11.12.13

Visserijblad gestopt

Het Visserijblad is voor de laatste keer verschenen. Het onafhankelijke maandblad vierde dit jaar nog zijn tachtigste jaargang, maar niemand staat klaar om de fakkel over te nemen van hoofdredacteur Flor Vandekerckhove. Het eerste nummer van Het Visserijblad (HVB) verscheen op 25 februari 1933. Het werd gesticht door Pros Vandenberghe, een legendarische figuur in de visserijwereld. Na zijn overlijden zette zijn dochter nog enige tijd de uitgave van het weekblad verder. In 1988 startte het Visserijblad onder impuls van hoofdredacteur Flor Vandekerckhove als maandblad.

Dit is wat Flor in de meest recente publicatie schreef: “Dit is het laatste nummer van 2013 en het sluit de 80ste jaargang af. Maar er is meer: wellicht is die tachtigste tegelijk de laatste jaargang van dit tijdschrift geweest. De uitgever van dit blad wordt vijfenzestig.  Tijd om de fakkel door te geven, zo vindt hij.  Helaas ontwaart hij nergens iemand die deze fakkel wil overnemen. Dat valt ook licht te begrijpen, want de Vlaamse visserij is echt wel veel te klein geworden om nog een onafhankelijk tijdschrift te kunnen dragen. Dat wist de vorige uitgever trouwens ook al, anders hadden we in 1988 de titel niet cadeau gekregen. We slaagden er vervolgens wel in dit ten dode opgeschreven blad nog een kwarteeuw in leven te houden. ‘We’ staat hier niet voor een pluralis majestatis, maar voor de mensen die in het colofon vermeld worden: een tijdschrift is een groep. Die groep deed overigens meer dan het blad in leven houden. Het kreeg een hedendaagse vorm en inhoud, en daarmee ook een stem die tot ver buiten de visserij gehoord werd.”