22.10.11

Knokke-Heist wordt weer de meest be-maple-leafde gemeente buiten Canada

In de aanloop naar de plechtigheden rond de bevrijding heeft het For Freedom Museum andermaal een oproep gericht om Knokke-Heist van 28 oktober tot 11 november om te dopen in “Maple Leaf City”. De bevolking wordt gevraagd hun Canadese vlaggen in het straatbeeld te laten zien. De gemeente neemt daarbij het voortouw met ruim 100 Maple Leaf vlaggen. Met de actie "1000 Vlaggen voor 1000 Gesneuvelde Canadezen" wil het museum net als in de voorbije jaren de 67ste verjaardag van de bevrijding van de badstad door Canadese troepen in herinnering brengen. In de nadagen van 1944 vielen, naast de vele burgerslachtoffers, ook een 1000-tal jonge Canadese soldaten. Het ging om jonge vrijwilligers van 18 tot 25 jaar. Ze liggen begraven op het Canadian War Cemetary in Adegem. De herdenkingsperiode is dan ook de geschikte tijd om met de nieuwe generatie een bezoek te brengen aan het For Freedom Museum in Ramskapelle. Lest we forget.

Canadese en Belgische Vlaggen zijn nog steeds te bekomen in Het For Freedom Museum, Ramskapellestraat 91/93 ,Ramskapelle , Knokke-Heist. Alle dagen geopend van 10 to 17 u. (sluitingsdag :maandag). Vanaf 12 november enkel in de weekends open. Tel 050/68.71.30 of Foto Jones Lippenslaan 160, en Continental Tours, Lippenslaan, 8 Knokke-Heist.

Bloedafnames in Knokke-Heist

Het Rode Kruis heeft een dringende oproep gericht aan donoren in verband met bloedinzamelingen in Knokke-Heist. Er is niet alleen nood aan bloed, maar ook aan nieuwe bloedgevers. In de regel kan men donor worden als men tussen de 18 en 66 jaar is en in goede gezondheid verkeert. Het bloed dat het Rode Kruis inzamelt, komt terecht in de ziekenhuizen, doch is slechts beperkt houdbaar. Grote voorraden aanleggen kan dus niet. De eerstvolgende bloedinzameling is op dinsdag 25 oktober in het Parochiaal Centrum te Westkapelle, van 16 tot 19u. In Knokke kan men op donderdag 3 november terecht in de turnzaal van de Gemeentelijke Basisschool ‘De Vonk’, van 17 tot 20u. Er is een kids-speelhoek voorzien voor wie z’n kinderen meebrengt naar de afname.

Nieuwe donor? Registreer je op http://www.bloedgevendoetleven.be/
of bel gratis 0800 777 00, of SMS gratis ‘BLOED’ en je ‘postcode’ naar 8128
of stuur een bericht naar de plaatselijke afdeling via http://www.knokke-heist.rodekruis.be/
en je wordt gecontacteerd.

Jeugdraad blikt terug naar ontstaan

Bij de reünie van de Jeugdraad in de Vier Ambachten werd vrijdagavond in Knokke-Heist ook teruggeblikt naar de geschiedenis van de raad. Het blijkt, dat er voor de fusie reeds een goed werkende jeugdraad was in Knokke. In de andere deelgemeenten bestond dit nog niet. Vandaar dat de jongeren reeds in 1970 samen kwamen om een jeugdraad voor de fusiegemeente Knokke-Heist op te richten, dit zonder politieke tussenkomsten of initiatieven. De eerste gemeentelijke adviesraad van de badstad was dan ook de jeugdraad, die reeds in 1971 operationeel was. Eerste voorzitter werd Luc Declercq. Verder bestond het eerste bestuur uit: Dora Leliaert, Marianne Rombout, Danny Welvaert, André Desmidt (volgde Luc op als voorzitter), Jan Cosaert, Johan Strubbe, Martial Vandeweyden, Dirk Aernoudts, Achiel Calus (volgde André op als voorzitter) en Daniel Muyllaert als secretaris.Foto: Jeugdraad Knokke-Heist in 1971

21.10.11

Reuzenhaai op zoek naar plankton voor onze kust

Een toezichtsvliegtuig van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen heeft vrijdag een reuzenhaai gespot ter hoogte van de Blighbank voor onze kust. In onze streken gaat het om een uitzonderlijke waarneming. Normaal komen deze dieren bijna nooit zo ver noordelijk. Ze zijn wel regelmatig te zien in Cornwall en bij de Britse Zuidkust. Ook in de Ierse Zee worden deze zogeheten “Basking Sharks” regelmatig opgemerkt. De reuzenhaai die voor onze kust gezien werd was ongeveer drie meter lang. De reuzenhaai is de op één na grootste vissoort in zee. Volwassen exemplaren worden tussen de zes en de negen meter. Enkel de walvishaai kan nog groter worden. De reuzenhaai is een planktoneter en totaal ongevaarlijk voor de mens. Het is opmerkelijk dat een reuzenhaai naar onze kustwateren is doorgedrongen op een moment dat de tellingen voor deze dieren fors teruglopen. Rond de Britse kust werden dit jaar slechts 293 “Basking Sharks” opgemerkt. Dat is het laagste aantal sinds 2006. Metingen hebben uitgewezen dat de teruglopende telling te maken heeft met het lage planktongehalte momenteel in Het Kanaal, aldus de BBC.

Aspe in Zeebrugge

De voorbije dagen werden in Zeebrugge en Brugge opnames gemaakt voor de 100ste aflevering van Aspe. Ondermeer werden in onze kusthaven Nederlandse figuranten verkleed in Zeebrugse havenarbeiders, zegt Pierre Tesser. De aflevering in kwestie komt pas volgend jaar op het scherm. Stad Brugge heeft ondertussen beslist om samen met het Zeebrugse havenbestuur 100.000 euro vrij te maken voor een nieuwe jaargang. Er komt dus een negende seizoen van de serie.

Zoute jachthaven in Cadzand op losse schroeven?

