15.11.13

OCMW onderschrijft engagementsverklaring “Vergeet Dementie, onthou mens”

In zitting van 13 november hebben alle 11 OCMW-raadsleden in Knokke-Heist de engagementsverklaring “Vergeet dementie, onthou mens” ondertekend. In het kader van deze campagne ondersteunt het OCMW lokale initiatieven waarin het op korte en langere termijn meebouwt aan een dementievriendelijke samenleving. De acties willen een ander beeld van dementie verspreiden. In Knokke-Heist blijkt, naast de  algemene maatschappelijke evolutie,  uit de eigen beleidsvoorbereidende (Booz)t-studies dat de zorg voor personen met dementie nog belangrijker wordt. In het meerjarenplan 2014-2019 zijn dan ook diverse concrete acties uitgewerkt.