12.11.13

Mo(nu)ment voor vrede en verdraagzaamheid in Knokke-Heist

Op maandag 11 november vond in de badstad de 7de editie van Mo(nu)ment voor Vrede en Verdraagzaamheid plaats. De traditionele bloemenhulde werd gehouden aan het oorlogsmonument op het burg. Frans Desmidtplein. De herdenking van de slachtoffers van de  1ste en 2de wereldoorlog werd afgesloten met een openluchtreceptie en een optreden van Cloud Nine. In haar toespraak had waarnemend burgemeester Ingrid Reubens het onder meer over de 1ste Wereldoorlog, een oorlog die vooral in onze provincie zware littekens heeft nagelaten.
Eerherstel

“Het is goed om te realiseren dat naast de 42.000 Belgische jongemannen die sneuvelden voor het vaderland en nog altijd als “helden” geëerd worden, er echter ook meer dan tweehonderd Belgische soldaten en officieren ter dood veroordeeld werden omdat ze deserteerden of bevelen niet opvolgden. In twaalf dossiers werd de doodstraf ook effectief uitgevoerd. 

Op basis van historisch onderzoek wordt het steeds duidelijker dat er tijdens de schijnprocessen van de toenmalige Krijgsraad zware gerechtelijke dwalingen zijn gebeurd. Bij de nabestaanden klinkt de roep voor eerherstel en excuses van de Belgische Staat dan ook steeds luider. Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van De Groote Oorlog zou het volgens mij ook een mooi gebaar van vergeving zijn mocht ook ons land deze pijnlijke zwarte bladzijde in zijn vaderlandse geschiedenis definitief kunnen omslaan”, aldus Ingrid Reubens. Ze besloot met een “ultieme vredesboodschap: laten we VERGEVEN maar nooit VERGETEN!”