27.8.13

Weinig creuses

Op woensdag 11 september vindt in Sluis en in Yerseke de opening plaats van het Nederlandse oesterseizoen 2013-2014. De vooruitzichten voor de kwaliteit van de creuses, veruit het grootste deel van het oesteraanbod, zijn volgens de oesterkwekers uitstekend. Door tegenvallende oogstresultaten echter zal de aanvoer van deze oesters uit de Zeeuwse wateren naar schatting 30 procent lager uitvallen dan normaal. De mindere oogst wordt veroorzaakt door de matige broedval in de laatste jaren, met 2006 als laatste echt goede jaar. Dit jaar lijkt weer wel een jaar met goede broedval te worden, maar een oester heeft drie tot vier jaar de tijd nodig voordat deze kan worden geconsumeerd. De Nederlandse oesterkwekers verwachten voor dit jaar en komende jaren een tekort aan creuses op de markt. Dit zal een prijsopdrijvend effect hebben.