Knokke-Heist is enkel toe te schrijven aan de stijging van de mannelijke werkloosheid. Opvallend is wel dat de werkloosheid van de jeugd beneden de 25 jaar in de badstad met 16% bijzonder groot is. 70,5% van het aantal werklozen is minder dan een jaar werkzoekend en dat percentage ligt veel hoger dan in de rest van Vlaanderen (58,4%). Dit is te verklaren door de seizoensgebonden tewerkstelling in Knokke-Heist.

Minder vacatures

De werkloosheidsgraad geeft het aandeel niet-werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking weer. Qua werkloosheidsgraad scoort Knokke-Heist met 6,58 procent in januari niet zo goed. Hiermee staat Knokke-Heist op de tweede plaats in het arrondissement. Ook wat openstaande vacatures betreft staan we op de tweede plaats. In tegenstelling tot de meeste andere gemeenten is het aantal openstaande vacatures t.a.v. januari vorig jaar gestegen. (43 in januari 2012 t.o.v. 186 in januari 2013). Het aantal ontvangen vacatures daalde ook enorm t.o.v. januari 2012. (186 in januari 2012 t.o.v. 43 in januari 2013)

Werkwinkel

Wie op zoek is naar werk of vragen heeft over werk of opleiding kan in onze gemeente altijd terecht in de werkwinkel. Zij bekijken samen met u wat uw wensen zijn, waar u goed in bent en welke mogelijkheden er zijn. Ze helpen u waar het nodig is: bijvoorbeeld bij het schrijven van een sollicitatiebrief of bij het zoeken naar een geschikte opleiding.

Soms is er meer begeleiding nodig. Ook daarvoor bent u in de Werkwinkel aan het juiste adres. U vindt er ook de VDAB, PWA, Diensten.net, dienst tewerkstelling OCMW en Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleiding onder één dak. Werkwinkel, Kraaiennestplein 2, 8301 Knokke-Heist, T 050 530 960 F 050 530 970

Openingsuren:
Voormiddag van 8.30 tot 12.30 uur behalve op woensdag.
Namiddag gesloten - enkel op afspraak. 

Port of Zeebrugge wil voortrekkersrol spelen in LNG-brandstoftoepassingen

De haven van Zeebrugge, een LNG-haven, is vastbesloten om een voortrekkersrol te gaan spelen in de bevoorrading van vloeibaar aardgas als scheepsbrandstof. Er wordt namelijk een doorbraak verwacht in het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof. In het bijzonder in de scheepvaart door de steeds strengere normen inzake zwaveluitstoot. De nieuwe emissienormen gaan van kracht in 2015. De haven van Zeebrugge onderzocht het gebruik van LNG als brandstof voor vrachtwagens, het bevoorraden van kleine schepen vanuit een tankwagen op de kaai en zelfs de bouw van LNG-bunkerschepen voor de bevoorrading van zeeschepen. Momenteel zijn er verschillende pilootprojecten in voorbereiding.

“Duurzaamheid is één van de speerpunten van ons beleid. We zijn als haven ook al meer dan 25 jaar vertrouwd met LNG. Dat we bij de eersten waren om mee aan de wieg te staan van het gebruik van LNG als scheepsbrandstof hoeft dan ook niet te verwonderen. Met gebundelde krachten en partners voor het ontwikkelen van deze toepassingen en de expertise die wij al hebben, zijn wij zeker dat  Port of Zeebrugge in de nabije toekomst verschillende pilootprojecten zal kunnen introduceren”, aldus Joachim Coens, voorzitter-gedelegeerd bestuurder Port of Zeebrugge.   

Studentenactie Kringwinkel ’t Rad

Nog tot 15 maart voert Kringwinkel ’t Rad de actie “Richt je kot in voor een prikje”, speciaal gericht naar studenten. Ben je houder van een studentenkaart of heb je een inschrijvingsbewijs van de hogeschool/universiteit? Doe dan mee aan deze actie en win een cadeaucheque ter waarde van 25 euro. Hoe deelnemen? Like de Facebookpagina en raad het gewicht van het meubilair en attributen op de foto. Wie het juiste gewicht kan raden of er het dichtst bij zit, wint een cadeaubon! Wedstrijdreglement op www.dekringwinkeltrad.be  Niet gewonnen? Niet getreurd!  Houders van een studentenkaart krijgen een korting van 20% tijdens de maanden augustus, september en oktober! (niet geldig op elektro, fietsen en de Workshop).

Voor alle info:  Kringwinkel ’t Rad, Kursaalstraat 55 B in 8301 Knokke-Heist, tel. 050 34 94 00

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist vind je HIER.

