20.10.07

Dominicaan van het Zoutekerkje heeft zware kritiek op de paus

Vanuit het Zoutekerkje in Knokke-Heist is er waardige maar wel felle kritiek op het Jezusboek van paus Benedictus. Dit boek ‘is enkel een uitdrukking van mijn persoonlijke zoeken naar het gelaat van de Heer’, schrijft paus Benedictus XVI op de achterflap van zijn boek over Jezus. ‘Iedereen is vrij mij tegen te spreken’. De Knokke-Heistse dominicaan Jos Smeets schreef de paus dan ook een open brief. "Ik huiverde af en toe ook vanwege de hoge christologische vlucht die U in sommige hoofdstukken neemt. In het licht van mijn tastend, zoekend en aarzelend geloof vond ik die bladzijden té confronterend en in elk geval voor mij te hoog ingezet." De Dominicaan uit het Zoutekerkje neemt het de paus vooral kwalijk dat hij het denken van de bevrijdingstheologen probeert de grond in te boren. "Wat fijn, geachte Paus Benedictus, dat U vindt dat de vernieuwing van de Kerk alleen maar van de armen kan uitgaan. Maar wat jammer dat U enkel oog heeft voor de eerder spirituele armoede, die het resultaat is van een bewuste keuze en dus enkel vanuit een luxesituatie kan ontstaan. Laat U daarmee de massa’s armen van deze wereld niet buiten beschouwing, de ontelbaren die zich niet de luxe kunnen veroorloven bewust te kiezen om arm te leven, maar die integendeel het slachtoffer zijn van een bitterharde realiteit: van een speling van het lot, een natuurramp of van het door mensen veroorzaakte en in stand gehouden onrecht? Nu begrijp ik beter waarom U zo tegen Jon Sobrino en zijn collega’s bevrijdingstheologen bent. Ik voelde de laatste weken een vorm van boosheid in mij groeien vanwege de Vaticaanse houding tegenover die theologie, in het bijzonder dan naar aanleiding van de onheuse behandeling van Jon Sobrino door de Congregatie voor de Geloofsleer." Een reactie van het Vaticaan op deze en andere aantijgingen van de Dominicaan uit onze badstad is er voorlopig nog niet.


Om de hele open brief aan de paus te lezen, klik dan HIER.

Schrapping Noorse pijpleiding heeft geen gevolgen voor Zeebrugge

Het schrappen van de nieuwe aardgaspijpleiding van het Troll-gasveld in Noorwegen door StatoilHydro heeft geen gevolgen voor de Zeebrugse haven. Dat is vernomen bij het havenbestuur en Fluxys. Zeebrugge was één van de drie aanlandingspunten voor de nieuwe pijplijn. "Voor het havenbedrijf heeft de schrapping van dit project geen gevolgen", zegt havenvoorzitter Joachim Coens. "Mocht de pijpleiding naar Zeebrugge zijn gekomen, had dit een verhoging van de concentratie van de aanlanding van aardgasleidingen in Zeebrugge betekend. Nu blijven we onze marktpositie behouden. Financieel heeft de beslissing weinig gevolgen. De aardgasleiding zou immers onder de grond zitten." Fluxys die niet rechtstreeks bij het project betrokken is, maar die sterk vertegenwoordigd is binnen de gassector in Zeebrugge, wijst eveneens op de marktpositie van de Belgische haven. "Wij hebben Zeebrugge gepromoot bij de toewijzing van de aanlandingsplaats van het project", zegt woordvoerster Berenice Crabs. "We stellen vast dat StatoilHydro bij haar oorspronkelijke beslissing blijft om prioriteit te geven aan de ontginning van aardolie. Voor ons is de beslissing daarom geen grote verrassing." Zeebrugge speelt vandaag binnen Europa een belangrijke rol als knooppunt voor de distributie van aardgas. Er is de LNG-terminal van Fluxys en de leidingen van Interconnector naar het Verenigd Koninkrijk en de Zeepipe van Statoil naar Noorwegen.

Rechter laat schilderwerken Zeebrugse zeesluis niet hervatten

De rechter in kort geding in Brugge laat de schilderwerken aan de Zeebrugse Pierre Vandammesluis niet hervatten. De werkzaamheden werden eind augustus stilgelegd op vraag van enkele havenbedrijven. Die vrezen dat het grit dat bij de schilderwerken wordt gebruikt de nieuwe wagens in de buurt zal beschadigen. De vier bruggen over de Pierre Vandammesluis in Zeebrugge krijgen na 20 jaar dienst een grondig onderhoud. De eerste van vier bruggen is al herschilderd. De werken aan de tweede brug zijn eind augustus stilgelegd. De terminals waar nieuwe wagens worden verscheept, vrezen namelijk voor schade door het gebruik van een nieuwe techniek om de verf op de brug te verwijderen. Zeebrugge is wereldleider voor het verschepen van nieuwe wagens. De rechter in Brugge besliste vrijdag dat de werkzaamheden pas mogen hervatten als de partijen overeenkomen of nadat een expert een alternatief heeft gevonden dat het milieu en de bevolking van Zeebrugge zo weinig mogelijk schaadt. De rechter schortte de werken daarom op tot na de behandeling van de zaak ten gronde. Het verslag van de gerechtsdeskundige moet over vijf maanden klaar zijn.

iPodwandeling in het Zwin

Zoals eerder gemeld gaat de overheid het provinciaal natuurpark Het Zwin de komende vijf jaar moderniseren. Meteen gaat men echter ook het programma-aanbod vergroten met onder meer de opstart van een iPodwandeling, ecodagen voor scholen en de organisatie van evenementen met partnerorganisaties of sponsors. De onthaal- en winkelruimte wordt heringericht en er komt een doorgedreven gidsenwerving. Daarnaast zal samen met het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos gezocht worden naar de mogelijkheid om de promotie, het cafetaria en het natuureducatieve onthaal van de bezoekers te verbeteren.

