25.4.13

Nieuw Duinenwaterdorp klaar voor uitbouw in Knokke-Heist

De grote nieuwe verkaveling bij het station van Knokke is klaar voor de aanleg van een compleet nieuwe deelkern met inbegrip van een nieuw woonzorgcentrum en ook sociale appartementen. In afwachting van de aanpassing van de signalisatie aan de Natiënlaan en de belijning van busstrook, aslijn en fietspad ter hoogte van het zwembad Sportoase, blijft de nieuwe wijk voorlopig wel nog afgesloten voor alle verkeer.

Seniorie
Het college van burgemeester en schepenen heeft ondertussen aan de nv Orpea een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van een woonzorgcentrum, serviceflats en een ondergrondse parkeergarage langs de Natiënlaan, Keith Haringplein, Gilbert Decockstraat, Door Boerewaardplein en Nieuwstraat. De nv Orpea kreeg een gunstig advies van de brandweer, het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel, AGSO Water en de Oostkustpolder. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.

Villa-appartementen aan het Duinenwatermeer
Projectontwikkelaar Duin & Water is gestart met de verkoop van de villa-appartementen aan de kant van het meer. Ongeveer 60 procent zou reeds verkocht zijn. De werfinrichtingen en grondwerkzaamheden voor de appartementen zijn voorzien voor eind mei/begin juni.

Verkoop loten bouwgrond
Sinds april is ook de verkoop van 28 loten bouwgrond gestart. Daarvan is bijna de helft verkocht. Voor de zomer zullen ook de loten voor rijwoningen aan de kant van de Nieuwstraat te koop worden aangeboden.

Handelspanden en sociale appartementen
Verder wordt in de eerstkomende maanden de verkoop van de appartementen aan de kant van de Natiënlaan opgestart. De gesprekken met de maatschappijen voor sociale huisvesting zijn volop aan de gang. Bedoeling is dat boven de handelspanden (o.a. voor de Aldi) sociale en betaalbare appartementen komen.   

Evenementensite
De invulling van het woonproject verloopt in verschillende fases. In de eerstkomende drie jaar wordt een deel van de verkaveling nog door de gemeente benut als evenementensite en randparking. Zo zal vanaf juni Cirque de Soleil zijn tentendorp hier opslaan.  Van zodra de nieuwe evenementensite op de hoek van Kalvekeetdijk en Natiënlaan gerealiseerd is, zal ook deze zone ingepalmd worden voor de bouw van particuliere woningen.