18.10.13

“Europese regering rechtstreeks verkiezen”

Knokke-Heistenaar Frans Van Daele, kabinetschef van koning Filip, is voorstander van het rechtstreeks verkiezen van een Europese regering. Op termijn pleit hij eveneens voor de rechtstreekse verkiezing van het hoofd van de uitvoerende macht van de Unie. Het pleidooi van Van Daele staat te lezen in "Europa 2050. Visies voor een betere toekomst". De EU heeft volgens de Knokke-Heistenaar verder nood aan een echt eengemaakt buitenlands- en veiligheidsbeleid. Van Daele verwijst hierbij onder meer naar de "onstandvaste" regio's die de EU omringen, zoals de Arabische landen.