19.3.11

Supermaan stelt teleur

Ook boven Knokke-Heist rees gisteravond de zogeheten ‘supermaan’. De volle maan die boven de oostelijke horizon verscheen had de grootste afmetingen in circa 18 jaar. Maar spectaculair was het echt niet. De maan kwam door haar ellipsvormige baan iets dichter bij de aarde dan gewoonlijk. Kort na 19u zaterdagavond was de maan 356.757 km verwijderd van onze badstad. Soms staat die evenwel 50.000 km verderaf. Sommige astrologen beweren dat de supermaan het voorteken is van extreme weersomstandigheden en zelfs apocalyptische toestanden. Dat is uiteraard je reinste onzin. Astrologie is geen wetenschap en puur boerenbedrog. De maan bij opkomst hier boven Heist-West had trouwens voor de leek nauwelijks iets ongewoons.

Geen kans dat passagiersdienst tussen Zeebrugge en Schotland weer wordt opgestart

De rederij DFDS heeft gezegd dat ze absoluut niet van plan is om weer passagiers te verschepen aan boord van haar veerboten tussen Zeebrugge en Schotland. Dat is het antwoord van het ferrybedrijf op een vraag in die zin van de Schotse transportminister Keith Brown. Ook het feit dat 60 procent van de Nederlandse, Duitse en Belgische passagiers aan boord van de DFDS veerboten vanuit Nederland naar Newcastle uiteindelijk Schotland als bestemming hebben, heeft de rederij niet van gedacht doen veranderen. DFDS zei evenwel alles in te zetten om van de verbinding tussen Zeebrugge en Rosyth een succesvolle vrachtroute te maken.

Surfers’ Paradise zoekt seizoensmedewerkers

De “Crew” van Surfers’ Paradise bestaat jaarlijks uit een harmonisch team van jonge sportieve mensen, met een passie voor watersporten en een gezond leven te midden van zee, zon en strand. Jaarlijks zijn er talrijke jobstudenten die deel uitmaken van dit team en dat meestal blijven doen tot hun professionele loopbaan aanvang neemt. Het gaar echter om een niet te onderschatten job, die de nodige flexibiliteit vereist, én afhankelijk is van weer en wind is. Een Job op Surfers’ Paradise verandert vaak het leven van jongeren. Wie meer wil weten kan hier klikken: http://surfersparadise.be/nieuws/jobs-surfers-paradise

Website voor garnaalkruiers

Vlaamse en Nederlandse garnaalkruiers hebben zich grensoverschrijdend verenigd bij middel van een speciale website en forum. Dat was nodig want heel wat beoefenaars van deze sport hadden weinig of niets om op terug te vallen of om informatie te delen met collega kruiers. Met het nieuwe forum zullen garnaalkruiers volgens de initiatiefnemers snel hun weg vinden naar de verschillende onderwerpen die hen aanbelangen. Mogelijk gaat de discussie straks ook over het onlangse ‘voorstel’ van Eerste Schepen Maxim Willems van Knokke-Heist om ook aan onze Oostkust granaalkruiers te paard in te zetten. Hij viseerde daarbij zelfs de paarden van Schepen Luc Lierman…

Knokke-Heistse winterklas veilig in Oostenrijk aangekomen

De leerlingen van het zesde leerjaar van de drie Knokse vrije basisscholen zijn zaterdagmorgen rond 10u goed en wel aangekomen op hun wintervakantiestek in het Oostenrijkse Werfenweng. Onderweg hebben zich geen problemen voorgedaan. De zowat 100 leerlingen waren vrijdagavond per bus uit de badstad vertrokken. Bij hun vakantiehotel Berghof ligt momenteel geen sneeuw, maar hogerop ligt er tussen de 50 en 80 cm. In tegenstelling tot de voorspelling heeft het de voorbije uren niet meer gesneeuwd op de locatie. Acht van de tien skiliften zijn operatief. Ook de komende dagen blijft het in hun winterklasverblijf zonnig bij temperaturen tussen de 4 en 6 graden. Naast het skiën staan voor de scholieren ook heel wat andere activiteiten op het programma. Skipassen zijn namelijk erg duur, en vanwege de regeling rond de maximum factuur voor schoolkosten, zijn ski-activiteiten deels ingeruild voor andere bezigheden. De circa honderd leerlingen komen eind volgende week terug naar Knokke-Heist.

18.3.11

2010 was een recordjaar voor Shortsea Shipping

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft vrijdagnamiddag in Zeebrugge de Shortsea Shipping resultaten voor vorig jaar bekend gemaakt. Bijna 135 miljoen behandelde tonnage vervoerd met shortsea shipping maakte van 2010 een recordjaar. Via shortsea shipping is in de vier Vlaamse havens in 2010 net geen 52 procent van alle behandelde goederen voor de import en de export vervoerd. Met name Zeebrugge was een sterke stijger. De haven realiseert 30,1 miljoen ton shortsea lading op een totaal van 49,6 miljoen ton of een groei van 17,4% t.o.v. 2009. De vier havens bieden een waaier aan regelmatige shortsea lijndiensten naar 40 kustlanden in Europa en Noord-Afrika. Minister Crevits heeft in Zeebrugge ook de tweede shortsea shipping award uitgereikt. Eén van de vier genomineerden was de rederij Transfennica die vanuit onze kusthaven opereert. De award ging evenwel naar het Antwerpse bedrijf ACB Agencies, een firma die shortsea concepten ontwikkelt.

Langer verkeersmiserie in de Elizabetlaan

De zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan in Knokke tussen de Meerlaan en de Julius Sabbelaan zal nog een week langer afgesloten blijven voor het verkeer. Op die plaats voeren het gemeentelijk waterbedrijf en Eandis werken uit aan de nutsleidingen. Dat gebeurt ten behoeve van het woon- en hotelcomplex La Réserve. De werken hadden vrijdag moeten afgerond zijn, maar er is vertraging. Volgens de nieuwe planning zou de rijbaan pas tegen het weekend van 26 maart terug opengesteld worden.

