6.12.08

Bewoners bepalen nu leef- en werkritme in uitbreidend Westkapels Woon- en Zorgcentrum

Het Van Troost Rusthuis in Westkapelle breidt uit en wordt ingrijpend gereorganiseerd tot een “Woon- en Zorgcentrum”. Zaterdag werd in de nieuwe vleugel van het centrum de eerste van 24 nieuwe bejaardenkamers voorgesteld. Dat brengt de capaciteit van de instelling op 143 erkende bedden. De nieuwe kamers, elk met eigen sanitair, hebben een oppervlakte van 24 vierkante meter, dat is 6 meer dan de bestaande eenheden. De nieuwe vleugel omvat ook een extra groot cafétaria, dat meteen als nieuwe hoofdingang zal fungeren. Voor de nieuwe kamers zal een dagprijs gelden van 55 euro. Voor de bestaande kamers wordt zo’n 44 euro aangerekend. Aan de nieuwe vleugel hangt een prijskaartje van 4,5 miljoen euro, dat volledig uit de eigen middelen van de vzw Het Dak wordt gefinancierd.

Samen met de uitbreiding werd ook het hele Woon- en Zorgcentrum gereorganiseerd. Na een bevraging zijn het nu de bewoners die hun eigen leefritme en de werkorganisatie van het personeel bepalen. Dat is een primeur voor het noorden van West-Vlaanderen. De residenten hebben beslist, dat ze later willen opstaan, later willen eten, en later naar bed willen. De 62 personeelsleden moesten daardoor volgens de nieuwe piekmomenten herschikt worden. Besprekingen met de vakbonden zijn ondertussen met succes afgerond. Met de nieuwe vleugel zal op termijn het personeelsbestand trouwens worden uitgebreid tot 71. Andere nieuwigheid is het meer huiselijk wonen. De verblijven van de bewoners worden verdeeld over zes “wooneenheden”, die telkens over een ruime living beschikken, een kleine keuken en een aanpalende verpleegpost.

Duwende vrouw voor de rechter

Een vrouw uit Knokke-Heist is door een wandelaarster uit de gemeente Beringen voor de correctionele rechtbank gedaagd. Ze wordt beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen. Twee jaar geleden was de vrouw uit Beringen met haar wandelclub op stap in de Lippenslaan. Bij een versmalling van het voetpad kreeg ze een duw van een 55-jarige dame uit de badstad die het gezelschap kruiste. De Beringse kwam met haar hoofd op de straat terecht en moest ter verzorging naar het ziekenhuis. Ze hield er een blijvend nekletsel aan over. De gevallen dame diende klacht in, maar het parket seponeerde die. Daarom liet ze haar duwster rechtstreeks dagvaarden. 'Ik had niets gemerkt', verdedigde de vrouw uit Knokke-Heist zich op de rechtbank. De rechter kan de feiten afzwakken naar ONopzettelijke slagen en verwondingen. Het vonnis wordt op 18 december verwacht.

5.12.08

IJspiste en kerstdorp openden hun deuren

Vrijdagavond openden in Knokke de overdekte ijspiste en het kerstdorp hun deuren. Het is meteen de 8ste keer dat de bvba Ice Time instaat voor de realisatie van het winterse schaatsdorp op het Verweeplein. Door de uitbaters wordt trouwens al aan volgend jaar gedacht. Het is namelijk de bedoeling om de schaatsbaan eind 2009 een flink stuk groter te maken. De ijspiste zou dan in de richting van de Lippenslaan oprukken en een oppervlakte van zo’n 880 vierkante meter beslaan. Inmiddels heeft het gemeentebestuur de bezoekers van het kerstdorp ook aangemaand het alcoholgebruik te matigen. Om het publiek te sensibiliseren is een affichecampagne gestart met een “roze olifant” als boegbeeld. Tot 4 januari zijn onder de kap van Verwee allerlei parties, fuiven en kindernamiddagen gepland. En voor het eerst is er ’s zondags ’s morgens ook schaatsgewenning voor de allerkleinsten.

Inspraak in Beheersplan Kustwateren

De Dienst Leefmilieu lanceert binnenkort een openbare raadpleging over het beheersplan voor de Belgische kustwateren. Dat gebeurt in het kader van de “Europese Kaderrichtlijn Water”. De bedoeling is een goede toestand van de Europese wateren te bereiken tegen 2015. Iedereen kan z’n mening geven over het beheersplan van 22 december tot 21 juni volgend jaar. Gezien onze kustwateren de invloed ondergaan van de zoetwateraanvoer vanuit rivieren, zoals de Schelde, moet de federale overheid samenwerken met de stroomopwaarts gelegen gewesten en de buurlanden. Daarnaast hebben onder meer ook de scheep- en pleziervaart, de visserij en de baggeractiviteiten invloed op de kwaliteit van ons kustwater.


