22.5.10

Sperperiode voor zomerkoopjes start op 6 juni

Voor de zomersolden, die zoals gebruikelijk op 1 juli van start gaan, gelden nieuwe wettelijke bepalingen. In de nieuwe wet staat dat de sperperiode ingaat op 6 juni. Dat is de periode vlak voor de solden waarin geen prijsverminderingen geafficheerd mogen worden. Die sperperiode is derhalve twee weken korter dan vroeger. Van 6 juni tot 1 juli mogen ook in Knokke-Heist controleacties verwacht worden. Het verbod op aankondiging van prijsverminderingen tijdens de sperperiode geldt trouwens enkel voor kleding, schoenen en lederwaren. De sperperiode betreft dus niet zaken zoals zonnebrillen, tuinmeubelen, enz. De aangepaste 'wet marktpraktijken' omvat ook nieuwe regels rond gezamenlijk aanbod, in de volksmond beter gekend als koppelverkoop. Koppelverkoop mag voortaan, maar mag niet misleidend zijn en niet leiden tot verkoop met verlies. Daarnaast zijn er twee wijzigingen bij de verkoop op afstand, zoals televerkoop, e-commerce, enz. De bedenktermijn voor de klant wordt verdubbeld van 7 tot 14 kalenderdagen, maar voor het verstrijken van die termijn kan voortaan echter wel betaling geëist worden. Het verbod op verkoop met verlies wordt grotendeels behouden. De sperperiode voor de wintersolden start in 2010 op 6 december en de wintersolden zelf vangen aan op 3 januari.

Brons voor Yentl op Vlaams Kampioenschap

De Knokke-Heistse atlete Yentl Vandenberghe heeft zaterdag brons behaald op de Vlaamse Kampioenschappen atletiek. Deze werden gehouden in Lier. Yentl finishte als derde op de 800m in een tijd van 2.12.55. Het betrof het kampioenschap alle categoriën waar Yentl als juniore tot de jongere deelnemers behoorde. Yentl Vandenberghe is aangesloten bij de Atletiekvereniging Knokke-Heist. Ze was de "beloftevolle jongere" in de badstad in 2006. en in 2009 ook kandidate Sportvrouw van het jaar.

21.5.10

Rechter laat stranduitbatingen weer openen

De voorzitter van de Brugse rechtbank heeft beslist dat de zegels op de stranduitbatingen in Knokke-Heist moeten worden verbroken. Vrijdagmorgen legde de stedenbouwkundige inspectie zegels op de verkooppunten van vier stranduitbatingen en een surfclub in Knokke-Heist. Dat gebeurde in aanwezigheid van twee hoofdinspecteurs van politie en de schepenen Willems en Geerinckx. De inspectie stelde dat de uitbatingen inbreuken pleegden op de stedenbouwkundige voorschriften inzake de verkoop van drank en eten. De stranduitbaters gingen met succes een gerechtelijke procedure aan. De rechter in Brugge oordeelde dat de zegels onmiddellijk moeten worden weggenomen en legde een dwangsom op van 1000 euro per uur vertraging per uitbating. "We zijn zeer gelukkig dat de rechter meer gezond verstand heeft dan de inspecteurs", zei uitbater Christoph Trio vrijdagavond. "De inspectie heeft onze bar verzegeld terwijl we over bouwvergunningen en een uitbatingvergunning beschikken". De uitbaters waren naast hun vraag aan de rechter om de zegels te verbreken ook bezig met een schadeclaim voor de geleden verliezen. "De verzegeling gebeurde boven op onze vergunningen en net voor het drukste moment van het voorjaar. We hebben het gevoel dat het om gerichte pesterijen gaat."

Strandbars verzegeld in Knokke-Heist

In Knokke-Heist heeft de stedenbouwkundige inspectie 4 strandbars verzegeld. Volgens de inspectie leven de uitbaters de voorschriften voor de verkoop van drank en snacks niet na. De inspectie stelt dat de vier een verbruiksterras ingericht hebben en dat kan volgens de wet niet. De uitbaters zijn een andere mening toegedaan en starten bij hoogdringendheid een procedure om hun uitbating opnieuw open te krijgen. De twist over het al dan niet consumeren van drank op het strand sleept al een tijd aan. Volgens het gemeentebestuur van Knokke-Heist volgen de uitbaters de geest van de wetgeving. "Het verhuren van strandzetels wordt niet verhinderd, maar de strandbars moeten dicht blijven", zegt schepen Maxim Willems van Knokke-Heist. De uitbaters vrezen dat de komende dagen nog meer stranduitbatingen zullen worden verzegeld. Alle stranduitbaters passen immers hetzelfde principe toe bij de verkoop van drank en snacks. De uitbaters zijn bijzonder kwaad dat deze actie plaatsvindt voor het eerste verlengde weekend waarop zon en warme temperaturen worden verwacht

Knokke-Heist herdenkt 70ste verjaardag van zwartste dag uit de Vlaamse Visserijgeschiedenis