Directeur Philip Muylle van de Compagnie Het Zoute heeft nog maar weinig hoop meer dat de plannen voor een jachthaven in Cadzand-Bad inderdaad zullen gerealiseerd worden. Ook in Knokke-Zoute was men opgezet over de plannen voor een jachthaven net voorbij Het Zwin. Als woordvoerder van de Stichting Promotie Cadzand spreekt Muylle nu echter van een 'zeer moeilijk, zo niet onmogelijk verhaal'. Het bestuur van het Investeringsfonds Cadzand-Bad wil namelijk niet meer dan 500.000 euro in de aanleg steken, terwijl de initiatiefnemer “Stichting Promotie Cadzand” drie miljoen euro had gevraagd. De Sluise gemeenteraad praat dinsdag in commissieverband over het voorstel en neemt vervolgens donderdag een besluit.

Verder getouwtrek rond motorcrossterrein

De hoop die vorige week door de Vlaamse overheid gewekt werd voor een oefenterrein voor motorcrossers in de Zeebrugse achterhaven lijkt voorbarig. De Brugse SP.A-schepen van Sport Annick Lambrecht ziet een dergelijk terrein niet zitten. Grote voorvechter voor een oefensite in de achterhaven is al jaren motorcrosser Frank Van De Geuchte uit Knokke-Heist. Volgens Lambrecht zijn er echter “talloze negatieve adviezen”. Die zijn afkomstig van de Brugse groendienst, de sportdienst, de dienst Leefmilieu én van Vlacoro en Gecoro. Gedeputeerde Patrick Van Gheluwe, eveneens SP.A zegt echter: "De Vlaamse regering heeft ons gevraagd om eerst het havengebied te onderzoeken, en dan pas mogelijke andere pistes, dat gaan we dus doen.”

Knokke-Heistse straat bij mooiste straatnamen?

Er wordt momenteel gezocht naar de mooiste straatnaam in Vlaanderen. Daar bestaat dan ook een groep op Facebook voor. Iedereen kan er voorstellen naartoe sturen. In de lijst van aantrekkelijke of speciale straatnamen prijkt straks ook de "Keuvelhoekstraat" in de deelgemeente Knokke. Andere opmerkelijke kanshebbers zijn de Maagdenput in Nieuwpoort, de Pretstraat in Antwerpen en de Geilroedestraat in Kampenhout. Maar wellicht kennen de lezers van dit stuk nog meer bijzondere straatnamen.

Knokke-Heistse fietst in Afrika voor het goede doel

Anita Dierens van het Passe Vite Cycling Team fietst van 29 oktober tot 9 november door Burkina Faso. Met de wielerrit gaat het om een uitdagende tocht over 900 km onontgonnen mountainbiketracks. Er wordt gestart in het groene westen van het land. Daarna zullen de mulle, rode aarde en de hitte van de Sahel het uithoudingsvermogen van de 30 deelnemers ruim een week lang zwaar op de proef stellen. Anita Dierens moet boven de deelnameprijs van 2200 euro minstens nog eens 1000 euro inzamelen voor het goede doel. De opbrengst zal gaan naar het boren van waterputten voor de plaatselijke boeren.


Wie Anita nog wil sponsoren, kan storten op rekening 000-0117118-39 met vermelding "Anita Dierens, code 6055".

Verkiezing Prins Carnaval wordt eerlijker in Knokke-Heist

De adviesraad voor Carnaval heeft een dringende oproep gericht aan de kandidaat-prinsen voor de viering van volgend jaar om zich dringend kenbaar te maken bij het secretariaat in het Cultuurcentrum. Aan het concept van de prinsenverkiezing werd ondertussen ook gesleuteld. Om de verkiezing eerlijker te laten verlopen kan er aan de ingang van het Prinsenbal slechts 1 toegangskaart per persoon worden aangekocht. De kandidaten zelf krijgen elk duizend kaarten in hun eigen kleur om aan de man te brengen in voorverkoop. Dat zal ongetwijfeld het tellen van de stemmen veel vlugger laten verlopen. De aanhang van de kandidaten zal er dan ook geen baat meer bij hebben om de bezoekers van het bal te belagen om hun stembriefje te ontfutselen. Omdat de helft van de opbrengst naar de kandidaten gaat raadt de adviesraad dan ook aan om de kaarten zoveel mogelijk bij de kandidaten zelf te kopen. Het prinsenbal in zaal Ravelingen heeft plaats op zaterdag 4 februari en wordt voorafgegaan door de trekking van de volgorde van de wagens in de zondagstoet. Groepen die verleden jaar deelnamen aan de stoet hoeven verder niets te doen. Hun deelnemingsformulier krijgen ze eind november toegestuurd. Nieuwe gegadigden kunnen dat formulier vanaf dan opvragen bij het Cultuurcentrum. De “grootste stoet van West-Vlaanderen” trekt op zondag 19 februari door de straten van Heist. Verschillende deelnemers hebben ondertussen laten weten dat het steeds moeilijker wordt om een ruimte te vinden waar ze hun “kar” kunnen bouwen. De raad doet dan ook een oproep aan de eigenaars van loodsen of schuren om de carnavalisten een onderkomen te bieden.

Zeebrugse strandwijk in het verweer tegen Elia

Het elektriciteitssbedrijf Elia wil binnen twee jaar een hoogspanningslijn aanleggen vanaf het strand in Zeebrugge, richting Damme en verder naar Oost-Vlaanderen. Om de windmolenelektriciteit op de hoogspanningslijn te brengen is op de Môle in Zeebrugge echter een hoogspanningsstation gepland. Het 20 m hoge gebouw, wordt opgetrokken op beide hoeken van de Baron de Maerelaan met de Kustlaan, recht tegenover het Chinees restaurant Jin Yan Lou. Omwonenden vinden de locatie en de hoogte van het gebouw “onaanvaardbaar”. Ook de N-VA Brugge heeft zich vrijdag uitgesproken tegen de bouw van het omvormingsstation langs de Kustlaan in Zeebrugge. Er wordt bovendien gepleit om de hoogspanningslijn ondergronds aan te leggen.

20.10.11

Plannen Sportarena voorgoed in de ijskast?