19.10.07

"Zweedse kroonprinses gaat trouwen"

Media in binnen- en buitenland roepen het al jaren, maar volgens de Zweedse tabloid Expressen is het eindelijk zover: de Zweedse kroonprinses Victoria staat op het punt zich te verloven en te trouwen met haar vriend Daniël Westling, een sportschooleigenaar. Als het klopt dan is dat ook voor een paar mensen uit Knokke-Heist een belangrijk moment. Victorias meter en haar man zijn namelijk al jaren tweede verblijvers in onze badstad. Victoria Ingrid Alice Désirée werd op 14 juli 1977 in Stockholm geboren als oudste dochter van Koning Carl XVI Gustaf en koningin Silvia. De inmiddels in Knokke-Heist wonende meter van Victoria studeerde samen met Silvia (Sommerlath) aan de universiteit in hun geboortestad Heidelberg, en werden hartsvriendinnen. Expressen kondigt de verloving aan omdat de tabloid de hand wist te leggen op een document waarin gewag gemaakt wordt van de nood aan extra financiering om de kosten te dekken van de voorbereiding van een koninklijk huwelijk tussen kroonprinses Victoria en haar partner Daniël Westling. Maar de Zweedse koning Carl XVI Gustaf is niet op de hoogte van een huwelijk, zo meldt de online-editie van Expressen. "Ik heb het document nog niet gezien," aldus de koning. En die leek zelf een beetje verveeld te zitten met de kwestie. "Eerlijk gezegd weet ik niet wat hier de bedoeling van is."

Zaterdag stranddag voor honden in Knokke-Heist

Sinds begin deze maand mogen honden terug op de Belgische stranden. Daarom organiseert Hill’s Pet Nutrition nu zaterdag bij het strand van het Rubensplein in Knokke een stranddag met als boodschap : laat je hond bewegen! Voor elke deelnemende hond schenkt Hill’s 2 euro aan het dierenasiel in de badstad. Daar bovenop komt nog een donatie van 600 euro omdat Knokke-Heist het logistieke materiaal gratis ter beschikking stelt. De honden kunnen tussen 13 en 17 u terecht op een afgebakend speelplein en een hindernisparcours op het strand. Daarenboven is voor elke viervoeter een cadeau voorzien. Verder geeft een dierenarts van Hill’s advies over beweging en mobiliteitsproblemen bij honden. Meerdere bekende dierenvrienden alsook bekende honden zoals Baziel, de keeshond van Phaedra Hoste, hebben reeds laten weten dat zij aanwezig zullen zijn.

"Mijn jeugd en vissersleven" voorgesteld

Donderdagavond werd in het museum van de Zwinstreek in Heist door de Brugse uitgeverij Vanhaecke het boek "Mijn jeugd en vissersleven" voorgesteld van Fernand Gevaert. De auteur, die in 1932 in Heist geboren werd, vertelt daarbij hoe hij in de periode van 1937 tot 1967 alle stadia van het vissersleven heeft doorlopen. Van scheepsjongen en lichtmatroos werkte hij zich op tot schipper-machinist en uiteindelijk reder van zijn eigen schip: de Zeebrugge 467.Een belangrijk hoofdstuk in het boek is gewijd aan de oorlogsjaren en de bevrijding. Volgens de persmap bevat het boek heel wat foto's die werden ter beschikking gesteld door het museum van de Zwinstreek Sincfala en het Bundesarchiv in het Duitse Koblenz. Het eerste exemplaar van het boek werd overhandigd aan Schepen Danny Lannoy.

Het boek kost 17,75 euro en telt 168 bladzijden.

11 km vredesloop met WereldVredeVlam

De 11 novemberviering wordt in Knokke-Heist dit keer een grensverleggende vredeshappening. ‘Grensverleggend’ mag je zowel letterlijk als figuurlijk nemen. Geografisch gezien start het hele evenement namelijk op zondagmorgen 11 november om 9.30 uur in het Nederlandse Cadzand-Dorp. Daar zullen 11 atleten in hagelwitte outfit hun Olympische vredesfakkel aan het monument van de eeuwig brandende wereldvredesvlam van vuur voorzien. Na een korte ceremoniële plechtigheid loopt het elftal dan in V-formatie met hun brandende toorts via Retranchement naar Knokke. Die V-formatie verwijst naar het Victorieteken van de Bevrijding, maar staat ook symbool voor de initialen van Vrede en Verdraagzaamheid.

Loop van de bevolking

Meer informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist vind je HIER

Woedende Burgemeester Lippens beschuldigt Natuurpunt ervan de democratie te ondermijnen!

Burgemeester Lippens van Knokke-Heist, is danig in zijn wiek geschoten door een persbericht van Natuurpunt waarin een lid van het afdelingsbestuur een recht van antwoord eist naar aanleiding van het pleidooi van provincieraadslid Bernard De Cuyper om de vossenplaag in de kuststreek harder aan te pakken. In het bewuste artikel ‘Geen vossenplaag in de Zwinstreek, enkel een roddelplaag’ minimaliseert Natuurpunt in hun recentste tijdschrift de hele problematiek. De burgemeester ergert zich vooral aan de laatste alinea, waarin Natuurpunt het provincieraadslid beschuldigt van desinformatie en opnieuw een sterk staaltje van dictatoriaal gedrag aan de dag legt door de volgende stelling te poneren: ‘Binnen de politiek zou een erecode voorzien moeten worden waarbij mandatarissen die opzettelijk de bevolking desinformeren omwille van het behalen van stemmen binnen bepaalde belangengroepen, onmiddellijk uit hun mandaat gezet worden. Immers, zij worden een zeer hoge vergoeding betaald met belastinggeld van de totale bevolking. Zij hebben dan ook de plicht de bevolking correct te informeren …’