Met het half stok hangen van de vlaggen op het Vissershuldeplein in Knokke-Heist heeft de gemeente vrijdag 21 mei de meest rampspoedige dag uit de geschiedenis van de Vlaamse Visserij in herinnering gebracht. Het was op die dag in 1940 –toén een dinsdag- dat een grote concentratie vluchtende Vlaamse Vissersvaartuigen in de Franse haven Dieppe ’s namiddags om 16u zwaar gebombardeerd werd door 7 Stuka’s van de Luftwaffe. In totaal bevonden zich in die dagen zo'n 3.000 landgenoten in Dieppe. Sommige waren aan boord van de schepen gearriveerd, anderen met bussen, privé auto’s en een handvol ook met de trein. In het binnendok, waar naast hospitaalschepen ook zo'n 25 Vlaamse vaartuigen uit Zeebrugge/Heist, Oostende en Nieuwpoort lagen, lieten bij de aanval meer dan 400 mensen het leven. Onder hen minstens 42 Vlaamse vissers. De vliegtuigen hadden ook mijnen in de vaargeul gedropt. Toen de vissersvaartuigen na het bombardement de haven van Dieppe wilden ontvluchten richting Engeland zond een van de zeemijnen ook nog een Oostends vaartuig en bemanning en veel vluchtelingen naar de bodem. Hoeveel doden op die ramzalige dag in 1940 in Dieppe onder de Vlaamse vissers en vluchtelingen precies gevallen zijn is niet nauwkeurig na te gaan. Wel is zeker dat nooit tevoren of sinds de Vlaamse Vissersgemeenschap zo zwaar getroffen werd dan op die 21ste mei 1940.

Willemsfonds voortaan één Knokke-Heistse afdeling

De Willemsfondsafdelingen Heist-Duinbergen en Knokke zijn samengesmolten. Dat werd donderdagavond bekend gemaakt bij de voorstelling van het nieuwe bestuur. De afdeling van het Willemsfonds in Knokke werd kort voor de Eerste Wereldoorlog opgericht, die in Heist-Duinbergen vlak na Wereldoorlog 2. Voorzitter Danny Lannoy zei: 'Al zijn we qua ledenaantal geen grote vereniging, toch zal de afdeling zich blijven profileren in het Knokke-Heistse culturele milieu. Wij hebben de jaarlijkse dictee- en declamatiewedstrijd voor de lokale schoolgemeenschappen. En na de zomer komt de rondreizende tentoonstelling Imago 2010 naar het cultuurcentrum Scharpoord. Dit is een wedstrijd voor kunstenaars uit West-Vlaanderen, zonder leeftijdbeperking. De laureaten en geselecteerde werken komen naar Knokke-Heist van 1 tot 11 oktober. Het ligt eveneens in de bedoeling in samenwerking met andere culturele verenigingen lezingen en/of projecties te organiseren met interessante thema's. Verder bestaat nog steeds de zelfstandige bib Burgemeester Frans Desmidt op het Gemeenteplein.' Voorzitter Lannoy stond even stil bij het feit dat vorig jaar afdeling Knokke haar voorzitter Gaspar Warnier verloor, en heel recent ook voorzitter Paul Taveirne van de vroegere afdeling Heist-Duinbergen overleed. Beide voorzitters waren jarenlang de boegbeelden van hun afdeling.

Uitvoer LNG in Zeebrugge nu ook met kleine gasschepen

Aan de LNG-terminal van Fluxys in Zeebrugge is een geslaagde test uitgevoerd met een kleine LNG-tanker. Het laden van de Coral Methane, een schip met een capaciteit van 7.500 kubieke meter, was meteen een Europese primeur. De terminal ontving in het verleden enkel tankschepen met een capaciteit die ongeveer twintig keer groter is. Het kleine LNG-schip werd met succes geladen en is vertrokken met bestemming het Noorse Kollsnes. Daar is een verwerkingsfabriek voor vloeibaar gas van Statoil. In de toekomst wil Fluxys aan een tweede nog te bouwen steiger meer van deze kleine schepen ontvangen. Dit kadert in de nieuwe trend waarbij Fluxys via de terminal in Zeebrugge niet alleen LNG invoert maar ook uitvoert.

20.5.10

Knokke-Heistse behaalt 3 medailles op de Special Olympics

Nikita Van Keirsbilck uit Knokke-Heist heeft op de nationale Special Olympics in Brussel 2 gouden en 1 zilveren medaille behaald bij het zwemmen. Samen met meer dan 3.000 atleten met een verstandelijke handicap nam de 23-jarige Nikita voor de tweede keer deel aan de Special Olympics. Twee jaar geleden won ze ook al zilver in dit wedstrijdgebeuren. De Special Olympics zijn niet te verwarren met de Paralympics. Die worden namelijk georganiseerd voor mensen met een ‘fysieke’ handicap.

