26.4.13

Scholen bezoeken haven van ZEEbrugge

Naar jaarlijkse traditie heeft de haven van Zeebrugge een hele week lang leerlingen van het zesde leerjaar uit verschillende Brugse scholen ontvangen. Omdat de jeugd een belangrijke rol speelt in de toekomst van onze maatschappij wil het havenbestuur de jongeren op deze manier kennis meegeven over onze kusthaven.

Meer dan 500 leerlingen hebben deze week een gidstour in en rond de haven gekregen. Ze maakten kennis met het soort schepen, de trafieken en de goederen die in de haven van Zeebrugge aankomen en vertrekken. “Wij willen deze jongeren het belang van de haven aantonen voor de economie en de logistiek van ons land, alsook voor de tewerkstelling. De leerlingen die deze week de haven hebben leren kennen, vinden misschien daardoor later beter hun weg naar een job in de haven.”, zegt Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder van Port of Zeebrugge.

Het zesde jaar van het Andreaslyceum was een van de groepen die de haven van Zeebrugge deze week mochten gaan ontdekken. Zoals de foto aantoont, is het bezoek aan de haven bij hen alvast erg in de smaak gevallen.