Gestolen wagens worden automatisch gedetecteerd bij het binnenrijden van Knokke

Tegen de zomer worden de nummerplaten van alle wagens die de deelgemeente Knokke binnenrijden gescand en nagetrokken. Dat zal gebeuren bij middel van Automatic Number Plate Recognition-camera's. Eén exemplaar komt bij het binnenrijden van de Lippenslaan. Een tweede camera wordt bij de Elizabetlaan opgesteld, ter hoogte van het Abraham Hansplein. Alle nummerplaten worden getoetst aan een databank met niet-verzekerde of gestolen wagens. Indien een dergelijke wagen wordt gedetecteerd dan wordt er onmiddellijk een patrouille op af gestuurd. Beide camera's kosten zo'n 75.000 euro en zouden tegen het seizoen geïnstalleerd worden.

Scholieren op Tekenworkshop in Knokke-Heist

Op woensdag 23 maart kunnen scholieren van het 4de, 5de en 6de leerjaar om 14u in Scharpoord in Knokke-Heist terecht voor een “Workshop Tekenen met Martijn van der Linden”. Van der Linden is illustrator en maakte al heel wat covers voor boeken en illustraties. Hij is verder gek op dieren en tekent en schildert ze op onnavolgbare wijze. Na een korte lezing worden de potloden gepunt en de verfkwasten boven gehaald. De leerlingen gaan samen met de tekenaar aan de slag. Hoe gaat van der Linden te werk? “Een vlek. Daar begin ik graag een tekening mee. Als de vlek goed gelukt is hoef je alleen nog maar wat lijnen eromheen te tekenen en klaar”aldus de tekenaar.

De auteursontmoeting is gratis, maar men vraagt vooraf te reserveren omdat het aantal deelnemers beperkt is. Daarom graag een seintje aan ann.foulon@knokke-heist.be .

40 jaar Knokke-Heist: de vergeten verjaardag

19 maart 1971 was het moment waarop de onafhankelijke gemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle en Knokke ophielden te bestaan en dat de fusiegemeente Knokke-Heist geboren werd. De 40ste verjaardag lijkt echter in de badstad ongemerkt voorbij te gaan: geen vlaggenvertoon, geen recepties en geen toespraken. Voor de meeste inwoners heeft de fusie voordeel gebracht. Alle deelgemeenten kregen betere wegenis en ruimere riolen. De bevolking werd overstroomd met een lawine aan activiteiten. Waar de inwoners van de instapgemeenten het snelst aan wenden, was het feit dat ze geen gemeentelijke bijdrage voor de personenbelasting meer moesten betalen. Waar veel gezinnen moeite mee hadden was het feit dat woningen in Heist algauw tegen Knokse prijzen van de hand gingen. Over de voorbije 40 jaar zijn ook heel wat verenigingen gefuseerd, maar de oude gemeenten zijn niet vergeten. Zo voelen veel inwoners van Heist zich nog steeds op en top Heistenaar. Men wil het dorpseigen niet laten verloren gaan. Zo ontstonden trouwens de heemkringen “Cnocke is Hier” en “Heyst leeft”. Na 40 jaar fusiegemeente heeft “het merendeel van de binnenlanders en ook intelligente nieuwsankers van nationale TV-zenders het trouwens nog steeds over de badstad "KNOKKE". Burgemeester Lippens schrikt er trouwens nooit voor terug om dit te corrigeren als ministers en andere prominenten deze fout maken in hun speech”. Ook in Brussel schijnt men over de fusie weinig of niets te weten. De ambtenaar van noodplanning in de badstad, kreeg onlangs een vraag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken of ze iets afwist van het algemeen nood- en interventieplan van de gemeente Heist. Ze hadden dat van Knokke maar nog niet dat uit Heist. Toen ze antwoordde dat het een plan voor Knokke-Heist in het algemeen was, vroeg men of de gemeente Knokke dan samenwerkte met Heist... Op nu naar de halve eeuw.

Meer buitenlanders in Knokke-Heist

In de loop van vorig jaar is het aantal Knokke-Heistenaars met een buitenlandse nationaliteit met liefst 14 procent gestegen. Er zijn namelijk 212 niet-Belgen in de badstad komen wonen. Ze vertegenwoordigen nu een groep van 1.736 mensen. Met drie kwart van hen gaat het om onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie. Bovenaan de lijst staan de Nederlanders, waarvan er nu 510 in Knokke-Heist wonen. Met de meer dan 200 buitenlandse inwijkelingen ging het vorig jaar vooral om personen uit Spanje, Portugal, Polen, Roemenië en India. De buitenlanders in de badstad vertegenwoordigen zo’n 5 procent van de Knokke-Heistse bevolking.

17.3.11

Knokke-Heist werkt aan nieuwe evenementensite

De voormalige Cavaliaparking bij het station van Knokke wordt momenteel opgeslorpt in de nieuwe wijk Duinenwater. Het terrein wordt bouwklaar gemaakt en zal deze zomer dus niet meer kunnen gebruikt worden als betalende parking voor ‘langparkeerders’. De gemeente is derhalve op zoek naar een alternatief. Het moet een evenemententerrein worden met een ruime parking langs de Natiënlaan, tegenover de vroegere Far West. De onteigeningsprocedure loopt in dat verband en de gemeente heeft voor de aanschaf zo’n 400.000 euro voorzien. De bedoeling is op het nieuwe evenemententerrein ondermeer zomerse publiekstrekkers zoals Cavalia en Cirque du Soleil een onderkomen te kunnen bieden. Ondertussen wil het gemeentebestuur voor de deelkern Duinenwater zoveel mogelijk jonge gezinnen aantrekken. Er zouden in een periode van 10 jaar meer dan 600 huizen gebouwd worden, waaronder een 60-tal sociale woningen. Dat is meer dan oorspronkelijk gepland.

