18.9.13

Strikte regels sandwichborden en terrassen in Knokke-Heist

De voorbije zomer waren er geregeld problemen met niet-vergunde of foutief geplaatste sandwichborden en andere publiciteitsborden aan horecazaken. Zo prijkten er tal van borden in de vorm van hotdogs en frieten voor de horecazaken, terwijl dit niet toegelaten is. Ook waren er problemen met losse tafels en stoelen, die daar niet mochten staan. Voor de duidelijkheid zetten we nog even op een rijtje wat er nu precies mag en wat niet. 
Sandwichborden
De politieverordening op de privatieve ingebruikname openbare weg van 24 maart 2010 bepaalt dat er enkel een sandwichbord geplaatst kan worden met de afmetingen 80 x 120 cm. Bovendien mag er enkel reclame op staan voor de eigen zaak. Ook mag er voor een zaak maar één sandwichbord opgesteld staan. Het bord dient op maximaal 1 meter van de gevel geplaatst te worden en er moet minstens een vrije ruimte van 1,5 meter overblijven op het trottoir. 
Tafels en stoelen
Uitbaters van horecabedrijven die op het niveau van de openbare weg liggen, kunnen een vergunning krijgen om een terras of windschermen te plaatsen, maar er zijn voorwaarden. Zo mogen de tafels, stoelen, bloembakken, parasols (en hun staanders) enkel op het terras of binnen de windschermen geplaatst worden. Alle objecten moeten overigens vrij zijn van elke vorm van publiciteit. Los geplaatste tafels, stoelen, plantenbakken… zijn dus ten allen tijde verboden.