Blauwe Vlaggen wapperen in buurbadplaatsen

Zopas zijn in onze buurprovincie Zeeland 17 stranden en 11 jachthavens onderscheiden met een Blauwe Vlag. Dat is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon zwemwater, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. In onze buurregio gingen de vlaggen naar stranden in Cadzand-Bad (Caricole en 't Zwin-De Zeemeeuw), Nieuwvliet-Bad (Saint Pierre), Breskens ('t Halve Maentje), Groede (Groedse Duintjes-Beach House en Groedse Duintjes-Puur). Het gemeentebestuur van Knokke-Heist besliste 7 jaar geleden zich niet langer kandidaat te stellen voor het Blauwe Vlag keurmerk. In 2003 wapperden op de stranden van de badstad trouwens de enige zeven blauwe vlaggen aan de Belgische kust. De masten en dure vlaggen waren echter herhaald voorwerp van vandalisme. Verder stelde het schepencollege zich ook ernstige vragen over de toepassing van de normen in andere Europese landen.

KA leerlingen in het strijdperk tegen leraars in Knokke

Naar jaarlijkse traditie wordt op donderdag 27 mei een zaalvoetbalwedstrijd georganiseerd tussen leerlingen en leerkrachten van het Koninklijk Atheneum. Je leest er meer over in Activiteiten Knokke-Heist.

Ronde van België volgende week in Knokke-Heist

Donderdag werd in Gent de Ronde van België voorgesteld. De tweede rit van de wielerwedstrijd komt op donderdag 27 mei aan in Knokke-Heist na een rit van 157 km vanuit Eeklo. De dag erop wordt in de badstad gestart voor de tocht naar Mechelen over 191 km. De organisatoren geloven dat het de mooiste Ronde tot nu toe wordt, met Oscar Freire, Philippe Gilbert en Stijn Devolder als blikvangers. Er nemen 21 ploegen aan deel, waarvan er zes het ProTourstatuut hebben. Bij de renners ook Heistenaar Benny De Schrooder. Hoewel hij niet langer prof is bij het An Post-Sean Kelly Team blijft De Schrooder gedreven. 'Ik ga voluit voor een tweede kans bij de grote jongens. Er was eind vorig jaargeen mogelijkheid meer om mij een contract als beroepsrenner te geven. Omdat ons continentaal team Belgisch werd (onder meer om de Ronde van België te kunnen rijden), mochten er slechts drie profs aangetrokken worden. Naast Niko Eeckhout kregen ook Pieter Ghyllebert en Kenny Lisabeth een contract. Het enige verschil is het Belgisch kampioenschap. Ik zal bij de elite zonder contract moeten rijden. Voor het overige kan ik de profwedstrijden blijven afwerken. Ik krijg voldoende kansen om me in de belangstelling te rijden.' Vorig jaar ging de eindzege in de Ronde van België naar de Nederlander Lars Boom zonder dat die zelf maar één etappe won.

Gedeputeerde Staten van Zeeland akkoord met herinrichtingsplan van Het Zwin

In Middelburg hebben de Gedeputeerde Staten van onze buurprovincie Zeeland ingestemd met het herinrichtingsplan voor het grensoverschrijdende natuurreservaat Het Zwin. Er zijn plannen om het natuurreservaat Het Zwin op de grens van Knokke-Heist en Sluis met 120 hectare uit te breiden zogezegd om de verzanding van het slikken- en schorrengebied tegen te gaan. Het inrichtingsplan voorziet dat de bestaande Internationale Dijk in een duinlandschap wordt geïntegreerd waar het fiets- en wandelpad doorheen loopt. Er komt een nieuwe dijk rond het uitgebreide Zwin-reservaat die dienst zal doen als zeewering. Op de nieuwe dijk zal een fiets- en wandelpad worden aangelegd. Her en der worden uitkijkpunten voorzien waaruit in Het Zwin zal kunnen worden gekeken. Door het uitbreiden van het natuurreservaat zal een grotere oppervlakte slikken, schorren en ondiepe wateren ontstaan waardoor het aantal vogels en vissen kan toenemen.

Loop van de Bevolking

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist lees je HIER.

Officiële ontvangst Comeniusbezoekers

Woensdagavond werden de internationale Comeniuspartners van de Keuvelhoekschool in Knokke officieel ontvangen door het gemeentebestuur in de badstad. Het ging om 5 leerkrachten uit IJsland, 8 uit Wallonië en 3 uit Hongarije. De leraars van de school in Knokke willen de delegatie tijdens hun 3-daagse verblijf het Vlaams onderwijssysteem beter leren kennen. Ze tonen hen verder hoe de kinderopvang wordt georganiseerd door een bezoek aan het kinderdagverblijf “Het Bremhuisje”. Ook de kleuters maken van dichtbij kennis met de “verre” juffen. Ze leren dat men elkaar wel kan verstaan zonder mekaars taal te kennen. De Keuvelhoekschool was twee jaar lang coördinator van het Comeniusproject 'Puppets with a mission'. Samen met hun partnerscholen was er in die periode een uitwisseling van educatieve, pedagogische aard. Uniek is daarbij dat het project enkel en alleen voor kleuters georganiseerd werd.