“Waarschijnlijk is Natuurpunt uit het oog verloren dat we in België nog altijd in een democratie leven waar uiteindelijk de kiezers wel zullen beslissen wie aan de macht komt (en blijft) als vertegenwoordiger van het volk. De burgers zijn ook verstandig genoeg om de argumenten van verschillende belangengroepen tegen elkaar af te wegen en conclusies te trekken wie per slot van rekening gelijk heeft”, aldus Lippens. De burgemeester wenst verder met Natuurpunt geen (pseudo)wetenschappelijke discussies te voeren of een vos nu een bosdier of een typische bewoner van halfopen landschap is. Feit is dat de vossenpopulatie in Knokke-Heist zodanig is aangegroeid dat de dieren nu zelfs al parmantig in de verstedelijkte zones van de Natiënlaan en Albertlaan trippelen. Landbouwers en particulieren ondervinden ernstige schade en kunnen nergens aankloppen om voor deze kosten een vergoeding te krijgen. “In plaats van de vos te blijven aanbidden en de ogen te sluiten voor wat dit dier momenteel aan de kust aanricht, zou Natuurpunt beter zoeken naar oplossingen om de overpopulatie op een zo diervriendelijke manier mogelijk in te dijken. Aangezien geen enkele natuurbeweging zich blijkbaar durft te wagen aan een objectieve telling (zijn er 100 of 1000 vossen aan de Oostkust?) probeert de gemeente dan maar via een telling van de schadegevallen de verantwoordelijken in dit land wakker te schudden om tot een evenwichtig beheersplan te komen” zegt Lippens. “Natuurpunt zou beter ook eens uit zijn groene toren komen en ter plaatse praten met de mensen waar Reinaart een onverwacht bezoekje heeft gebracht. “Maar het is natuurlijk veel makkelijker om de lokale en provinciale politici te beschuldigen van desinformatie en te pretenderen dat Natuurpunt alle wijsheid in pacht heeft” aldus de Knokke-Heistse burgervader.

FC Knokkes Johan Maertens stopt met voetballen

FC Knokke captain Johan Maertens zet een punt achter zijn voetbalcarrière. Na een jaar time out door eerdere medische problemen besloot hij het dit seizoen nog een keer te proberen. Maar na 4 wedstrijden sloeg het noodlot andermaal toe. Bij de rust in de uitwedstrijd tegen Club Roeselare moest Maertens wegens hevige pijn de strijd staken. Een nieuwe lange revalidatieperiode acht de FC Knokke speler niet haalbaar, vandaar dat hij het competitievoetballen definitief vaarwel zegt.

Queen Victoria komt naar Zeebrugge

Het nieuwste paradepaardje van Cunard doet volgend jaar verschillende keer de haven van Zeebrugge aan. Midden december komt de nieuwe cruiseliner in de vaart. De “maiden voyage” en de eerste wereldcruise van het schip waren in een handomdraai uitverkocht. Inmiddels is bekend dat het schip volgend jaar minstens driemaal naar Zeebrugge komt. Dat gebeurt telkens bij het begin van een 14-daagse cruise die omschreven wordt als “Russisch Rendezvous”. Ook in Zeebrugge zullen daarbij Europese passagiers aan boord gaan. Het schip bezoekt dan naast Sint-Petersburg ook heel wat havens in Scandinavië, Polen en de Baltische staten. De kosten van de reis variëren tussen 3.000 en 4.500 euro. Wil men de cruise in de koninklijke suite meemaken dan moet men liefst 25.000 euro uit de beurs tasten. Behoudens veranderingen zal de Queen Victoria op 27 mei voor het eerst in Zeebrugge te zien zijn.


Meer over de Queen Victoria vind je HIER of bij Rufins Reisbureau in Knokke

Special Event Radio Station ON25CLM

De bevrijding van de badstad wordt volgende maand traditiegetrouw ook in de ether gevierd. Andermaal verlenen tal van radioamateurs in Knokke-Heist hun medewerking aan de Canadese Week en de Canadese Bevrijdingsmars. Dat is meteen al voor het 26st opeenvolgende jaar. Het Special Event Radio Station ON25CLM (wat staat voor Canadian Liberation March) zal te horen zijn van vrijdag 2 tot en met zondag 4 november. Geïnteresseerden kunnen het gelegenheidsradiostation bezoeken in de nieuwe lokalen van de sektie "ONZ Oostkust" die gelegen zijn in de Industriezone ‘t Walletje 50.


Meer informatie vind je HIER.

Fransen die in Knokke-Heist inbraken veroordeeld

Twee inbrekers met de Franse nationaliteit zijn door de correctionele rechtbank veroordeeld tot negen maanden effectieve celstraf voor diefstal met braak. Beiden zitten momenteel vast in de gevangenis van Brugge. Op 15 juli de 38- en 48-jarige Fransen een woning binnen in Knokke-Heist en ontvreemdden er een som geld. De twee konden snel gevat worden en hadden op het moment van hun arrestatie een busje peperspray bij zich. Beiden Fransen liepen al eerdere veroordelingen op en bevinden in staat van wettelijke herhaling.

Europese zwarte lijst voor vissers die de wet overtreden

Illegaal gevangen vis mag niet meer op de Europese markt verkocht worden. Daarom moet er een zwarte lijst komen voor overtreders. Eurocommissaris Joe Borg (visserij) pleitte gisteren in Brussel voor zero tolerance voor illegale vissers.

Meer informatie over dit onderwerp lees je in ORO NieuwsMAGAZINE.

18.10.07

Bestrijding van bastaardsatijnvlinder pas later

De bestrijding van de bastaardsatijnvlinder die in het voorjaar van 2007 voor een fietsverbod zorgde op de N49-expresweg Knokke-Antwerpen wordt verschoven naar de lente van volgend jaar. Dat heeft het stadsbestuur van Damme beslist in overleg met de betrokken diensten. De rupsen vreten vooral bomen en struiken kaal. Bij de mens kunnen de rupsen voor irritatie van ondermeer de luchtwegen leiden. De bestrijding die normaal in de herfst zou plaatsvinden, is verplaatst naar het voorjaar. Het vernietigen van de insecten zou dan efficiënter verlopen. Tijdens de winter zouden de rupsen onschadelijk zijn.

Treinverkeer Knokke-Brugge weer normaal

Donderdagmiddag normaliseerde het treinverkeer tussen Knokke en Brugge zich weer. In de loop van de ochtend werd een bovenleiding geraakt waardoor alle verkeer onmogelijk werd. Een tijd lang moest tussen de stations van Knokke, Duinbergen en Heist een vervangbus naar Brugge worden ingelegd.

Eindelijk orde op zaken bij betoelaging?