Men kan het beheersplan vanaf 22 december raadplegen op www.consult-leefmilieu.be. Daar vindt men ook een online vragenlijst om te reageren.

Kandidaturen 2008 sporttrofeeën

Bij de gemeentelijke Sportdienst liepen de voorbije weken heel wat kandidaturen binnen voor de “sporttrofeeën 2008” en de toekenning van medailles voor sportverdienste. Opvallend is wel dat er voor de titel van Sportvrouw van het jaar nog geen nominatie werd ontvangen. Voor de trofee Sportman van het jaar daarentegen werden reeds 9 kandidaturen ingestuurd. De preselectieraad onderzoekt momenteel het palmares van alle kandidaten en mogelijke andere gegadigden. Daarna wordt een voorstel geformuleerd. De raad van bestuur van de Sportraad komt op zaterdag 3 januari bijeen om de uiteindelijke beslissing te nemen. Op Valentijnsdag volgt dan de officiële uitreiking van deze trofeeën. Dat gebeurt samen met het overhandigen van de sportharten en de huldiging van de sportkids 2008. Aansluitend wordt in de grote zaal van het Casino de Nacht van de Sport gehouden. Op onze magazinewebsite lees je de voorlopige lijst van kandidaten.

Honden uit sjiekste buurt produceren meeste drollen

In Knokke-Heist werden zopas de zomerresultaten van de hondenpoepmotor geëvalueerd. Traditioneel scoren de zeedijk en de paadjes het hoogst, vooral in Het Zoute. In die sjieke deelkern werden in juli een recordaantal drollen verwijderd. In totaal liefst 1127. Dat is bijna de helft van het totaal aantal hondendrollen (2.460 of 79 per dag) die in juli in de hele badstad werden opgeruimd. Augustus 'scoorde' duidelijk minder met in totaal 1465 hondenpoepexemplaren voor de hele badstad, of gemiddeld 47 per dag. Vermoedelijk wordt dat verklaard door het feit dat in augustus een ander soort publiek Knokke-Heist aandoet. Het gemeentebestuur en afvalbeheerder HorizonNet hopen echter dat uit het lagere cijfer blijkt, dat de hondenpoepcampagnes bij het einde van het seizoen vruchten begonnen af te werpen…

Werken De Vonk en KunstAcademie schieten op

In Knokke zijn de werken voor de uitbreiding van De Vonk en deKunstAcademie op kruissnelheid. Momenteel is de aannemer in de weer met de bouw van een nieuwe refter, twee nieuwe klaslokalen en een modern sanitair blok voor de gemeentelijke basisschool. De speelplaats krijgt een nieuw afdak en er wordt vanuit de Van Steenestraat een rechtstreekse doorgang naar deKunstAcademie gerealiseerd. Dit wordt in de nabije toekomst de hoofdtoegang. De academie krijgt ondermeer een nieuwe inkomhal, een toneelzaal, kantoren en een vergaderlokaal. Verder worden alle verdiepingen van de oude vleugel met de nieuwe verbonden via een gemeenschappelijke traphal. Het globale kostenplaatje van deze investering bedraagt ruim 4,6 miljoen euro.

Loop van de Bevolking

Meer informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens lees je HIER.

Schrappen containerschepen Maersk geen gevolgen voor Zeebrugge

Het Deense Maersk Line, de grootste containerrederij ter wereld, neemt acht grote containerschepen gedurende zes maanden uit de vaart. Wereldwijd zijn er momenteel te veel supergrote containervaartuigen in dienst op een moment dat het vrachtaanbod daalt. De schrapping heeft geen gevolgen voor de tewerkstelling in de haven van Zeebrugge, zegt havenbestuurder Joachim Coens. Maersk loopt onze kusthaven aan en baat er ook een grote containerterminal uit in de voorhaven. Maersk zet daarvoor schepen in die tot 13.000 containers kunnen vervoeren.

