27.8.13

Haai in een box: drugpreventie in het basisonderwijs

Zopas heeft de provincie West-Vlaanderen het “Haai in een box” project officieel overhandigd aan de gemeente Knokke-Heist. Deze educatieve doos vol materiaal voor preventie staat vanaf volgend schooljaar gratis ter beschikking van de derde graad in het basisonderwijs. De educatieve pakketten en boekjes werden toegelicht aan een publiek van zorgcoördinatoren en leerkrachten. Zij kunnen de box gratis ontlenen bij de Jeugddienst in het jeugd- en kunstencentrum De Marge. Het gaat om educatie over middelengebruik voor kinderen in het vijfde en zesde leerjaar. Het project steunt (zorg)leerkrachten en CLB-medewerkers om preventief te werken met de leerlingen rond sociale vaardigheden en het gebruik van legale middelen.

Preventie van jongs af aan
Uit onderzoek blijkt dat kinderen steeds vroeger starten met het gebruik van tabak, alcohol en medicatie. Die leeftijd ligt intussen tussen de 10 en 12 jaar. Aangezien preventie enkele jaren voor het eerste gebruik moet gebeuren, is het van groot belang dat er ook in het basisonderwijs al aandacht besteed wordt aan preventie. Scholen vragen bovendien naar een beknopt, duidelijk en onderbouwd preventieaanbod.

Sociale vaardigheden
De nadruk van het project ligt niet op de middelen zelf, maar op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Op deze manier leren de kinderen verantwoord omgaan met de middelen. De box bevat didactisch materiaal om te werken rond zelfbeeld, zelfwaarde, zelfvertrouwen,… Dit zijn belangrijke aspecten voor de kinderen om verantwoord deel te kunnen nemen aan het sociale leven.

Inhoud van de box

Haai in de Box bevat een handleiding voor de leerkracht. Die handleiding bestaat uit een didactische fiche per spel, boek of educatief pakket met inhoudelijke en praktische informatie over het materiaal. Per fiche staat vermeld welke eindtermen de leerkracht kan bereiken door het materiaal te gebruiken. Zo kan die zelf bepalen met welke materialen hij of zij aan de slag wil. Het is namelijk erg belangrijk om op maat van de specifieke klas te kunnen werken.