Binnen 2 jaar mogelijk digitale bouwaanvragen

Knokke-Heist heeft zijn stafmedewerker die vertrouwd is met de Geografische Informatie Systemen afgevaardigd om te zetelen in de werkgroep die een drastische vereenvoudiging van bouwaanvragen bestudeert. Dergelijke aanvragen zijn nu te omslachtig. Een stapel formulieren en plannen moet worden ingediend bij de lokale dienst Stedenbouw, die dan bij een heleboel instanties adviezen moet inwinnen. Over enkele jaren zal het mogelijk zijn om een bouwaanvraag online te doen. Het bijgevoegde digitaal plan zal dan direct online beschikbaar zijn voor de adviserende instanties. Men zal vervolgens ook de stand van zaken van het dossier online kunnen opvragen. Naar schatting zal het indienen van digitale bouwaanvragen ten vroegste in 2013 mogelijk worden.

Meer info over dit project via: www.digitalebouwaanvraag.be

TC Duinbergen zwaait Miet Gobert uit en investeert flink

De Tennisclub Duinbergen heeft zopas Miet Gobert uitgezwaaid. Ruim 6 jaar lang heeft ze het secretariaat van de tennisclub met z’n 700 leden gerund. Voorzitter Dany Bailyu zegt samen met het bestuur het volste vertrouwen te hebben in haar opvolgster Sabine Mortier. Verder werd het bestuur van TC Duinbergen versterkt met Peter Maenhout, die de taak op zich neemt om de tornooien te sturen. Ook werd 42.000 euro geïnvesteerd in opsmukwerken. Het clubhuis kreeg een make-over en het meubilair van het bargedeelte werd volledig vernieuwd. Rond het blok van 4 terreinen ligt nu ook een wandelpad (zie foto). Enkele voordelen: er zijn geen snuffelhonden meer nodig om verloren ballen op te sporen en supporters kunnen de matchen op terrein 3 en 4 veel dichter volgen. Verder is TC Duinbergen zopas tot een akkoord gekomen met Christophe Verhaeghe om net als TC Zoute en TC Oostende partner te worden van het 10.000$ ITF-tornooi dat wordt georganiseerd van 23 tot 30 juli.

Zesde leerjaren uit Knokke-Heist naar sneeuwklassen

Vrijdagavond om 20.30u vertrekken de leerlingen van het zesde leerjaar van de drie Knokse vrije basisscholen naar de sneeuwklassen. De bestemming is het Oostenrijkse Werfenweng. Dit dorpje op een hoogte van 900m in het Salzburgerland wordt van zaterdag 19 tot zaterdag 26 maart de thuisbasis van een honderdtal leerlingen uit de badstad. Momenteel ligt er in het gebied tussen de 50 en 80 cm sneeuw. Zaterdag valt er trouwens nog wat bij. Volgende week worden mooie zonnige perioden verwacht en wordt het ideaal skiweer. Meer informatie over weer en sneeuwtoestand in Werfenweng kan men op de website vinden. In Werfenweng zijn er trouwens ook webcams operatief zodat men zelfs vanuit Knokke-Heist een blik kan opvangen van het ski-gebeuren. Meer info over het verloop van de sneeuwklassen verneemt men online en via Radio Paradijs.

Aanvaring tussen Schotlandferry en garnaalboot schuld van beide bemanningen zegt onderzoeksrapport

In het onderzoeksrapport rond het ongeval waarbij de Schotlandferry “Scottish Viking” van DFDS/Norfolkline in augustus vorig jaar in aanvaring kwam met een vissersvaartuig op de Noordzee, wordt ondermeer het wachtlopen aan boord van de veerboot in vraag gesteld. Bij het ongeval werd een garnaalvanger uit North Shields overvaren, waarbij de 16-jarige vissersjongen Daniel McNeil om het leven kwam. De bemanningen aan boord van beide schepen hadden volgens het onderzoek niet tijdig geconcludeerd dat er risico was op een aanvaring. Het ongeval gebeurde toen de Schottish Viking ongeveer anderhalf uur onderweg was naar Zeebrugge. Aan boord van de veerboot werd de koers van het vissersvaartuig onvoldoende in het oog gehouden. Op het moment dat de ernst van de situatie duidelijk werd heeft men ook onvoldoende maatregelen genomen om de aanvaring te voorkomen. Het rapport heeft het over gemakzucht en gebrek aan vooruitziendheid. Ook werd onvoldoende aandacht gegeven aan de stuurmansregelgeving van de rederij. Aan boord van de garnaalvanger werd het gevaar eveneens te laat onderkend en was er onvoldoende uitzicht vanaf het achterdek. Het rapport van het Brits Maritiem Onderzoeksbureau concludeert dat een reeks factoren hebben geleid tot het ongeval.

Dieven nog steeds tuk op straatnaamborden

Onbekenden blijven straatnaamborden stelen in Knokke-Heist. Vijf jaar geleden dacht men dat te kunnen voorkomen door de borden met een siliconenmengsel stevig te verankeren. Bij diefstal raakt de plaat meestal beschadigd en heeft dan geen souvenirwaarde meer. Toch blijven sommige straatnaamborden verdwijnen. De blanco straatnaamborden worden sedert 2006 door de bevoegde gemeentedienst zelf voorzien van de straatnaam. Dat kost minder en kan ook sneller gebeuren. Dit jaar worden aldus voor 25.000 euro nieuwe blanco straatnaamborden aangekocht.

Wegeniswerken in de Rijkswachtlaan in Knokke

In de Knokse Oosthoek worden de trottoirs en de rijweg van de Rijkswachtlaan vernieuwd. Dat gebeurt vanaf komende maandag 21 maart. Er komen nieuwe leiding voor gas, elektriciteit, telefoon en water. Daarna, op 2 mei, begint het opbreken en de heraanleg van de rijweg. De werken zouden begin juni moeten klaar zijn.

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist vind je HIER.

