26.4.13

“Mei ’40: de onbegrijpelijke nederlaag” zondag in Sincfala

Op zondag 28 april  om 10 uur wordt in het Sincfala Museum in Heist door Bruno Comer een opmerkelijke lezing gehouden. Algemeen gaat men ervan uit dat Duitsland in mei ’40 over een verpletterend militair overwicht beschikte en het Duitse leger een veel sterker moreel had. Nochtans is dat niet zo. In de voordracht legt Bruno Comer uit dat de verbijsterende overwinning te verklaren is door de strategie en tactiek die de Duitsers hebben toegepast. Meer bepaald gaat het over het geconcentreerd gebruik van tanks in autonome eenheden en over een andere visie op het militair gebruik van het vliegtuig.

Mei ’40 is niet zomaar een episode uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Het gebeuren is een referentiepunt in discussies over de buitenlandse politiek en het defensiebeleid. Het komt ook ter sprake als het gaat over de haalbaarheid van de democratie. Het is dus belangrijk dat al wie interesse heeft voor het reilen en zeilen van de huidige samenleving, weet wat er zich toen precies heeft afgespeeld.
In het laatste deel van de uiteenzetting komt de vraag aan bod hoe het komt dat we zo’n vertekend beeld hebben van dit gebeuren.

De spreker, Bruno Comer (Kortrijk, 1955) studeerde Rechten aan de KU Leuven en internationale politiek aan de Johns Hopkins University in Bologna. Hij was jarenlang bedrijfsjournalist bij de Kredietbank (sinds 1998 KBC) en werkte in de voorbije jaren als redacteur bij de Stad Brugge. Hij is auteur van vijf jeugdboeken, van een bedrijfsgeschiedenis over de Antwerpse Diamantbank en van twee non fictie werken: ‘Kapitalisme zonder cijfers’ (Die Keure 2007) en ‘Mei ’40: De onbegrijpelijke nederlaag’ (Davidsfonds 2010).
  
Praktische informatie
Lezingen zijn gratis voor leden van Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago.
Niet-leden betalen 3,50 euro, bezoek aan het museum inbegrepen.
Na de lezing biedt het museum de bezoekers een drankje aan.

Plaats: Sincfala, Museum van de Zwinstreek, Pannenstraat 140, 8300 Knokke-Heist. Tel. 050 53 07 30.
Parkeergelegenheid op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Het Anker, bereikbaar via de Felix Timmermansstraat nummer 37.