13.12.13

vzw Coney Island benadrukt kwaliteit Noordzeevis

Vzw Coney Island, een groepering van lokale Zeebrugse handelaars, benadrukte vrijdag, naar aanleiding van de recente media-aandacht rond pangasius en andere kweekvis, haar steun aan de consumptie van Noordzeevis, dit echter op een doordachte manier. 
In de zomer en het najaar van 2013 organiseerde de vzw de kookwedstrijd Cooking Island met in de jury onder meer Filip Claeys en Danny Huyghebaert van NorthSeaChefs. Doel van de wedstrijd was de promotie van de bekende en minder bekende Noordzeevis. Coney Island vzw is overtuigd van de kwaliteit en de smaak van vis van bij ons. Om het visbestand in de toekomst te handhaven is het echter wel van belang dat rekening wordt gehouden met de viskalender en het vissen op een duurzame manier. Een duurzame en eerlijke visvangst is namelijk van belang voor de toekomst van de visserij aan onze kust. 

Coney Island beseft echter ook dat een kweekcultuur onmisbaar geworden is. Dit mag echter niet ten koste gaan van het goede dat de Belgische visserij te bieden heeft. De wedstrijd Cooking Island bewees alvast dat vis van bij ons garant staat voor een brede waaier aan smakelijke gerechten.