7.6.13

Strandplevier met uitsterven bedreigd

Natuurbericht.be vraagt zich af of de strandplevier aan onze kust nog te redden valt met natuurontwikkelingsprojecten zoals de uitbreiding van Het Zwin. Strandplevieren hebben nood aan schaars begroeide schelpenrijke terreinen en die komen nauwelijks nog voor in ons land. Er blijven nog slechts twee broedgebieden over, namelijk in Zeebrugge en langs de Antwerpse Linkeroever. “Tot in de jaren vijftig was de strandplevier een vrij algemene broedvogel aan de Vlaamse Kust”, zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. “In 1945 werden in Knokke een zeventigtal broedparen gekarteerd, in 1953 werden 45 koppeltjes geteld tussen De Panne en Nieuwpoort. Door de opkomst van het massatoerisme, met te veel verstoring op de stranden, kwamen die kwetsbare populaties echter steeds meer in de verdrukking. De uitbouw van grote havengebieden zorgde in de jaren zestig voor een tijdelijk keerpunt. Grote opgespoten terreinen vormden er een ideale broedstek, onder meer in de voorhaven van Zeebrugge, met maximaal 114 paar in 1995. Maar stuk voor stuk werden de nieuwe broedgronden bouwrijp gemaakt.” Dat pakt nefast uit voor de strandplevier.