Kaasbuffet Volkskunstgroep De Sloepe

Volkskunstgroep De Sloepe organiseert op zaterdag 9 maart om 19.30 uur een kaasbuffet in feestzaal Ravelingen ten voordele van hun reis naar de Europeade.  Voor wie geen kaas lust, is er een alternatieve vleesschotel (zelfde prijs).

Kostprijs: Volwassenen  € 11,00 ; kinderen (-12jaar):   € 6,00
Inschrijven tegen 2 maart bij Christine Dryepondt, 050 514850 of Jan Claeys, 0478 525424, jan.claeys2@telenet.be  of Ingrid Warnez, 0486 987290 

28.2.13

Beeld van Gormley OBE klaar voor Knokke-Heistse branding

Knokke-Heist heeft aan een kunstmecenas die in het Zoute woont maar anoniem wenst te blijven, de toelating verleend om op strandhoofd 14 ter hoogte van Surfers’ Paradise een kunstwerk te plaatsen van de wereldberoemde Engelse beeldhouwer Antony Gormley O.B.E. De voorbije dagen werden op het strandhoofd al de funderingen en sokkel aangebracht waarop het beeld gemonteerd zal worden. Na een oxidatiekuur in het atelier van Gormley, wordt de sculptuur vanuit Groot-Brittannië naar de badstad verscheept. Normaal gezien zal het beeld binnen een paar weken uit de Knokke-Heistse branding oprijzen. Het beeld heeft de vorm van een gestileerde menselijke figuur van 1,91 meter hoogte. Het is van massief gietijzer en weegt 630 kg. De Afdeling Kust heeft alvast een gunstig advies verleend. 

Het is meteen het 5de kunstwerk dat straks permanent op het strand van de badstad te bewonderen is. Eerder werden al kunstwerken van Jean-Michel Folon en Catherine François neergepoot op strandhoofden in het Zoute. Daarnaast komt men in Duinbergen ook de gestileerde Mirador-strandreddersstoel van Kris Martin tegen. Tenslotte prijken langs de hele Zeedijk al jaren de kleurrijke windsocks van Griet Dobbels. Het nieuwste beeld dat in Knokke-Heist met de voeten in het water komt te staan is van de 62-jarige Britse beeldhouwer Antony Gormley O.B.E. Zijn bekendste werk in Groot-Brittannië is de “Angel of the North” bij Gateshead langs de A1 autosnelweg naar het noorden. Die ‘engel’ torent 20 meter hoog met een vleugelwijdte van liefst 54 meter. Gormley ontving in 1994 de Turner Prize en werd in 1997 door de Britse koningin onderscheiden met de Order of the British Empire. In 1999 ontving hij ook de gegeerde South Bank Prize for Visual Art.

Kosten beveiligen Baltic Ace lopen hoog op

Onze noorderburen willen de kosten voor het beveiligen van het gezonken vrachtschip Baltic Ace verhalen op de eigenaar van het schip. De autocarrier “Baltic Ace” verging begin december na vertrek uit Zeebrugge ten gevolge van een aanvaring. Het wrak ligt op een drukbevaren scheepsroute in de Noordzee. De berging ligt al sinds half januari stil. De plek waar de Baltic Ace zonk wordt 24 uur per dag beveiligd door een schip, dat andere vaartuigen waarschuwt. De beveiligingskosten liggen tussen de 60.000 en 90.000 euro per maand. De Nederlandse Rijkswaterstaat wil het schip zo snel mogelijk uit de vaarroute hebben en de kosten voor de beveiliging van de vaarroute verhalen. Bij de aanvaring vorig jaar kwamen in totaal 11 bemanningsleden om het leven. Slechts dertien opvarenden van de Baltic Ace konden worden gered.

Heraanleg verkeersplateau Paul Parmentierlaan

Vanaf nu maandag 4 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer in Knokke met de heraanleg van de oprit van het verkeersplateau in de Paul Parmentierlaan 50 ter hoogte van de Nestor de Tièrestraat. De geplande uitvoeringstermijn is 3 weken. In deze periode zal de Paul Parmentierlaan ter hoogte van huisnummer 50 afgesloten zijn voor het autoverkeer. Het fietspad blijft toegankelijk. Vanaf het Maurice Lippensplein zal het verkeer omgeleid worden via de Lippenslaan en plaatselijk vanaf de Boudewijnlaan naar de Meerlaan en Elizabetlaan. Tijdens de duur van de werkzaamheden zal er tussen de Boudewijnlaan en de werkzone en tussen de Nestor de Tièrestraat en de werkzone plaatselijk tweerichtingsverkeer toegelaten zijn. De Paul Parmentierlaan tussen de Nestor de Tièrestraat en het Abraham Hansplein en de Gulden-Vliesstraat zullen dus bereikbaar zijn via de Nestor de Tièrestraat, komende uit de richting van de Koningslaan.

