16.10.13

Veiligheid nooit in gevaar door technisch probleem uitwateringssluis op Leopoldkanaal??

Waterwegen en Zeekanaal NV bevestigt dat er voor het weekend een elektromechanisch probleem ontstaan is aan de uitwateringssluis op het Leopoldkanaal in Heist. Daardoor kon de uitwateringssluis niet langer automatisch bediend worden. Om te voorkomen dat er tijdens het hoogtij zout zeewater in het Leopoldkanaal terecht zou komen, is preventief de uitwateringssluis voor het weekend manueel dichtgezet. Tijdens het weekend is door de hevige regenval het waterpeil op het Leopoldkanaal gestaag beginnen stijgen waarbij in de nacht van zondag op maandag het pre-waakpeil werd bereikt. Dit werd gedetecteerd en gealarmeerd door het automatische peilbewakingssysteem. Op dat moment is er onmiddellijk iemand van Waterwegen en Zeekanaal NV ter plaatse geweest om de nodige maatregelen te nemen en tijdens het eerstvolgende laagtij de schuiven van de uitwateringssluis manueel te openen. Het waterpeil is daarop onmiddellijk beginnen dalen en heeft sindsdien het pre-waakpeil niet meer overschreden. 
Waterwegen en Zeekanaal NV benadrukt dat er op geen enkele moment een veiligheidsprobleem ontstaan is gezien slechts het pre-waakpeil overschreden is en Waterwegen en Zeekanaal NV daarop onmiddellijk en gepast actie ondernomen heeft om het waterpeil opnieuw te doen dalen. Verder ontkent Waterwegen en Zeekanaal NV dat er in het verleden regelmatig problemen waren met het automatisch openen en sluiten van de uitwateringsconstructie. 
Ondertussen wordt het elektromechanisch probleem onderzocht en zo snel als mogelijk opgelost. Tot dan zal Waterwegen en Zeekanaal NV er sowieso blijven voor zorgen dat, wanneer noodzakelijk, bij laagwater steeds water vanuit het Leopoldkanaal in de zee geloosd kan worden. 
Maar…

Maar in een studie in opdracht van het Visserijfonds en het Agentschap Natuur en Bos staat, dat door de beperkte lozingscapaciteit van het Leopoldkanaal, een pompgemaal zal gebouwd worden dat bij piekdebieten het overtollige water naar het Schipdonkkanaal pompt. Dat is echter dweilen met de kraan open. De lozingscapaciteit van het Schipdonkkanaal is even beperkt. De enige oplossing is een pompgemaal dat bij de monding van de afleidingskanalen in Zeebrugge het overtollige water in zee pompt, ook bij hoog water. Waterwegen en Zeekanaal NV moet dringend eens in Cadzand gaan kijken.