17.9.13

Nieuwe fase verdieping zuidelijke kaaimuur Albert II-dok

Nadat in juni in Zeebrugge de werken voor het verlengen van de zuidelijke kaaimuur in het Albert II-dok werden afgerond, gaan nu verdiepingswerken aan de oorspronkelijke kaaimuur van start. De verdiepingswerken hebben als doel het westelijke stuk van de zuidelijke kaaimuur te kunnen baggeren tot 17,5 meter diep, en dit over een totale lengte van 679 meter.
Met de werken in het Albert II-dok investeert Port of Zeebrugge in haar maritieme toegankelijkheid en een uitbreiding van de capaciteit. De schaalvergroting in de scheepvaart en de steeds groter wordende containerschepen stellen grote eisen aan havens en terminals qua diepgang en manoeuvreerruimte. De maritieme toegang is een speerpunt in de containerstrategie van Port of Zeebrugge en die moet veilig gesteld worden voor de toekomst.

“De voorbije jaren hebben wij heel wat werk verricht in het Albert II-dok om ons te wapenen voor de toekomst, meer specifiek voor de schaalvergroting in de scheepvaart. Ondertussen hebben we al een aantal fases succesvol afgerond. We zijn tevreden dat we nu weer een stap dichter zijn bij het eindresultaat.”, zegt Joachim Coens, CEO Port of Zeebrugge.