Zeeuwse gemeenten willen meer info over hun leerlingen in Vlaamse scholen

Scholen in Knokke-Heist, Brugge en andere Vlaamse gemeenten, waar kinderen uit Zeeuws-Vlaanderen school lopen, krijgen een brief in de bus van de gemeentebesturen van Sluis, Terneuzen en Hulst. De Zeeuwse gemeenten beklagen zich erover dat ze te weinig zicht hebben op de Nederlandse leerlingen die in Vlaanderen naar school gaan. Die leerlingen zijn vrijgesteld van de Nederlandse leerplichtwet, tenminste als de leerplichtambtenaren van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten jaarlijks de schoolresultaten en een vrijstellingsformulier ontvangen. Dat gebeurt blijkbaar niet altijd. Ook als een Nederlandse scholier in Vlaanderen in de loop van het jaar van school verandert, worden de gemeenten over de grens vaak niet op de hoogte gebracht. En als de jongere plots stopt met de lessen te volgen in een Vlaamse school weten de Zeeuws-Vlaamse gemeenten dat meestal niet. Dat zorgt voor problemen. Als de leerling niet meer in Vlaanderen op school zit vervalt namelijk de vrijstelling, en moeten de Nederlandse gemeenten weer optreden volgens de Nederlandse leerplichtwet.

Rijke weduwen wonen vooral in de deelgemeente Knokke

In de badstad was het vorig jaar de deelgemeente Knokke, die de grootste bevolkingsaangroei liet optekenen. Er kwamen 171 bewoners bij, wat het totaal op bijna 15.600 bracht. Dat is 46 procent van het aantal inwoners in Knokke-Heist. Merkwaardig is, dat er in Knokke ruim duizend méér vrouwen wonen dan mannen. Het gaat hier vooral om begoederde dames die naar de badstad zijn geëmigreerd, en waarvan de man is overleden. In Heist kwamen er 47 inwoners bij, wat het totaal op 12.934 inwoners bracht. Dat is goed voor 38 procent van de totale bevolking. Ook in Heist zijn er zo’n 330 meer vrouwen dan mannen. Westkapelle moest 76 inwoners inboeten. De teller staat nu op 4.689 Westkapellenaars. Ramskapelle kreeg 8 inwoners bij, en blijft met 747 ingezetenen (2 %) de enige deelgemeente met meer mannen dan vrouwen.

Meer winst voor rederij van Schotlandferry

De Deense rederij DFDS, die ook vanuit Zeebrugge bedrijvig is, heeft voor vorig jaar een bedrijfsresultaat van 1,3 miljard Deense Kronen laten optekenen. Dat komt overeen met ruim 174 miljoen euro, en is een toename met 58 procent in vergelijking van 2009. De rederij zal dan ook het uitkeren van een dividend hernemen. Een en ander heeft te maken met het feit dat de integratie van Norfolkline sneller en beter gebeurd is dan verwacht. Niels Smedegaard, President en CEO van de DFDS Group, zegt te verwachten dat in het lopende jaar de operationele winst verder zal stijgen naar 200 miljoen euro. Wat het vrachtvervoer betreft zal de groei waarschijnlijk het grootst zijn in het Baltische Zeegebied en lager op de Noordzee. De rederij heeft eind vorig jaar een punt gezet achter het verschepen van passagiers op de route van Zeebrugge naar de Schotse Oostkust.


Het jaarverslag 2010 van de DFDS groep werd vandaag gepubliceerd en kan uitgebreid bekeken worden op: http://www.dfdsgroup.com/

Milde straf voor veroorzaker dodelijk ongeval in Knokke-Heist

De politierechter in Brugge heeft een Nederlander uit Roermond veroordeel tot drie maanden cel met uitstel voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in de Sluisstraat in Knokke-Heist. Daarnaast kreeg de man nog een boete van 1.100 euro en een rijverbod van vier maanden. Bij het ongeval kwam in augustus vorig jaar de 19-jarige Whitney Hoste uit Sluis om het leven. Het meisje zat achterop op de quad van haar vriend Stephan Dusarduijn. Ze werden aangereden door de bestuurder uit Roermond die het vuurwerkfestival had bezocht in Duinbergen. Op de terugweg naar de camping in Cadzand reed de man bij het verlaten van Westkapelle verkeerd en maakte vervolgens rechtsomkeer. Hij kon de aanrijding met de quad niet meer vermijden.

Gaat 2B van Sibe met de hele klas naar Justin Bieber?

Justin Bieber komt naar België en dat weten blijkbaar ook alle scholieren. Enkele leerlingen van klas 2B uit het Bernardusinstituut in Knokke hebben zich ingeschreven en zijn uitgeloot om deel te nemen aan een wedstrijd waarmee de tickets gewonnen kunnen worden voor het concert van de net 17 jaar geworden Bieber. 's Werelds bekendste jongerenidool is trouwens zelf een fan van strand en zee. Voor de Knokke-Heistse scholieren valt de beslissing vrijdagochtend tijdens een VRT-programma. Dan pas weten we of Bieber Fever ook in de badstad keihard zal toeslaan. Vreugde of teleurstelling kunnen de fans alvast rechtstreeks aan de jonge Canadien met meer dan 8 miljoen Twittervolgelingen overmaken via: http://twitter.com/justinbieber

Retro-jagers aan zet in De Kringwinkel

In Knokke-Heist gaat De Kringwinkel nu zaterdag terug in de tijd. De retroactie loopt trouwens in meer dan honderd Vlaamse kringwinkels. De zaken hebben de voorbije maanden de leukste oldies uit de jaren '50, '60, '70 en '80 verzameld. Samen vormen ze een schat aan unieke spullen die de sfeer van retro tot kitsch doen herleven. Het gaat om meubels, verlichting, kleding en accessoires, en verder ook affiches en elpees. Steeds meer mensen ontdekken namelijk dat een goede mix van nieuw en tweedehands een origineel en hip interieur oplevert. Bovendien worden zo heel wat spullen van de afvalberg gered.


