16.10.13

Badstad wil dat eventueel eiland voor de kust verbonden wordt met Knokke-Heist

Knokke-Heist heeft enkele belangrijke opmerkingen geformuleerd op het marien ruimtelijk plan (MRP) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu dat tot voor kort ter inzage lag. Hierin wordt een energie-eiland voorzien voor de kust van Wenduine en Zeebrugge. Knokke-Heist is in principe niet tegen het voorgestelde energieatol ten noordoosten van de haven van Zeebrugge maar wil aan deze wereldprimeur wel enkele belangrijke voorwaarden koppelen. Als het van de badplaats afhangt, moet het atol met een groen recreatief natuureiland via een brugverbinding grondgebied van Knokke-Heist worden. Verder moet het meer westelijk ingeplant worden. Op de groene recreatieve landtong moet het mogelijk zijn om golfinfrastructuur, een jachthaven, watersport- en hotelinfrastructuur te voorzien. Aan de noordzijde kan er dan een natuurzone ingericht worden. 
Verduidelijking nodig over uitbreiding havens Oostende en Zeebrugge
In het ontwerp worden zones aangeduid voor de potentiële uitbreiding van de zeehavens van Oostende en Zeebrugge. Activiteiten die deze uitbreiding onmogelijk maken, zijn daarom verboden. De coördinaten die vermeld staan in het MRP tonen aan dat de afbakening van de mogelijke uitbreiding van Zeebrugge exact overeenkomen met de huidige ligging van de strekdammen van Zeebrugge. Op de bijgevoegde kaart staat echter iets anders gesuggereerd. Het bestuur vraagt dan ook duidelijkheid, want het wenst geen industriële uitbreiding ten oosten van die locatie. 
Compenserende maatregelen nabij windmolenzone of ‘stopcontact van de zee’

De bouw van een energieatol en de potentiële uitbreiding van de haven van Zeebrugge kan mogelijk negatieve gevolgen hebben voor het marien reservaat Baai van Heist en het vogelrichtlijngebied rond Zeebrugge. Daarvoor kunnen dan compenserende maatregelen getroffen worden. Het gemeentebestuur stelt voor om deze compenserende maatregelen uit te voeren in de directe omgeving van bijvoorbeeld de windmolenzone of het ‘stopcontact van de zee’ (installatie op zee voor het transport van elektriciteit).