5.6.13

Wegwijs in Knokke-Heist 2013 - 2014

Deze zomer geeft het gemeentebestuur opnieuw Wegwijs in Knokke-Heist uit. Deze gemeentelijke informatiegids met actueel stadsplan wordt jaarlijks gedrukt op 34 000 exemplaren en gratis in elke bus op het grondgebied van de gemeente bezorgd. Ook ongeveer 2000 exemplaren worden verspreid in de gemeentelijke gebouwen. De brochure verschaft praktische info over het gemeentebestuur en geeft een heldere kijk op de vele overheidsinstellingen en privé-instanties die zich elke dag inzetten voor het welzijn van de bevolking. Het gemeentebestuur zorgt voor de invulling van de redactionele pagina’s. Voor de druk, de reclamewerving en verspreiding werkt het gemeentebestuur samen met de firma Publi-Touch. Medewerker Etienne Duchau, staat in voor de reclamewerving bij de plaatselijke handelaars. Hij kan zich legitimeren met een aanbevelingsbrief van het gemeentebestuur. Een factuur aan de handelaar wordt pas opgezonden na publicatie van de brochure.

Voor alle info in verband met advertenties: Etienne Duchau, tel 0495 54 77 56, centrumgroep@telenet.be

 Voor alle andere info: dienst Communicatie, tel. 050 630 133, communicatie@knokke-heist.be