7.6.13

Vanaf 1 juli vervroegde huisvuilophaling in Knokke-Heist

Vanaf 1 juli zullen de ophaalploegen van het restafval om 5 uur starten met hun inzamelronde en dit tot en met 15 september. In de rode zone zullen ze in juli en augustus zelfs starten op de Zeedijk om 3 uur. Daarom vraagt Horizon Net nogmaals met aandrang om uw afval steeds de dag voordien na 19 uur en bij voorkeur zo laat mogelijk in de avond buiten te plaatsen. Ook steeds voor eigen deur want niemand wil afval van een ander voor zijn deur. Stop schelpen en schaaldieren steeds in een plastic zak naar keuze vooraleer het in de reglementaire zak te stoppen. Deze maatregelen kunnen al veel ergernis voorkomen van opengeprikte zakken door de meeuwen.