17.10.13

Werken Duinbergenlaan en Elizabetlaan

Bij gunstige weersomstandigheden zal de toplaag in de Duinbergenlaan geasfalteerd worden op maandag 21 oktober. Daarna worden de wegmarkeringen aangebracht. Het wegdek in de Elizabetlaan tussen hotel La Réserve en het Abraham Hansplein zal pas afgefreesd en opnieuw geasfalteerd worden in de periode van 4 november tot 1 december. Het werk zal 1 dag in beslag nemen. Een exacte datum kan de aannemer die in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer deze opdracht uitvoert, nog niet meedelen omdat dit zal afhangen van de weersomstandigheden in die periode.