De Kringwinkel vindt men in de Kursaalstraat 55 in Heist. Voor meer info: http://www.klctrad.be/

16.3.11

Zoekactie gebleven vissers Nieuwpoort 28 stopgezet

De Nederlandse mijnenjager ‘Hare Majesteit Middelburg’ heeft woensdagavond de zoektocht gestaakt naar de drie vermiste Zeeuwse vissers van de Nieuwpoort 28, die op 1 maart gekapseisde. Van de gebleven vissers, twee uit Arnemuiden en één uit Oost-Souburg, is geen spoor gevonden. De Middelburg heeft sinds zaterdag op twintig kilometer uit de kust van het Franse Duinkerke de zeebodem in een gebied van zo'n twee vierkante kilometer met onderwaterapparatuur afgespeurd. Zeeuwse vissers visten vorige week in dit gebied nog voorwerpen op uit de Nieuwpoort 28. De kans is groot dat de lichamen van de vermisten met de stroming naar het noordoosten zijn afgedreven. De vissersgemeenschap wil de luchtmacht nu nog bewegen vanuit de lucht te zoeken.

Verlichting vervangen op Westkapelse kerktoren

Woensdag werden aan de kerktoren in Westkapelle werken uitgevoerd waarbij enige kennis van alpinisme bijzonder nuttig was. Technici zijn zowat de hele dag in de weer geweest met de 4 uurwerken op de toren. Honderden lampjes op de wijzerplaten waren namelijk aan vervanging toe. Ook een nieuwe transformator voor de verlichting werd aangebracht. De toren fungeerde in de Middeleeuwen als vaarbaken voor de schepen de via het Zwin op weg waren naar Brugge. Tegenwoordig is de spits vooral hét herkenningspunt dat Knokke-Heist aankondigt voor de vele toeristen die in hun wagen op weg zijn naar de badstad.

Tien jaar effectief maar niet in de cel

Een man uit Zeebrugge heeft tien jaar effectieve celstraf gekregen omdat hij zijn dochter jarenlang verkrachtte. Het meisje maakte vorige zomer op haar achttiende een einde aan haar leven. Ze liet evenwel een dagboek en een afscheidsbrief achter, waarin ze het misbruik beschreef, dat 14 jaar had geduurd. De procureur vroeg de onmiddellijke aanhouding van de vader, maar de rechtbank ging daar niet op in.

Knokke-Heist profileert zich op antiekbeurs in Maastricht

Knokke-Heist loopt 10 dagen lang in de kijker op de kunst en antiekbeurs TEFAF in Maastricht. Die wordt gehouden van 17 tot 27 maart en is de grootste en belangrijkste kunstbeurs in Europa. Met zijn 70.000 bezoekers uit alle Europese landen is dit voor de gemeente Knokke-Heist een ideaal platform om zich te profileren, niet alleen als badplaats maar vooral om haar liefde voor kunst te etaleren. Naast haar indrukwekkende collectie ‘beelden in de stad’ beschikt Knokke-Heist inderdaad over meer dan 50 kunstgaleries. De badplaats zet zich in de etalage bij deze European Fine Art Fair door de realisatie van een ‘Knokke-Heist Lounge Bar’ in de inkomhal van het tentoonstellingscomplex. Daar kunnen de bezoekers en standhouders met hun gasten in een leuke sfeer kennis maken met alle unieke verkoopsproposities die de badstad te bieden heeft. Naast kunst stelt Knokke-Heist ook andere troeven voor aan dit internationaal publiek, zoals gastronomie, natuur en shopping. Met andere woorden, de badstad wenst zich met dit initiatief nog duidelijker op de Europese kaart te zetten.

Tegemoetkoming voor schade door regenval en overstromingen

De Gouverneur van West-Vlaanderen, Paul Breyne, wenst eraan te herinneren dat aanvragen tot financiële tegemoetkoming voor schade veroorzaakt door de langdurige regenval en de overstromingen van 11 tot 17 november 2010 uiterlijk tegen 31 maart 2011 moeten ingediend worden bij de dienst Rampenschade. Aanvragen tot financiële tegemoetkoming voor schade veroorzaakt door de overvloedige regenval van 16 augustus 2010 en de overvloedige regenval van 26 augustus 2010 kunnen nog tot 31 mei 2011 ingediend worden.

De aanvraag tot financiële tegemoetkoming dient aangetekend verstuurd te worden aan:
De Gouverneur van West-Vlaanderen

Federale Diensten - Rampenschade

FAC KamgebouwK.

Albert I – laan 1/5 bus 6

8200 Brugge

Boete en vrijspraak voor Knokke-Heistenaar

De uitbater van een drankgelegenheid uit Knokke-Heist werd vrijgesproken. De man werd beschuldigd van het het aanzetten van illegale werknemers tot prostitutie. De rechter oordeelde echter dat er te weinig bewijzen waren. Wel werd de man veroordeeld tot een boete van 15.000 euro wegens het tewerkstellen van illegalen.

Jan Vansteenkiste geen voorzitter meer van Feestcomité

In Knokke-Heist zet gemeenteraadslid Jan Vansteenkiste een punt achter zijn voorzitterschap van het Feestcomité in Ramskapelle. In de deelgemeente zegt men dat daarmee “een duivel doet al verdwijnt”. Woensdagmorgen bevestigde Vansteenkiste de geruchten en zei dat het tijd wordt dat de fakkel wordt doorgegeven aan de jongere generatie. Een van de hoogtepunten was toen Jan Vansteenkiste vier jaar geleden met succes het evenement ‘Dorp op Stap’ binnenrijfde. Dat was een wedstrijd waarbij één dorp per provincie naar Brussel mocht voor een gratis culturele uitstap. Inmiddels is Jan Vansteenkiste ook het N-VA boegbeeld in Ramskapelle geworden. In z’n beroepsleven is hij directeur van diverse rust- en verzorgingsinstellingen.

