4.6.13

Symposium over behoeftenonderzoek Ouderen en Zorg

Op dinsdag 18 juni om 13.30 uur organiseert het OCMW in Knokke-Heist een symposium over het project Boozt voor welzijn, een behoeftenonderzoek over ouderen en zorg in de badstad. Dit beleidsvoorbereidend traject bestaat uit drie pijlers: een omgevingsanalyse, een ouderenbehoeftenonderzoek en een zorgbehoeftenonderzoek.

Omgevingsanalyse
Het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie West-Vlaanderen maakte in samenwerking met de lokale besturen en partners van het Sociaal Huis een kwantitatieve analyse van Knokke-Heist. Wat opvalt, werd opgenomen in een uitvoerig rapport.

Ouderenbehoeftenonderzoek
In 2012 ging een team van 30 vrijwilligers op stap met enquêtes om de noden, behoeften en het welbevinden van senioren in Knokke-Heist in kaart te brengen. Dankzij de inzet van de vrijwilligers werden 403 enquêtes ingevuld en opgehaald. Dit werd ondersteund door de VUB en de Provincie West-Vlaanderen.

Zorgbehoeftenonderzoek
HOGent interviewde mantelzorgers en zorgbehoevenden. Dit gaf een bijzonder boeiend verhaal van hun ervaringen met zorg door mantelzorgers, zowel van ouderen, kinderen en volwassenen met een beperking en personen met een psychische kwetsbaarheid. Deze bevindingen werden via focusgroepen getoetst aan de ervaringen van professionele hulpverleners.


De toegang is gratis. Inschrijven kan hier. http://www.formhost.be/wp/boozt/