12.6.13

Openbaar onderzoek RUP Hotels tweede fase

Op 31 mei heeft de gemeenteraad van Knokke-Heist het Ontwerp Ruimtelijke UitvoeringsPlan (RUP) Hotels tweede fase voorlopig vastgesteld. Het plan voorziet de mogelijkheid om op de site van de voormalige camping St.-Michel in de Kalvekeetdijk een hotel in te planten. Industrie Hotelière heeft alvast de ambitie om op deze site in de nabijheid van het nieuwe AZ Zeno een Ibishotel te bouwen. Het resorthotel mikt niet alleen op de overnachting van de bezoekers maar biedt hen een totaalpakket aan waarbij heel veel aandacht besteed wordt aan het verblijven en ontspannen tijdens de dag- en avonduren. 


Binnenkort start een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. Volgens de dienst MER geeft het plan alvast geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en is de opmaak van een Plan MER niet noodzakelijk. Simultaan worden nu ook adviezen gevraagd bij de Deputatie van West-Vlaanderen en Ruimte Vlaanderen. Na afloop van het openbaar onderzoek wordt het dossier voorgelegd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) en vervolgens aan de gemeenteraad voor definitieve vaststelling. De Deputatie beslist binnen de twee maanden na ontvangst van het ontwerp.