Vraag naar jodiumtabletten ook in Knokke-Heist

Vooral als gevolg van de kernongelukken in Japan is er ook bij de apotheken in onze regio toenemend vraag naar jodiumtabletten. In de regel zijn die tabletten echter enkel op voorschrift verkrijgbaar. In geval van een calamiteit zullen ze echter gratis aan de bevolking verstrekt worden. In Knokke-Heist zijn voorraden beschikbaar mocht dit ooit nodig blijken. Jodiumtabletten zijn bij diverse bedrijven echter ook via het internet en zonder doktersbriefje te verkrijgen. Een doos met 500 tabletten kost dan circa 20 euro. Of je dan een werkbaar product in huis krijgt is echter onzeker.

Nieuw boek over de IJslandvaarders in aantocht

Binnenkort verschijnt van de hand van de Uitkerkse auteur Katrien Vervaele opnieuw een visserijgebonden boek. Twee jaar geleden bracht Vervaele ondermeer reeds het werk ‘Vissersvrouwen’ op de markt. Daarin werden 26 vissersvrouwen geïnterviewd over hun leven. Onder hen ook dames uit Heist en Zeebrugge. Onder de titel ‘Naar Island’ beschrijft de auteur dit keer in 272 pagina’s de geschiedenis van de IJslandvaarders. Katrien Vervaele is ook auteur van een tiental jeugdboeken en vaste medewerker bij Plus Magazine. Volgende maand, bij het verschijnen van het boek, komen we hier uitgebreider op terug.

“Naar Island!” Katrien Vervaele ISBN 9789020996395 Lannoo € 19,99

Meer over 'Vissersvrouwen' vind je HIER

15.3.11

Revolutionaire windturbineproef voor onze kust

De Franse machinebouwgigant Alstom zal ter hoogte van onze Oostkust direct aangedreven magneetgeneratoren met een vermogen van 6 Megawatt uittesten. Dat zal gebeuren in het windpark van Belwind. De twee windturbine prototypes zullen tijdens de wintermaanden geïnstaleerd worden. De hoop is dat het revolutionair nieuwe ontwerp de kosten van het genereren van windenergie op zee fors naar beneden zal halen. Als de proeven voor onze kust gunstig verlopen dan wil men dit soort windturbine tegen 2014 in serieproductie nemen.

Casino wil nog geld van ‘Nacht van Exclusief’

Het Casino Knokke procedeert tegen Raymond Stuyck Consultants, het bedrijf dat in de badstad 13 jaar lang de decadente ‘Nacht van Exclusief’ organiseerde. Het Casino wil van drie jaar ver onbetaalde rekeningen recupereren. Volgens het Casino gaat het om kosten voor personeel, veiligheid en elektriciteit die het bedrijf nog moet betalen. In een typische woordenwaterval bijt Raymond Stuyck echter in de pers van zich af en zegt nu zelf een schadeclaim te zullen indienen. De ‘Nacht van Exclusief’ wordt binnenkort in Oostende gehouden.

Nu Ierse vlaggen in Knokke-Heist

In het Knokke-Heistse straatbeeld werden de Tibetaanse dundoeken zopas vervangen door Ierse vlaggen. Er hangen er een 20-tal. Dat heeft te maken met de Ierse feestdag op donderdag 17 maart die wereldwijd steeds meer gevierd wordt. Ondermeer in de Verenigde Staten worden sedert jaar en dag ‘parades’ gehouden, omdat er nu eenmaal zoveel mensen wonen met Ierse roots. Het feest refereert naar Padraig, een ontvoerde slaaf die het in de 5de eeuw in Ierland tot bisschop zou geschopt hebben. Vandaar dat men Ieren vaak met ‘Paddy’ aanspreekt. In Knokke-Heist wordt uitgepakt met een Ierse party in The Alley98. Dat gebeurt evenwel op zaterdag 19 maart. Om 20u staan er live optredens op het programma door 'Donder in’t hooi' en 'The Porkchops'. Daarna is er een afterparty met muziek uit de jaar ’80 en ’90. Daar vloeit dan Guinness uit het vat. De bezoekers worden verwacht iets groen of zwart aan te hebben. De party wordt georganiseerd door de wereldpub Tracks & Travellers uit Knokke‐Heist.

Strand wordt toeristenklaar gemaakt

Gemeentepersoneel in Knokke-Heist heeft de voorbije dagen het strand helemaal genivelleerd. Dat gebeurde met inzet van zware Komatsu machines. Dit was ondermeer nodig op plaatsen waar zopas vers zand werd aangevoerd. Ook werden de plastic strandschuttingen ingeplant. De schuttingen, scheiden niet alleen percelen van mekaar af, maar houden ook het zand vast, net als het helmgras. Ondertussen wordt nauwkeurige apparatuur ingezet om te bepalen waar de diverse stranduitbatingen kunnen worden ingericht. Heel wat stranduitbaters hebben inmiddels al hun eerste bouwsels uit het strand doen verrijzen. Ook aan de strandterrassen wordt gewerkt en de zetels worden aangevoerd waarin straks hopelijk de toeristen bij bosjes zullen genieten van al wat de dijk en het strand te bieden heeft in Knokke-Heist. Fotograaf Fred van Soomeren heeft in dat verband een en ander op de digitale plaat vastgelegd. Dat kun je HIER bekijken.

Loket Kinderopvang

Knokke-Heist wil mensen helpen bij het zoeken naar de juiste oppasmogelijkheden voor hun kinderen. Dat gebeurt in samenwerking met het Lokaal Overleg Kinderopvang. Al zijn er maar weinig geboorten in de gemeente toch is het voor heel wat nieuwe ouders vaak niet makkelijk om de geschikte oppas te vinden. Daarom werd nu een gloednieuwe website gelanceerd. Daar vindt men een overzicht van de bestaande kinderopvangvoorzieningen die mogelijk in aanmerking komen. Voor meer informatie surf men naar www.jeugdknokke-heist.be, en klikt dan onderaan op Kinderopvang.