Late eindejaarssfeer doet z’n intrede in Knokke-Heist

Terwijl in koopgemeenten als Maastricht en Rijsel al sedert midden november een feeërieke eindejaarssfeer heerst gebeurt dat nu ook in Knokke-Heist. Rijkelijk laat zeggen veel handelaars. Vanaf dinsdag wordt de kaarsconstructie met rode ledjes een vaste waarde in het straatbeeld van Knokke-Heist. De officiële inhuldiging gebeurt om 19u door burgemeester Lippens op de hoek van het Heldenplein en de Graaf d'Ursellaan in Heist. Volgens de Raad voor Lokale Economie kunnen handelaars nog steeds een bestelling plaatsen. Voor 3 euro per dag kan men met de gezellige eindejaarskaars elke zaak opfleuren.

Mobiele gangway voor cruisepassagiers

Komende vrijdag zal Vlaams Minister-President Kris Peeters in Zeebrugge officieel de nieuwe mobile passagiersontschepingsinstallatie voor cruiseschepen in gebruik stellen. De cruiseschepen meren af bij de Zweedse kaai en langs de Leopold-II-dam. Een verplaatsbare installatie moet voor beide locaties uitkomst bieden. De in hoogte verstelbare gangway werd vervaardigd bij het bedrijf FMT in het Zweedse Trelleborg. Het gaat om een investering van circa 720.000 euro. Het bedrag wordt betaald door het Zeebrugse Havenbestuur, de Vlaamse Overheid en de Europese Unie.

Nieuwe Carnavalpin In Heist

Carnavalisten in Heist kunnen een gloednieuwe carnaval-pin opsteken. Het Hof der Prinsen riep de pin een paar jaar geleden in het leven als uiterlijk teken van de wil om de Carnavaltradities te herwaarderen. De nieuwe "pin 2009" is een prachtig hebbeding met 2 carnavalmaskers in typische carnavalkleuren. De pin kost amper 1 euro. En men krijgt er meteen een kortingsbon van hetzelfde bedrag bij voor de huur van een dvd bij Video Palace. De opbrengst gaat integraal naar de sms-actie, de bevlaggingsinspanningen en de promotie van het Heistse carnaval in omliggende gemeenten. De pins zijn te koop bij de oud prinsen en in een reeks carnavalcafés.

4.12.08

Zwarte Pieten doen het milieuvriendelijk

Omdat de traditionele stoomboot wegens de grote zandbank voor de kust van de badstad niet kon afmeren hebben de zwarte pieten en hun baas donderdag een originele manier gevonden om Knokke-Heist te bedienen. De pakjesmannen bezochten in Knokke namelijk de school van de Jef Mennekenslaan op milieuvriendelijke wijze. Ze deden dat in stijl aan boord van twee elektrische golfkarretjes, waarvan er steeds meer in de badstad rondtoeren. Er was trouwens genoeg ruimte om ook een hele boel geschenken mee te nemen voor de jonge schoolgangers.

Schaatsseizoen aangebroken in Knokke-Heist

Vrijdagavond openen het overdekte kerstdorp en de ijspiste op het Verweeplein hun deuren. Om 18 uur sloven een 12-tal zwarte pieten zich uit om de opgekomen kinderen te voorzien van een verrassingspakket. Dat gebeurt onder de tonen van een sfeervolle dixieland ice-band. Een uurtje later worden de prijzen uitgereikt van de ballonnenwedstrijd “11 november, Monument voor Vrede en Verdraagzaamheid”. Een 30-tal deelnemers ontvangen een leuke prijs. Nadien schaatst Piet Geel een scheve schaats met Miss Knokke-Heist Deborah Luka. Na deze ereronde mogen alle schaatsliefhebbers de ijsbaan opstormen. Om 20u staat een zogeheten “ijsbrekende party” op het programma.

Snelheidsbeperking geldt ook voor zandtransporteurs

Vanwege de intensieve transporten van grond van de bouwput la Réserve werd een paar dagen geleden in de buurt een snelheidsbeperking van 30 km per uur ingevoerd. Het blijkt nu echter dat sommige van de zandtransporteurs de beperking niet respecteren. Vooral in de schoolomgeving en bij het cultuurcentrum leidt dit tot gevaarlijke situaties. De Politie heeft de nv Aclagro nu uitdrukkelijk aangemaand de maximumsnelheid strikt na te leven. Patrouilles zullen de eerstkomende weken regelmatig het traject in het oog houden ten einde de veiligheid van omwonenden, senioren en schoolgaande jeugd te garanderen.