Tijdens de gemeenteraad van komende woensdag in Knokke-Heist wordt voorgesteld om de raadsbesluiten in verband de geplande Rox Ambassadors Plaza weer in te trekken. De concessienota had een semipermanente Sportarena moeten creëren op het strand ter hoogte van de Meerlaan. De kandidaat-uitbater haakte bij het begin van de zomer echter af omdat door acties van de omwonenden bij de Raad van State teveel onzekerheid was gerezen. Ondertussen lopen bij de raad een drietal procedures om de eerdere raadsbesluiten te vernietigen. Het gemeentebestuur gaat de besluiten in verband met de concessienota Activiteitensite nu zelf intrekken.

Aanbesteding voor Kaai 112

Het havenbestuur in Zeebrugge heeft internationaal een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de constructie van een kademuur bij de veerbootterminal in de westelijke voorhaven. Het gaat meer bepaald om Kaai nummer 112. De opdracht omvat ondermeer een gedetailleerde studie van de vereiste werken, de bouw van de aanlegkade en het voorzien van de afwatering. Verder moeten ook kaailadders en afmeerbolders worden geplaatst. De deadline voor inschrijving is 23 november.

Meer informatie vind je HIER.

Verpleegkundig Directeur Ter Linden met pensioen

Yvan Fonteyne, Verpleegkundig Directeur van het Ter Linden Ziekenhuis in Knokke is met pensioen. Zopas heeft hij afscheid genomen van personeel en collega’s. Fonteyne, een landbouwerszoon uit de Westhoek, trad op 1 januari 1980 in dienst als nursing directeur van de toenmalige kliniek. Daarnaast lag de bejaardensector hem van meet af nauw aan het hart en hierin blijft hij actief als bestuurder. De voorbije 31 jaar was Yvan Fonteyne de leidende figuur in het personeelsbeleid van de ziekenhuizen te Knokke en Blankenberge. Verder werkte hij mee aan de uitbouw van meerdere zorg-initiatieven aan de Oostkust. Jaren was Yvan Fonteyne ook de stuwende kracht bij de oprichting van een palliatief huis in Brugge. Verder blijft hij actief in de vzw’s de Lindeboom, de Duinhuisjes, het Centrum van de Oostkust en Beschut wonen Oostkust. Met het afscheid van zijn functie als verpleegkundig directeur komt er wel meer tijd vrij voor zijn grote passie: tuin en natuur.

‘Haikuwandeling’ in Natuurcentrum Het Zwin

Vanaf nu tot 4 november volgend jaar kan het publiek in Het Zwin in Knokke-Heist kennismaken met een ‘haikuwandeling’. De tocht, met een 45-tal haiku’s, loodst de bezoeker langs de mooiste en boeiendste plekjes van het Zwin. Bovendien brengen de haiku’s een hommage aan de natuurpracht of roepen ze herinneren op aan het rijke historische verleden van het gebied. Een bijzondere gelegenheid om het Zwin op een andere manier te ontdekken of te herontdekken. De haiku’s zijn van de hand van Herwig Verleyen. Hij was in 1976 één van de pioniers van dit poëziegenre in Vlaanderen en Nederland. Zijn haiku’s verschenen in binnen- en buitenland, werden meermaals bekroond, vertaald en op muziek gezet.

Schapennapper op pad in de regio

In de nacht van woensdag op donderdag zijn 21 schapen gestolen uit een weiland aan de Heilleweg bij Sluis. De eigenaar ontdekte de diefstal donderdag toen hij de schapen wilde gaan voederen. Het hek van het weiland stond open en er waren sporen van een grote kar in het gras. Mogelijk werden de dieren de grens overgesmokkeld. Schapendiefstal komt de laatste tijd vaker voor in de regio. Ruim een week geleden werden in de Sluise deelkern Eede ook al vier schapen gestolen.

Loop van de Bevolking

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist vind je HIER.

Leopold Lippens 70


Op 20 oktober 1941 werd in Knokke Leopold Lippens geboren. Dat betekent dat de burgemeester op deze donderdag welgeteld 70 jaar oud is. Hij is daarbij ook 32,5 jaar aan de macht in de badstad. Het was op deze dag 70 jaar geleden een ongewoon warme maandag 20 oktober toen Leopold Lippens op de keukentafel in het Zoute het levenslicht zag. Het was een zonnige en compleet onbewolkte dag waarop de temperatuur ’s namiddags opliep tot een 'hete' 17 graden. In z’n latere leven zou hij echter nog voor hetere vuren staan. Tijdens z’n jeugd werd Leopold Lippens zeer beïnvloed door zijn vader Leon, die burgemeester was van Knokke en in 1952 van het Zwin een natuurreservaat maakte. De liefde voor de natuur heeft Leopold Lippens mee van hem. Dat neemt niet weg dat hij in de natuur ook graag jaagt en op de rand ervan golft en verkavelt. Door de internationale connecties van de familie Lippens werd Leopold als 19-jarige jongeman in 1960 in de gelegenheid gesteld om de hele verkiezingsstrijd tussen John F. Kennedy en Richard Nixon mee te maken. In de Kennedy Compound te Hyannis Port trok hij ondermeer op met Ted Kennedy, de jongere broer van JFK. Ted hield zich destijds bezig met het binnenhalen van zoveel mogelijk electorale steun ten einde Nixon van het presidentschap te houden. Het is een voorbeeld dat Leopold Lippens alvast niet ontgaan is. Toen werd de grondslag gelegd van z’n latere politieke carrière. Enige jaren later dook de naam Leopold Lippens op in de verkiezingslijsten voor de provincie. Dat was toen onder de banier van de CVP. In de gemeentepolitiek draaide ook toen alles reeds rond de Gemeentebelangen, die in 1945 al was opgericht. Op 2 januari 1977 werd Lippens schepen in de badstad. Twee jaar later was hij burgemeester. Ondertussen werd hij al vijf maal herkozen. De laatste keer was dat in 2006. “Als de bevolking echter tevreden blijft, ga ik door. Liefst tot mijn 88ste'', zei Lippens toen. ”Dat is een leuk cijfer, twee keer acht. Ik heb altijd gezegd dat ik zou stoppen op de dag dat mijn gezondheid in het gedrang zou komen of dat mijn familie zou willen dat ik ermee ophield.” Ook voor de verkiezingen van volgend jaar blijft echter de vraag of Leopold Lippens bovenaan of onverwacht onderaan de lijst zal staan, en of hij z’n ambtstermijn zal uitdoen mocht hij verkozen worden. Voorlopig is het nog koffiedik kijken. Feit is dat tijdens de regering van Leopold Lippens het aanschijn van alle deelgemeenten veel aantrekkelijker geworden is. Zeedijk, straten, pleinen en rioleringen werden vernieuwd. En er kwamen extra sportcentra, een nieuw toerismekantoor en nieuwe woonwijken. Sociale woningen bleven echter op een laag pitje. Ook zorgde de mobiele mens ervoor dat de toeristische beleving in de badstad anders werd. Er kwamen minder pure toeristen en meer dagjesmensen en tweedeverblijvers. Er wordt dan ook nog steeds gesleuteld aan formules om mensen te blijven aantrekken naar het “Monaco van het Noorden”. Verder zijn onder het bewind van Leopold Lippens de voorbereidingen aan de gang voor het omstreden nieuwe Casino en een tweede golf. Het lang beloofde nieuwe zwembad zal trouwens nog voor de verkiezingen z’n deuren openen. En vooral op nieuwsarme dagen blijft het waarschijnlijk ook in de toekomst uitkijken naar politiek incorrecte uitspraken van de burgervader. Lippens is niet de man van lange uiteenzettingen en houdt het kort en bondig. Soms zegt hij het dan verkeerd of wordt hij misbegrepen. Toen hij 20 jaar geleden dagjesmensen wilde omschrijven die hun vuil op het strand achterlaten noemde hij ze “frigoboxtoeristen”. Het woord werd met een andere inhoud uitgesmeerd over de media, maar haalde vervolgens wel het woordenboek. Leopold Lippens is evenmin bang voor een stunt. In december 1990 ging hij zo op de koude kachel zitten in het station van Knokke om aandacht te vragen voor de verkleumde reizigers in de wachtzaal... Zoals het gebruik het wil is het volgende week woensdag na de gemeenteraad dus aan burgemeester Lippens om de raadsleden uit te nodigen op een drink voor een wel heel speciale verjaardag.