Activiteiten in en rond Knokke-Heist

Activiteiten in en rond Knokke-Heist (klik voor meer info)

Woensdag 23.03.2011, 14u: Scharpoord: De Crisis...

Zondag 03.04.2011, 12u, Gemeenteplein: de Zonde van Vlaanderen

Zondag 03.04.2011, 10u, Bibliotheek Scharpoord: Bibbabbel met Saskia De Coster

Net geen 34.000 inwoners voor grijzend Knokke-Heist

Zopas zijn de officiële bevolkingscijfers voor vorig jaar bekend gemaakt. Op 31 december telde de badstad 33 968 inwoners. Dat is een stijging met 150 ten opzichte van eind 2009. Daarmee werd de dalende bevolkingstrend van de vorige drie jaren een halt toegeroepen. Deze trendbreuk is overduidelijk toe te schrijven aan het recordaantal nieuwe inschrijvingen. Dat waren er welgeteld 1.942. Daartegenover staat het stabiele maar hoge aantal uitwijkelingen. Namelijk hebben 1.560 mensen de badstad verlaten. Een ander record is het absolute dieptepunt van 168 geboorten - tegenover 400 overlijdens. Dat alles heeft uiteraard te maken met het steeds dalend aantal jonge gezinnen in de gemeente en het stijgend aantal senioren. Het aantal kinderen en jongeren in Knokke-Heist daalde op één jaar tijd met 126, en bedraagt nu amper 13 procent van de bevolking. De groep 60-plussers won 295 leden bij en maakt nu 39 procent van de bevolking uit. Eveneens 39 procent van de inwoners is alleenstaand. Het gaat om 6.451 personen. Dat zijn er 158 meer dan in 2009. Van de gezinnen van 2 of meer personen (10 250) zijn 57 % kinderloos (+ 114), 22 % hebben 1 kind (+ 24), 16 % 2 kinderen (- 25), en 5 % 3 of meer (- 26). Er is nog steeds 1 gezin met 7 kinderen.

Zoeken naar Slikpoort in Retranchement

Dinsdagmorgen zijn medewerkers van 'ADC Archeoprojecten' bij Retranchement gestart met het zoeken naar resten van de 'Slikpoort'. Volgens bronnen zou die in de buurt van het nog bestaande fort Nassau, aan de Killedijk, hebben gestaan. Het wallencomplex rond het grensdorp werd begin de 17de eeuw door Prins Maurits aangelegd. De zoektocht is onderdeel van het omvangrijke project om de Staats-Spaanse Linies op de grens tussen Knokke-Heist en Zeeuws- Vlaanderen weer zichtbaar te maken. Dinsdag is men begonnen met het graven van een proefsleuf van vijftien bij vier meter, en ongeveer een meter diep.

Badkarren naar het strand

Het zomerseizoen staat in Knokke-Heist duidelijk in de startblokken. In de badstad zijn de badkarhouders dinsdag gestart met het inrichten van hun strandconcessies en de opbouw van hun paviljoenen. Ze moeten zich daarbij strikt aan het lastenboek houden. Controles werden namelijk aangekondigd. De aanvoer van badkarren en bouwmaterialen zal hier en daar zorgen voor verkeershinder. Uit veiligheidsoverwegingen heeft het college van burgemeester en schepenen dan ook beslist dat de particuliere strandcabines pas vanaf donderdag 17 maart mogen geplaatst worden.

14.3.11

Voorjaarsnummer van ‘Cnocke is Hier’ van de persen

In Knokke-Heist is zopas het voorjaarsnummer van de heemkring ‘Cnocke is Hier’ van de persen gerold. In het 50 bladzijden tellende magazine worden ondermeer de roots van de familie Lippens blootgelegd tot in het midden van de 13de eeuw. Toen waren ze vooral actief in Eeklo en het Brugse. Verder bevat het tijdschrift het verhaal van Erik Willems tijdens de oorlogsjaren in Knokke. Daarnaast nog een aflevering in de reeks Vuurtorens van de Kust, aandacht voor een klasreünie, een gouden jubileum en het domein Altena langs de Albertlaan.

Lid worden van Cnocke is Hier kan door storting van 10 euro op reking CNOCKE IS HIER
BE26 7380 3197 1929 De leden ontvangen twee nummers van het tijdschrift per jaar.

Weer strandopkuis in Knokke-Heist

Voor de 16de keer organiseert de Surfrider Foundation op zondag 27 maart een wereldwijde strandschoonmaak. Ook in de badstad werden opnieuw alle surfclubs opgeroepen om deel te nemen. Vorig jaar werd van Knokke-Heist tot De Panne door 613 vrijwilligers zo’n 4 ton zwerfvuil geruimd op het strand en in de duinen. Dat is slechts een fractie wat in zee belandt en aanspoelt. Elke seconde wordt namelijk 206 kilo afval in zee gedumpt. In de badstad worden verder alle scholen, groepen, jeugdbewegingen, verenigingen en gewone burgers aangespoord om deel te nemen aan de strandschoonmaak. De gemeente Knokke-Heist stelt naast vuilniszakken ook prikkers en netten ter beschikking. Swell Magazine bezorgt op 27 maart elke deelnemer bij elke deelnemende surfclub een Corona Extra of Red Bull (Sugar Free). Enkel de club met het grootst aantal deelnemende opruimers wint de Swell Clean Beach Cup en krijgt op zondagavond het Corona Save The Beach pakket voor een afterparty op latere datum.