Tevredenheid over B-Hunters aan de kust

Eerste minister Yves Leterme zei donderdag tevreden te zijn over de resultaten van de B-Hunters aan onze kust. Dat zijn de onbemande vliegtuigjes van Defensie, die worden ingezet vanaf de Scheldemonding benoorden Knokke-Heist tot aan de Franse grens en het Westhinderankergebied, zo’n 20km buiten de kust. De ingezamelde beelden worden doorgestuurd naar het Maritiem Informatie Kruispunt van de Kustwachtcentrale op de Marinebasis in Zeebrugge. Daar worden alle waargenomen abnormale sporen op het zeeoppervlak onmiddellijk geanalyseerd en kunnen de verdachte schepen geïdentificeerd worden. Indien nodig wordt er een politievaartuig of een helikopter uitgestuurd om een inspectie aan boord uit te voeren. Een dergelijke inzet van onbemande vliegtuigen is een wereldprimeur. Het werkt ook ontradend zodat minder schepen het nog wagen voor onze kust illegale lozingen te verrichten.

Christmas in Paris avantpremièrt bij Beverly Screens

De Avant-Première van de Vlaamse film ‘Christmas In Paris’ wordt op zaterdag 13 december in Knokke-Heist gehouden. De voltallige Cast en Crew van de film, waaronder Gaston Bergmans, zullen aanwezig zijn op het evenement in de filmzalen van Beverly Screens. De film brengt het verhaal over drie verloren mensen die in de koude eindejaarsdagen op zoek zijn naar zichzelf. Een 16-jarige weesjongen loopt weg uit een instelling in de Ardennen. Tijdens zijn vlucht ontmoet hij een aan lager wal geraakte komiek en een excentrieke grootmoeder. De zoektocht naar de geheimen uit het verleden brengt hen uiteindelijk naar Parijs. De absoluut meeslepende muziek in de film fungeert als een zeer geslaagd bindmiddel. Ook voor Jazzlegende Toots Thielemans werd in de prent trouwens een rolletje weggelegd.

Hinder door werken in Heistlaan

Het doorgaand verkeer in de Heistlaan wordt tijdelijk gehinderd door werken in de deelgemeente Ramskapelle. Tot vrijdag 19 december worden er namelijk bushaltes aangelegd ter hoogte van de Sasstraat. Gedurende twee weken moet het verkeer op die plaats om de beurt passeren. Dat wordt geregeld bij middel van verkeerslichten. Op spitsmomenten kan dit plaatselijk leiden tot fileforming.

Poolse weer veroordeeld voor diefstallen in Knokke-Heist

De rechter in Brugge heeft een vrouw van Poolse afkomst veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf. De 27-jarige vrouw pleegde in juni vorig jaar diefstallen in cosmeticazaken in Knokke-Heist en Brugge. Ze ging met ongeveer 1.000 euro schoonheidsproducten aan de haal. Toen ze uiteindelijk op heterdaad betrapt werd door een winkeldetective, ging ze agressief tekeer. De vrouw is volgens de rechtbank een professionele dievegge Ze maakt gebruik van een speciale dieventas en hanteert meerder aliassen. De Poolse is verantwoordelijke voor minstens tien diefstallen en liep de laatste vijf jaar al vier veroordelingen op.

3.12.08

Brand in dakappartement

Woensdagmiddag rond één uur is in Knokke brand uitgebroken in het dakappartement van een ruwbouw. Het geteisterde pand bevindt zich in de Mommenstraat, vlakbij de Pierslaan. Nadat isolatiestoffen van de roofing vuur hadden gevat stond korte tijd later ook de houten dakconstructie in lichterlaaie. Even was er gevaar voor ontploffing, want op het dak stonden verschillende gasflessen. Het snel optreden van de brandweer heeft de vuurhaard binnen de perken weten te houden. Bij de brand deden zich geen persoonlijke ongevallen voor. Er zou voor zo'n 100.000 euro schade zijn.

Werken tunnel Natiënlaan

Tot vrijdag 19 december blijft de fietsers- en voetgangerstunnel onder de Natiënlaan ter hoogte van de Kragendijk afgesloten. Er worden ondertussen herstellingswerken uitgevoerd. In opdracht van het Vlaams Gewest zal de aannemer de gladde tegels vervangen door een veiliger wegdek. Ook de vernielde afsluiting op de middenberm van de N49 zal vervangen worden.

Carnavalprins

Als er geen laattijdige kandidaturen meer binnenkomen, dan wordt Rudy Catrysse de nieuwe Carnavalprins in Heist. Hij zal dan in februari de scepter zwaaien onder de naam “Fille I”. Dat is ook de naam waaronder hij enkele jaren geleden wijkburgemeester werd van Ramskapelle. Catrysse is gemeentelijk medewerker feestelijkheden. Hij heeft ook zitting in de "raad van 11". Hij doet dat namens de wagenbouwers. Het prinsenbal staat voor zaterdag 7 fabruari op de agenda. In Ravelingen wordt tevoren ook de volgorde van de stoet getrokken. Op 21 februari begint de eigenlijke carnavalviering met de officiële aanstelling van de nieuwe Carnavalprins.

