13.11.13

Singapore zet met Zeebrugge en Antwerpen in op LNG en meer containers

In Singapore hebben vertegenwoordigers van de haven van Zeebrugge en Antwerpen dinsdag een akkoord gesloten om LNG zo efficiënt mogelijk ter beschikking te stellen aan de scheepvaart. De overeenkomst kwam tot stand door de ondersteuning van Vlaams minister Hilde Crevits en de Singaporese minister van Transport Lui Tuck Yew.LNG is voor de scheepvaart een aantrekkelijke oplossing om aan de strenge emissienormen te voldoen en de zeevaart competitief te houden. Havens worden geconfronteerd met de uitdaging om op een veilige manier LNG op te slaan en beschikbaar te stellen aan de scheepvaart. Om deze uitdagingen in goede banen te leiden, gaan de drie havens bunkerprocedures zoveel mogelijk harmoniseren en knowhow met elkaar uit te wisselen. De havens gaan ook gezamenlijke onderzoeksprogramma’s opzetten.
 ‘Vandaag staan we in de maritieme wereld aan de vooravond van zo’n energietransitie die de belofte inhoudt van een schonere toekomst’, zei Crevits bij de ondertekening. ‘Om het transport over water op een duurzame wijze te laten verlopen moet de uitstoot van schadelijke en vervuilende emissies door scheepsbrandstof worden teruggedrongen. LNG  is een milieuvriendelijke brandstof en veruit het goedkoopste alternatief voor zware stookolie. Je kan LNG gerust de brandstof voor ontwikkeling en vooruitgang noemen, een wissel op de toekomst. Ik ben dan ook bijzonder verheugd dat de havens van Antwerpen, Zeebrugge en de grootste bunkerhaven ter wereld, de haven van Singapore, gaan samenwerken om LNG zo vlot en efficiënt mogelijk als brandstof ter beschikking te stellen aan de scheepvaart. Samenwerking met een andere wereldspeler zal ervoor zorgen dat Vlaanderen haar koppositie behoudt in Europa voor de ontwikkeling van LNG-infrastructuur.’

Meer en meer ziet de scheepvaart LNG, vloeibaar aardgas, als nieuwe brandstof voor schepen. Dat heeft alles te maken met de scherpere limieten die de InternationalMaritime Organization vanaf 2015 oplegt voor de zwaveluitstoot van schepen in de zogenoemde Sulphur Emission Control Areas. Hieronder vallen onder meer het Kanaal, de Noordzee en de Baltische Zee. Onder diezelfde regelgeving dalen de zwavellimieten vanaf 2020 ook scherp buiten die gebieden.
Verder werd door de Vlaamse havendelegaties en minister Crevits gisteren ook overleg gepleegd met de top van PSA. Onderwerp van gesprek was het vergroten van de containertrafiek tussen de eilandstaat en de Vlaamse havens.