Ruim 600 mountainbikers aan de start in Knokke-Heist

Zondag verwacht de vzw Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist om 10.30 uur niet minder dan 604 bikers aan de start van de 15de editie van de Nissan Mountainbike Beach Challenge. Na 1 wedstrijd op Franse bodem, 6 wedstrijden bij onze noorderburen en 3 wedstrijden op Vlaamse stranden sluit deze loodzware challenge het seizoen van de strandraces af. Onder de 563 heren is titelverdediger Joris Massaer ongetwijfeld de te kloppen man. De Pepingenaar won dit seizoen o.a. de openingsrace in het Franse Berck-sur-Mer, in de Panne en in Bredene. De meest te duchten belagers voor de dagzege worden ongetwijfeld oud-winnaar Bjorn Rondelez (2001, 2002, 2005, 2006), de ervaren zandspecialisten Nicolas Vermeulen (2de in 2011 en 3de in 2012) en Maarten Himpens (winnaar de Panne 2011 en 2de in Oostende 2013), cyclocrosser Sven Vanthourenhout (winnaar 1999 en 2009) en allrounder Davy Commeye (2de in 2005, 2-voudig winnaar in de Panne). Onder het sterke contingent van Nederlandse deelnemers wordt vooral Bram Imming als gevaarlijke outsider getipt. Bij de 41 dames zijn alle ogen gericht op titelverdedigster Joyce Vanderbeken. Zij mag stevig weerwerk verwachten van Gita Michiels (2de in 2012), Fien Lammerteyn (3de in 2011) en Pauline Delhaye (5de in 2012). Onder de deelnemers ook 114 inwoners van Knokke-Heist. Bij de lokale heren is het vooral uitkijken naar de prestaties van Henri Delheye en Bryan Ryelandt van de lokale Wacky Racers. Bij de Wacky Angels heeft Ilse Heysse ongetwijfeld de beste parcourskennis.

Eind maart 7e editie van art@ Knokke-Heist

Op zaterdag 30 en zondag 31 maart wordt de 7e editie van art@ Knokke-Heist gehouden. Het is meteen de tweede keer dat de vernissage zich uitstrekt over een volledig weekend. Niet minder dan 39 galeries openen hun deuren voor de gezamenlijke vernissage op zaterdag én zondag. Art lovers uit binnen- en buitenland kunnen overal gratis terecht. Er is een ruim aanbod van bekende en minder bekende namen, van top- en aankomend talent. Het gaat daarbij zowel om schilders, beeldhouwers als fotografen. Knokke-Heist presenteert trouwens op twee vierkante kilometer liefst 67 kunstgaleries. Dat is één van de hoogste concentraties aan galerijen ter de wereld. Het is dan ook de grote interesse voor kunst in de badstad die gezorgd heeft voor het ontstaan van art@Knokke-Heist. De formule is eenvoudig: verschillende galeries stemmen hun agenda 3 keer per jaar op elkaar af voor een vernissageweekend. Dit op elk eerste weekend van de herfst-, paas- en zomervakantie. Op die manier kunnen kunstliefhebbers een mooie selectie maken uit de galeries en/of kunstenaars die hun interesse wegdragen.

Toerisme Knokke-Heist heeft een speciaal ontworpen brochure “art@Knokke-Heist” beschikbaar. Men kan deze brochure downloaden via www.artknokke-heist.be of via www.knokke-heist.be>toerisme>publicaties. De brochure is ook verkrijgbaar bij de dienst Toerisme Knokke-Heist en bij de deelnemende galeries.

Rederscentrale tijdelijk naar Zeebrugge

Volgens Knokke-Heistenaar Emiel Brouckaert, die directeur is van de Rederscentrale, gaat de organisatie tijdelijk verhuizen naar Zeebrugge. Momenteel betrekt de Rederscentrale kantoren in een pand langs de Hendrik Baelskaai in Oostende. Reden voor de verhuis is het feit dat de bouw van een nieuw onderkomen op de Oostendse Oosteroever te lang op zich laat wachten. De Rederscentrale verhuist begin maart naar een moderner kantoor in de Ierse Zeestraat in Zeebrugge. Dat is in de achterhaven dichtbij de Zeebrugse Visveiling.

Lounge jobbeurs AZ Gezondheidszorg Oostkust

Op woensdag 13 maart nodigt AZ Gezondheidszorg Oostkust alle studenten uit verpleegkundige en paramedische richtingen van alle studiejaren uit in Kinepolis Brugge voor de lounge jobbeurs. Het ziekenhuis trakteert op een avant-première, gevolgd door de eigenlijke jobbeurs. Iedereen is welkom vanaf 18.30u., de film start om 19u. Inschrijven kan t.e.m. 8 maart via event@vzwgo.be met vermelding van je naam, studierichting en school.