Snelheidsbeperking bij La Reserve site

Bij site waar straks het nieuwe Reserve-complex zal verrijzen geldt tijdelijk een snelheidsbeperking. Dat gebeurt uit veiligheidsoverwegingen tijdens de periode van de grondtransporten afkomstig van de bouwwerf. Vanaf de Canadasquare tot aan de Meerlaan geldt langs de Elizabetlaan in beide richtingen een maximum snelheid van 30 km per uur. Dezelfde regeling is ook van kracht in de Meerlaan tot aan het Maurice Lippensplein, eveneens in beide rijrichtingen. De snelheidsbeperking zal vermoedelijk duren tot 19 december.

'Crisiscruise' naar Zeebrugge

Recessie en crisis raken blijkbaar ook de cruisemarkt. Reisagentschappen in Engeland solderen momenteel dan ook korte Kerstcruises naar ons land. Zo werd volgens The Times een vijf daagse cruise, die op 13 december van wal steekt in Southampton, fors afgeprijsd. Kerstshoppers betalen nog slechts een kleine 300 euro voor 5 dagen verwennerij aan boord. Ze doen daarbij Zeebrugge en Hamburg aan. Alle maaltijden, cocktail parties en entertainment zijn inbegrepen.

Roemeense virtuozen concerteren in Scharpoord

De bekende Roemeense folkloregroep Virtuozii Transilvaniei toert de komende weken door Vlaanderen en doet ook Knokke-Heist aan. Donderdagavond 18 december brengen ze in Scharpoord een uniek concert. Het gaat om een organisatie van Volksontwikkeling-Davidsfonds in samenwerking de Aktie Sofika en Miorita vzw. De groep met zeven muzikanten en een zangeres komt uit Cluj Napoca de hoofdstad van Transsylvanië in het westen van Roemenië. Alle leden volgden er een professionele opleiding aan het internationaal befaamde conservatorium. In een avondvullend programma voeren ze Roemeense folkloremuziek, licht klassiek en evergreens ten tonele. Dit alles gebracht op viool, klarinet, taragot, caval (fluit), accordeon en contrabas, overgoten met de prachtige stem van de nog jonge zangeres Alina Zanc.


Leden Volksontwikkeling-Davidsfonds gratis toegang – Niet leden € 8
Deuren 19.30 u – plaatsen beperkt – geen reservaties
Info: André Desmidt – Kalvekeetdijk 83 – 8300 Knokke-Heist – telefoon 050/612.492

Eigen weerbericht voor de kust

Vlaams Minister-President Kris Peeters, die ook bevoegd is voor toerisme, is gewonnen voor een apart kustweerbericht via radio en tv in de zomer. Hij gaat de praktische uitwerking samen met Westtoer bekijken. De kust heeft een microklimaat en het weer aan zee durft al eens verschillen van dat in het binnenland. Twee jaar geleden telde Knokke-Heist zo’n 300 uren meer zon dan het binnenland. Het algemene weerbericht is derhalve vaak fout voor onze regio. Het is de oorzaak dat dagjesmensen soms niet naar de kust afzakken. Tegen komend seizoen wordt nu onderzocht of het scheepsweerbericht van Meteo Zeebrugge geschikt kan worden gemaakt als aparte weersvoorspelling voor de kust.

Ellemieke kiest definitief voor Knokke-Heist

De Nederlandse mode- en mediadiva Ellemieke Vermolen heeft het zeer naar haar zin in Knokke-Heist. Zodanig zelfs dat ze haar appartement in het chique Amsterdam-Zuid van de hand doet. De woning moet volgens de kadastergegevens zo’n 600.000 euro opbrengen. Volgens Ellemieke genieten mensen in de badstad veel meer. De 32-jarige tv-presentatrice woont al ruim een jaar vlakbij het strand in Knokke, samen met topkok Sergio Herman. In januari verwacht ze haar eerste baby.