Korting voor milieuvriendelijke schepen in Zeebrugge

Vanaf volgend jaar zal de haven van Zeebrugge een korting toekennen aan milieuvriendelijke schepen die de kusthaven aandoen. Tegenwoordig kunnen rederijen op vrijwillige basis gegevens over hun schepen opgeven bij de Environmental Ship Index (ESI). Met deze nieuwe internationale maatstaf wil men wereldwijd de rederijen ertoe bewegen om de uitstoot van schadelijke stoffen door hun schepen terug te dringen. De index neemt onder meer de emissies op van zwavel, stikstof, fijn stof en broeikasgassen. Schepen die een hoge score halen op deze index kunnen dan beloond worden omdat ze de duurzame scheepvaart onderschrijven. De haven van Zeebrugge heeft nu besloten dat schepen die op de ESI-index een score halen vanaf 20, een korting kunnen genieten van 10 % op het tonnenmaatrecht dat ze moeten betalen in Zeebrugge. Het systeem wordt vanaf 1 januari toegepast.

Nieuwe parkeerbeheerder voor Knokke-Heist?

De gemeente heeft zopas internationaal een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de controle op het betalend parkeren en het parkeren in de blauwe zone. Het gaat om een contract dat loopt van 1 februari volgend jaar tot 31 maart 2015. De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar. De inschrijvers moeten aan een reeks voorwaarden voldoen. Ondermeer moet ze naast het uitvoeren van controles in de straten ook een parkeershop inrichten.

19.10.11

Vlamingen vestigen zich over de grens

Dit jaar hebben zich al 140 Vlamingen over de grens in Sluis gevestigd. Dat is ruim de helft meer dan in de voorbije jaren. Makelaars in Knokke-Heist krijgen trouwens ook toenemend vraag naar woningen vlak over de grens in West-Zeeuws Vlaanderen. De prijzen van huizen in de regio Sluis liggen namelijk soms een vijfde of meer lager dan bij ons. Omdat vooral de jonge eigen inwoners wegtrekken uit Sluis wil de grensgemeente binnenkort via een campagne intensief nieuwe inwoners werven in Knokke-Heist en omstreken.

Straks weer Canadese Bevrijdingsmars van Hoofdplaat naar Knokke

Straks wordt in onze regio weer de Canadese tweedaagse gehouden. Deze vredesmars is uitgegroeid tot een klassieker in de wandelsport. Het is niet alleen een sportieve manifestatie, het is ook “herinneren” van die laatste oorlogsdagen. Het waren de regimenten van de 3th Canadian Infantry Brigade die, na de zuivering van de havens van Boulogne en Calais werden ingezet in de Zwinregio, de zogeheten “Scheldt pocket”. Het doel was de haven van Antwerpen zo spoedig mogelijk bruikbaar te maken voor de bevoorrading. De bezetter had het land bij de afleidingskanalen onder water gezet. Zo konden de terugtrekkende Duitsers via de oversteek van de Schelde verder ingezet worden bij de gevechten in Nederland. In oktober mislukte bij het Molentje in Moerkerke een eerste aanval om dte kanalen te dwarsen. Een tweede poging bij Eede verliep evenmin volgens plan. De legerleiding besloot dan maar een amfibie-aanval uit te lokken vanaf Terneuzen naar Hoofdplaat en Biervliet. De Canadese infanterie baande zich vervolgens een weg vanaf de boorden van de Schelde door West-Zeeuws-Vlaanderen. Na drie weken werden Knokke en Heist bereikt ten koste van heel wat gesneuvelden. Op 1 november 1944 stonden de Canadese tanks in de Lippenslaan en kon er gevierd worden. Het was Landbouwer Gerard Adriaenssens die in 1974 op het idee kwam om de Canadese Bevrijdingsmars in te richten. ‘Cnocke is hier’ nam het initiatief en kreeg de medewerking van de WNZB Wandelclub. In 1974 waren er 150 deelnemers nu zijn er rond de 1500 die de lange afstand meestappen. Dit jaar zijn er op zaterdag 5 en zondag 6 november opnieuw verschillende afstanden te bewandelen….