Voorbereiding verkiezingen verloopt vlot

Mede dankzij de vrijwilligers verlopen de voorbereidingen voor de verkiezingen van 13 juni in Knokke-Heist bijzonder vlot. Alle 40 kiesbureaus hebben reeds een voorzitter en een secretaris. Deze lijst werd ondertussen overgemaakt aan de kantonvoorzitter. Ook zijn intussen de bijzitters en reservebijzitters opgeroepen, onder wie 58 burgers die zich vrijwillig hiervoor hebben opgegeven. Voor de technische diensten is het eveneens een drukke tijd met het plaatsen van de verkiezingsborden en straks het inrichten van de stemlokalen. Ook voor logistiek en vervoer hebben zich trouwens 5 vrijwilligers gemeld. Wie vragen heeft over de verkiezingen (volmachten enz.) kan best te rade gaan bij de gemeentelijke website. En wie een kick krijgt van verkiezingen kan het volgende alvast noteren. In oktober 2012 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, met dus ook de telling in eigen beheer. Dan zoekt de gemeente liefst 530 vrijwilligers.

Duinkerke-veteranen gratis via Zeebrugge

Schotse Duinkerke-veteranen mogen van Norfolkline gratis mee met de Schotlandferry naar Zeebrugge. Sommige veteranen, die meestal tussen de 90 en 100 jaar oud zijn, zijn namelijk van plan om de komende dagen de herdenkingen bij te wonen naar aanleiding van de 70ste verjaardag van Operatie Dynamo, of "The Miracle of Dunkirk" zoals de Britten het noemen. De operatie voor het evacueren van soldaten van het expeditieleger, die op de stranden tussen De Panne en Duinkerke ingesloten zaten, ging op 26 mei 1940 van start. In totaal namen zo'n 850 vaartuigen, waaronder 56 Belgische sleep- en vissersboten, aan de operatie deel. Op die manier konden 338.226 Britse militairen en 123.095 Fransen soldaten gered worden. Resterende veteranen kunnen nu gratis met de wagen vergezeld van drie familieleden de oversteek naar Zeebrugge maken. Woordvoerder Chris Newey zegt: "Deze mensen zijn helden. Hen helpen om naar Duinkerke te komen om hun gevallen wapenbroeders te gedenken is het minste dat we kunnen doen”.

Lippens zal Big Brother Award niet aanvaarden

Burgemeester Lippens zei donderdagmorgen dat hij niet van plan is om de 'Big Brother Award' van de Liga voor Mensenrechten in ontvangst te nemen. Lippens is één van de genomineerden voor de Award die in november door de Liga wordt uitgereikt. De burgemeester komt in aanmerking voor de twijfelachtige onderscheiding van de Liga wegens het groot aantal veiligheidscamera’s die in Knokke-Heist hangen en mogelijk de privacy schenden. Uit de motivatie van Liga-coördinator Angela van de Wiel bleek donderdag echter dat ze niet goed op de hoogte is van de wijze waarop met de veiligheidscamera’s in de badstad wordt omgegaan. Burgemeester Lippens zegt dat hij volgend jaar nog een 20-tal camera’s zal bijplaatsen om de kleine en grote criminaliteit in te dijken en het veiligheidsgevoel te vergroten. Hij wees er ook op dat men de daders van de bomaanslagen in London in juli 2005 zeer snel heeft kunnen aanhouden dankzij beelden van CCTV-camera’s. Volgens de Liga voor Mensenrechten zijn de beveiligingscamera's niet de enige 'boosdoeners'. 'Het bewaren van telecommunicatiegegevens, de nieuwe wet op Bijzondere Inlichtingenmethoden en het gebruik van passagiersgegevens van luchtvaartmaatschappijen door justitie zijn maar enkele voorbeelden van maatregelen die de privacy schenden.' Iedereen kan stemmen op een van de zeven genomineerden op www.winuwprivacy.be

19.5.10

Knokke-Heist maakt zich klaar voor de Scapa Beach Polo

Van zaterdag 22 tot maandag 24 mei wordt in de badstad de 12de editie van de Scapa Sports Beach Polo gehouden. Op het gratis 3-daagse evenement worden er aan het strand bij het Casino Knokke maar liefst 15 000 toeschouwers verwacht. Ze kunnen er de verschillende internationale teams aan het werk zien die strijden om de Beach Polo Cup. Het gebeuren heeft ook een modeluik. Voor en na elke polowedstrijd wordt namelijk de nieuwe zomerlijn en de Beach Polo collectie geshowd. Verder is er op maandag 24 mei een casting waarbij Scapa Sports op zoek gaat naar twee nieuwe modellen.

Voorstelling inspiratieboek Innoverende Straat

Het inspiratieboek voor de handelskern Heist wordt op donderdag 27 mei voorgesteld in het plaatselijk stadhuis. Het gaat om een initiatief van UNIZO West-Vlaanderen en partners. De bedoeling is om in plaats van één enkele handelszaak, een hele buurt aan te pakken. Zo wil men een compleet commercieel centrum aantrekkelijker maken. Enige tijd geleden werd de handelszone Heist hiertoe geselecteerd. Het inspiratieboek kwam tot stand in verschillende fases. Het begon met een grondige analyse van de huidige commerciële toestand van de handelszone Heist. Daarna werd samen met verschillende handelaars gebrainstormd om tot 3 ideeën te komen. Deze innovaties zijn nu verwerkt in het inspiratieboek. In een tweede ronde van het project is er een mogelijkheid dat andere handelszones uit de gemeente hiervoor aan bod kunnen komen.

