15.10.13

Veilig fietsen begint met een veilige fiets!

Na de succesvolle edities van de verkeersveiligheidscampagne “Hang het beest niet uit in het verkeer!” vindt dit jaar de actie “Veilig fietsen begint met een veilige fiets” plaats, opnieuw een initiatief van het provinciebestuur van West-Vlaanderen en de diensten van de gouverneur.
De resultaten van de fietscontroles waren verleden jaar erg positief. Ruim 90% van de gecontroleerde fietsen was in orde. Dit bemoedigende en laagste cijfer sinds jaren bewijst het nut van de fietscontroles, maar mag ons niet doen stilvallen! In deze donkere dagen vermindert de zichtbaarheid van de kwetsbare zachte weggebruiker. Nog steeds fietst een aantal jongeren zonder of met slechte verlichting. Het is van het grootste belang dat fietsers beschikken over een “veilige fiets”.
De provincie heeft een nieuwe fietscontrolekaart samengesteld en verspreidt die onder alle politiezones in West-Vlaanderen. Secundaire scholen die een fietscontrole wensen uit te voeren op hun school, kunnen de nodige fietscontrolekaarten aanvragen bij de lokale politie.

Meer informatie over deze campagne en de fietscontrolekaart vindt u op de provinciale website www.west-vlaanderen.be/mobiliteit (> sensibilisatie > veilig fietsen).