Meer info over deelname en het programma vind je HIER.
Foto: Canadees rupsvoertuig (met Amerikaanse en Britse vlag erop) in de Lippenslaan in Knokke. (uit: Vlucht naar Penzance)

Netbaltornooi groot succes

Zopas heeft de Sportdienst in Knokke-Heist het jaarlijkse netbaltornooi voor leerlingen van de derde graad georganiseerd. Dat gebeurde in het kader van het Jeugdsportproject -12. Maar liefst 12 jongens -en 5 meisjesploegen schreven zich in voor het tornooi. Door de massale deelname, waren de organisatoren verplicht om het initiatief op te splitsen in twee tornooien. De jongens van de Keuvelhoekschool en de meisjes van Polderkind waren de winnaars van het eerste tornooi. De jongens van de school in de Jef Mennekenslaan waren de winnaars van het tweede tornooi. Op woensdag 19 november staat het volgende JSP-12 tornooi op het programma: unihockey.

Heulebrug gaat griezelen

In Knokke-Heist organiseert het Heulebrugcomité maandag 31 oktober samen met de Gezinsbond een fakkeltocht in het teken van Halloween. Alle kinderen worden daarop uitgenodigd. Vanaf 18u wordt verzameld aan de toren van het Sociaal Huis. Verklede kinderen die vooraf hebben ingeschreven kunnen rekenen op een kleine attentie. De Heistse deelkern Heulebrug wordt die avond voor de derde keer echt griezelig gemaakt. Het beste spookhuis, de mooiste halloweenpompoen en het best verkleed griezelkind ontvangen een leuk geschenk. Na de wandeling kan men zich opwarmen met een natje en een droogje in de tent die wordt opgesteld.

Vraag naar vlonderpad door Het Zwin

Wandelaars in het grensgebied zijn vragende partij voor de aanleg van een vlonderverbinding door het natuurgebied Het Zwin. Ook de Partij voor Zeeland liet woensdag weten zich te zullen inzetten voor een pad uit vlonderplanken tussen Cadzand-Bad en Knokke. De Sluise gemeenteraad gaf trouwens eerder al aan dat zo’n verbinding wenselijk is tegen dat het Zwin een flink stuk wordt uitgebreid. Een vlonderpad zou de afstand voor wandelaars en bijvoorbeeld ook rolstoelgebruikers aanzienlijk inkorten. Bovendien maakt een vlonder het hele natuurgebied toegankelijker. Op de informatiebijeenkomst over Het Zwin bleek zopas dat de meeste deskundigen niet op de hoogte zijn van de wens voor een dergelijk pad. De provincie Zeeland wordt nu aangesproken om dit aspect op te nemen met de provincie West-Vlaanderen.

Dag van de Jeugdbeweging én de Jeugdraad

Vrijdagavond wordt in Knokke-Heist het 40-jarig bestaan gevierd van de Jeugdraad. Dat gebeurt met een maaltijd en nadien een fuif. De leiding heeft 27 oud-leden warm kunnen maken om samen met een 60-tal van de huidige leden vier decennia inzet te vieren. Vrijdag is trouwens helemaal ‘feestelijk’. Het is namelijk in heel Vlaanderen de ‘Dag van de Jeugdbeweging’. Ook in Knokke-Heist werden de jongeren aangemoedigd om in het uniform van hun jeugdbeweging naar school te gaan. Naar aanleiding daarvan organiseert de Jeugdraad in de badstad voor de vijfde keer een gratis ontbijt. Tussen 6.30 en 8.30 uur is iedereen in jeugdbewegingkledij welkom in Heist op het Maes en Boereboomplein of in Knokke aan de Margaretakerk. Daar kunnen ze zich te goed doen aan warme chocomelk en boterkoeken. Vorig jaar kwamen voor dit ontbijt zo’n 350 jongeren opdagen.

Dag van de Verzorgende ook in Heist

De Dag van de Verzorgende is woensdagochtend in de Ter Duinen Campus Heist alvast niet ongemerkt voorbijgegaan. De speciale dag werd trouwens 13 jaar geleden in het leven geroepen door de Vlaamse Federatie van Verzorgenden en Zorgkundigen. In Heist werden de stagementoren en de leerlingverzorgenden op de school uitgenodigd voor een gezamenlijk ontbijt. Alles was vooraf in de keuken tot in de puntjes voorbereid. Bij het afscheid schonken de leerlingen van het 5de jaar ‘Verzorging’ een zelfgemaakt kunstwerk aan de vertegenwoordigers van de stageplaatsen. De leerlingen van de Ter Duinen Campus Heist komen na hun studies in diverse sectoren terecht. Dat gaat van onder meer kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang tot bejaardenzorg en thuiszorg.

Nog speculatieve gemeentelijke participaties in Knokke-Heist?

De financiële opstopper die het debacle met de Gemeentelijk Holding betekent voor Knokke-Heist roept ook vragen op over andere participaties van de badstad. Dat zegt gemeenteraadslid Frank Naert. Zo participeert Knokke-Heist in Finiwo. Dat is de financieringsintercommunale voor energieaangelegenheden. Deze maatschappij investeert traditioneel in elektriciteits- en gasdistributienetwerken. Maar daar blijft het momenteel niet bij. Net zoals de Gemeentelijke Holding is Finiwo aan het diversifiëren en investeert nu ook in windmolens in onze regio. Maar eveneens in hoogspanningsnetwerken in Rusland. Omdat dit niet tot de kerntaken van de gemeente behoort en omdat de voorgestelde rendementen (tot 20 %) speculatief hoog zijn, stelt het Open-VLD raadslid aan de gemeente voor zich uit deze participaties terug te trekken.