27.2.13

Knokke-Heist vraagt opnieuw afwijking om overlast meeuwen te beperken

In de Stuurgroep beheerregeling meeuwen waarin ook Knokke-Heist is vertegenwoordigd, werd in overleg met de verschillende actoren de opmaak van een beheerregeling nagestreefd. Dit plan moet het bestuur instrumenten verschaffen waardoor een betere en flexibere aanpak van de meeuwenoverlast mogelijk is. Tot nu toe is echter nog geen consensus voor een definitieve beheerregeling tot stand gekomen. Met het nakende broedseizoen in het vooruitzicht, heeft het college van burgemeester en schepenen zoals de vier voorgaande jaren dan ook aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een afwijking op het Soortenbesluit aangevraagd. Indien goedgekeurd laat dit de gemeente toe om het nestmateriaal van meeuwen te laten verwijderen en de eieren van vooral de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw te prikken of te schudden. De toelating geldt enkel voor bepaalde zones in de centra van Knokke en Heist. ANB beperkt de eventuele toelating tot een bepaalde periode in het jaar. Vorig jaar was dit van 15 maart tot 31 augustus. In Knokke-Heist krijgen de gemeentediensten regelmatig meldingen van bewoners en toeristen, die zich beklagen over het lawaai, vervuiling en agressie, afkomstig van meeuwen. Vooral in de broed- en zomerperiode veroorzaken deze dieren met hun gekrijs, aanvallen op vuilniszakken en mensen en het nestelen op daken van flatgebouwen, een boel overlast.

Drainageprobleem bloemenperken

Bij het stadhuis van Knokke wordt momenteel gegraven in de bloemenperken voor het gebouw. De grond wordt er tot op een diepte van ongeveer een meter verwijderd. Dit komt omdat de oude drainage niet meer werkte. De afvoerbuis was dichtgeslibd met aarde en lag niet in de juiste helling om overtollige neerslag te kunnen afwateren. Verder was de beplanting in de bloemenperken door ziekte aangetast. Er worden nu reparaties uitgevoerd aan de drainage. Vervolgens worden de bloemenperken voorzien van verse potgrond waarna ook de beplanting zal vervangen worden.

Postjespakkerij?

De N-VA in Knokke-Heist doet in een publicatie de aanstelling van bestuurders in diverse gemeentelijke organen en autonome gemeentebedrijven af als “postjespakkerij”. De partij valt vooral over de manier waarop de oppositie vertegenwoordigd wordt in het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling en in Het Dak (de autonome vereniging die het woonzorgcentrum Heist en Westkapelle beheert). Je leest er HIER meer over.

Akkoord over discards

In de nacht van dinsdag op woensdag hebben de lidstaten van de Europese Unie een akkoord bereikt over de discards. Om de overbevissing aan te pakken, zal een verbod worden ingesteld om de "onbedoeld gevangen vis" weer in het water te werpen. De bedoeling is nu om de bijvangst op vijf jaar tijd terug te brengen tot zeven procent. Vanaf 2019 zal dan een volledig terugwerpverbod worden ingevoerd. Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Visserij, benadrukt dat het akkoord voorziet in een aantal flexibiliteitsmechanismen die rekening houden met de realiteit in de visserij. Door het behoud van een beperkte teruggooi wordt erkend dat honderd procent selectiviteit onhaalbaar is. Ongewenste vangsten mogen worden afgetrokken van andere quota en tot tien procent niet-gebruikte quota mogen worden overgedragen naar het volgende jaar. Bovendien zullen de quota tijdelijk worden verhoogd ten belope van de vis die vroeger teruggooi was, maar nu moet worden aangeland. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het Europees parlement.

Ook het Bernardusinstituut investeert in iPads

Dat de tablet een plaats in het onderwijs zal krijgen, is voor iedereen duidelijk. Ook de directie, leraren, leerlingen en ouders van het Bernardusinstituut in Knokke-Heist zijn daarvan overtuigd. De school kocht begin dit jaar dan ook 25 iPads aan die intussen volop gebruikt worden. Inmiddels heeft elke klas verbinding met het wereldwijde web. Lessen zijn opgebouwd met nieuwe media en leraars maken gebruik van digitale bordboeken, smartboards en beamers om hun lessen zo interactief mogelijk te maken. De iPad moet de leraren en de leerlingen de kans geven om nog gerichter te kunnen werken. Een goede afwisseling tussen handboek, werkboek, cursus en het gebruik van nieuwe media vindt de school momenteel de beste en financieel ook meest haalbare oplossing. Hoe men die nieuwe media gebruikt zal onder meer te zien zijn op de opendeurdag van woensdag 13 maart.

