7.11.13

Uitbreiding Zwin zinloos

Volgens de stichting “Red Onze Polders” is het afgraven van de Willem-Leopoldpolder voor nieuwe natuur zinloos, omdat het nieuwe getijdengebied binnen dertig jaar weer dichtslibt. Het is de reactie van de stichting op het inpassingsplan voor het natuurgebied. Het geld zou beter gebruikt kunnen worden voor het onderhouden van het huidige Zwin, aldus “Red Onze Polders”. Het Zwinproject is onderdeel van de Scheldeverdragen tussen ons land en Nederland die de natuurcompensatie regelen voor de verdieping van de Schelde. Het project zou in theorie leiden tot 120 hectare nieuwe estuariene natuur, met eb en vloed, op de grens tussen Knokke-Heist en Retranchement.