Horizon Net net weer open

Bij het Gemeenteplein in Knokke is het kantoor van afvalbeheerder Horizon Net weer open. In de nacht van vrijdag op zaterdag was een dame met haar zware Mercedes het zogeheten “glazen huis” binnengereden, met als gevolg fikse schade. Het personeel van Horizon Net heeft de voorbije dagen met mens en macht gewerkt om het kantoor weer draaiend te krijgen. Sedert woensdagochtend kan het publiek er weer terecht op de gebruikelijke openingstijden.
Horizon Net: Gemeenteplein 22, tel. 050 47 24 40, fax 050 47 24 41, info@horizonnet.be
Openingstijden: alle werkdagen van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur

Dienstverlening op maat aan huis bij senioren

In Knokke-Heist is tegenwoordig Select-Service actief. Het bedrijf levert hotelservice aan huis. Meer bepaald kunnen nu ook senioren in de badstad genieten van een uitgebreid gamma persoonlijke diensten. Dat gaat van personenbeveiliging, boodschappendienst, technische assistentie en tuinonderhoud tot secretariaatswerk, gezelschap en zelfs verpleegkundige zorgen. Een en ander moet senioren in staat stellen om langer onafhankelijk te leven in hun vertrouwde omgeving. Persoonlijke dienstverlening op maat moet dit mogelijk maken. Dat kan 24u per dag, zeggen de initiatiefnemers van Select-Service. Naast schoonmaak, roomservice, was- en strijkdienst, wellness en schoonheidsverzorging wordt ook vervoer met een privé-chauffeur aangeboden. “We zijn ervan overtuigd dat persoonlijke diensten aan huis een kwalitatief en betaalbaar alternatief zijn voor het klassieke rusthuis of serviceflat.” aldus Eddy Groosman, één van de initiatiefnemers.

Meer informatie 050-533.277, info@select-service.be. Of via http://www.select-service.be/

18.10.11

Roemenen veroordeeld die in Knokke-Heist valse kaarten gebruikten

Drie Roemenen, zonder vast adres in ons land, werden veroordeeld wegens het gebruik van valse kredietkaarten in Knokke-Heist, Leuven en een paar andere gemeenten. De drie van 23, 30 en 45 jaar oud, stapten vorig jaar binnen in handelszaken en kochten merkkledij en parfum, doch betaalden met valse bankkaarten. Toen de oudste van de bende het later nog een keer probeerde bij een juwelier in Leuven werd hij ingerekend. De strafrechter bedacht hem met vier jaar cel en beval zijn onmiddellijke aanhouding. De man was namelijk verdwenen na het betalen van een borgsom. De andere twee veroordeelden, die al in de cel zitten, werden bedacht op respectievelijk achttien maanden en twee jaar opsluiting. De Roemenen moeten verder ruim 10.000 euro terugbetalen. Ook het voertuig dat ze gebruikten werd in beslag genomen.

Wereldwijd succes voor Knokke-Heistenaar met “International Photography Award”.

De bekende Knokke-Heistse fotograaf Tom D. Jones kreeg zopas nog meer internationale erkenning. Een fotoreeks van hem behaalde de eerste prijs in de “International Photography Awards”. Uit meer dan 8.000 inzendingen van fotografen uit 90 landen werden de beelden van de Knokke-Heistenaar bekroond in de categorie: “Professional / Flowers”. Dat gebeurde voor hun magnifieke lichtspeling, superieure kleurencombinaties en fijne strakke composities.
 ”Gedurende 8 maanden fotografeerde ik de vlinders in de inmiddels gesloten vlindertuin te Knokke. Bloemen, vlinders en planten werden zorgvuldig uitgekozen zodat unieke combinaties in beeld konden worden gebracht. En ja hoor, het zijn echte levende vlinders, die wanneer ze er genoeg van hadden gewoon wegvlogen! Geen photoshop, enkel erg veel geduld!” legt Tom D. Jones uit. Het werk van de winnaars wordt gepubliceerd in het International Photo Award 2011 Book. Deze prestigieuze IPA prijs is de achtste belangrijke award die de Knokke-Heistse fotograaf in de wacht sleepte.

De foto's zijn te zien op http://www.jonesphotography.eu/ en http://www.photoawards.com/en/

Watersportvereniging neemt afscheid van locatie in Heist

Half november start in Duinbergen ter hoogte van de Anemonenlaan de bouw van het nieuwe complex van de Vlaamse Vereniging voor Watersport. Het VVW-clubhuis verhuist vanwege de toenemende verzanding bij de huidige stek in Heist. Op zaterdag 22 oktober sluiten de watersporters van de VVW dan ook hun allerlaatste seizoen in de Baai van Heist af met een beachparty. Vanaf 21.30 uur zorgt de covergroep El Toubib voor de nodige ambiance. Ondertussen heeft voorzitter Ewald Deloof van de watersportvereniging de bouwvergunning op zak voor een gloednieuw Californisch clubhuis met alle voorzieningen voor de surfers. In totaal gaat het om een investering van zo'n 600.000 Euro. De surfclub kan reken op een subsidie van 75.000 Euro van het Kustactieplan. De herinplanten van de surfclub zorgt er voor dat ook de particuliere strandcabines in Heist en Duinbergen zullen opschuiven. De strandconcessies Blue Marlin en Kiki Beach worden eveneens oostwaarts verplaatst.

Straks ‘tijdelijk’ geen PostPunt meer in Heist

Het Postpunt in dagbladhandel Scoobydoe in de Kursaalstraat in Heist gaat dicht vanaf maandag 7 november. Bpost heeft ondertussen de procedure opgestart om een andere partner voor de deelgemeente te selecteren. Het kan echter nog enkele maanden duren voor een nieuw PostPunt in Heist operationeel is. In de tussenperiode worden de klanten doorverwezen naar andere servicepunten in Knokke-Heist. Ook de postbode kan heel wat postdiensten afhandelen, zegt Bpost. De facteur neemt stortingsformulieren, postwissels, ingeschreven zendingen, bestellingen van postzegels en postpacs aan. Ook assignaties en postwissels kunnen onmiddellijk uitbetaald worden. Daarvoor hoeft men enkel een kenteken de afbeelding van een postbode voor het venster plaatsen.