Het ziet er naar uit dat er op termijn ook in Knokke-Heist orde op zaken gesteld wordt in verband met de schijnbare willekeur bij het toekennen van belangrijke subsidies voor het organiseren van allerlei manifestaties in de badstad. De oppositie heeft onder meer in verband met het verstrekken van fondsen voor elitaire evenementen al diverse keren geïnterpelleerd. Ook werd het favoritisme ten opzichte van sommige tenniscentra reeds op de korrel genomen. Een zondvloed van kritiek is er momenteel echter over de 10.000 euro toelage die het schepencollege verstrekt heeft aan de Miss Belgian Beauty wedstrijd. Niet iedereen in dat college is het er echter mee eens. Een politiek mandataris noemde de organisator dan ook onomwonden “een geldzak die geen kwaliteit brengt”. De meerwaarde voor de badstad wordt nu dus ook in het schepencollege in vraag gesteld. De verwachting is dat er binnenkort een duidelijke regelgeving komt in verband met het verstrekken van allerlei toelagen, zodat de soms twijfelachtige allure wordt afgeschud.

Veiliger speelpleintje kost duurder

De herinrichting van het pleintje van de Bakkersstraat in Heist wordt een stuk duurder dan aanvankelijk berekend. Dat heeft onder meer te maken met het speelveiliger maken van het pleintje. De dolomietverharding onder de speeltoestellen wordt om veiligheidsreden vervangen door een rubberbevloering. Ook het aanpassen van de omgeving van de bestaande fontein en het voorzien van wachtbuizen kostte beduidend extra. De meerprijs bedraagt in totaal ruim 48.000 euro.

Gratis ontbijt voor Dag van de Jeugdbeweging

Vrijdag 19 oktober organiseert de Jeugdraad een gratis ontbijt ter gelegenheid van de "Dag van de Jeugdbeweging". Wie in zogeheten 'bewegingskledij' naar de markt van Heist of Knokke gaat kan tussen 7u en 8u genieten van het ontbijt en de bijhorende gezelligheid. Door iedereen die dag in uniform te laten optrekken wil de Jeugdraad de jeugdbewegingen van divers pluimage extra in beeld brengen. Week na week zetten in ons land meer dan 40 000 jonge leidsters en leiders zich in om een boeiend aanbod te voorzien voor 250 000 kinderen en jongeren. De jeugdbeweging is dan ook voor velen een leerschool voor het leven.

Funkin’ for Africa in Heist

Bij de VVW op het Strand in Heist staat op zaterdag 3 november de 5e editie op stapel van Funkin' for Africa-the Party. Het gaat om een Senegalees getint feest ten voordele van een lagere schooltje in de Senegalese hoofdstad Dakar. Op de Heistse party kan men naast exotische cocktails-voor-het-goede-doel ook genieten van de al even exotische live percussie. En een live webcamverbinding met Senegal maakt het helemaal af.

Meer info bij Liselotte Vermeille. GSM: 0477 826 996 mail: lotje@vvwheist.be tel. vvwheist: 050 51 00 78

zaterdag 3 november van 20u Inkom: 7 EURO

The 'Real King' of Trash uit Knokke-Heist

In de overheidswedstrijd “Kings of Trash” heeft Benoit De Clerck uit Knokke-Heist een eervolle vermelding gekregen. Dat gebeurde omdat het door hem ingezonden filmpje “The Real Kings of Trash” online 813 stemmen kreeg. Het is de bedoeling van de zwerfvuilcampagne om 12- tot 18-jarige Vlaamse jongeren bewuster te laten omgaan met hun afval. Om in te spelen op de leefwereld van de huidige jeugd werd een wedstrijd gelanceerd via YouTube. In totaal werden 112 filmpjes. De topprijs ging naar Jop, Sien en Wiebe Vercruysse uit Torhout. Zij werden door Vlaams minister Hilde Crevits bekroond tot de eerste Vlaamse Kings & Queens of Trash.


Klik HIER om de bijdrage uit Knokke-Heist te bekijken.

Keizer in OCMW-raad

Woensdagavond heeft voorzitter Annie Vandenbussche in de Mardyck in Heist een nieuw raadslid verwelkomd op de OCMW-zitting. Het gaat Olivier Bodyn, die in de OCMW-raad, namens de Open VLD, Isabelle Goeminne vervangt, die onlangs naar de gemeenteraad doorschoof. Eerder werden de geloofsbrieven van Olivier Bodyn geldig verklaard. Verleden week legde Bodyn ook reeds zijn eed als OCMW-raadslid af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris. Bodyn geniet in Heist vooral bekendheid door het driemaal tot Prins Carnaval te schoppen. Daarmee is hij meteen de eerste Keizer in de OCMW-raad van de badstad.

Maison Vandamme zoekt overnemer

Het peperdure klasserestaurant Maison Vandamme is over te nemen. Topchef Wim Vandamme trekt zich terug uit het restaurant dat hij zelf naam en faam bezorgde. De laatste tijd stond hij trouwens zelf nog nauwelijks achter het fornuis in het restaurant bij de oude vissershaven. Naar eigen zeggen was Vandamme bij de groep Flanders Catering te druk bezig met voeding, bediening en controle en kwam hij niet meer aan koken toe. Flanders Catering baat inmiddels zes restaurants en hotels, en twee cateringbedrijven uit. De groep telt 182 werknemers. "Door mij terug te trekken uit Maison Vandamme en meer toe te leggen op de groep zal ik opnieuw voor 40 procent kunnen koken", aldus nog Wim Vandamme. Tot er een overnemer gevonden is voor het toprestaurant zal de groep in het pand zelf de banketten en feesten verzorgen. Het personeel dat nu in Maison Vandamme werkt, kan in de groep actief blijven. Wim Vandamme verdwijnt niet helemaal uit Zeebrugge. Hij is van plan om zijn andere horecazaak "Channel 16" langs de Werfkaai te "upgraden".

17.10.07

Knokke-Heistse Golfpro in top-10 na eerste ronde

Op het Open van Toscane golftoernooi, dat meetelt voor de Challenge Tour (140.000 euro), hebben de drie Belgische mannen goed gepresteerd tijdens de eerste ronde. Knokke-Heistenaar Nicolas Vanhootegem zette een ronde neer in 68 slagen, drie onder par en goed voor de tiende plaats. Laurent Richard (69 slagen) is 23e, Jérôme Theunis (71 slagen) is 51e.


