19.9.13

Congres over Europese Havenverordening

Voor de dokwerkers ligt het hete ijzer straks weer in het vuur. Op 11 oktober congresseren in Antwerpen de Europese Commissie, internationale havenjuristen, de betrokken Europese sectororganisaties en beleidsmakers over het nieuwe voorstel van Europese Havenverordening, ook bekend als 'Port Package III'. Het betreft een derde poging van Europa om de havensector te liberaliseren. Eerdere voorstellen uit 2001 en 2004 werden onder druk van de vakbonden weggestemd door het Europees Parlement. Het nieuwe voorstel regelt de toegang tot de markt voor goederenbehandelaars, passagiersterminals, loodsen, slepers, vast- en losmakers, baggeraars, ophalers van scheepsafval en leveranciers van scheepsbrandstoffen. Bovendien regelt het de tarifering van de havendiensten. Goederenbehandeling en havenarbeid zijn echter van sommige bepalingen vrijgesteld. Havenarbeid is momenteel in drie vierde van de EU-Lidstaten onderworpen aan een specifieke regulering. Het Belgische havenarbeidsysteem is het enige van de EU dat nog nooit ingrijpend werd gemoderniseerd.