2.12.08

Dossier zwembadcomplex Duinenwater officieel van start in Knokke-Heist

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Knokke-Heist (AGSO) heeft dinsdag beslist om het nieuwe zwembadcomplex Duinenwater te laten bouwen en te exploiteren bij middel van een ‘Publiek Privaat Samenwerkingsverband’. De site bevindt zich tussen het station van Knokke en de put De Cloedt. In eerste instantie worden nu geschikte kandidaten opgeroepen. Het zwembadcomplex bevat minstens een 25 meterbad, een kinderbad, een instructiebad en een recreatief bad. De private kandidaat krijgt de vrijheid om andere ontspannings- en verzorgingsactiviteiten zoals wellness, fitness, bowling en dergelijk meer in het project te betrekken. Op de site wordt eveneens de bouw van een jeugdcafé en bijhorende fuifzaal voorzien. De kandidaten krijgen tot 27 januari om zich bij het AGSO aan te melden. Na screening zullen een drietal kandidaten uitgenodigd worden om een offerte in te dienen. Tegen september volgend jaar moet de private partner gekend zijn. Na het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning kunnen de bouwwerken begin 2010 van start gaan. De constructie zelf zal zowat twee jaar in beslag nemen.

Knokke-Heist krijgt hogere correctiefactor voor afval

Vorig jaar haalden in Vlaanderen reeds 174 gemeenten de doelstelling van maximaal 150 kilogram restafval per inwoner per jaar. Het is duidelijk dat Knokke-Heist, ondanks alle inspanningen, met 305 kilo per inwoner niet zo denderend scoorde. Dat komt omdat in badplaatsen niet enkel inwoners afval produceren, maar ook toeristen en dagjesmensen. Trouwens gaan veel toeristen tijdens de vakantie nonchalanter om met afval dan in hun thuisgemeente. Sommigen zijn daarnaast niet vertrouwd met het sorteersysteem in Knokke-Heist. Ook het grote volume veegvuil van strand en straat wordt meegerekend als restafval. Op basis van een aantal criteria kreeg Knokke-Heist van OVAM eerder een correctiefactor van 1,5, waardoor de kustgemeente gequoteerd werd op 203,7 kg. Knokke-Heist betwistte echter de realiteitswaarde van die correctiefactor. Dat bleek goed gemotiveerd want zopas kreeg de gemeente een correctiefactor van 1,71 toegekend. Met de aangepast factor, en mits aftrek van het strandvuil, zou Knokke-Heist 143 kg restafval produceren per inwoner. Dat is dus minder dan de langetermijndoelstelling in Vlaanderen.

Sergio Hermans gerechten bij KLM

Gerechten van de in Knokke-Heist wonende driesterrenkok Sergio Herman worden sinds maandag geserveerd op vluchten van KLM. Herman hoopt met de maaltijden bij de passagiers van de World Business Class een indruk te geven waar hij zich dagelijks mee bezighoudt in zijn restaurant Oud Sluis. En dat is volgens de meesterkok: “gevoel, smaak en passie”. De gerechten van Sergio Herman staan tot 1 april op het menu bij KLM. Als voorafje staat krabtaartje gepresenteerd met citrusgelei en pompoen in komkommer koriandersoep. Er zijn drie hoofdgerechten, waaronder zalm gelakt met miso, soyaboter, venkelcrème en spitskool. Ook is er zacht gegaard buikspek met een Aziatische barbecuesaus, geserveerd met aardappelmousseline, spinazie en linzen. Het dessert bestaat uit chocolade-hazelnoot-kokosdessert, met roomcaramelsaus en macaron de Paris.

Elvis scoort chocoladehit in Knokke-Heist

De bekende Knokke-Heistse chocolatier Roland Landuyt is erin geslaagd een 45-toerenplaatje in chocolade te vervaardigen. De chocolade single 'It's Now Or Never' van Elvis Presley kan echt op de draaitafel gelegd en beluisterd worden. Meesterpralinier Landuyt baat in de Elizabetlaan de zaak “Crème et Chocolat uit”. Hij loopt al 15 jaar met het idee rond om platen in chocolade te vervaardigen. Nu is het ook gelukt met nummers van Elvis, Paul Anka en Claude François. Ook de eertijdse hit “Omdat ik Vlaming ben” van Will Tura staat inmiddels op chocoladeplaat. De productiekosten per single bedragen zo’n 50 euro, zodat een plaat in chocolade uiteindelijk een duur hebbeding zal worden. Ook is nog niet duidelijk welke graad van koeling voor de conservatie van zo’n plaat moet zorgen.