Ingrijpende werken Elizabetlaan tussen Heist en Duinbergen

De trottoirs en fietspaden langs de gewestweg Elizabetlaan in Knokke-Heist verkeren al geruime tijd in slechte staat. De gemeente en het gewest gaan nu samen uitgebreide vernieuwingswerken uitvoeren. Vanaf maandag 11 maart wordt gestart met de heraanleg van de trottoirs, fietspaden en parkeerstroken in de Elizabetlaan tussen het Heldenplein in Heist en de Duinbergenlaan in Duinbergen. Met de werkzaamheden is een totaalbedrag van 850.000 EUR gemoeid. De kosten voor de heraanleg van de stoep is ten laste van de gemeente. De Vlaamse overheid neemt de heraanleg van het fietspad en de parkeerstrook voor zijn rekening. 

Praktisch zal dit voorjaar gewerkt worden in het noordelijk deel tussen Anemonenlaan en Parkstraat en ten zuiden tussen Noordstraat en de kerk van Duinbergen. Het autoverkeer wordt in beide richtingen gereduceerd tot op 1 rijstrook. De fietsers worden omgeleid via de Knokkestraat. Tijdens de werkzaamheden is de toegang tot de Kaartershuishelling afgesloten voor alle verkeer. Ook de tramovergang bij de Krommedijk wordt afgesloten. De Pastuurdijk zal enkel via de Knokkestraat bereikbaar zijn. Voor de omwonenden zal de toegang tot hun oprit en garage niet mogelijk zijn tot het bouwverlof in juli. Eerst starten de nutsmaatschappijen met de sanering van de nutsleidingen. Daarna worden het trottoir fietspad en parkeerstrook heraangelegd. De werkzaamheden zouden tegen half juli afgewerkt moeten zijn. In september start dan de 2de fase richting Duinbergen. Het gemeentebestuur maakt vanaf september van de gelegenheid ook gebruik om de riolering te vernieuwen tussen de Meeuwendreef en Anemonenlaan. Elia zal bovendien in de Anemonenlaan een nieuwe hoogspanningskabel trekken die aansluit op de nieuwe residentie Cap Horn ter hoogte van de Zeedijk.

Aanpassingen voor veiliger fietsverkeer in achterhaven

Na het zware ongeval met een fietser in de Zeebrugse achterhaven werd dinsdag in de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven de bevoegde minister door volksvertegenwoordiger Tanguy Veys geïnterpelleerd over "de aanpak van ongevallen aan overwegen in de havenzone". De minister had echter enkel informatie bij de hand over de haven van Antwerpen. Ondertussen is het havenbestuur in Zeebrugge zelf niet bij de pakken blijven zitten. Na overleg met de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare werken komen er aanpassingen aan de nieuwe private interne havenweg die parallel loopt met de Alfred Ronsestraat in de achterhaven. Drie zaken worden onmiddellijk gerealiseerd. Op de plaats waar de treinsporen de interne havenweg kruisen, worden verkeerstechnische aanpassingen uitgevoerd zodat de fietsers er veiliger kunnen rijden. Verder wordt de interne havenweg over de volledige lengte voorzien van een fietssuggestiestrook aan beide zijden. Ten slotte wordt een snelheidsbeperking tot maximum 50 kilometer per uur ingevoerd. De huidige aanpassingen gebeuren in afwachting van de bouw van een fietsverbinding voor het woon-werkverkeer bestaande uit een brug over het Leopold- en Schipdonkkanaal en een aansluitende tunnel onder de twee spoorbundels en de Alfred Ronsestraat. Dit project maakt deel uit van het Masterplan Fiets en zit momenteel nog in studiefase. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakte dinsdag bekend dat de start van de werken gepland is voor 2015.

Uitzonderlijke huldiging onderwijzersverbond

Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de senioren van C.O.V.Brugge-Oostkust in Chalet Suisse  werd mevrouw Cecile Boute uit Blankenberge gehuldigd voor haar 70 jaar lidmaatschap van het onderwijzersverbond. Op het einde van de feestnamiddag met thema Edith Piaf door Toon Hillewaere zette voorzitster Annie Poissonnier de verraste leerkracht op rust in de bloemetjes... en overhandigde haar een fles om de emoties door te spoelen.

Meer info over de seniorenwerking C.O.V. bij Annie Poissonnier,Kalvkeetdijk 83, 8300 Knokke-Heist (050.612492)

Foto: De gehuldigde mevrouw Cecile Boute met voorzitster Annie Poissonnier en een aantal leden van de kring Oostkust.

