4.11.13

Voordracht kandidaten sporttrofeeën Knokke-Heist

Op zaterdag 4 januari gaat de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist over tot de verkiezing van de sporttrofeeën 2013. De inrichters hebben zopas de criteria bekend gemaakt waaraan moet worden voldaan om te kunnen worden voorgedragen:
Voor de titels “Sportman en Sportvrouw” :
De actieve mannelijke en vrouwelijke sportbeoefenaars die lid zijn van een bij de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist aangesloten sportvereniging of minstens drie jaar te Knokke-Heist zijn gedomicilieerd.
Voor de titels “Sportclub en Jeugdclub” :
De bij de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist aangesloten sportverenigingen en jeugdploegen die actief zijn in een jeugdcompetitie.
Voor de titel “Beloftevolle jongere” :
De actieve mannelijke en vrouwelijke sportbeoefenaars tot de ouderdom van 18 jaar die aantreden in een jeugdcategorie en lid zijn van een bij de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist aangesloten sportvereniging of minstens drie jaar te Knokke-Heist zijn gedomicilieerd.
Voor de titel “Laureaat van Sportverdienste” :
De personen, al dan niet in Knokke-Heist woonachtig, die zich onbaatzuchtig, op een uitzonderlijke wijze en gedurende ten minste 20 jaar hebben ingezet ter bevordering van de sport in Knokke-Heist en niet omwille van de door hen geleverde sportprestatie.
Voor de titels “Gouden en Zilveren medaille van Sportverdienste” :
De personen die 35 of 25 jaar ononderbroken lid zijn van één zelfde sportvereniging aangesloten bij de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist. De kandidaat moet minstens 20 of 15 jaar een bestuursfunctie hebben waargenomen. De jaren gewoon lidmaatschap komen slechts voor de helft in aanmerking.
De kandidaturen moeten tegen 1 december 2013 toekomen :
- per aangetekende zending op de maatschappelijke zetel van de Stedelijke Sportraad (A. Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist);
- tegen ontvangstbewijs op het secretariaat van de Sportdienst (E. Verheyestraat 14 te 8300 Knokke-Heist);
- tegen ontvangst van een bevestiging via e-mail aan sportraad@knokke-heist.be

De laureaten van de diverse onderscheidingen worden door een gerechtsdeurwaarder bekend gemaakt tijdens de officiële huldiging in het Casino van Knokke-Heist ter gelegenheid van de “Nacht van de Sport” op zaterdag 22 februari 2014.