20.9.13

Olvo en de Mossers in het Biezebos

Het jaarthema van de school OLVO Heist-Ramskapelle draait rond "Mossers in het Biezebos". Met andere woorden: milieuopvoeding in de klas.  Vandaag vrijdag 20 september is strapdag.  Alle boeboeks verzamelden vanmorgen om 8 uur aan de schoolpoort en deelden strapbandjes uit aan de leerlingen die zich inzetten om op een milieuvriendelijke manier naar school te komen. 
De kerndoelstelling van de Strapdag is het aanmoedigen van kinderen en ouders om zich op een duurzame en veilige manier naar school te verplaatsen. Duurzame mobilitieit in het woon-schoolverkeer verdient permanente aandacht. De dagelijkse functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, heeft een impact op vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor je kind! De Strapdag zet de leuke aspecten van stappen en trappen op een ludieke manier in de verf. Het is ook een manier om ouders en kinderen te sensibiliseren om na te denken over hun mobiliteitsgedrag. De Strapdag toont op een leuke wijze aan dat te voet of met de fiets naar school gaan bijdraagt tot een betere mobiliteit en verkeersveiligheid.