Para’s peddelen over de Noordzee

Vijf Belgische paracommando’s hebben zopas voor onze kust per kajak 25 zeemijl (40 km) afgelegd op de Noordzee. Het was bedoeld als een originele manier om de commando's te herdenken die in 1944 de oversteek van het Kanaal waagden en een ploeg oud-SAS'ers die in 1964 naar Walcheren peddelde. De vijf militairen startten hun uitdaging in zee, niet ver van de boei 'Track Ferry' en hadden iets meer dan zeven uur nodig om de 25 zeemijl af te leggen. Om de tocht veilig te laten verlopen konden ze rekenen op de steun van de marine, zeevaartpolitie en genie.

Dienstenthuis in Knokke-Heist zoekt medewerkers

In Knokke-Heist kampt 'Dienstenthuis' in de Elizabethlaan met een tekort aan medewerkers voor het uitvoeren van huishoudelijke taken. Momenteel zijn er bij deze organisatie in de badstad slechts een vijftal thuishelpers aan de slag. Zeer weinig als men weet dat in een stad als Turnhout er bijvoorbeeld een paar honderd medewerkers worden ingezet. Een thuishelper kan bij de mensen thuis een hele reeks taken verrichten. Die gaan van poetsen, strijken, en boodschappen doen tot klein naaiwerk en het bereiden van maaltijden. Het betreft eigenlijk alle huishoudelijke taken die toegelaten zijn in het dienstenchequesysteem. Geïnteresseerden kunnen bij Dienstenthuis Knokke-Heist terecht in de Elizabetlaan 331 Tel.: 050 53 05 80. knokke@dienstenthuis.be

Leren strandbloemen maken in Scharpoord

Op woensdag 26 mei kunnen geïnteresseerden leren strandbloemen maken in Scharpoord. Je leest er meer over bij Activiteiten Knokke-Heist.

70 JAAR SEDERT DE VLUCHT VAN DE VLAAMSE VISSERS

Woensdag 19 mei is het precies 70 jaar geleden sedert de vlucht van de Vlaamse vissers naar Frankrijk en Engeland. Dat was toen -in 1940- een zondag. Oostende en Zeebrugge waren al een week lang geregeld gebombardeerd en op 17 mei waren ook de eerste bommen in Heist gevallen. Er waren in de Heistse Meulenhoek toen zeven slachtoffers te betreuren. Verder hadden de terugtrekkende Franse troepen er op 18 mei in Zeebrugge mee gedreigd, dat ze alle vissersschepen zouden moeten in de grond boren als het Duitse leger verder oprukte. Bij het begin van de oorlog op 10 mei 1940 telde de Vlaamse vissersvloot 507 eenheden. Daarvan zijn er op of rond 19 mei niet minder dan 369 uit Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort weggevlucht. Zo was bijna drie kwart van de totale vloot uitgeweken, eerst naar havens zoals Calais en Dieppe en vervolgens de plas over naar vooral Brixham en Penzance.

Zeebrugge ontvangt Evergreen en ondertekent akkoord met Keelung (Taiwan)

Tijdens een functie in Taiwan zal de Zeebrugse Havenvoorzitter Joachim Coens op 10 juni een ‘sister port agreement’ ondertekenen met de Port of Keelung. Het akkoord heeft voornamelijk als doel technische knowhow uit te wisselen inzake havenontwikkeling, en marktkennis te delen. Verder wil men ook de visibiliteit van beide havens verhogen, seminaries en commerciële contacten organiseren, en nieuwe goederenstromen tussen beide havens genereren. De ondertekening van het akkoord kadert geheel in de Azië-strategie van het Havenbestuur om het marktaandeel van Zeebrugge in Azië te vergroten als snel groeiende Europese diepzeecontainerhaven. In het licht van de ondertekening ontving het Havenbestuur woensdag een belangrijke delegatie van de Taiwanese rederij Evergreen in het P. Vandammehuis onder leiding van Chairman Raymond Lin. Evergreen heeft een kapitale rol gespeeld in de positionering van Zeebrugge op de competitieve internationale containermarkt. De kusthaven was immers een nieuwkomer. De Taiwanese rederij, onophoudelijk actief in Zeebrugge sinds ’97, was de eerste die de kracht en daarmee de opportuniteiten van de kusthaven erkende als toegangspoort tot de Europese markten. Zij maakte de weg vrij voor Zeebrugge om uit te groeien tot een wereldspeler. Zeebrugge sloot eerder al samenwerkingsakkoorden in Azië met Chennai en Mumbai (India), Tianjin en Xiamen (China), Pyeongtaek (Zuid-Korea) en Hakata (Japan).