Uitreikingskantoor voor heel de gemeente:
Postkantoor Knokke stationSmedenstraat 88 Knokke, tel. 050 63 19 50. Open: ma - vr: 9 - 17uur / za: 9 - 12.30 uur.
PostPunten Knokke
Delhaize Kustlaan 34, tel. 050 60 90 84 Open: ma - za: 8 - 20 uur - vr tot 21 uur
Louis Delhaize Paul Parmentierlaan 228, tel. 050 61 24 58 Open: ma - za: 8.30 - 18.30 uur
PostPunt Westkapelle
Millennium Dorpsstraat 67, tel. 050 60 02 74
PostPunt Duinbergen
Dagbladhandel Wittekerke Duinbergenlaan 84, tel. 050 51 12 32

Overleg om Belgisch drugstoerisme aan banden te leggen

De gemeente Sluis gaat praten met Vlissingen over het indijken van het Belgisch drugstoerisme. Het overleg komt er nadat in het weekend op het veerplein in Breskens 21 drugstoeristen werden aangehouden, een record. De 20 Belgen en één Fransman hadden hun verdovende middelen in Vlissingen gekocht. Om drugstoerisme te voorkomen hebben de meeste Zeeuwse gemeenten met coffeeshops de verkoop van softdrugs aan banden gelegd. In plaats van vijf gram, mag slechts drie gram per klant worden gekocht. Alleen in Vlissingen geldt deze regel niet. De Sluise burgemeester Suurmond wil maatregelen om een verdere toename van drugstoeristen tegen te gaan. Landgenoten die in Vlissingen hun voorraad wiet inslaan zorgen regelmatig voor overlast aan boord van het fietsvoetveer, op het Veerplein in Breskens en op de bus naar Brugge. Ook de politie in Sluis heeft aangekondigd dat de controles op het Veerplein zullen worden verder gezet.

17.10.11

Bibliotheekweek sluit af met boeken- en mediaverkoop

Tijdens de week van de Bibliotheek kunnen bezoekers de komende dagen in Knokke-Heist nog uitgebreid kennismaken met de faciliteiten van de plaatselijke bib. De bibliotheekweek wordt zaterdag 22 oktober afgesloten met de jaarlijkse boeken- en mediaverkoop. Voor een zacht prijsje kan men er romans, stripverhalen en jeugdwerken kopen; daarnaast ook informatieve boeken, tijdschriften, cd's en partituren. Het gaat daarbij om materialen die uit de bibliotheekcollectie verwijderd werden . De verkoop vindt dit keer plaats in de grote koopjestent aan de ingang van het Cultuurcentrum Scharpoord en dit van 10 tot 17 uur.

’t Verzet lanceert Ateliers

Jeugdclub ’t Verzet in Knokke-Heist start met het project 'Ateliers'. Het gaat om een reeks 'vormende' workshops voor jongeren en vrijwilligers die actief zijn in het jeugdwerk en daarbuiten. Tijdens de eerste twee ateliers leert men een eigen affiche of flyer maken. De bedoeling is de jongeren aan te leren hoe men op een aantrekkelijke manier promotie maakt voor een verjaardagsfeestje, fuif of evenement zonder een computerwonder te zijn. De deelnemers maken kennis met een aantal gratis programma's. Verder krijgen ze tips rond de settings voor drukwerk, en het gebruik van kleur, foto's en lettertypes. De Ateliers worden gegeven door Jeugdwerknet.be, een organisatie gespecialiseerd in online-communicatie voor jeugdclubs en verenigingen.

Maandag 31 oktober van 19u tot 22u (inleiding). Maandag 7 november van 19u tot 22u (zelf aan de slag). Op 27 december het Atelier Hang the DJ met DJ FalluJah als leermeester.

Ondergrondse kabelbrand hindert scheepsverkeer in Zeebrugge

Een felle ondergrondse brand bij de Vandammesluis aan de Zeebrugse sluisoever heeft maandag het scheepvaartverkeer van en naar de achterhaven stilgelegd. De brand deed zich voor in een kabeltunnel op een diepte van 20 meter. De rookontwikkeling en de grote hitte maakte het blussen onder de grond bijzonder moeilijk voor de brandweer. Zowel de zeewaartse als de landwaartse bruggen konden vanwege de defecte kabels niet gebruikt worden. Na de blussingswerken werd later de aangerichte schade gecontroleerd. Door de brand konden een aantal schepen vanuit de achterhaven niet naar zee. De sluisdeuren kunnen wel handmatig bediend worden, maar dat is bij de sluisbruggen niet het geval. Voor het doorgaand autoverkeer betekende het uitvallen van de bruggen een meevaller, omdat de hele dag geen files ontstonden bij het versassen.

Start verkoop elektrische Nissan Leaf in Knokke-Heist

Twee maanden nadat burgemeester Lippens bij wijze van proef met een Nissan Leaf begon rond te toeren in Knokke-Heist wordt door Garage Demeyere gestart met de verkoop van deze 100 % elektrisch aangedreven wagen in de badstad. ‘De Nissan Leaf is de eerste elektrisch aangedreven gezinsauto die in ons land leverbaar is. Vijf zitplaatsen, een flinke bagageruimte, communicatie met smartphone of pc: hij heeft alles in huis, plus natuurlijk volledig elektrische aandrijving’, vertelt Kris Demeyere, zaakvoerder van de plaatselijke concessie. De auto heeft een lithium-ion-batterij aan boord waarmee hij 175 kilometer kan afleggen. Ook heeft de wagen de maximale score van vijf sterren gekregen voor botsveiligheid. Kris Demeyere veruidelijkt: ‘Ons denken en doen rond mobiliteit en werken verandert, duurzaamheid wordt steeds belangrijker – de Nissan Leaf past in die ontwikkelingen. De gemiddelde autorit blijft namelijk ver onder de vijftig kilometer is. Die ritten kunnen gemakkelijk elektrisch worden gereden.’ De concessie in Knokke-Heist is grondig voorbereid op de komst van de Nissan Leaf. Het personeel heeft een opleiding gevolgd om te kunnen werken aan de nieuwe autotechniek. En voor de deur staat een snellader. Die laadt de batterij van de auto in een halfuur voor tachtig procent op. De Nissan Leaf is er vanaf 36.990 euro. Een fiscale aftrek via personenbelasting tot 30 % is mogelijk.

