15.10.13

Geen daling Franstalig toerisme aan onze kust

Vlaams minister voor Toerisme Geert Bourgeois (N-VA) ontkent dat het aandeel Franstalige Belgen dat onze kust aandoet in de periode 2005-2012 gedaald is van 26,5 tot 20,9 procent. Dat beweerde het weekblad Marianne namelijk. Bourgeois stelt in antwoord op een schriftelijke vraag van Johan Verstreken (CD&V) dat het percentage overnachtende Franstalige Belgen in de periode 2007-2011 stabiel is en dat er zelfs een stijging valt op te tekenen bij de dagjestoeristen. Bourgeois verwijst naar het Kustindicatoren Toeristisch-Statistisch (KiTS)-onderzoek van Westtoer. "Hieruit blijkt dat het aantal aankomsten van Franstalige Belgen in commerciële logies in de periode 2007-2011 stabiliseerde op 600.000 per jaar en in tweede verblijven steeg tot 600.000. Bij de dagjesmensen was er in deze periode een stijging met 1 miljoen tot 4 miljoen. Het aandeel Franstalige Belgen in het totale aantal verblijfstoeristen bleef in die periode stabiel, terwijl het onder de dagjesmensen steeg tot 20 procent."