Stand na eerste ronde (par 71) bij de mannen:

1. Roope Kakko (Fin) 66. Mikael Lundberg (Zwe) 66
3. Peter Kaensche (Noo) 67. Felipe Aguilar (Chi) 67. Robert Coles (Eng) 67. Liam Bond (Wal) 67. Toni Karjalainen (Fin) 67. Raphaël De Sousa (Zwi) 67. Tobias Dier (Dui) 67
10. Nicolas Vanhootegem (Bel) 68...
23. Laurent Richard (Bel) 69
51. Jérôme Theunis (Bel) 71

Trein Knokke-Tongeren vertraagd door gans

Het spoorverkeer op de lijn Knokke-Tongeren, de drukste van het land, heeft woensdagochtend vertragingen opgelopen omdat een trein een gans of een groep ganzen had geraakt. Dat zegt Infrabel, de beheerder van de spoorweginfrastructuur. Het incident deed zich voor rond 9.25 u vlakbij Denderleeuw. Nadat de bestuurder de trein komende uit Knokke had gecontroleerd en geen schade vaststelde, reed hij verder. Intussen moesten alle andere treinen op de lijn wel wachten en dat leverde uiteindelijk vertragingen op tot 10 minuten. Een deel van de treinen werd ook omgeleid via de oude spoorlijn 50. In de loop van de voormiddag heeft de toestand op het net zich genormaliseerd, aldus nog Infrabel.

Het project Sluis aan Zee lijkt op sterven na dood

Er is maar weinig kans meer dat het ambitieuze plan om Sluis te verbinden met de Zee ooit wordt uitgevoerd. Nog vóór een nieuw voorstel van het college in de Sluise gemeenteraad komt heeft een meerderheid van de gemeentebestuurders al gezegd er geen brood in te zien. De coalitiepartijen in onze buurgemeente blijven vinden dat er teveel risico's aan 'Sluis aan Zee' kleven. Ze vrezen niet alleen voor aantasting van het open landschap en verlies aan natuurwaarden, maar vinden ook dat de gemeente niet te veel hooi op haar vork moet nemen. Bovendien denken ze dat de bouw van driehonderd luxe huizen op wooneilandjes te hoog gegrepen is voor Sluis en ze zijn bang dat de gemeente op termijn toch weer voor hoge onderhoudskosten opdraait.

Zwin krijgt opfrisbeurt ondanks aanhalen provinciale broeksriem.

Ondanks het feit dat de provincie de lopende uitgaven gaat saneren werd toch groen licht gegeven voor het uitvoeren van een opfrisbeurt in het provinciaal natuurpark het Zwin. Het geplande onderhoud en renovatie van het domein zullen gespreid worden over een periode van 5 jaar. Voor de rest wil de provincie besparen door onder meer een absolute beperking van de personeelsgroei af te kondigen. Ten slotte blijft de provincie volharden in de boosheid met plannen voor het invoeren van een provinciale tweedeverblijfstaks.

Veerprobleem blijft duren

Voor voetgangers en fietsers uit onze regio blijft het momenteel extra moeilijk om naar Walcheren te reizen. Dat komt omdat de onderhoudswerkzaamheden aan het fiets-voetveer tussen Breskens en Vlissingen acht weken langer duren dan verwacht. Op de veerboot Prins Willem Alexander werd namelijk een ernstig probleem met de motor ontdekt. Volgens de nieuwe Sluise wethouder Maria le Roy is de toestand onhoudbaar geworden. Ze wil dat er snel een oplossing komt in de vorm van een derde invalboot.

Nieuwe Italië-dienst vanuit Zeebrugge

P&O Ferrymasters heeft nieuwe intermodale diensten geïntroduceerd tussen de Benelux en Italië. Het betreft diensten vanuit Zeebrugge en Rotterdam naar Bari, Napels en Bologna, en terug. Bari wordt bediend met een dagelijkse spoorverbinding vanuit Milaan, de route naar Napels loopt via Busto Arsizio, dat 25 kilometer ten noorden van Milaan ligt. Bologna is zelf een knooppunt en wordt door P&O Ferrymasters mede gezien als een ingang tot de Griekse markt.

't Verzet rockt vrijdag

Komende vrijdag is Rocknight in het Knokke-Heistse jeugdhuis ’t Verzet. De schuur van het pand doet dan dienst als gelegenheidsconcertzaal. Top of de bill is de Duitse band ‘Black Friday 29’. Binnenkort komt hun nieuwe album ‘The Pursuit of Happiness’ uit. Het is dan ook hun eerste Belgische release show. Daarnaast ook plaatselijk talent. Ondermeer Severance uit Knokke-Heist, wellicht Europa's best bewaarde rock'n'roll hardcore geheim. Daarna de 5-koppige band “No Recess” uit De Haan. De laatste band voor de avond, is Losing X Streak. Het is meteen hun tweede optreden in ’t Verzet, de jeugdhonk in de Edward Verheyestraat.

Deuren gaan open om 19u, de show start om 19u30.
Tickets € 5, Verzetleden €4

Westkapelle krijgt "artistieke toren"

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft plannen voor het plaatsen van een uniek kunstwerk in Westkapelle. De zogeheten “artistieke toren” zou vervaardigd worden door de Gentse kunstenaar Dirk Zoete. Het kunstwerk bestaat uit een ronde toren met een hoogte van 10 meter en een diameter van 6 meter. Het geheel zal worden opgebouwd uit opeengestapelde buisstukken in keramiek. Binnen in de toren is een panoramisch landschap te zien. In het kunstwerk worden sculptuur, architectuur en tekening samengebracht. Bij de cilindervormige panoramische ruimtes van 38-jarige kunstenaar wordt niet alleen gezocht naar het “ideale kijken” maar ook het licht en de omgeving spelen een belangrijk rol zijn.De kosten van het kunstwerk worden geraamd op zo’n 20.000 euro.