Meer info: Nissan Garage Demeyere, 8301 Knokke-Heist, Westkapellestraat 180.

Music Was My First Love in Scharpoord

De tekst van de wereldhit “Music” van John Miles is de titel van de theatervoorstelling waarmee radiomakers Otto-Jan Ham en Stijn Van De Voorde samen met Jo Vally op zaterdag 19 november om 20.30u het Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist aandoen. 'Music was my first love and it will be my last. Music of the future and music of the past.' Dat is dan ook de volledige titel van de theatervoorstelling. Otto-Jan Ham en Stijn Van de Voorde houden van muziek en hun zakgeld gaat naar eigen zeggen nog steeds integraal naar cd's, cassettesingles en exclusieve 10" maxi vinyls. In de voorstelling vertellen Otto-Jan en Stijn het échte verhaal van 'de muziek'. Op hún manier met semiwetenschappelijke analyses, boeiende nieuwe inzichten en natuurlijk muziek. Want dankzij exclusieve interviews en ontmoetingen met wereldsterren (U2, Coldplay, Metallica, Lady Gaga, Oasis, Red Hot Chili Peppers, Green Day, ...), spectaculaire backstage-ervaringen en uitgebreide onderzoeksjournalistiek is hun kijk op de wondere wereld van de muziek net iets verrassender, juister en amusanter.

Proefvaart voor de “Spirit of France”

Het ziet er niet naar uit dat de “Spirit of France” nog deze maand in de vaart komt. Dat is de nieuwe grote veerboot van P&O Ferries. Het schip, dat gebouwd werd op de STX werf in het Finse Rauma, is eindelijk wèl al op proefvaart in de Finse Golf. Vertraging in de oplevering zou te maken hebben met technische mankementen. Ondermeer lijken cavitatieproblemen in de nieuwe rompvorm op te treden. De voorbije weken werd naar een oplossing gezocht voor ongewenste trillingen. Het zusterschip "Spirit of Britain" kwam wel tijdig in de vaart op de korte Kanaalroute, maar moest na enige dienstreizen uit de vaart en ondermeer naar Zeebrugge voor enkele reparaties.

Vogelbescherming Vlaanderen tegen volières in Het Zwin

Er is een rel ontstaan tussen Vogelbescherming Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos, dat twee grote volières wil plaatsen bij het nieuwe bezoekerscentrum in Het Zwin te Knokke-Heist. De volières zullen zo groot zijn dat het publiek erin kan rondwandelen. Het agentschap is van plan om in de volières enkel de vogelsoorten onder te brengen die van nature voorkomen in het Zwin. Het gaat daarbij ondermeer om: kluten, scholeksters, wulpen, lepelaars en bergeenden. Vogelbescherming Vlaanderen zegt echter: “Vogels opsluiten is niet meer van deze tijd en doet afbreuk aan de primaire doelstellingen van het Zwin.” Een en ander kadert in het uitbouwen van Het Zwin tot een modern “Natuureducatief Ecotoeristisch Centrum”.

Zoute Grand Prix in Knokke-Heist vaste waarde in het naseizoen

Het hoeft geen twijfel meer dat de Zoute Grand Prix één van de grote publiekstrekkers geworden is in Knokke-Heist. Vele duizenden mensen zijn afgelopen weekend naar de badstad afgezakt om de ruim 150 oldtimers te bewonderen die er rondtoerden. Het was trouwens een evenement dat bijzonder professioneel georganiseerd werd. Bovendien was het weekend een uniek gebeuren voor de vele fotografen en carspotters die in het Zoute hun opwachting maakten. Het grand prix weekend werd voor het eerst afgesloten met een zogeheten “Concours d’Elégance”. Daar waren 31 wagens voor ingeschreven. De algemene winnaar was de Siata Berlinetta Balbo uit 1953 van de Belgische eigenaar Jan De Reu. Dit voertuig van Italiaanse origine kaapte eerder ook al een hoofdprijs weg op de Concorso d'eleganza Villa d'este aan de oevers van het Comomeer. De wagen op een Fiat basis heeft een V 8 motor en ontwikkelt 140 pk.

Fotospecials vind je HIER en HIER

Voetbalwinst voor Westkapelle en Heist

Zondag verloor FC Knokke z’n wedstrijd, terwijl Westkapelle en Heist andermaal winst lieten optekenen. In Eerste Provinciale versloeg Oostnieuwkerke op eigen terrein de ploeg uit Knokke met 3-2. FC Knokke staat nu met 9 punten op de 9de plaats. In Derde Provinciale B won Westkapelle met 3-1 van Wenduine. Het was meteen de 7de speeldag zonder nederlaag voor VVW. FC Heist versloeg Middelkerke/Leffinge met een overtuigende 4-0. VVW blijft klassementsleider met 19 punten. Heist staat op de tweede plaats met 18 punten. In Vierde Provinciale B veegde Moerkerke met 2-0 de vloer aan met Ruiselede. Moerkerke staat met 16 punten op de tweede plaats in de rangschikking.

Opnieuw inbraken in Westkapelle

De dievenconfrérie blijft toeslaan in Westkapelle. Het afgelopen weekend was het opnieuw raak. Dieven wisten andermaal op diverse plaatsen hun slag te slaan. De criminelen zijn vooral op zoek naar juwelen en geld. Op hoeveel plaatsen precies werd ingebroken is niet bekend. Ook al omdat niet iedereen een inbraak of vooral 'een poging tot inbraak' blijkt aan te geven. Tegelijk met de steeds meer nijpende crisis is het aantal inbraken in de badstad vier jaar geleden fors beginnen stijgen. Het vermoeden is dat rondtrekkende dadergroepen vanuit de grote centra op rooftocht gaan en na verloop van tijd ook de verder verwijderde regio's bereiken. De naam en faam van Knokke-Heist oefenen daarbij een ongewenste aantrekkingskracht uit. Westkapelle is voor dieven extra aantrekkelijk omdat ze zich na een inbraak via een reeks wegen snel en in alle richtingen uit de voeten kunnen maken. Het komt er voor de burgers op aan hun huis een bewoonde indruk te geven en het de inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Dan haken ze meestal af.