Meer info over de strandopkuis op http://www.surfridercleanups.org/

Toyota sluit tijdelijk alle fabrieken in Japan

Terwijl de havens van Tokio en ten zuiden daarvan hun activiteiten grotendeels hebben hervat is er minder goed nieuws van een van de grootste autoproducenten. Volgens de BBC heeft Toyota aangekondigd tijdelijk al haar fabrieken in Japan te sluiten. Dit zal zonder enige twijfel gevolgen ressorteren voor de aanvoer van nieuwe wagens in Zeebrugge. De sluiting heeft te maken met opgelopen schade en het rantsoeneren van elektriciteit, maar vooral met de wens om het personeel in de gelegenheid te stellen zich om hun families te bekommeren. Bij ICO in onze kusthaven neemt men een afwachtende houding aan. ICO ontvangt in Zeebrugge onder meer auto' s van Toyota, Mitsubishi, Suzuki en Mazda. Algemeen is de verwachting dat in Japan tijdelijk een fikse recessie zal toeslaan. Gezien het land de derde grootste economie huisvest na de Verenigde Staten en China, zal dit wereldwijd gevolgen hebben. De hoop is evenwel dat de reconstructie zal zorgen voor een snelle heropbloei van de economie, zoals dat het geval was na de aardbeving Kobe in 1995. De schade veroorzaakt door de aardbeving en tsunami zal de verzekeringsmaatschappijen naar schatting 2.220 miljard euro kosten. Gezien alle risico’s uiteindelijk wereldwijd herverzekerd zijn zal de ramp in Japan ALLE verzekeringspremies de hoogte in jagen, ook bij ons.

Inspraakvergaderingen aan de orde in Knokke-Heist

Er even aan herinneren dat vanavond (dinsdag) om 19.30 uur de eerste ZEG-vergadering van 2011 van start gaat in Cultuurcentrum Scharpoord. Tijdens de inspraaksessie zal een medewerker van de dienst Communicatie uit de doeken doen welke belangrijke projecten dit jaar op stapel staan. Aansluitend krijgen alle aanwezigen de kans om vragen te stellen aan burgemeester Lippens en de problemen in de gemeente aan te kaarten. Woensdagavond kan men nog naar de sessie in zaal Ravelingen in Heist. Op dinsdag 22 maart om 19.30 uur is men te gast in ’t Zaaltje in Ramskapelle. De reeks inspraakvergaderingen wordt woensdag 23 maart om 19.30 uur afgesloten in ’t Dorp te Westkapelle.

For Freedom Museum Ramskapelle

Zopas werden foto's toegevoegd aan de online diashow van het For Freedom Museum in Ramskapelle. De foto's kan men HIER bekijken.

Duinenkind prins en prinses in Knokke-Heist

Ook in de Basisschool Duinenkind in Duinbergen werd een prins en prinses carnavalverkiezing gehouden. Alle leerlingen van jong tot oud mochten deelnemen. Ze kwamen in de mooiste outfits naar school. Per klas konden ze hun kleren showen op een echte catwalk. Uiteindelijk werden duinenkinderen Enzo en Charlotte gekroond tot prins en prinses.

Jodiumpillen voor Knokke-Heist

Gouverneur Paul Breyne heeft maandag bevestigd dat een verzoek werd ingediend om jodiumpillen te voorzien voor allerlei instellingen met grote mensenconcentraties in Knokke-Heist. Het zou daarmee ondermeer gaan om rusthuizen in de badstad. Dit zou uit voorzorg gebeuren, mocht er zich een calamiteit voordoen met de kerncentrale in het Zeeuwse Borsele. Die ligt op slechts 32 km van de badstad. In geval van een kernongeluk zou het innemen van jodiumpillen voorkomen dat de schildklier radioactief jodium van de fall-out zou opnemen. De actie van de provincie is evenwel maar een halve maat. Het zijn namelijk niet enkel de ouderen, maar vooral kinderen en volwassenen tot 45 jaar die bij een kernongeval het meest gebaat zijn bij het innemen van jodiumtabletten om de schildklier te verzadigen. In onze buurgemeente Sluis mochten de inwoners vorig jaar al een voorraad jodiumpillen ophalen om thuis te bewaren. De vrees voor de gevolgen van een kernongeluk is de voorbije uren ook bij ons aangescherpt door de nucleaire problemen die zich momenteel in Japan voordoen. De kerncentrale in Borsele is evenwel een ander soort centrale dan die in Japan. Volgens de Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) is de centrale in Borsele gebouwd om overstromingen aan te kunnen, en om een aardbeving met kracht vijf op de schaal van Richter te kunnen weerstaan. In ons land volgt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle de toestand op de voet. Ondermeer langs de Kalvekeetdijk in Westkapelle wordt door Telerad de radioactiviteit gemeten.

Winst op verplaatsing voor FC Knokke

Afgelopen weekend wisten de Knokse en Heistse voetbal punten binnen te rijven terwijl er nipt verlies was voor Westkapelle. In Eerste Provinciale won FC Knokke op verplaatsing van 2-3 van Zedelgem. Knokke blijft 5de in de rangschikking met 39 punten. In Tweede Provinciale A gaf VVWestkapelle op eigen terrein goed weerwerk tegen het hoog geklasseerde Adinkerke, maar moest toch met een 2-3 nederlaag vrede nemen. VVW staat voorlaatste in de rangschikking met 14 punten. In Derde Provinciale speelde FC Heist 4-4 gelijk tegen Ichtegem. Heist staat met 37 punten 5de in het klassement. In Vierde Provinciale B versloeg de ploeg van Zeebrugge middenmoter Sint-Kruis met 3-4. Zeebrugge blijft 11de met 18 punten.

Badstad tevreden over de Krokus

De toeristische sector in Knokke-Heist is tevreden over de voorbije krokusvakantie. Het mooie weer, carnaval en sportieve evenementen trokken veel volk naar de badstad. Dat ging enerzijds om dagjesmensen, maar ook tweedeverblijvers en toeristen waren van de partij. Restaurants, tea-rooms en wafelhuizen draaiden goed, en ook de hotels kenden een goede bezetting. Ondermeer kwamen heel wat bezoekers uit Nederland en Duitsland. Voor sommigen was het zelfs de eerste keer dat ze Knokke-Heist aandeden. Die ervaring ontlokte Laurent Lohuis uit het Nederlandse Brunssum de opmerking “Knokke is echt een paradijs. Ik word Belg!”