9.12.13

N-VA wil meewerken aan een realistisch Casino

De N-VA in Knokke-Heist heeft via de pers akte genomen van de beslissing om het huidige Casino-plan naar het ontwerp van Steven Holl definitief te begraven. ‘Een moedige beslissing’ vindt Cathy Coudyser, fractieleider van de N-VA.  ‘Maar welke nieuwe elementen hebben nu tot deze beslissing geleid ?  Waarom werd vorige maandag in het AGSO met geen woord over dit dossier gerept ? Waarom gaf de burgemeester nooit een antwoord op onze vragen in de gemeenteraad?  Wat betekenen de cijfergegevens voor het Casino op het meerjarenplan dan, als er nu pas over een Plan B wordt nagedacht ?  Hoeveel bedraagt de schadevergoeding naar Holl toe ?  Hoeveel kosten zijn reeds gemaakt voor alle studies en onderzoeken rond dit project  ?  De N-VA vraagt antwoorden op al deze vragen.  Ook de burger heeft recht op meer duidelijkheid.
Ondertussen is de meerderheid achter de schermen bezig .  N-VA vraagt om echt in debat te gaan en om open kaart te spelen.  Waar leidt plan B naar ?  Wat zijn de krijtlijnen ?  Welke publieke functie moet deze site krijgen ?  Welke projectontwikkelaar is wel geïnteresseerd ? De burger, de buurtbewoners en de gemeenteraadsleden hebben recht op antwoorden en willen samen mee nadenken over de nieuwe toekomst van deze site.  Er zijn al 10 jaren verloren gegaan. Het is de hoogste tijd voor een realistisch, hedendaags en bruisend Casino, aldus de N-VA in Knokke-Heist.