1.12.08

Herstel Zwinduinen wordt verder gezet

Maandag zijn in het Natuurreservaat 'De Zwinduinen en -polders' opnieuw herstelwerken van het LIFE-natuurproject ZENO van start gegaan. De werken wordt dit keer uitgevoerd ter hoogte van de hoek van de Bronlaan met de Zwinlaan. Bij middel van een reeks ingrepen wil men de vochtige duinvalleien in het reservaat herstellen. Daardoor worden de voorwaarden geschapen die de biodiversiteit weer moeten laten toenemen. Het natuurherstelproject “ZENO” loopt nog tot 2010. Er is een budget van ruim 2,5 miljoen euro mee gemoeid. Daarvan wordt de helft gesubsidieerd door de Europese Unie.

Knokse Appel bij Sotheby's

Veilinghuis Sotheby’s in Amsterdam veilt woensdag enkele schilderijen van Karel Appel. De meesterwerken komen uit diverse collecties en zijn door de huidige eigenaren aangeschaft in galeries in Knokke, Eindhoven en Palm Beach. Van de vier olieverfschilderijen is ‘Kat’ het meest bijzonder. Karel Appel schilderde, signeerde en dateerde het in 1953. De waarde van de schilderijen varieert van naar schatting 20 tot 200 duizend euro.

Unizo wil Heistse zandbank weg

Unizo Heist-Duinbergen betreurt "het niet baggeren van de zandbank voor Heist". Als dat niet gebeurt komt onder meer de toekomst van de grootste watersportclub aan de Noordzee in het gedrang . Voor Heist is dit nog de laatste troef voor het aantrekken van jonge mensen. Het argument dat het te veel zou kosten om de zandbank voor Heist weg te baggeren gaat volgens Unizo niet op. Om de jachthavens van Blankenberge en Nieuwpoort bereikbaar te houden moet ook daar regelmatig gebaggerd worden. Trouwens voor het afstaan van grondgebied voor de haven van Zeebrugge was ter compensatie aan de badstad een jachthaven beloofd. In werkelijkheid kreeg Heist: strandverlies aan de Baai van Heist, geluidsoverlast, visuele vervuiling en een steeds verder uitdeinende zandbank; aldus nog Unizo.

Opknap berging Heldenplein

Het bergingslokaal in de put van het Heldenplein in Heist is aan herstel toe. De ruimte deed ooit lange tijd dienst als toeristisch infokantoor. Tegenwoordig fungeert het als opslagruimte van materiaal voor de vele activiteiten op en rond het plein. De dakbekleding is versleten en wordt nu door een gespecialiseerd bedrijf vervangen. De herstellingswerken starten begin volgend jaar en zullen zo'n 2.700 euro kosten.

Voetbal in de Regio

Met gelijkspel voor FC Knokke en winst voor de andere elftallen is het een goeie voetbalzondag geworden voor de ploegen in onze regio. In Eerste Provinciale speelde Knokke op eigen terrein 2-2 gelijk tegen Bredene. FC Knokke staat in het klassement elfde met 16 punten. In Derde Provinciale B versloeg FC Heist lantaardrager St. Joris met 8-0. Beernem moest thuis met 0-2 de duimen leggen tegen VVWestkapelle. Heist staat nu derde met 28 punten en VVW vierde met 26. In Vierde Provinciale 2 won leider Wenduine met 2-0 van Moerkerke. Zeebrugge Zeehaven versloeg thuis de ploeg van Oedelem, eveneens met 2-0 cijfers. Zeebrugge staat nu vijfde met 18 punten, en Moerkerke 7de met 15 punten.

Knokke-Heistenaar veroordeeld wegens brandstichting in tuin

Een 47-jarige man uit Knokke-Heist werd door de rechter in Leuven veroordeeld wegens brandstichting. De beklaagde had 3 jaar geleden in zijn tuin in de gemeente Bertem een slaapzetel, een bed en een hoop linnen in brand gestoken. Naar eigen zeggen deed hij dat omdat hij de goederen niet kon meenemen bij z'n verhuis naar de badstad. Volgens getuigen vertrok de man na de brandstichting met zijn sportwagen terwijl de vlammen metershoog oplaaiden. De rechter veroordeelde de Knokke-Heistenaar tot 60 uur werkstraf en een boete van 550 euro.

30.11.08

Quota’s voor volgend jaar nog steeds onzeker

Reders en vissers van Knokke-Heist tot Nieuwpoort blijven voorlopig in het ongewisse over de Noordzee quota’s voor volgend jaar. Een beslissing in dat verband is namelijk uitgesteld tot de derde ronde van de moeilijke onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over het gezamenlijk beheer van de Noordzee. Die begint op 8 december in Oslo. In de besprekingen tot nog toe bleef de verplichting om marktwaardige vis terug in zee te gooien een knelpunt. Volgens de Noorse wetgeving blijft die verplichting bestaan, terwijl de EU probeert om de hoeveelheid vis die weer overboord gaat te verminderen.