26.2.13

Tijdelijk geen kusttram

Tussen Knokke en Blankenberge was dinsdagochtend een tijd lang geen tramverkeer mogelijk. Dat was het gevolg van een stroomprobleem. De panne deed zich voor even over 8 u dinsdagmorgen. Tussen Knokke en Wenduine Harendijke werden vervolgens pendelbussen ingezet. Rond 11u dinsdag werd het tramverkeer opnieuw genormaliseerd in onze regio.

Polderkinderen adopteren kunstwerk in Knokke-Heist

De zesdeklassers van de Vrije Basisschool “Polderkind” uit Westkapelle hebben een kunstwerk uit de gemeente ‘geadopteerd’. Het peterschap van één van de Beelden in de Stad zet de leerlingen aan meer aan de weet te komen over de kunstwerken in Knokke-Heist. Omdat de school zich in Westkapelle bevindt, lag het voor de hand dat ze de ‘Western’ kozen. Het gaat om de opvallende buizentoren van Dirk Zoete. De toren staat op het kruispunt van de Dorpsstraat en de Dudzelestraat, op de grens van het dorp en de achterliggende  polders. De scholieren gingen in het Jeugd- en kunstencentrum De Marge aan de slag tijdens een workshop keramiek en maakten hun eigen ‘Western’. De ‘Western’ speelde vervolgens, samen met de zesdeklassers, de hoofdrol in een kortfilm. Na een voormiddag inwijding in filmtechnieken begaven de kinderen zich met een script, storybord en filmcamera’s naar het geadopteerde kunstwerk. Op de slotapotheose, in het Cultuurcentrum Scharpoord, zullen alle deelnemende scholen van Knokke-Heist kunnen genieten van de gedraaide films.

Meer info en foto’s vindt u terug op de websites van de school www.westkapelleduinbergen en van de gemeente www.beeldenindestad.be

Concertweekend van deKunstAcademie

Het Concertweekend van deKunstAcademie bewijst straks nog maar eens dat Knokke-Heist barst van het talent. Het concert wordt een mix van klankkleuren, stijlen en genres. Heel wat muzikanten en acteurs volgen les aan deKunstAcademie. Op zaterdag 9 en zondag 10 maart schitteren ze op het podium van het cultuurcentrum Scharpoord in twee wervelende voorstellingen. Leerlingen uit allerhande disciplines zullen er hun beste beentje voorzetten: cabaret & comedy, cello, fluit, gitaar, harp, hobo, houtblazers, klarinet, saxofoon, musical, MuzeDoze, notenleer, piano, pop & jjazz, viool… De toegang is gratis. 

Wanneer? Op zaterdag 9 maart (19 uur) en zondag 10 maart (11 uur)

Nieuwe uitbaters in frituur De Ster

Na 17 jaar inzet houden Kurt Kesteloot en Valérie, uitbaters van Frituur De Ster in Heist, het voor bekeken. Ze starten een nieuw hoofdstuk in hun professioneel leven en openen op 7 maart een nieuwe frituur in de Brugse binnenstad naast de Gentpoort. De nieuwe frituur zal dan ook toepasselijk ‘De Gentpoorte’ heten. Liefhebbers van Frituur de Ster hoeven hun geliefkoosde friet echter niet te missen. Ismaël Ben Amar, al 8 jaar een trouwe medewerker en bekend gezicht in De Ster, zal samen met z'n vriendin Shannon Verwilst de frituur verder uitbaten. Op donderdag 28 maart gaat de Ster opnieuw open.

Grondige studie nodig over eilanden voor onze kust

N-VA-vertegenwoordigers uit alle kustgemeenten hebben een studiedag gehouden over de geplande eilanden voor onze kust. Naast het project Vlaamse Baaien werd ook het federale Marien Ruimtelijk Plan bestudeerd. Volgens het Knokke-Heistse raadslid, tevens Kamerlid Cathy Coudyser moeten bij het kiezen van de inplantingsplaats de negatieve gevolgen maximaal worden vermeden. “Het bouwen van kunstmatige eilanden voor de kust vraagt een grondige afweging en een diepgaand onderzoek naar effecten op het mariene milieu, naar de kostprijs voor het onderhoud op lange termijn, naar visuele impact en dergelijke." aldus Coudyser. De N-VA’ers drongen er op aan dat de bevoegdheid over het Belgische deel van de Noordzee wordt overgedragen aan het Vlaams Gewest. Je leest er meer over in het blog van Cathy Coudyser.

