23.4.13

Klacht Maurice Lippens verworpen

De Franstalige Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van toenmalig Fortis-voorzitter Maurice Lippens tegen een journalist van L'Echo en tegen de zakenkrant als ongegrond verworpen. Dat heeft de Conseil de Déontologie Journalistique (CDJ) bekendgemaakt. De klacht had betrekking op een artikel dat in november 2012 werd gepubliceerd en waarin stukken van het gerechtelijk verhoor werden weergegeven in het dossier-Fortis. De ex-voorzitter van Fortis verweet een journalist en de redactie het geheim van het onderzoek te hebben geschonden, waardoor hij schade in zijn privé-leven zou hebben geleden door citaten die buiten hun context werden geplaatst. Die verhoren werden afgenomen in 2011 en 2012. Maurice Lippens schoof daarbij de fouten voor het debacle van Fortis af op ex-CEO Jean-Paul Votron, de directie, de regulator en de bedrijfsrevisoren. Zo zei hij onder meer "nooit bankier te zijn geweest" en had hij "slechts een relatief oppervlakkig begrip" daarvan.  In het advies verwerpt de CDJ de drie aangevoerde argumenten. Het geheim van het onderzoek geldt voor "diegenen die professioneel deelnemen aan een gerechtelijk onderzoek, en niet voor journalisten. Integendeel. De verantwoordelijkheid van de journalist kan ingeroepen worden indien hijzelf de schending van het onderzoek veroorzaakt of bevordert". Volgens de CDJ is ook de privacy van Maurice Lippens niet geschonden. Een verhoor blijft een privéfeit, maar de CDJ wijst erop dat Lippens een publieke figuur is in de Belgische economische wereld. De feiten waarvan sprake hebben een grote impact op het Belgisch politiek-economische leven, nuanceert de CDJ. Het brengen van elementen van het verhoor rond dergelijke belangen, betekent geen tekortkoming op de journalistieke deontologie. Het selecteren van de meest betekenisvolle passages van een bron maken verder deel uit van de legitieme behandeling van informatie door journalisten, aldus de CDJ, die geen enkele deontologische fout vindt in hoofde van de hoofdredactie van de journalist en de klacht ongegrond verklaart.