14.11.13

Sociale barometer staat op storm. OCMW neemt maatregelen

Woensdag werd door de OCMW-raad in Knokke-Heist het meerjarenplan vastgelegd voor de periode 2014-2019. “Met het meerjarenplan hoopt de OCMW-raad mee een bescheiden maar kordaat lokaal antwoord te geven op sociale uitdagingen van de komende zes jaar in Knokke-Heist”, zegt voorzitter Kathleen van der Hooft.
Alle hens aan dek
De gemeentelijke toelage bedraagt 4.450.000 euro in 2014 en evolueert naar 5.100.000 euro in 2019.  Daarvan zijn jaarlijks minstens 400.000 euro  bestemd voor de Woonwinkel Knokke-Heist. Uit de omgevingsanalyse blijkt dat in België de sociale barometer op storm staat met een risico op toenemende armoede en een grijze tsunami met steeds stijgende zorgbehoeften. Lokaal wenst het OCMW Knokke-Heist hier samen met gemeente en diverse partners van het Sociaal Huis een afgestemd antwoord op te geven. Uit een recent onderzoek van de Hogeschool Gent blijkt dat in Knokke-Heist veel hulpverleners van diverse diensten bereid zijn om ”out of the box” mee te werken.
Bestaande zeilen versterken
Naast de basisdienstverlening wenst de sociale dienst de aandacht voor activering en integratie te verdiepen. Een budget van ca 2.300.000 euro staat hiervoor ter beschikking.
Ongeveer 650.000 euro wordt specifiek gereserveerd voor de eigen thuiszorgdiensten en het thuiszorgplatform Knokke-Heist .
Nieuwe zeilen bijzetten
In het meerjarenplan worden middelen voorzien voor nieuwe projecten. Op het verlanglijstje van de OCMW-raad staan onder andere de uitbouw van een lokaal zorgnetwerk en de verdieping van de succesvolle werking van het thuiszorgplatform Knokke-Heist . Op vraag van de werkgroep mantelzorgers wordt een specifieke campagne rond beeldvorming en waardering gepland.
Met de geplande opstart van een sociale kruidenier wil het bestuur niet alleen een bescheiden “winkel“maar ook een aangename ontmoetingsruimte realiseren.

In 2016 wordt een nieuwbouw van woningen voor senioren gepland  Een locatie op het voetbalterrein naast het rusthuis in Westkapelle is een optie die samen met de gemeente wordt onderzocht.