Gereedschapsdief aan het werk

In de regio hebben dieven het steeds vaker gemunt op koper en andere dure materialen. Ook de badstad ontsnapt blijkbaar niet. Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in een loodgieterswagen langs de Krommendijk in Heist. De daders sloegen de zijruit van het voertuig in en maakten vervolgens de schuifdeur open naar de laadruimte. Daar stalen ze alle waardevolle apparatuur. In totaal gaat het om een buit van minstens 5.000 euro. De politie heeft een onderzoek ingesteld, maar van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.

Doen Immobiliën iets aan de armoede?

Naar aanleiding van de “Werelddag van verzet tegen armoede” heeft OCMW raadslid Geert Deman in een oproep een sociale inzet gevraagd van de Immobiliënsector in Knokke-Heist. Met name wil hij dat elk immobiliënbedrijf jaarlijks één appartement of woonhuis ter beschikking stelt van de Woonwinkel. Dat is het sociaal verhuurkantoor in de badstad. Daardoor zou men in Knokke-Heist ongeveer 50 betaalbare woningen kunnen aanbieden, waarvan de huur maximaal 500 euro zou bedragen. Eigenaars die via de Woonwinkel hun eigendoom verhuren zijn altijd zeker van hun maandelijkse huur. “De Immobiliën plukt al jaren de vruchten van de bouwwoede in de gemeente,misschien kunnen ze op die manier iets terugdoen voor de bevolking”, aldus nog het OCMW-raadslid.

16.10.07

Toeristische subsidie voor Knokke-Heist

Knokke-Heist krijgt een toeristische subsidie van 347.000 euro. In totaal heeft minister Bourgeois trouwens meer dan 3 miljoen euro uitgetrokken voor de ondersteuning van 26 toeristisch recreatieve projecten in Vlaanderen. Met de steun wil de minister de uitbouw van kwaliteitsvolle lokale en provinciale toeristische initiatieven stimuleren. De minister lonkt bij zijn initiatief onder meer naar de tewerkstelling die ze genereren. De subsidie voor Knokke-Heist is bedoeld als toelage voor de heraanleg van het Lichttorenplein en de bouw van het nieuwe kantoor van Toerisme. Het nieuwe pand, dat op 25 oktober wordt ingehuldigd, is een replica van het vuurtorengebouw dat in de jaren '50 werd afgebroken.

Wordt de Zwintriatlon Chinees?

De Chinese Citic Bank, de zevende bank van het land, wil een aandeel kopen in het door de kredietcrisis geplaagde Bear Stearns. Dat is de zakenbank die de voornaamste sponsor is van de Zwintriatlon in Knokke-Heist. Het nieuws werd dinsdagmorgen bekend gemaakt op het Chinese Volkscongres in Beijing, door Jiang Dingzhi, bestuurder van de Chinese toezichthouder op het bankwezen laten weten. Dingzhi heeft geen verdere details gegeven over de samenwerking tussen Citic en Bear Stearns. Voor Bear Stearns zou het Chinese kapitaal kunnen helpen om de problemen van de bank te verlichten. Bear Stearns zag twee van zijn hedgefondsen failliet gaan als gevolg van de paniek op de kredietmarkten. Bovendien zou de zakenbank door samenwerking met Citic voet aan de grond krijgen op de Chinese markt. Vorig jaar sprak Bear al over een joint venture met een Chinese partner. Toen ging het om de China Construction Bank, een van de vier grootste banken van China. Toen liep de samenwerking spaak, door interne verdeeldheid aan Chinese kant. In de Verenigde Staten wordt steeds kritischer gereageerd op de stroom aan Chinese staatsinvesteringen in Amerikaanse bedrijven. In juni verwierf een Chinees staatsfonds voor $3 mrd een belang in private equityhuis Blackstone. Een maand later wist de China Development Bank zich voor eenzelfde bedrag in te kopen bij de Britse Barclays Bank.

Miss Knokke-Heist reikt prijzen uit.

In september werd in het Casino de Miss Knokke-Heist verkiezing gehouden. Daarbij werd de 21-jarige Julie Hemelaer uit de badstad uitgeroepen tot de nieuwe plaatselijke miss voor 2008. Dat betekent niet alleen de 'limelight' maar ook een resem aan prijzen. Het grote verschil met heel wat andere miss-verkiezingen is dat de winnares geen kroontje op haar hoofd krijgt, maar een prachtige collier van juwelier Frank De Maere. De prijsuitreiking krijgt op vrijdag 26 oktober z'n beslag in discotheek ‘Zuri ‘ in het Casino. Ook andere deelnemers krijgen hun prijs toebedeeld. Charlotte D’hooghe, eveneens uit de badstad, was eerste eredame en sleepte de persprijs in de wacht. Tweede eredame was Laurence Callewaert uit Oostduinkerke. Zij was volgens de jury het meest fotogenieke meisje.

11 Novemberviering wordt eigentijdser in Knokke-Heist

Knokke-Heist gaat de 89ste herdenking van de Wapenstilstand eigentijdser maken. Het accent komt meer te liggen op vrede en verdraagzaamheid. De bedoeling is meer jongeren aan te trekken. Het nieuwe concept wordt uitgewerkt onder de slogan "Nooit meer oorlog". Meteen worden in de badstad de herdenkingen meer gecentraliseerd. De zogeheten 'vredeshappening' bestaat uit een muzikale vredeswake bij de Margaretakerk, gevolgd door een plechtigheid en openluchtreceptie op het Burgemeester Frans Desmidtplein.

Ook heel wat armen in Knokke-Heist

Ter gelegenheid van de ‘Werelddag van Verzet tegen armoede’ op 17 oktober heeft
de Belgische Overheid een profiel opgesteld van de bevolking die in armoede leeft. In ons land kan 1 persoon op 7 beschouwd worden als arm. Het gaat om alleenstaanden met een inkomen van minder dan 822 euro per maand. Ook arm zijn gezinnen, van 2 volwassenen en 2 kinderen, met een inkomen van minder dan 1.726 euro per maand. Dergelijke toestanden komen ook in de badstad nog vaak voor. Nog groter in aantal zijn de mensen met een inkomen dat net boven die bedragen ligt, maar in Knokke-Heist zware huur moeten betalen. Dit leidt soms tot schrijnende en vaak verdoken armoede in de badstad. Armen zijn meestal huurders. Het zijn vooral alleenstaanden of huishoudens met kinderen. Eenoudergezinnen zijn oververtegenwoordigd. Bijna 87% van de personen die risico lopen op armoede zijn niet actief op de arbeidsmarkt. Ook werd in het onderzoek vastgesteld dat armoede wordt doorgegeven van generatie op generatie. De meerderheid van de armen groeide op in een gezin met financiële problemen. Personen die onder de armoedegrens leven geven gemiddeld 40% minder uit dan anderen. Zij besparen op alle posten behalve tabak. Het meest bezuinigen deze huishoudens op uitgaven voor vrijetijdsbesteding, reizen en privé-vervoer: daaraan geven ze 50 tot 60% minder uit dan de doorsnee Belg.

