16.7.13

Rioolbreuk in de Kustlaan te Knokke

In de Kustlaan 351 (tegenaan de Wielingen) werd een breuk vastgesteld in de hoofdriolering. De herstelwerken zijn gestart op maandag 15 juli en duren minstens tot en met vrijdag 19 juli 2013. Hierdoor is er in de Kustlaan tussen de Sparrendreef en de Koningin Fabiolalaan enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Vrachtverkeer is verboden.


Het verkeer wordt omgeleid via de Koningin Fabiolalaan, de Prins Filiplaan en de Sparrendreef. Ter hoogte van de werkzaamheden kan het verkeer beurtelings doorrijden op één rijstrook. Fietsers zullen moeten afstappen ter hoogte van de werken en een kort eindje te voet over het trottoir moeten afleggen.