9.12.13

Artsen Zonder Grenzen voert actie in Knokke-Heist

Het gemeentebestuur heeft Artsen Zonder Grenzen de toelating gegeven om in 2014 sensibiliseringsacties te voeren in de gemeente. Concreet betekent dit dat een ploeg van 2 à 3 medewerkers van de organisatie mensen zal aanspreken in de winkelstraten, op de trottoirs, op pleinen,… Indien gewenst, krijgt u van hen gedetailleerde informatie over de verschillende acties die Artsen Zonder Grenzen realiseert in meer dan 60 landen. Ook krijgt u de mogelijkheid om de organisatie te steunen via een domiciliëring. U heeft nadien overigens alle vrijheid om uw steun ten allen tijde te wijzigen of stop te zetten.

Artsen Zonder Grenzen biedt al meer 30 jaar noodhulp aan vanuit België aan slachtoffers van oorlogen, natuurrampen en ziekten en dit zonder onderscheid van politiek, geloof of afkomst. Meer dan 85% van de inkomsten van Artsen Zonder Grenzen zijn afkomstig van private giften. Uw steun is dus heel belangrijk.