Stroompanne doet stadhuis floepen

In de buurt van de Smedenstraat en de Sebastiaan Nachtegaelestraat, waar rioleringswerken aan de gang zijn, heeft zich maandag in de late namiddag een stroompanne voorgedaan. Mensen in de buurt bleven zowat een half uur lang verstoken van electriciteit. Op het moment van de stroompanne deed zich in de onmiddellijke omgeving ook een stroomopstoot voor. In het stadhuis van Knokke floepten daardoor niet alleen de lichten even uit, maar moesten naderhand ook alle computers weer opgestart worden.

Zijn ramkrakers ook garagekrakers?

Het parket in Brugge houdt rekening met de mogelijkheid dat de ramkraken die vorige zaterdagmorgen gebeurden in de Kustlaan in Knokke gelinkt zijn aan een reeks garagediefstallen. Kort voor het uitvoeren van de ramkraken werd in een woning in de badstad een wagen uit een garage gestolen. Dezelfde nacht was ook een garagediefstal gepleegd in Wingene én werd een poging tot garagediefstal ondernomen in Ruiselede. De garagekraken zouden de dieven aldus van een ramwagen en een vluchtwagen hebben voorzien voor de overval in Knokke. De Nederlandse en Duitse politie kregen in het verleden ook reeds te maken met benden Poolse homejackers "die als sprinkhanen door het land trokken". Of hetzelfde fenomeen zich nu ook bij ons voordoet is nog ver van zeker.

15.10.07

Sealife zet dinsdag zeehonden uit in Heist

Verzorgers van het Sea Life Centre in Blankenberge zetten dinsdag voor het eerst gewone zeehonden uit aan de kust. Het gaat om vijf dieren die in juli en augustus werden binnengebracht omdat ze uitgeput of ziek waren. De vijf krijgen om 13.30 uur hun vrijheid terug in het strandreservaat de Baai van Heist. De zeehonden zijn na verzorging terug op krachten. Ze waren destijds ondervoed en hadden last van longontsteking of parasieten. De dieren wegen nu opnieuw 35 kilogram. Tot voor kort werden gewone zeehonden uitgezet in de Westerschelde nabij Perkpolder in Nederland. Uit onderzoek van Nederlandse wetenschappers blijkt dat zeehonden in korte tijd grote afstanden afleggen. Ze hebben daarvoor zeehonden uitgerust met zenders. Er zijn gevallen gekend van zeehonden die in enkele dagen van de Waddeneilanden naar Calais zwommen. Daarom is besloten om met de dieren uit Blankenberge niet langer naar Perkpolder te gaan. De Baai van Heist is een 14 hectare groot strandreservaat op de grens van Knokke-Heist en Zeebrugge. Ook de vijf zeehonden die nu nog in Sea Life Centre in Blankenberge recupereren, worden in het najaar vermoedelijk in de Baai van Heist vrijgelaten.

Dag van de Verzorgenden in Heist

Woensdag wordt ook in de Ter Duinen Campus Heist de "Dag van de Verzorgenden" gevierd. De Vlaamse Federatie van Verzorgenden heeft 9 jaar geleden die speciale dag in het leven geroepen. Naast een colloquium waarop thema’s aan bod komen die verzorgenden en de zorgsector aanbelangen, vraagt de federatie ook om in instellingen en scholen aandacht te schenken aan dit initiatief. De Ter Duinen Campus Heist organiseert de studierichting Verzorging en de leerlingen komen dus na hun studies terecht in de sector van kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang, bejaardenzorg en thuiszorg. Naast een gezamenlijk ontbijt overhandigen de leerlingen ook elk jaar een origineel geschenk aan hun mentoren. Dit jaar gaat het om een set van schilderijtjes. Een aantal van de leerlingen Verzorging maakten het geschenk onder leiding van mevrouw Leleu.

Dag van de Leerkracht ook in Westkapelle

Op de pas gehouden Dag van de Leerkracht werden ook de leraars van de vrije basisschool in Westkapelle niet vergeten. De ouderraad zorgde voor een groot spandoek en de leerlingen maakten een kunstwerk met bloembollen. Voor de eigenlijke bloemen moeten de leerkrachten uiteraard nog wachten tot in de lente… Sedert 1994 stelt UNESCO trouwens elk jaar het werk van de leerkrachten wereldwijd in de kijker tijdens de “World Teachers’ Day“. Ook in Knokke-Heist wordt daar duidelijk op ingespeeld.

Wandelen, winkelen en wafelen

Evenementen en vooral het nazomerse weer brachten de afgelopen vier weekends telkens heel wat volk op de been in Knokke-Heist. Sommige mensen bleven ook nu weer het hele weekend, wat de verhuur van hotelkamers ten goede kwam. Zelfs de strandterrassen konden zaterdag en zondag nog flink wat zonnekloppers bekoren. De grote attracties, na het dijk- en routefietsen, bleken ook in het voorbij herfstweekend in de badstad “wandelen, winkelen en wafelen” te zijn.

Prima Basket in Eerste Landelijke

De IBS basket Knokke-Heist heeft een prima weekend achter de rug in Eerste Landelijke. De Herenploeg versloeg het team van Kontich met een overtuigend 77-65. Knokke-Heist komt daarbij op de 10de plaats met 9 punten. De Eerste Landelijke dames uit de badstad versloegen met een nipte 49-48 de ploeg van Kortrijk B. Knokke-Heist blijft eerste in het klassement met 15 punten. In Tweede Provinciale Heren verloor Duinbergse nipt op verplaatsing van BBC Zwevegem A. De eindstand was 70-68. Duinbergse staat 10de met 7 punten.