18.5.10

Jeanne d' Arc in Zeebrugge

De Franse helikoptercarrier Jeanne d'Arc ligt momenteel in Zeebrugge. Om de goede samenwerking tussen België en Frankrijk te onderstrepen, heeft de Franse Marine onze kusthaven gekozen als laatste buitenlandse aanlegplaats van het helikopterdekschip. Na 46 jaar dienst wordt de Jeanne d'Arc namelijk in september uit de vaart genomen. Sinds het prille begin in 1964 heeft dit Franse schoolschip trouwens ook Belgische kandidaat-officieren stages en vormingen aangeboden. Ook twee Belgische kandidaat-officieren namen aan boord van de Jeanne d'Arc deel aan haar allerlaatste applicatiecampagne in het kader van de European Cadet Training. Aan deze oefening, ten westen van Denemarken, participeren ook de Belgische mijnenjagers Bellis en Primula, alsook schepen uit Duitsland en Portugal. In totaal zijn 71 Belgische officieren gevormd op het Franse schoolschip. De Jeanne d'Arc is nog tot donderdag 20 mei te gast in de Zeebrugse Marinebasis.

Kusttram beschoten

De politie zegt dat er dinsdagnamiddag daadwerkelijk geschoten is op de kusttram. In een tramstel sneuvelden in Westende plots twee ramen. Volgens De Lijn werd er op het voertuig geschoten met een loodjesgeweer. De politie onderzocht woensdag of soms opvliegende steentjes de schade konden veroorzaakt hebben. Maar dat was niet het geval. Er raakte alleszins niemand gewond en de passagiers konden doorreizen met een andere tram. In juli 2008 werd de kusttram ook reeds tweemaal beschoten. Dat gebeurde toen in De Haan.

Peuters in de bolderkar bij kinderopvang in Westkapelle

In Westkapelle pakt kinderopvang Clara di Luna uit met een speciaal vervoermiddel. De initiatiefnemers hebben namelijk een unieke bolderkar ontworpen. Daarmee kunnen ze samen met 6 kinderen op stap te gaan, vooral met het oog op de zomer. De bolderkar is speciaal gebouwd op de grootte van baby's en peuters. Elk kind heeft niet alleen een comfortabel zitje maar beschikt ook over een veiligheidsriem. Een bolderkar of bolderwagen werd tot voor ruim een halve eeuw nog vaak gebruikt om kleine kinderen naar school te voeren of om boodschappen te voet naar huis te brengen. Een bolderkar heeft twee assen, waarbij de voorste in de regel vastzit aan de trekarm en dus tevens dienst doet als stuuras.

Weer twee bedrijven over de kop in Knokke-Heist

De rechtbank voor koophandel heeft andermaal het bankroet uitgesproken over een paar bedrijven uit de badstad. Zo is in Knokke de commerciële vennootschap Sibprom failliet verklaard. Die vennootschap had haar zetel in de Jan Devisschstraat en specialiseerde zich in administratieve activiteiten voor bedrijven en kantoren. De advocaten Marc en Yves Castermans moeten de schuldeisers opvangen. In Heist is de firma achter Café de Golfbreker failliet verklaard. Het bedrijf had haar zetel in de Herman Lybaertstraat.

Leerling Koninklijk Atheneum Knokke-Heist wint scooter

De infodag rond ‘defensief rijden met de scooter’, die door het Koninklijk Atheneum Zwinstede in Knokke-Heist samen met rij-instructeur Topper AM werd georganiseerd, is voor herhaling vatbaar. De scholieren kregen een uitgebreide theoretische en praktische toelichting. Daarbij leerden ze ook wat ze moeten doen bij een ongeval, wat ze moeten controleren voor ze gaan rijden en hoe een rijexamen er uit ziet. Voor één leerling viel het project uitermate goed mee. Deveny Dagraed, leerling uit 4 Handel, won namelijk een scooter ter waarde van € 2000, aangeboden door Bourgoo Sport.

Wilde zeer gewild

Het openbaar examen Woord van deKunstAcademie in Knokke-Heist zit dit jaar in een bijzonder kleedje. Jongeren en volwassenen nemen Oscar Wilde als inspiratiebron en brengen monologen, voordracht en toneel. De afdelingen Beeld en Muziek dragen hun steentje bij met een gepaste tentoonstelling en achtergrondmuziek. Geïnteresseerden kunnen op zaterdag 29 mei terecht in de balletzaal van deKunstAcademie van 17.30u tot 21u.

Vrachtschip vast bij de kust van Knokke

Zes kilometer ten noordwesten van Knokke is het Nederlandse vrachtschip “Sluisgracht” dinsdagmorgen aan de grond gelopen op het zogeheten Carolusbankje. Dat gebeurde door een motorstoring bij het binnenlopen van de Scheldemonding. Daarop is ook brand uitgebroken in de machinekamer. Het 21.250 ton metende schip was op weg naar Antwerpen, waar het dinsdag om 15.30 moest aankomen. De Sluisgracht is 127 meter lang en is geladen met 18.600 ton Chinese klei. Een sleepboot is onderweg naar het schip, net als het kustwachtvliegtuig en het kustwachtvaartuig Barend Biesheuvel. Uit voorzorg is ook de reddingboot van het KNRM reddingstation Cadzand uitgevaren. Het vrachtschip Sluisgracht is dinsdag rond 16.30 uur weer vlotgetrokken en voer vervolgens tegen een snelheid van 4,3 knopen de Scheldemonding binnen in het gezelschap van de sleepboten Multratug 10 en Union Topaz.

