12.6.13

Op 30 juni infomarkt over nieuwe A11

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist organiseert op zondag 30 juni een grote infomarkt over de nieuwe autosnelweg A11. Dat gebeurt in Westkapelle in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de Vlaamse Landmaatschappij, de stad Damme en Zeebrugge Open.  Iedereen is tussen 13 en 17 uur welkom in hal 6 van het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw in bedrijvenpark ’t Walletje. Aan de hand van 3D-voorstellingen, videomateriaal, maquettes en overzichtelijke plannen geeft de infomarkt een duidelijk beeld hoe de nieuwe situatie er zal uitzien. Bij diverse deskundigen krijgt u een concreet antwoord op al uw vragen. 

Havenverkeer scheiden van toeristisch en lokaal verkeer
De A11 is een nieuwe autosnelweg tussen Brugge (De Blauwe Toren) en Knokke-Heist over een afstand van 12 km. De nieuwe autosnelweg met 2 x 2 rijstroken (inclusief middenberm en pechstroken) zorgt voor een betere verbinding tussen de haven van Zeebrugge en het hinterland. Door het havenverkeer te scheiden van het lokale verkeer wordt ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van onze regio vergroot.

Landschappelijke inpassing
De aanleg van de A11 gaat gepaard met veel aandacht voor een goede omgevingskwaliteit met respect voor het open polderlandschap. Landschappelijke integratie staat centraal. Een passende landinrichting voorziet visuele buffers en compensatie voor verdwenen landschaps- en natuurwaarden. Zo zullen er onder andere geen lichten en vangrails langs de snelweg staan en worden op heel wat plaatsen bomen aangeplant. In de projectzone Dudzelestraat-Oostkerkestraat zal men in de middenberm zelfs een waterlandschap inwerken. Er zijn ook geluidswerende maatregelen voorzien op verschillende plaatsen waar de A11 voor geluidsoverlast zal zorgen (geluidsschermen, ‘stil’ asfalt, geluidswering aan de huizen zelf in open polders). 

3 zones in Knokke-Heist
In totaal zijn er 6 projectzones waar de werkzaamheden tegelijk zullen starten. Per zone zal men wel in verschillende fases werken. Drie van die zones liggen op het grondgebied Knokke-Heist. De werkzaamheden starten normaal eind dit jaar en zullen 4  jaar duren. Op de infomarkt kunt u via gedetailleerde plannen een goed overzicht krijgen van de werkzones en –fases. Maar u krijgt er ook een goed beeld van hoe de tunnels onder de Dudzelestraat en Oostkerkestraat er zullen uitzien of hoe de Natiënlaan wordt aangesloten op de A11.

Openbaar onderzoek

Van 17 juni tot 15 augustus loopt een openbaar onderzoek over de aanleg van de nieuwe autosnelweg A11 op het grondgebied van Brugge, Damme en Knokke-Heist. Iedereen kan in die periode de plannen in het stadhuis Knokke bekijken bij de afdeling Stadsontwikkeling (enkel van maandag tot vrijdag in de voormiddag van 8.30 tot 12 uur).