14.10.07

Voetbalzondag met voor elk wat wils

De voetbalzondag was er in Eerste Provinciale vooral een om snel te vergeten voor FC Knokke. In de uitwedstrijd tegen Meulebeke kreeg de oostkustploeg een 3-0 nederlaag te verwerken. FC Knokke staat nu 10de in het klassement met 9 punten. In Tweede Provinciale was er op eigen terrein 2-2 gelijkspel voor FC Heist in de wedstrijd tegen Adinkerke. Heist staat 9de in de rangschikking met 8 punten. In Derde Provinciale B won VVWestkapelle met 3-1 van Hoger Op Oedelem. VVW staat nu derde in het klassement met 15 punten. In Vierde Provinciale B strafte Sint-Joris de ploeg van Zeemeeuw Zeebrugge af met 5-0. Moerkerke verloor van Loppem met 2-3. In het klassement: geen verandering. Moerkerke staat 13de in de rangschikking, net voor lantaarndrager Zeebrugge.

Frank Matthys, Internationale Boekdrukker van het Jaar

Drukker Frank Matthys, uit de Boudewijnstraat in Knokke, is in het Amerikaanse Boston bekroond met de titel “Internationale Drukker van het Jaar”. Hij sleepte de award in de wacht in de categorie ‘boekdrukkunst' voor het realiseren van een “opmerkelijk boekwerk, dat schitterend afgewerkt en ingebonden” werd, aldus de jury. Het boek “Brugge in ’t echt” verzamelt 247 driedimensionale foto's van de stad. Het kunstwerk moet men dan ook met een 3D-brilletje bekijken; een Europese primeur. De wedstrijd werd uitgeschreven door het internationale papierbedrijf Sappi. In mei werd Matthys in Athene reeds gelauwerd als “Europese Drukker van het Jaar”. De drukkerij van Frank Matthys is onder meer gespecialiseerd in het afleveren van werk in 3D fotografie. Hij maakte eerder ook reeds een 3D boek over Vietnam. Frank Matthys is al sedert1976 geboeid door het weergeven van 'het driedimensionale' in druk en hetontwerpen van optische illusies.

Heeft het vogelpark van het Zwin nog toekomst?

Op vrijdag 26 oktober wordt in Scharpoord een info- en debatnamiddag gehouden over de vraag of er nog een toekomst is voor de vogelverzameling in het Provinciaal Natuurpark Zwin. De Provincie wil het Provinciaal Natuurpark Zwin uitbouwen tot een eigentijds toeristisch-educatief centrum, waar bezoekers niet enkel terecht kunnen voor een schat aan informatie, maar ook en vooral voor een unieke natuurbeleving. Voor het nieuwe project put de provincie niet enkel ideeën uit het plan dat de vorige eigenaar van het Zwin had voorbereid, maar willen men ook elders inspiratie halen. Zo vormen het Noord-Franse park van de Marquenterre en 'the London Wetland Centre' mooie voorbeelden van eigentijdse bezoekerscentra die de natuur op een verrassende manier aan het grote publiek voorstellen. Over de toekomst van de verzameling Europese vogels in het vogelpark lopen de meningen echter uiteen. Sommigen vinden dat een verzameling levende vogels niet meer thuis hoort in een modern bezoekerscentrum, anderen vinden net van wél, op voorwaarde dat die op een eigentijdse manier gepresenteerd wordt. Het al dan niet behouden van de verzameling vogels en het bestaan van een draagvlak daarvoor heeft een belangrijke impact op de verdere ontwikkeling van de nieuwe plannen. Daarom organiseren het provinciebestuur een open info- en debatnamiddag over het onderwerp. Het debat in Scharpoord zal worden ingeleid door Harry Schram, directeur van de Europese Vereniging voor Dierenparken en aquaria (EAZA).

Halloween à la Knokke-Heist

De Oudervereniging Voor de Moraal afdeling Knokke-Heist organiseert komende vrijdag traditiegetrouw een halloweenstoet. Het schijnbaar typisch Amerikaanse halloweenevenement heeft trouwens Europese roots. De viering gaat terug tot de Pomona-dag van de Romeinen en het Samhain-festival van de Kelten. Dit waren feesten waarbij offers werden gebracht aan de goden, om ze te bedanken voor de oogst en steun te vragen voor de komende winter. De kerk verbood deze gebruiken echter en verplichtte de viering van allerheiligen en allerzielen. In plaats van een kaars in een uitgeholde biet, zoals destijds bij ons, koos men in Amerika voor pompoenen. De Knokke-Heistse halloweenstoet vertrekt vrijdag om 18.30u in de Gemeentelijke Basisschool De Vonk. Tijdens de stoet zullen op de markt vanop een ladderwagen van de brandweer 200 genummerde prijsballen gegooid worden bestemd voor de verklede kinderen. Na de stoet wordt een gezellig-griezelige halloweenmarkt gehouden op de speelplaats van basisschool De Vonk.

Best Europees rijbewijs aanvragen

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist adviseert mensen, die met de auto naar het buitenland met vakantie gaan, vooraf hun rijbewijs te controleren. Het gaat met name om personen die nog beschikken over een Belgisch rijbewijs oud model. Dat zijn de rijbewijzen uitgereikt vóór 1 januari 1989 en die voorzien zijn van een gaatje bij de geldige categorie. Wie zo'n rijbewijs heeft doet er best aan het om te wisselen voor een Europees rijbewijs. Sommige lidstaten van de Europese Unie eisen namelijk dat autobestuurders beschikken over een document dat beantwoordt aan de Europese normen. Trouwens, een rijbewijs van 30 jaar oud voldoet toch nog zelden aan de vereiste van een goed gelijkende foto. Een nieuw model rijbewijs kan aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken van het gemeentebestuur. Men die het oud rijbewijs mee te nemen en 2 pasfoto's. De kosten bedragen 11 euro. Het Europees rijbewijs wordt vervolgens zo snel mogelijk uitgereikt.