Aanpassingen parkeerplan Knokke-Heist

Volgende week zal de gemeenteraad in Knokke-Heist een verdere bijsturing van het nieuwe parkeerplan bespreken. Het tarief van de parkeerkaart voor thuiszorgverstrekkers wordt van 10 euro per maand op 30 euro per jaar gebracht. Ook logiesverstrekkende bedrijven zullen extra parkeerkaarten kunnen aanvragen. Dit moet verblijfstoeristen toelaten in de buurt van hun hotel te parkeren. Ook garagisten en carrosseriebedrijven kunnen straks parkeerkaarten gebruiken om de wagens van hun klanten op straat te parkeren in de omgeving van hun bedrijf. Een evaluatie van het complete parkeerplan zou in de herfst gebeuren.

Weer treinmiserie voor reizigers naar Knokke-Heist en Blankenberge

Na een relatief probleemloze periode, zijn er terug problemen bij het spoorverkeer van en naar Knokke-Heist en Blankenberge. Onder andere neemt het aantal vertragingen en de overbezetting weer sterk toe. Regelmatig worden in de avondspits vanaf Brussel-Noord slechts 5 wagons in plaats van 10 ingezet. Door technische problemen werden op diverse dagen ook een aantal treinen afgelast. Een week geleden had de trein uit Brussel van 18u23 niet alleen een half uur vertraging, maar reed compleet door naar Blankenberge. Reizigers met bestemming Knokke-Heist moesten in Brugge wachten op de trein van 20u35. Ook maandag en vandaag zijn er vertragingen op het traject vanwege een kabeldiefstal. De Blankenbergse schepen Patrick De Klerck heeft in verband met de problemen andermaal een schrijven gericht aan ontslagnemend Staatssecretaris Schouppe en de ombudsman van de NMBS.

17.5.10

Duurdere lokauto’s kunnen in Knokke-Heist

Bij het inzetten van lokauto’s om criminelen te vatten mag de politie in bijvoorbeeld Knokke-Heist een stapje verder gaan dan in bepaalde andere gemeenten, die als ‘minder rijk’ te boek staan. Volgens de Juristenkrant maakt de politie al langer gebruik van lokwagens, waarin vaak een laptop of gps-toestel goed zichtbaar wordt achtergelaten. Het Hof van Cassatie keurt de politietechniek goed maar zegt, dat een en ander proportioneel moet gebeuren. "Het plaatsen van een Porsche Cabriolet met daarin zichtbaar juwelen” zal in onze badstad wel kunnen, maar zou in bepaalde arme Brusselse wijken als provocatie gezien worden. Volgens het juridisch tijdschrift opent het cassatiearrest perspectieven om ook voor andere criminaliteitsfenomenen, zoals inbraken in woningen, loktechnieken te gebruiken.

Internationale Hapkido Training

In Zeebrugge werd een druk bijgewoonde Internationale Hapkido Training gehouden. Je leest er meer over bij Sport aan de Oostkust.

Ruiterroutenetwerk Sluis geopend

In Sluis is het ruiterroutenetwerk van de vereniging Paardentoerisme Zeeland officieel geopend. De paardenroutes kunnen worden gevolgd met behulp van gps of via kaarten. Langs de routes zijn stopplaatsen ingericht waar de paarden kunnen worden verzorgd. De vereniging wil met de ruiterroutes meer paardenliefhebbers ook uit de grensregio naar Sluis en omgeving lokken. Het is de bedoeling dat het paardenroutenetwerk in de toekomst over heel onze buurprovincie wordt uitgebreid.

Uitwaaitocht KAV Heist

De jaarlijkse Uitwaaitocht van KAV Heist wordt op donderdagmorgen 20 mei gehouden. Je leest er meer over bij Activiteiten Knokke-Heist.

Comeniusdelegatie bezoekt Keuvelhoekschool in Knokke

Van woensdag 19 mei tot zondag 23 mei krijgt de Keuvelhoekschool in Knokke als coördinerende instantie een delegatie van het Comeniusproject op bezoek. Er komen 5 leerkrachten uit IJsland, 8 uit Wallonië en 3 uit Hongarije. Ondanks de asvulkaan zijn de IJslandse leraars trouwens maandagmorgen reeds in ons land aangekomen. De leraars van de school in Knokke willen de delegatie tijdens hun verblijf een klare kijk geven op het onderwijssysteem en de opvangmogelijkheden, zoals het Bremhuisje. De Keuvelhoekschool is twee jaar lang coördinator van het Comeniusproject 'Puppets with a mission'. Samen met hun partnerscholen was er in die periode een uitwisseling van educatieve, pedagogische aard. Uniek is daarbij dat het project enkel en alleen voor kleuters georganiseerd werd. De uitwisselingen gebeurden uitsluitend op het niveau van de leerkrachten. De Comeniusdelegatie wordt verder ook officieel ontvangen door het gemeentebestuur op woensdag 19 mei om 18 uur op het Toerismekantoor.

