30.8.13

Aanleg hoogspanningskabel tussen Heist en Zeebrugge

Op maandag 2 september zou Elia starten met de aanleg van een ondergrondse hoogspanningskabel langs de zuidkant van de Elizabetlaan vanaf de Noordstraat in Heist tot in Zeebrugge. De start van de werkzaamheden is echter met een week uitgesteld en is dus nu voorzien voor maandag 9 september. Tot 19 oktober zal het verkeer geconfronteerd worden met een hele reeks verkeersmaatregelen. 

Zuidelijke zijde Elizabetlaan afgesloten
Vooreerst wordt het fietspad langs de zuidelijke zijde van de Elizabetlaan, tussen de verkeerslichten aan de Knokkestraat en de Noordstraat, afgesloten. De fietsers zullen via de Knokkestraat omgeleid worden. Ter hoogte van de werkzaamheden zal het autoverkeer enkel over de linker rijstrook verlopen en is een snelheidsbeperking van maximaal 50 Km/u van toepassing.

Nicolas Mengélaan afgesloten
De Nicolas Mengélaan tussen de Kursaalstraat en de Vuurtorenstraat wordt afgesloten voor alle verkeer. In de laan is stilstaan- en parkeerverbod van toepassing. De kruispunten met de Kursaalstraat, Kardinaal Mercierstraat en Vuurtorenstraat blijven open. De omgeving van De Bolle blijft dus bereikbaar vanaf de Elizabetlaan via de Vuurtorenstraat en de Vlamingstraat. Het fietsverkeer wordt omgeleid worden via de Vlamingstraat en De Bolle.  Voetgangers kunnen het trottoir blijven gebruiken.

Vlamingstraat
De Vlamingstraat wordt tussen huisnummer 53 (tegenaan de Vuurtorenstraat) en 84 (Kerkstraat) afgesloten voor alle verkeer. Er geldt stilstaan- en parkeerverbod aan de beide zijden vanaf huisnummer 53 tot aan de Kerkstraat. De garages van omwonenden blijven bereikbaar vanuit de richting Kerkstraat. Voetgangers kunnen zich verder op het trottoir begeven.  
In de Vlamingstraat zal er beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd worden tussen de Kerkstraat en de uitrit van het winkelcomplex AD Delhaize. Het is enkel toegelaten om vanaf de Kerkstraat in de richting van de Heistlaan te rijden. (Brom)fietsers zullen in de beide richtingen mogen rijden.
Er zal stilstaan- en parkeerverbod van toepassing zijn in de Vlamingstraat aan de beide zijden vanaf de Kerkstraat tot aan de uitrit van het winkelcomplex AD Delhaize. De voetgangers zullen de voetpaden kunnen blijven volgen. 

In de Vlamingstraat, tussen de Heistlaan en de uitrit van de parking van het winkelcomplex AD Delhaize, zal er enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn. Het verkeer zal omgeleid worden vanaf de Heistlaan via de Elizabetlaan naar de Vuurtorenstraat.