De MAKZ op volle toeren

De verschillende leerjaren van MAKZ (Middenschool en Atheneum Knokke-Heist Zwinstede) konden zopas genieten van een waaier aan activiteiten. Leerlingen van de derde graad woonden een opname bij van De Kruitfabriek op Vier. De debatten over stakingen en doping in de wielersport trokken alvast de aandacht. Op donderdag en vrijdag waren opnieuw een twintigtal leerlingen uit Duitsland en Engeland op bezoek in de MAKZ om in het Engels te brainstormen over alternatieve energiebronnen en recycleren. Op vrijdag brachten ze met de leerlingen van de derde graad een bezoek aan de Bourgoyen in Gent waar ze een deskundige uitleg kregen over passief wonen en stadstuinen. In de namiddag stond historisch Gent op het programma. Nog op vrijdag genoten de leerlingen van de eerste en tweede graad van ‘Ook getest op tieners’ in CC Scharpoord met workshops over o.a. gehoorschade, sociale media en seksualiteit.

Treinverkeer gestoord

Tussen Knokke-Heist en Brugge was het treinverkeer dinsdag in de ochtendspits een tijd lang verstoord. Dat kwam door een defect aan de beweegbare spoorbrug in Dudzele. Tussen 7.30 en even over 8 was daardoor geen treinverkeer mogelijk op de Lijn 51B. Eens het defect opgelost werden vervolgens bij het spoor ook snel de gevolgsvertragingen weggewerkt.

Loos alarm op ferry uit Zeebrugge

De Kustwacht is maandagavond met groot materieel uitgerukt voor een mogelijke drenkeling. Na een zoektocht van ruim een uur bleek het loos alarm. Passagiers van de veerboot “Pride of York” tussen Zeebrugge en het Britse Hull dachten dat ze een man overboord zagen vallen. Het schip voer op dat moment negentig kilometer uit de Nederlandse kust. De Kustwacht heeft met twee helikopters, twee reddingsboten en met een schip van de marine en van de Nederlandse Rijkswaterstaat het water afgezocht naar de mogelijke drenkeling. Ondertussen werden aan boord van de veerboot alle passagiers geteld. Rond middernacht meldde de “Pride of York” dat er niemand werd vermist en is de zoektocht gestaakt.

Jaar cel voor mislukte inbraak in Knokke-Heist

De rechtbank in Brugge heeft een 26-jarige Irakees veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf voor een mislukte inbraak in Knokke-Heist. In november vorig jaar werd de man op heterdaad betrapt door de bewoonster van een alleenstaande villa in de Lippenslaan. De man probeerde de achterdeur van de woning open te krijgen. Dat ging allesbehalve vlot. De man had namelijk z’n kousen over de handen getrokken om vingerafdrukken te vermijden. De Irakees zette het op een lopen toen hij werd opgemerkt, maar de politie kon de dader korte tijd later inrekenen aan de hand van de gedetailleerde beschrijving door de bewoonster.

25.2.13

Sporttrofeeën uitgereikt

Tijdens de Nacht van de Sport in het Casino Knokke werden zopas de sporttrofeeën voor 2012 uitgereikt. Martine Aerts kreeg de onderscheiding Sportvrouw van het jaar. De 52-jarige atlete is aangesloten bij Tri Team Knokke-Heist en werd gelauwerd onder meer voor haar prestaties tijdens de Ironman in Lanzarote, wat haar een ticket opleverde voor deelname aan de Ironman in Hawaï. Sportman van het jaar werd Roland Boussemaere. De 65-jarige loper nam onder andere met succes deel aan 10 marathons en 7 ultratrials. De titel van Beloftevolle Jongere ging naar de inmiddels 13-jarige Louis Decoster. Hij werd vorig jaar Vlaams kampioen mountainbike Under 13. Als Sportclub van het jaar werd gekozen voor Basketclub Namedis Chape Knokke-Heist. Dat gebeurde op basis van de promotie van de heren One naar 3e nationale, de bekerfinale van de dames One en de titel van de pupillen. Bij de Jeugdploegen ging de titel naar de Tumblingploeg Gym. De ploeg behaalde verspreid over interclubs, provinciaal kampioenschap, Vlaams kampioenschap, Belgisch kampioenschap en internationale wedstrijden 34 gouden, 15 zilveren en 12 bronzen medailles. 

Foto’s kun je HIER bekijken

Oorsprong maritieme naamgeving

Wie in de Heistse deelkern Heulebrug rondloopt wordt voortdurend geconfronteerd met allerlei scheepsnamen zoals “Trapegeer” en “Kraaiennest”. Zopas heeft De Grote Rede onderzoek uitgevoerd naar de ontstaansgeschiedenis van allerlei maritieme termen. Per editie worden er twee dergelijke termen uit de doeken gedaan. Het gaat om een initiatief van het “Vlaams Instituut voor de Zee”. Een voorproefje over “Buitenratel” en “Patrijspoort” kun je alvast HIER terugvinden.

