14.11.13

Vlaamse overheid tevreden over Swathsysteem voor beloodsing

Tijdens de zware storm van eind oktober is de loodskruispost Wandelaar blijven functioneren. In de buurlanden werd de beloodsing gestaakt. Aan de loodskruispost Wandelaar werd een windkracht gemeten van 8 à 9 Bft met pieken tot 10 Bft uit zuidwestelijke richting. De significante golfhoogte schommelde rond 3,5 meter met uitschieters tot 5 meter. Niettegenstaande deze uitzonderlijke stormomstandigheden diende de beloodsing aan de Wandelaar niet te worden stopgezet. De Swath vaartuigen konden immers, mede dankzij de expertise van hun bemanning en de inzet van de loodsen, blijven instaan voor het beloodsen van de Swath operabele schepen. De Vlaamse Swath beloodsingsvloot heeft deze zware test dus met glans doorstaan, waarbij tevens is aangetoond dat het afschaffen van de dure helikopterbeloodsing wel degelijk opportuun was. De niet Swath operabele schepen werden in de mate van het mogelijke geholpen door het geven van loodsen op afstand vanuit de verkeerscentrale Zeebrugge.    In weerscondities vanaf windkracht 7 had de vroegere Vlaamse beloodsingvloot vanwege het gebruik van jollen niet kunnen functioneren. De investeringen in de nieuwe Swath beloodsingvaartuigen hebben dus ten volle hun waarde en rendement bewezen. Dit terwijl in de ons omringende Franse, Britse en Nederlandse beloodsingsgebieden, waaronder de loodskruispost Steenbank, de beloodsing noodgedwongen moest worden gestaakt.