5.11.13

Kwaliteits- en patiëntveiligheidsindicatoren op ziekenhuiswebsite

Als één van de eerste ziekenhuizen in Vlaanderen lanceert AZ Gezondheidszorg Oostkust een pagina op haar website waar kwaliteit en patiëntveiligheid transparant worden gemaakt voor het brede publiek. Het opvolgen van klinische indicatoren is echter niet nieuw voor ons ziekenhuis. Sinds 2004 worden bepaalde kwaliteitsindicatoren geregistreerd: valpartijen, doorligwonden, sterftecijfer, wachttijden op de spoedgevallendienst, ziekenhuisinfecties op intensieve zorgen, gebruik van handalcohol. Hiervoor werd AZGO lid van het netwerk Navigator van de KULeuven.
Onder invloed van het nieuwe toezichtmodel van het Vlaams agentschap Zorginspectie, het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) en het streven naar een kwaliteitslabel (NIAZ) werden in 2012 een aantal indicatoren toegevoegd m.b.t. handhygiëne en patiëntenidentificatie. Eind 2012 werd een continue meting gestart van de patiënttevredenheid. Het aantal patiënten  dat ons ziekenhuis zou aanbevelen aan familie of vrienden werd in 2013 opgenomen als indicator.
Deze indicatoren werden ontwikkeld om de verantwoordelijken binnen het ziekenhuis (directiecomité, zorgmanagers, hoofdverpleegkundigen, artsen) informatie te geven over de kwaliteit van de zorg, dus om intern te kunnen bijsturen en te verbeteren. Toch willen wij de resultaten van deze indicatoren nu ook extern kenbaar maken. Op de nieuwe pagina van onze website vindt de bezoeker een grafiek van de resultaten van metingen m.b.t. handhygiëne, identificatie van patiënten, patiënttevredenheid, doorligwonden (decubitus) op de zorgeenheden chirurgie en geriatrie, de wachttijden op de spoedgevallendienst en ongeplande opnames na behandeling in het dagziekenhuis. Bij elke indicator wordt een toelichting gegeven over de meting zelf, over de betekenis van het resultaat en over de acties die nu reeds genomen worden om deze uitkomst te verbeteren. Dank zij het netwerk Navigator (KULeuven) beschikken we ook over cijfers zodat we ons resultaat kunnen vergelijken met een grote groep van Vlaamse ziekenhuizen.
Intussen hebben we ook huisartsen, senioren en andere inwoners van Knokke-Heist en Blankenberge aangesproken om de website na te kijken. Met hun reacties kunnen we de informatie nog beter afstemmen op hun noden.
Wie meer informatie wenst over de indicatoren en/of over de resultaten kan terecht bij Wouter Cattoor, kwaliteitscoördinator (wouter.cattoor@vzwgo.be, 050/63.35.34).