27.8.13

Nieuw werkjaar seniorenclub “Willen is Kunnen”

De seniorenclub “Willen is Kunnen” (SWIK) hervat na de zomerrust haar activiteiten op dinsdag 3 september om 14 uur in ’t Choufke (Kursaalstraat 59) in Heist. Na een verwelkoming door voorzitter Oscar Vantorre volgt een uitgebreide uiteenzetting van het werkjaar 2013/2014. Ook wordt er die dag een speciale kaarting georganiseerd voor pakjes koffie. De SWIK-huisfotograaf toont tot slot de kiekjes van de kampioenenviering van 28 mei 2013 op groot scherm.

De activiteiten van SWIK gaan ook het komende werkjaar onverminderd verder. Bij de viering van 10 jaar SWIK vorig jaar was er in ‘t Choufke iedere maand een gratis attentie voor de leden. Nu de speciale vieringen voorbij zijn, zullen er toch nog zeven gratis attenties voorzien zijn voor de leden. En ondanks de crisis blijft het lidgeld behouden op 6 euro, en dit reeds voor het 11de jaar op rij!


Tot slot wordt volgende oproep gedaan: om het bestuur te verruimen en de toekomst van de vereniging te vrijwaren, wordt gezocht naar personen die zich geroepen voelen om toe te treden tot het bestuur. Kandidaten kunnen zich wenden tot voorzitter Oscar Vantorre (tel. 050/51.38.52) swik@telenet.be of  secretaris Hubert De Jonghe (tel. 050/53.96.16) hubertdejonghe@telenet.be