Club zoekt het dichter bij huis

Club Brugge heeft zijn geplande winterstage in Turkije geannuleerd . Trainer Jacky Mathijssen dringt wel aan op een driedaags alternatief voor de spelerskern. Sportmanager Luc Devroe onderzoekt momenteel diverse locaties in de wijde regio. Onder meer behoren Knokke-Heist en de grensplaats Cadzand tot de mogelijkheden. De stage moet de spelers helpen klaarstomen voor de bekerwedstrijd tegen SV Roeselare. Die wordt vermoedelijk op zondag 11 januari gespeeld.

Sociaal strandgebeuren in Heist in gevaar.

Naast het opvullen van de stroomgeul tussen zandbank en strand betekent volgens Open VLD raadslid Frank Naert ook “een doorgedraaid ecologisme” een gevaar voor het strandgebeuren in Heist. In het ontwerp van Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan waaraan door het Vlaamse Gewest wordt gewerk zijn een aantal rampzalige bepalingen voorzien. "Zo zouden de strandcabines ter hoogte van de Baai van Heist moeten verdwijnen. Hetzelfde geldt voor de strandcabines voor het bosje van Heist aan het evenementenstrand." De strandcabines zijn er bij uitstek een Heists familiaal gebeuren. Dat willen de groene ayatollah’s nu blijkbaar ook in de vergeethoek drummen. Een volgende stap zou dan vermoedelijk het schrappen worden van de zeedijkweg tussen Heist en Duinbergen.

Cavalia vervangt directie, paardenfluisteraars en paarden

Aan de Canadese media heeft Cavaliastichter Normand Latourelle op een persconferentie in Parijs zopas belangrijke wijzigingen aangekondigd voor het populaire paardenspektakel, dat afgelopen zomer furore maakte in Knokke-Heist. De directie en de paardenfluisteraars worden vervangen, maar het blijft in de familie. Cavalia trekt nog tot 15 december het Spaanse publiek in Valencia. Dat gebeurt momenteel reeds onder de directie van Normands 23-jarige zoon Mathieu, die in onze badstad reeds vanaf het opzetten van de Cavalia-strandtent aan de slag was. Eveneens in Valencia heeft ‘vrijheidstrainer’ Frédéric Pignon de fakkel doorgegeven aan zijn jongere broer (ook al een) Mathieu. Het mogelijke vertrek van de equestrische directeurs Frédéric Pignon en vrouw Magalie Delgado was trouwens in september in Knokke-Heist reeds ‘waarschijnlijk’ genoemd door Eerste Schepen Maxim Willems. Volgens Latourelle was “het vervangen van Fred en Magali de belangrijkste uitdaging, maar het is nu een feit”. Ze waren het absolute boegbeeld van Cavalia sedert de start van de unieke paardenshow vijf jaar geleden in het Canadese Shawinigan. Magali Delgado heeft de teugels inmiddels ook toevertrouwd aan haar 28-jarige zus Estelle. Zij is trouwens ook een Cavaliaruiter van het eerste uur. Een ander probleem was de ouder wordende paarden. Vooral het vervangen van de beste showdieren was een uitdaging. Bij de terugkeer naar Amerika zullen begin volgend jaar geen paarden meer aanwezig zijn die er de start van Cavalia meegemaakt hebben. In de nieuwe show, die in Québec z’n première beleeft, wordt de volgorde van de nummers aangepast. Huisgitarist Michel Cusson heeft ook enkele nieuwe muziekstukken geschreven. In de loop van december komt aldus voor Cavalia een einde aan een 2 jaar durende tournee door Europa. In Brussel, Knokke-Heist, Madrid en vele andere steden oogste men grote successen, behalve in Berlijn. Begin januari steekt het hele spektakel de plas over. Men zal er zich om te beginnen met de paarden installeren nabij Phoenix in de Amerikaanse staat Arizona, vooral omdat het er zelfs in de winter nog zalig warm is voor de dieren. Op 21 april opent het vernieuwde paardenspektakel dan in Montréal. Daarna wil men nog minstens 15 andere steden in Noord Amerika aandoen. Ondertussen zou Normand Latourelle werken aan een nieuw showproject waarover geen details bekend zijn. Wèl heeft hij volgens Maxim Willems een vrijblijvende uitnodiging om de komende jaren met het nieuwe spektakel Knokke-Heist aan te doen.