6.11.13

Bestendige Deputatie vernietigt ondemocratische samenstelling Gecoro in Knokke-Heist

De Bestendige Deputatie vernietigt het gemeenteraadsbesluit rond de samenstelling van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO).  N-VA ging niet akkoord met de ondemocratische manier van werken in de gemeenteraad.  Daarop diende ze klacht in bij de Bestendige Deputatie.  Die geeft N-VA nu gelijk.
N-VA eist eerlijk debat in de gemeenteraad
Democratie is niet de dictatuur van de meerderheid, maar het  democratisch debat in de gemeenteraad moet toegelaten worden.  ‘Wij wilden het debat over deskundigheid voeren en daarna over alle 42 kandidaten  één voor één stemmen.  Elke kandidaat heeft recht op een eerlijk debat met alle gemeenteraadsleden, niet enkel met de meerderheid of met het college.   Zo schrijft het decreet het ook voor.’ weet fractieleidster en Kamerlid Cathy Coudyser.  De deputatie volgt die lijn helemaal en straft de meerderheid hier nu voor af.
Mondige en moedige vertegenwoordigers van verenigingen gezocht
Daarenboven tilt de deputatie ook zwaar aan het feit dat de meerderheid afgevaardigden uit andere gemeentelijke adviesraden aanstelt.  Dit moeten vertegenwoordigers van bestaande verenigingen zijn.   De N-VA roept de meerderheid dan ook op om alle verenigingen officieel aan te schrijven om kandidaten voor te dragen.  De partij vraagt echter vooral mondige en moedige vertegenwoordigers van socio- culturele, jongeren- , senioren-, natuur- of middenstandsverenigingen op om zich kandidaat te stellen.  ‘Als lid van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening kan je zo mee vorm geven aan het uitzicht van de gemeente Knokke-Heist.  Wie wil meepraten over de toekomst van het Casino, de vele ruimtelijke projectzones in Knokke-Heist of  betaalbaar wonen, krijgt een stem in de GECORO.  N-VA zal er dan ook voor zorgen dat er constructief gedebatteerd kan worden’ zegt Coudyser.
N-VA zal toezien op mogelijke belangenvermenging

Verder zal N-VA elke mogelijke vorm van belangenvermenging nauwgezet in het oog houden.  Projectontwikkelaars, architecten of notarissen op rust kunnen geen besprekingen bijwonen noch stemmen over een dossier waarbij ze persoonlijke of zakelijke belangen hebben.  De N-VA afgevaardigde zal daar telkens de nodige aandacht op vestigen.  In een gemeente waar immoprojecten en ruimtelijke ordening zo ingrijpend zijn, verdient de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening alle respect om zijn taak met de nodige neutraliteit en deskundigheid uit te voeren’ besluit fractieleidster Coudyser.