Onderhoud glijbanen Sportoase Duinenwater

Tijdens het voorbije weekend zijn de periodieke onderhoudswerkzaamheden van de glijbanen van Sportoase Duinenwater gestart. Verschillende onderdelen en watertoevoer worden na de eerste 6 maanden van intensief gebruik, met ruim 150.000 bezoekers, terug afgesteld. Hoewel dit onderhoud vooral buiten de openingsuren gebeurt kan het gebeuren dat 1 of 2 glijbanen gesloten zijn. De directie zorgt er echter voor dat er altijd minstens 3 glijbanen beschikbaar blijven. De werkzaamheden zouden ten laatste tegen vrijdag 1 maart beëindigd zijn. Om de mogelijke overlast te compenseren geldt voor elke bezoeker van het recreatiebad een speciaal promotietarief.

Bezoek uit El Salvador bij Oxfam Knokke-Heist

Woensdag 27 februari ontvangt de Oxfam Wereldwinkel in de Kerkstraat opnieuw een delegatie uit Zuid-Amerika. Het gaat dit keer om Fecoracen uit El Salvador, een federatie van landbouwcoöperaties opgericht in 1985. Sinds 2008 heeft de federatie een partnership aangegaan met Oxfam-Solidariteit. Ze verdedigt de belangen van haar leden en biedt ondersteuning zowel bij de productie en commercialisering van landbouwproducten als bij de organisatorische versterking van de coöperaties. De boeren hebben het erg moeilijk, onder meer omdat ze moeten concurreren met goedkoop geïmporteerd voedsel uit Mexico of de VS. Door zich in coöperaties te verenigen, staan ze sterker. De ontvangst van de delegatie uit El Salvador is de eerste activiteit in een hele reeks die dit jaar gepland worden. Oxfam Heist bestaat namelijk 10 jaar.

Meer info? Oxfam - Kerkstraat 47 - 8301 Knokke-Heist - tel. 050 51 04 51 - knokke-heist@oww.be - ede@oxfamsol.be

Discobus naar Knokke-Heist?

Tijdens een "jeugdraadsvergadering" hebben scholieren in Sluis besloten dat de discobus terug moet komen. In januari sloot discotheek Joy in Cadzand-Bad haar deuren en dat betekende ook het einde van de gesubsidieerde busdienst. Er is nu een voorstel om de Discobus opnieuw in te leggen naar uitgaansgelegenheden in Knokke-Heist en naar andere evenementen in de regio. Of de gemeente Sluis daar zal op ingaan is onzeker. De discobus kost het grensplaatsje jaarlijks 15.000 euro.

Rox Ambassadors Plaza keert terug

Het college heeft aan de organisatoren van de Rox Ambassadors Plaza de toelating verleend om op het strand ter hoogte van het Heldenplein in Heist opnieuw een multifunctionele beach & sportarena in te richten. Van 22 juni tot en met 28 september zullen er net als vorig jaar uiteenlopende evenementen en activiteiten worden aangeboden voor verschillende doelgroepen. Men zal er bovendien terecht kunnen voor een hapje en drankje in een uniek beachkader.

Apollo op reis door de filmmuziek

Onder de artistieke leiding van Knokke-Heistenaar Hans Vermeersch neemt het symfonisch orkest Apollo uit Sluis het publiek straks mee door de wereld van de filmmuziek. Dat gebeurt op zaterdag 9 maart in het Ledeltheater te Oostburg onder het motto “Back to the Movies”. De aanvang is om 20.15 u. Er komt filmmuziek aan bod vanaf het begin van de geluidsfilms in 1927 tot de dag van vandaag. Je hoort tijdens de avond muziek uit films zoals James Bond, Harry Potter, Lawrence of Arabia, De langste dag, Singin' in the rain, maar ook Toy story, Spiderman, The da Vinci code en.........vele andere bekende filmmuziek. 

Tickets € 7.50 verkrijgbaar via Ledeltheater 0117 452735 of www.ledeltheater.nl www.apollosluis.nl.

Weinig voetbal in de regio

Het plotse sneeuwtapijt heeft er voor gezorgd dat er zondag in de regio geen voetbal werd gespeeld. Toch zijn er een paar uitslagen van wedstrijden die zaterdagavond werden beslecht. In Tweede Provinciale A was dat het geval tussen Eendracht Brugge en VV Westkapelle. Westkapelle verloor met 3-2 en staat nu met 25 punten op een gedeelde elfde plaats. In Derde Provinciale B was er zaterdag ook nog het treffen tussen Moerkerke en Ruddervoorde. Moerkerke won met 2-0 en staat nu 7de in de rangschikking met 48 punten.