9.12.13

Noordwesterstorm mobiliseerde RCO Knokke Heist

Op 4 december was bij de Knokke Heistse radiozendoperatoren van RCO een verkennend gesprek met een ambtenaar van Binnenlandse zaken. Daaruit bleek dat de inzet van Radio Communicatie Ondersteuning Knokke Heist en DRCO Zeeland op prijs wordt gesteld. Ondertussen zal op Nationaal niveau onderzocht worden hoe de kazernes van de civiele bescherming onderling met radiozendoperatoren in verbinding kunnen blijven in geval van calamiteiten aan de kust. Zo zou vanuit Knokke Heist rechtstreekse radioverbindingen gegarandeerd worden met de kazerne van de civiele bescherming in Jabbeke. Met de alarmering van de noordwesterstorm met springtij boven de Noordzee waren DRCO Zeeland en RCO Knokke Heist extra waakzaam. Indien een dijk in Zeeland het zou begeven hebben dan zou men vanuit Zeeland beroep gedaan hebben op RCO Knokke-Heist. 
Foto: Tom Knockaert, lid RCO met zijn zelfgebouwd mobiel zendstation en aggregaat.