Brussel neemt overname Norfolkline onder de loep

De Europese Commissie onderzoekt momenteel de overname van ferryoperator Norfolkline door de Deense scheepvaartgroep DFDS. Concurrenten van beide marktpartijen hebben daarbij vorige week de kans gekregen om bezwaren tegen de deal in Brussel te melden. Scheepvaartgigant A.P. Møller-Maersk heeft zijn voormalige ferrydochter Norfolkline eind vorig jaar verkocht aan DFDS. De diensten voor Concurrentie in Brussel hebben het laatste woord over acquisities van dat formaat. En intussen heeft die waakhond besloten dat de transactie mogelijk in strijd is met de Europese spelregels. Daarom hebben 'derde partijen de kans gekregen om mogelijke aanmerkingen te formuleren'. Over de uitkomst van die enquête is nog niets bekend.

World Press Photo 2010 in Knokke-Heist

In het kader van het fotofestival kan men in het Cultuurcentrum Scharpoord nog tot en met 13 juni de World Press Photo 2010 bezichtigen. In deze tentoonstelling zijn de winnende beelden in première voor België te bekijken van de grootste en meest prestigieuze persfotografiewedstrijd ter wereld. De World Press Photo tentoonstelling is een breed en kwalitatief hoogwaardig evenement dat bezoekers doet stilstaan bij intrigerende beelden uit het dagelijks leven, natuur, sport en kunst en cultuur uit vele delen van de wereld. De foto's van de 62 winnaars met 27 verschillende nationaliteiten tonen alle aspecten van het menselijk bestaan en de nieuwsfoto's hebben een grote actuele zeggingskracht. Op deze manier vraagt World Press Photo de aandacht voor fotojournalistiek in het algemeen en zet ze zich in om de persvrijheid grensoverschrijdend te bevorderen. De Italiaanse freelance fotograaf Pietro Masturzo legde beslag op de belangrijkste prijs tijdens de 53ste editie van World Press Photo. Zijn foto, gemaakt in juni 2009 vlak na de omstreden presidentsverkiezingen in Iran, toont drie protesterende vrouwen op een dakterras in de avond van Teheran. 'De foto voegt perspectief toe aan het nieuws. Het raakt de kijker visueel en emotioneel', zei juryvoorzitter Ayperi Karabuda Ecer. 'De omgeving op de foto is al mooi genoeg van zichzelf, maar door de roepende vrouwen wekt de foto tevens nieuwsgierigheid op', aldus jurylid Guy Tillim.


Meer info over de World Press Photo en het Fotofestival: www.fotofestival.be

Springparty in The Alley Knokke

Op zaterdag 22 mei wordt in The Alley in Knokke de Springparty gehouden. Je leest er meer over bij Activiteiten Knokke-Heist.

Helikopter federale politie in 2009 ook levensredder in Knokke-Heist

De helikopters van de Dienst luchtsteun van de federale politie hebben in 2009 bijgedragen tot het terugvinden van 12 vermiste personen en 9 gestolen voertuigen en het arresteren van 67 verdachten. Dat staat in de balans van interventies die maandag werd bekend gemaakt. Meteen blijkt dat de heli van de federale politie ook een levensredder was in Knokke-Heist. In juli vorig jaar vond de helikopter in Knokke een 87-jarige man terug die al twee dagen vast hing in een prikkeldraad. De eerste zorgen werden ter plaatse toegediend waarna de man naar het zuikenhuis werd overgevlogen. De steun van de helikopters van de federale politie was vorig jaar ook onontbeerlijk bij de arrestatie van 67 verdachten, waarvan 34 na een achtervolging. Er zijn ook 9 gestolen voertuigen teruggevonden.

16.5.10

Weer podiumplaatsen voor Tumblers Knokke-Heist

Je leest er meer over bij Sport aan de Oostkust.

Latijnstudenten van Ter Duinen Campus Heist gratis naar Rome

Dankzij het vele gidswerk van hun leraar Latijn, Diederiek Vermeersch, kunnen de leerlingen van het 1ste en 2de Latijn bij de Ter Duinen Campus Heist binnen een paar weken gratis naar Rome. Het wordt respectievelijk een dagtrip en een driedaagse reis. Het verblijf in Rome omvat onder meer een bezoek aan de thermen, het Circus Maximus, het Colosseum en het Forum Romanum. Alles waarover de leerlingen in de klas geleerd hebben in de Latijnse teksten wordt daarbij tastbaar en zichtbaar. Aan de hand van Romeinse monumenten worden ook situaties van nu verklaard, bijvoorbeeld waarom de staat Israël al bijna 65 jaar op voet van oorlog leeft met Palestina.